Anayasa Türleri

Anayasa Türleri

Anayasa türleri, genellikle ülkenin ne kadar hukuk kurallarına uygun ve demokratik şekilde yönetildiğinin açık bir delili sayılabilir. Şöyle ki devletler anayasaya göre yönetilir ve başta anayasanın yapım süreci, hazırlanma şekille yöntemi gibi durumlara göre ülkelerin gelişmişlik durumu ortaya konulabilir. Anayasa bir devletin kuruluşu, teşkilatlanması, yönetimi ve bazı organlarının düzenlendiği metinlerdir. Anayasalar ayrıca kişilere tanınan hak ve özgürlükleri de güvence altına almaktadır.

Anayasaların yapım şekline göre türleri:
  • Yazılı anayasa-yazısız anayasa:
Dünyada yapılan hemen hemen tüm anayasalar yazılı anayasalardır. Yazılı anayasalar devlet yani yetkili bir organ tarafından bir kural dahilinde hazırlanarak bir metin içerisine konulan yazılı belgelerdir. Anayasaların yazılı olarak yapılması hem hem devletin keyfi olarak yönetilmesine engel olur hem de anayasa ile tanınan hak ile özgürlükler daha iyi teminat altına alınmış olur. 1982 T.C Devleti anayasası yazılı anayasadır.
Yazısız anayasa ise yazılı anayasanın karşıtı olan anayasalardır. Bu anayasa çeşidine örnek olarak İngiliz Anayasası gösterilebilir.
  • Yumuşak anayasa-sert anayasa:
Yumuşak anayasa yapılma usulüne uygun olarak yine aynı organlar eliyle kolay bir şekilde değiştirilebilen anayasalardır. Bu anayasaların değiştirilmesi için aranılan çoğunluk sayısı sıradan kanunlara yakındır. Anayasalar normal kanunlar gibi değiştirilebilir veya anayasanın değiştirilmesi için bir düzenleme bulunmaz ise bu anayasalar yumuşak anayasadır. Örneğin İngiliz anayasası yumuşak bir anayasadır.

Sert anayasaysa normal kanunlardan farklı usul ve nisap ile değiştirilebilen anayasadır. Bu anayasalar değiştirilemez hükümler, halk oylaması ve değişmesi için ciddi bir çoğunluk sayısı gibi düzenlemeler içerir. T.C Devleti Anayasası sert anayasadır. Sert anayasalar kesinlikle otoriter nitelikte anayasalar değildir. Bilakis bu anayasa türünde kişinin hakları daha sıkı güvence altına alınmıştır. Kolay kolay bu haklar elden alınamaz.
  • Kazuistik anayasa-çerçeve anayasa:
Kazuistik anayasalar genellikle ayrıntılı düzenlemeler içeren anayasa türleridir. Bu nedenle bu anayasaların madde sayısı daha fazladır ve maddeler diğer anayasa türüne göre daha uzundur. Bu nedenle bazı konularda kanunlara düzenlenecek bir alan dahi bırakılmaz. 1982 anayasası bu yönüyle kazuitik bir anayasadır. Kazuistik anayasa ile hak ve özgürlüklerin ayrıntılı bir şekilde güvence altına alınması ve devletin yetkilerinin de net olarak ortaya konulması bu anayasa türünün daha hukuki olduğuna delildir. Fakat anayasalar hem kazuistik hem de sertse günümüzün değişen koşullarına ayak uydurması daha zordur. Bu maddeler zor değişeceğinden anayasa bu ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğinde sistem tıkanır. Çerçeve anayasaysa daha genel, kısa ve özlü hükümlere yer veren anayasadır. Sadece temel hüküm ve esaslar belirtilmekle yetinilir. Daha ayrıntılı bir düzenleme içermez.

Son Güncelleme : 04.09.2018 17:01:17
Anayasa Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Anayasa Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Anayasa Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019