Anlatım Türleri

Anlatım Türleri

Anlatım Türleri, sözlü anlatım ve yazılım anlatım başlıkları altında 13 ana gruba ayrılır. Bir duyguyu, düşünceyi ya da olayı sözle veya yazıyla ifade etme şekline anlatım denilmektedir. Anlatım türlerinin farklı amaçları vardır. Bu anlatım türleri ele alınan konunun işlenmesindeki amaca ve konunun özelliğine göre değişir. Yani anlatıcının seçtiği konuya göre ve isteğe göre anlatım türü değişebilir. Her anlatım türünün de kendine has özellikleri vardır. Yazılı ve sözlü anlatım da başvurulan anlatım türleri; Öyküleyici anlatım türü, betimleyici anlatım türü, mizahi anlatım türü, açıklayıcı anlatım türü, öğretici anlatım türü, kanıtlayıcı anlatım türü, tartışmacı anlatım türü, epik (destansı) anlatım türü, emredici anlatım türü, söyleşmeye bağlı anlatım türü, gelecekten söz eden anlatım türü, fantastik (düşsel) anlatım türü ve lirik ( coşku ve heyecana bağlı) anlatım türü 13 ana gruba ayrılır.

Öyküleyici Anlatım Türü Nedir?

Gözlemlenen, tasarlanan ya da yaşanmış bir olayı kişi, zaman ve yer kavramları ile birlikte anlatan anlatım türüne denir. Bu anlatım türünde yazar okuyucuya anlattığı olayı yaşatmak ister. Öyküleyici anlatım da zaman çok çabuk ilerler ve olaylar üst üste gelişir. Genelde haber kipleriyle çekimlenmiş yükle grupları kullanılır. Anlatım da giriş gelişme ve sonuç bölümleri yer alır. Bu anlatım türünde 4 temel kavram vardır. Bunlar;

 • Kişi: Olayı gerçekleştiren ya da olayın içinde yer alan kişiler vardır.
 • Zaman: Olayların akışında zaman kavramı kullanılır.
 • Mekan: Olayların geçtiği yer ve çevre kavramları bulunur.
 • Olay: Öykülemenin temel konusu olan bir olgu kavramı yer alır.

Öyküleyici anlatım türleri de kendi arasında 2 gruba ayrılır. Bunlar sanatsal öyküleme ve açıklayıcı öykülemedir.

 • Sanatsal Öyküleme: Bu öyküleme türünün temel amacı okuru duygulandırmak ve olayın içine çekmektir.
 • Açıklayıcı Öyküleme: Bu öykülemede amaç herhangi bir olayı sanat kaygısı gütmeden tarihsel oluşum sırasını göre anlatmaktır.

Betimleyici Anlatım Türü Nedir?

Betimleyici anlatım türünde kişiler, eşyalar veya varlıklar kendilerine özgü nitelikleri ile birlikte anlatılır. Bu şekilde anlatılan varlık kişinin gözü önünde canlanabilir. Bu anlatım da okuyucu gözleriyle varlıkları çizer ve canlandırır. Ayrıca yazar okuyucunun hayal gücüne seslenir ve olayların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bunun yazarın dili çok iyi kullanması gerekir. Betimleyici anlatım türleri de kendi aralarında sınıflandırılır. Bunlar;

Konu Bakımından Betimleme Türleri

 • Olay betimleme
 • İnsan betimleme
 • Eşya betimleme
 • Manzara betimleme
 • Hayvan betimleme

Amaç Bakımıdan Betimleme Türleri

 • Sanatsal izlenim yaratan betimleme
 • Açıklayıcı teknik ile betimleme

Mizahi Anlatım Türü Nedir?

Bu anlatım türünde amaç okuyucuyu eğlendirmek ve düşündürmektir. Çok farklı konular mizahi anlatım türü ile anlatılabilir. Bu anlatım türünde yazarın dili çok iyi ve etkili kullanması gerekir. Yazar her türlü olayı mizahi anlatım ile ifade edebilir. Mizahi anlatım türü de kendi arasında sınıflandırılır. Bunlar; Komik mizah, kara mizah, ironi, karikatür ve humor.

Açıklayıcı Anlatım Türü Nedir?

Yazar konuya sorunu ortaya koyan cümleler ile başlar. Sorun ile ilgili örnekler, açıklamalar ve karşılaştırmalar verilir. Yazar bu anlatım türünde kelimeleri gerçek anlamlarıyla kullanır ve dilin göndergesel işlevini kullanır. Ayrıca sanatsal kelimelerden uzak durur ve açık cümleler kurar.

Öğretici Anlatım Türü Nedir?

Okuyucunun bilmediği varsayılan bir konuda, okuyucu eğitmek ve bilgilendirmek için kullanılan anlatım türüdür. Genellikle geniş zaman kipi kullanılır ve nesnel anlatım vardır. Amaç bilgi vermek olduğu için yazar sade bir dil kullanmayı tercih eder.

Kanıtlayıcı Anlatım Türü Nedir?

Yazarın ele aldığı düşünce, konu, yargı veya görüşü kabul ettirmek için kullandığı anlatım türüdür. Bu anlatım türünde yazarın inandırıcılığını artırması için kavramları iyi tanımlamalı, sade bir dil kullanmalı ve okura kanıtlar göstermelidir. Yazar sanatsal ifadelerden uzak durur ve dili göndergesel işlevinde kullanır.

Tartışmacı Anlatım Türü Nedir?

Okuyucuyu istenilen düşünce ve davranış biçimine yönlendirmek amacıyla kullanılan anlatım türüdür. Bu anlatım biçiminde yazar okuyucunun düşünce tarzını değiştirmeye çalışır.

Epik Anlatım Türü Nedir?

Yazar okuyucuyu heyecanlandırmak ve coşturmak ister. Yazar dili heyecana bağlı işlevi ile kullanır. Ayrıca kelimelerin mecaz ve yan anlamlarına başvurarak anlatıma heyecan katılır.

Emredici Anlatım Türü Nedir?

Okuyucuya bir eylemde bulunmaya zorlayan anlatım türüdür. Okuyucu kendi iradesi ile eylemde bulunup bulunmayabilir. Yazar öneri, emir ve telkin kelime gruplarını sıklıkla kullanır. Ayrıca emredici anlatım türünün açıklayıcı ve öğretici yönleri de vardır.

Söyleşmeye Bağlı Anlatım Türü Nedir?

Mülakat, sohbet ve diyalog gibi söyleşmeye bağlı metinlerden oluşturulan anlatım türüdür. Yazar birden fazla kişinin karşılıklı konuşmasına yer verir.

Gelecekten Söz Eden Anlatım Türü Nedir?

Yazar bu tarz yazılarda gelecekten bahseder. Genellikle olumsuz konuları ele alır ve geleceğe yönelik umutlardan bahseder. Amacı okuyucunun umudunu yitirmemesini sağlamaktır.

Fantastik Anlatım Türü Nedir?

Yazar metin içerisinde olağanüstü varlıklara ve kişilere yer verir. Metnin tamamı bu tarz varlıkların çevresinde geçer.

Lirik Anlatım Türü Nedir?

Bu anlatımda yazar dili heyecana bağlı işlevinde kullanır. Genellikle hikaye, şiir ve roman türlerinde kullanılır.

Son Güncelleme : 08.07.2018 22:57:17
Anlatım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Anlatım Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Anlatım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019