Anket Türleri

Anket Türleri

Anket türleri, kişisel görüşme, e-posta yolu anketi, Fax anketi, telefon anketi, mektup anketi olarak beş farklı çeşide ayrılmaktadır. Anket türleri birinci dereceden verileri toplayabilmek için yapılan araştırma yöntemlerindendir. Bir ana kütle seçilerek bu kütledeki kişilere soru yazılı ya da sözlü olarak sunulur. Bu sorulara verilen cevaplar değerlendirilerek, davranış ve demografik özelliklerine bilgi ve davranış düzeylerine bağlı kalınarak araştırmanın sonuçları araştırılır. Anket türleri verilerin daha kolay ve hızlı yollar ile toplanmasına yardımcı olur.  Aynı zamanda düşük bir maliyet ile verilerin toplanmasına yardımcı olur. Anket türlerinin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin anket yöntemi her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Çünkü kişi o anki durumuna göre yanıltıcı ya da baştan savma olarak cevaplar verebilir. Bu ise araştırmanın niteliğini düşürerek gerçek sonuçlar vermez. Bazen cevap verici kitle kendini ifade etme konusunda yetersiz olan kişilerden seçilebilir. Belirli bir olay konusunda herhangi bir soru yöneltildiği zaman kişi bazen bu cevabı hatırlamakta zorluk çekebilir. Emin olamaz ve belki de doğru cevap veremez. Ayrıca ankete ayrılan vaktin boşa geçtiği düşünülebilir. 

Anket Türleri Nelerdir?
  • Telefon Anketi: En kararsız olarak yapılan anket türlerindendir. Çünkü karşı taraf hiç konuşmadan telefonu kapatabilir ya da anket uygulayıcısını zorlayacak hareketlerde bulunabilir. Fakat bu yöntem ile sonuçlar daha hızlı şekillerde alınmaktadır. Kapı kapı dolaşmaya gerek kalmadan anketörler sonuçlara daha hızlı bir yol olan telefon ile ulaşabilirler. Bazen kısıtlı bilgiler verebilir. Ama hem daha ucuzdur hem de daha kısa sürer. 
  • E-posta Anketi: Bu yöntem ile veri gizliliğini saklama konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Ama bu yöntem oldukça ucuz, kısa ve geri dönüş oranı ise yüksek bir anket türüdür. 
  • Mektup Anketi: Bu yöntem de taraflardan birisi olarak anketör olmaz. Posta yolu ile anketler kişilere gönderilir. Kişilerden bu anketi tekrar doldurduktan sonra geri göndermeleri beklenir. Günümüzde çok sık kullanılmayan bu yöntem geri dönme ihtimali en düşük olan yöntemlerden olmaktadır. Ya da çok uzun süren bir bekleyişler ortaya çıkarabilir. Şöyle bir avantajı olabilir, kişinin karşısında bir anketör olmadığı için cevaplar daha doğru bir şekilde verilebilir. 
  • Fax Anketi: Her kişide fax aleti olmadığı için gönderim ve uygulama alanı kısıtlıdır. Geri gönderilmesi masraflıdır. Gönderimi ile alakalı problemler yaşanabilir. Mektup anketi yöntemine göre daha ucuzdur.
  • Kişisel Görüşme: Yüz yüze bakılarak karşı tarafa soru sorma şeklinde yapılan anket türüdür. Kişi o anki psikolojik durumuna göre cevap verebilir. Bazen kişilerin çekingen olması cevapların doğru verilmemesine neden olabilir. Karşılık bir şekilde yapıldığı için güven diğer yöntemlere göre daha fazladır. Fakat bu yöntem birkaç kişi ile yapılacak bir araştırma olamaz. Çok fazla sayıda anketöre ihtiyaç duyulur. Bazen çok uzun zaman alabilir. Giderleri diğer anket türlerine göre çok daha fazladır. 
Son Güncelleme : 23.10.2018 01:40:23
Anket Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Anket Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Anket Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020