Araştırma Türleri

Araştırma Türleri

Araştırma Türleri; Bir konu hakkında yapılan detaylı incelemeler, bilginin gerçeklik kontrolü, geliştirilmesi gibi sistematik çalışmaları içeren çabalar araştırma olarak adlandırılmaktadır. Çeşitil yöntem ve metotların kullanıldığı araştırmalar bilimsel ve sosyal konularla ilgili farklı türlere ayrılabildiği gibi; araştırma sırasında kullanılan yöntemlerin tanımlayıcı, deneysel ya da kuramsal oluşuna göre de farklı türlere ayrılabilir.

Sık kullanılan bazı araştırma türleri şöyledir;
  • Tanımlayıcı araştırma; Bu araştırma türünde geçmişte yaşanan ya da hala yaşanmakta olan olaylar ya da kavramlar tanımlanarak açıklanmaya çalışılır. Özellikle sağlık alanında sıklıkla kullanılan bir araştırma türüdür. Yeni bulunan hastalıklar, genetik çalışmalar, dna farklılıkları tanımlayıcı araştırma kullanılarak açıklanmaya çalışılır.
  • Nedensel araştırma; Olay ve olguların arka planında yer alan gerçeklerin nedenleri açıklanarak yapılan araştırma türüdür.
  • Kuramsal araştırma; Bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan olgulardan ilkeler çıkarmaya çalışan araştırma yöntemidir.
  • Nicel araştırmalar; Nesnelerin ölçülebilir özelliklerini temel alan, olay ve olguları sayılarla ifade eden araştırma yöntemidir. Olayları sayılarla ölçer. Nicel araştırma yaparken araştırmanın konusunu bir olayın ''ne kadar sık'' sürelerde gerçekleştiği ''ne kadar yaygın'' olduğu ilgilendirir. Temel olarak ''ne kadar'' sorusundan yola çıkar.. Ölçülebilen ve sayılabilen cevaplar bulmak ister. Objektif, tekrarlanabilen, gözlem ve ölçümlere dayanan bir araştırma türüdür. Kendi içinde farklı araştırma modelleri uygular.
  • Deneysel araştırmalar; Nicel araştırma yöntemleri ile birlikte kullanılan bir araştırma türüdür. Bu araştırma sırasında iki farklı grup baz alınarak değişkenlerin boyutları incelenir. Deney grupları üzerinden yola çıkarak karşılaştırmalı sonuçlara ulaşır. Ulaşılan sonuçların genel geçer sonuçlar olup olmadığı ise daha büyük deney grupları üzerinde yürütülen çalışmalar ile kanıtlanarak araştırma sonuçlanır.
  • Betimsel araştırmalar; Var olan bir durum üzerinden yola çıkarak durumun belirlenmesini temel alan araştırma türüdür. Yabancı para üzerindeki kur artışları karşısında ülke içindeki şirketlerin tutumu betimsel araştırma örneği olabilir. Betimsel araştırma, nicel araştırma ile birlikte kullanılabilen araştırma türlerinden biridir.
  • Bağlantısal araştırmalar; iki farklı olgu ya da iki farklı grup gibi iki farklı değişkenin birbirleri ile olan bağlantıları üzerinde çalışma yapan araştırma türüdür. Bu tür sıklıkla nicel araştırma türü ile birlikte değerlendirilir.
  • Tarihsel araştırma; Geçmişte yaşanan bir olay ya da durumun günümüzde hala etkilerinin var olup olmadığını inceleyen araştırma türüdür.
  • Nitel araştırmalar; Nicel araştırmalara kıyasla sayılar üzerinde durmaz. Olayların neden ve niçin kısmı ile ilgilidir. Sıklıkla sosyal olaylar arasındaki olayları gerçeğe uygun yönleri ile ve bir bütünlük içinde inceleyen araştırma türüdür. Psikoloji, sosyoloji gibi bilim dalları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Örnek olay yaklaşımı gibi metotlar kullanır. Etnografya ve fenonemoloji gibi dallarla işbirliği halinde çalışır.
  • Gelişimci araştırmalar; Canlı varlıkların gelişim ve değişimlerini inceleyen bu araştırma türü sıklıkla biyoloji, psikoloji ve sosyloji gibi bilim dalları tarafından kullanılır. Temel olarak ''neydi-ne oldu'' sorusuna karşılık arar. Üç boyutlu bir araştırma türüdür.
Son Güncelleme : 06.12.2018 12:39:29
Araştırma Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Araştırma Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Araştırma Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019