Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

Anlatım türlerinin sınıflandırılması, yazılacak yazıların amacına bağlı olarak farklı anlatım türleri kullanılmaktadır. Destansı, öğretici, kanıtlayıcı, mizahi, emredici, betimleyici gibi anlatım türleri bulunmaktadır. Bir yazımda bu anlatım türlerinden bir veya bir kaç tanesi kullanılmaktadır. Ayrıca dilbilgisi kurallarına uygun birbirine bağlanmış anlamlı cümlelerden meydana gelen metin parçasıdır. Anlatımın amacı, katılan ögelerin, okuyan kişide verilmek istenen etki ve anlatılan konu, tavır anlatım türlerini belirlemektedir.

Anlatım türlerinin sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir;
 • Öyküleyici anlatım; belli bir zamanda geçen olay, bir veya bir kaç kişi ile başlamaktadır, gelişir ve sonunda bir sonuca ulaşır. Öyküleyici anlatımda yaşanmış veya yaşanması muhtemel olayların, zaman içerisinde anlatılmasıdır.
 • Destansı anlatım; tarih öncesi çağlarla ilgili tanrı ve kahramanlarla ilgili sıra dışı olayları ele alıp konu yapan şiirlere destan adı verilmektedir. Destansı anlatımların çoğu geçmiş çağlarda meydana gelmiştir. Aynı zamanda destanlar, halk arasında derin izler bırakan, kahramanlıklar ve olayların hikaye edildiği şiirlerdir.
 • Emredici anlatım; emredici anlatımda, bir işin nasıl yapılacağı ve nasıl olması gerektiğini anlatan cümlelerdir.
 • Mizahi anlatım; insanların gülmesini sağlayacak olayları, karşılaştırmaları ve durumları mizahi bir dille anlatma yoludur. Mizahi anlatımda amaç dinleyicileri hem güldürmek, eğlendirmek hem de düşündürmeye bağlıdır. Aynı zamanda kişilerin eksiklerini, hatalarını ve davranışlarını komik yolla eleştirir.
 • Öğretici anlatım; anlatım türlerinin sınıflandırılmasından biri olan öğretici anlatım, yazılan açıklamalar, metinler bilgi vermek ve öğretmek amacıyla yazılır. Öğretici yazının anlaşılması ve yazıyı okuyan kişinin açıklamayı anlayabilecek bir birikime sahip olması gerekmektedir. Bu anlatımlarda açıklık ve kesinlik çok önemlidir. Anlatımların daha iyi açıklanabilmesi için grafik, şema ve çizimler kullanılabilir.
 • Açıklayıcı anlatım; yazılarında bir sorun ortaya konmaktadır. Bu sorunun çözümleri, örnekleri, açıklamaları yazıda açıklayıcı bir şekilde bulunmaktadır. Açıklayıcı anlatımda açıklık çok önemlidir, konunun çok iyi kavranması ve yazılan yazıların ana fikrinin tespiti çok önemlidir.
 • Tartışmacı anlatım; bazı düşünceleri, önyargıları değiştirmek için yapılan anlatımlardır. Bir düşüncenin doğrulanması, savunulması bir düşünceye karşı çıkılması için amaçlanan yazılarda iki görüş vardır. Bu iki görüş; tez ve anitez olarak isimlendirilmektedir.
 • Fantastik(Düşsel) anlatım; uyurken veya rüyada görülen olayların, düşüncelerin hepsine verilen isimdir. Düşsel, hayali olan olaylardır. Fantastik anlatım, gerçek olmayan hayali anlatıma denilmektedir. Zaman kavramı zaman ötesi olarak kullanılmaktadır.
 • Söyleşmeye bağlı anlatım; anlatım türlerinin sınıflandırılmasından biri olan söyleşmeye bağlı anlatım, birden fazla kişinin bir konu üzerinde konuşmasına bağlı anlatıma denilir. Sözleşmeye bağlı anlatımda kişilerin mevki, konuşulan konu ve konuşulan kişiye göre değişebilmektedir.
 • Gelecekten bahseden anlatım; gelecekteki beklentilerimizin, isteklerimizin, duygu ve düşüncelerimizi belirten bir anlatım şeklidir. Çoğunlukla bu anlatım burç yorumlarında, fallarda, meteorolojik yorumlarda kullanılmaktadır.
 • Coşku ve heyecana bağlı anlatım; kişiler duygu, düşünce ve heyecanlarını bazen anlatmak, göstermek ve coşku ile ifade etmek ister. İnsanın heyecanlarını ve coşkularını göstermeleri, anlatmaları için kullanılan bir anlatım şeklidir.
 • Betimleyici anlatım; bir varlığın tüm özelliklerini, hislerimize ve bizde uyandırdığı izlenimleri gözümüzde canlanacak gibi anlatma şeklidir. Bu anlatımda her şey yer, nesneler, varlıklar birer fotoğraf gibi anlatılmaktadır. Sıfatlar betimleyici anlatımda çok fazla kullanılmaktadır.
  Son Güncelleme : 26.02.2021 01:42:15
  Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Yasemin Akdaş - 26.02.2021 01:42:15
  Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

  Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması Yorumları

  şifre Kırmızı sayı

  0 Yorum Yapılmış "Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması"

  Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
  6130 Vergi Türü
  6130 Vergi Türü
  6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
  Suç Türleri
  Suç Türleri
  Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
  Kokulu Ağaç Türleri
  Kokulu Ağaç Türleri
  Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
  Etik Türleri
  Etik Türleri
  Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
  Bulmaca Türleri
  Bulmaca Türleri
  Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
  Karınca Türleri
  Karınca Türleri
  Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
  Mesaj Türleri
  Mesaj Türleri
  Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
  Ejderha Türleri
  Ejderha Türleri
  Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
  Tür
  Tür
  Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
  Tazminat Türleri
  Tazminat Türleri
  Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
  Sekreterlik Türleri
  Sekreterlik Türleri
  Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
  Dergi Türleri
  Dergi Türleri
  Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

   

  6130 Vergi Türü
  Suç Türleri
  Kokulu Ağaç Türleri
  Etik Türleri
  Bulmaca Türleri
  Karınca Türleri
  Mesaj Türleri
  Ejderha Türleri
  Tür
  Tazminat Türleri
  Sekreterlik Türleri
  Dergi Türleri
  Diplomasi Türleri
  Vajina Türleri
  Pazarlama Türleri
  Girişimcilik Türleri
  Aphb Sigorta Türü
  Rapor Türleri
  Film Türleri
  Aslan Türleri
  Silah Türleri
  Anket Türleri
  Protokol Türleri
  Geyik Türleri
  İndikatör Tür
  İşletme Türleri
  Atom Türleri
  Yurdumuzdaki Müzik Türleri
  Antilop Türleri
  Etkinlik Türleri
  Popüler İçerik
  Diplomasi Türleri
  Diplomasi Türleri
  Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
  Vajina Türleri
  Vajina Türleri
  Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
  Pazarlama Türleri
  Pazarlama Türleri
  Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
  Girişimcilik Türleri
  Girişimcilik Türleri
  Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
  Aphb Sigorta Türü
  Aphb Sigorta Türü
  Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
  Rapor Türleri
  Rapor Türleri
  Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
  Film Türleri
  Film Türleri
  Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  6130 Vergi Türü
  Suç Türleri
  Kokulu Ağaç Türleri
  Etik Türleri
  Bulmaca Türleri
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Temmuz - 2021