Tür

Tür

Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunlar birbirleriyle karşılaştırıldığında daha üst kademesine ulaşılabilir. Kademelerin her birindeki sistematik gruplar takson olarak adlandırılır. Tür demek taksondur. Türlerin her biri de, bir cinse bağlı kabul edilir.

Türler sınıflandırılırken, kabul edilen uluslararası ikili adlandırma sistemi kullanılır. Sistemde her yeni tür Latince tür ve cins adıyla tanımlanır. Cins adı aynı türle akraba olan diğer türleri de içine olan cinsi, diğer ad ise, sadece bu türü ifade eden addır. Cins adı her zaman büyük yazılırken, tür adı ise her zaman küçük harfler kullanılarak italik olarak yazılır. Bunu bir örnekle açıklarsak; (Bilimsel adı Picea pungens olan mavi ladin) Bu tanımlama ile bütün bilim adamları bu türün ülkemizdeki doğu ladini Picea orientalis ile akraba olduğunu oldukça kolay anlar.

Cinsler familyaların altında, bunlarda takım altında toplanır. Yukarıya doğru daha büyük gruplar meydana getirirler. Türler arasındaki yapısal farklılık, türlerin kalıtsal yapısını belirler. Kalıtsal yapıdaki biyokimyasal, fiziksel, yapısal ve davranışsal değişiklikler, türleri birbirinden farklı yapar. Diagnostik özellikler olarak tanımlanan bu farklılıklar tür sınıflandırılmasında önemlidir.

Her tür kendi arasında alt birimlere ayrılır. Bir türün fazla sayıda alt türü olması halinde ya da alt taksonlarının olması durumunda bunlara politipik tür adı verilir. Bir türün alt türe ayrılamaması halinde bunlara monotipik tür denir. Bazen iki ayrı tür morfolojik bakımdan birbirinden ayrılır. Türler morfolojik açıdan birbirine benzer olsa da, üreme bakımından farklı olurlar. Bu şekilde olan türler yani aralarında ürüme engeli olanlarda ikiz tür olarak tanımlanır.

Canlıların kategorize edilmesi, belli başlı özelliklerine göre gruplandırılması günümüzde bilimsel ve dayanağı olan sınıflandırmalarla yapılmaktadır. Türler oluşturulurken benzeyenler ya da farklılar arasından olabilir. Bunun nedeni türlerin her birinin ortak bir atasının olmasıdır. Atanın eskiye dayanması halinde, bunların günümüzdeki temsilcileri farklılaşmaya başlayacaktır.

Tür hangi özelliklere göre tanımlanmaktadır?

Tür tanımı yapabilmek için, türün barındırdıklarını bilmek gerekir. Bunda morfolojik özellikler önem taşımaktadır. Tanımlar arasında farklılıklar olsa da, yakın içerikler bulunmaktadır. Sonuçta benzerlikler içerirler. Fakat bazı tanımlar kullanımda daha kullanışlıdır.

Türlerde bilimsel isimlendirme nasıl yapılır?

Biyolojik türler genellikle ikili isimlendirme yöntemiyle tanımlanır. Bunun bazı kuralları bulmaktadır. Bunlar;
  • Tür ismi Latince olmalıdır
  • Türlerin her biri iki kelimeyle tanımlanır
  • Kelimelerden ilk olanı cinsi ismini belirtir
  • İkinci kelimede belirleyici isimdir
  • Kelimelerin her ikisi beraber kullanıldığı zaman tür ismini meydana getirir
  • Yazılı kaynaklarda altı çizgili şekilde ya da eğik olarak yazılır
  • Cins ismin ilk harfi büyük yazılırken, diğer harfler küçük yazılır
  • Bazen tür alt türleri belirtilirken üçüncü bir isimde kullanılabilir.
Tür ayırımı ve tanımı nasıl yapılır?

Bilim adamları günümüzde türler arasında ayrım yapabilmek için titiz bir çalışma yapar. Yeni belirlenen canlı ya da canlılar üzerinde ayrıntılı analizler yapılır. Moleküler biyolojide ve genetik alanındaki gelişmeler sayesinde, canlıların gen haritalarının çıkarılması ve diğer canlıların gen haritalarıyla karşılaştırılması daha kolay olur. Türler arasında ayrım yapmak için kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır. Fakat türün sınıflandırılması için en önemli yöntem genetik çalışmaların yapılmasıdır. Bu çalışmaların sonucunda canlıların farklılıkları tespit edilmekte, tür tanımlaması yapılmaktadır. Birbiri arasında çiftleşemeyen türler, genelikle farklı türlerdir. Çiftleşen türler ise, aynı türden olmak zorunda değildir. Bu türün tanımlanmasında sadece üreme uyumunun dikkate alınmadığı gösterir. Morfolojik özellikler, fenotipik karakterlerde dikkate alınır. Bunlar genetik özelliklerle birlikte değerlendirilerek, tür tanımı yapılır.
Son Güncelleme : 28.11.2018 21:36:21
Tür ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tür Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tür"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan ortaya çıkmıştır. Devletler, uluslararası ilişkilerdeki çıkarlarını hukuk gücüne başvurmadan elde etm...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Aslan Türleri
Aslan Türleri
Aslan türleri, Aslanların diğer adı Panthera leo olarak geçmektedir. Panthera türünün en büyük kedisidir. Bu kedi kedigiller Felidae) ailesine mensupt...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019