Aile Türleri

Aile Türleri

Aile Türleri, aile içerisindeki yönetim şeklinde göre, ailenin yaşamış olduğu yere göre ve ailenin büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Aile türleri sınıflandırılırken aileyi ilgilendiren sosyal, kültürel, psikolojik, birey sayısı, yaşama şekli, maddi, manevi ve çevresel tüm faktörler göz önüne alınır.

Ailenin Büyüklüğüne Göre Aile Türleri Nelerdir?

Bu sınıflandırma da aileyi oluşturan birey sayısı ve bu bireylerin akrabalık ilişkileri dikkate alınır. Küçük aile ve büyük aile diye iki gruba ayrılır.

  • Küçük Aile Türü: Bu aile türünde akrabalık bağları zayıf ve aile içerisindeki birey sayısı azdır. Genellikle kentsel bölgede yaşayan bir aile türüdür. Çekirdek aile türü diye adlandırılır. Aile sadece baba, anne ve bekar çocuklardan oluşur. Bu aile türünde genel de anne baba hakkı eşittir.

  • Büyük Aile Türü: Akrabalık ilişkileri daha güçlü, genellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve aile birey sayısı fazla aile türüdür. Bu aile türleri geleneklerine ve kültürel değerlerine bağlı yaşarlar. Bu aile türleri geniş aile olarak da adlandırılır. Aile içerisinde anne ve baba dışında, evlenmiş çocuklar, büyük baba, büyük anne ve diğer yakın akrabalar bulunabilir. 

Aile İçerindeki Yönetim Şekline Göre Aile Türleri Nelerdir?

Aile içerinde yerine getirilmesi gereken bir takım sorumluluklar ve kararlar vardır. Aile içerisindeki otorite ve yetkinin kullanım şekli de ailedeki yönetim türünün başlıca belirleyicisi olur. Bu kriterlere yönetim şekline göre 3 tür aile vardır. Bunlar;

  • Anaerkil Aile Türü: Çok yaygın olmayan bir aile türüdür. Bu aile yapısında, yetki ve haklar anneye verilmiştir. Ona bu gücü veren annenin mal varlığı, ekonomik bağımsızlığı, babanın pasifliği veya annenin baskınlığıdır. Ülkemizde en az görülen aile türüdür.
  • Ataerkil Aile Türü: Ülkemizde en çok görülen aile türüdür. Aile içerisindeki en yaşlı erkek evin reisi niteliğindedir. Evin reisi geniş hak ve sorumluluklara sahiptir. Ailenin diğer üyeleri verilen kararlara uyarlar ve itiraz etmezler. Hem çekirdek hem de geniş aile türlerinde görülebilir.
  • Eşitlikçi Aile: Günümüzün çağdaş aile türüdür. Aile içerisinde anne ve baba eşit hak ve yetkilere sahiptir. Aile için verilmesi gereken kararlar ortak bir şekilde verilir. Genel de kentsel ve çekirdek aile türlerinde görülür.
Ailenin Yaşamış Olduğu Yere Göre Aile Türleri Nelerdir?

Ailenin hayatını devam ettirdiği yerleşim yerinin sosyal konumuna, özelliğine, ailenin yapısına ve yaşam biçimine göre 2 tür vardır. Bunlar;

  • Kentsel Aile Türü: Genelde çekirdek aile tipi olarak görülür. Yaşam alanları kentlerdir. Bu ailelerde evlenme yaşı geç ve çocuk sayısı azdır. Hem anne hem de baba sosyal çalışma hakkına sahiptir.
  • Kırsal Aile Türü: Köy gibi kırsal kesimlerde yaşayan aile türüdür. Genelde geniş tipi olarak görülür. Geçim kaynakları çiftçilik ve hayvancılıktır.
Son Güncelleme : 28.10.2018 09:57:24
Aile Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Aile Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Aile Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020