Aşık Edebiyatı Nazım Türleri

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri, Edebiyatımızda önemli yeri bulunan nazım türlerinin başında aşık edebiyatı gelmektedir. Bu edebiyat türünün verilen örnekleri genellikle sözlü ürünler olup ünlü ozanlar tarafından aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Son dönem aşık edebiyatı sanatçıları ise Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş ve Aşık Gülabi'dir. Bu makalemizde sizlere aşık edebiyatı nazım türleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu edebiyatın 4 başlığı bulunmaktadır.

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri Ve Genel Özellikleri

4 tane aşık edebiyatı nazım türü bulunmaktadır. Bunların isimleri ise Koşma, Semai, Varsağı ve Destanlardır.

Koşma Nazım Türü Ve Özellikleri

Aşık edebiyatı nazım türleri arasında en yaygın olanı ve en sevileni koşma türüdür. Genellikle lirik yapıya sahip konular işlenmektedir. Dört mısra şeklinde bölümlerre ayrılır. Dörtlük sayısı üç ya da beş de olabilir. Ancak istisnai olarak altılı koşmalar da bulunmaktadır. 11'li hece ölçüsüyle yazılmaktadır. Sözlü edebiyatın devamı niteliğinde ilk olarak koşma türünü sayabiliriz. Birçok farklı kafiye şekilleri kullanılmaktadır. Bunlar abab ccb dddb cccb ya da aaab cccb dddb gibi şekillerde oluşturulabilir. Şiirlerin son kısımlarında mahlas adı verilen şairin ismi geçmektedir. Aşık edebiyatı nazım türleri arasında koşmanın Divan edebiyatındaki karşılığı ise şarkı ya da gazel olarak bilinmektedir.

Edebiyatımızda koşma türünün en önemli temsilcileri Karacaoğlan, Aşık Ömer, Erzurumlu Emrah ve Bayburtlu Zihni'dir. Bu tür için saz eşliğinde çalınan ve belirli bir ezgiyle söylenen türleri bulunmaktadır. Doğa ve aşk konuları genellikle işlenmektedir. Bu durumun yanı sıra yalnızlık, gurbet, ayrılık, sıla ve ölüm gibi konular işlenmektedir. Aşık edebiyatı nazım türleri arasında koşmanın da kendi arasında 4 türü bulunmaktadır. Bunlar güzelleme, ağıt, taşlama ve koçaklamadır.

Semai Nazım Türü Ve Özellikleri

Semai kelimesinin anlamı işitilip öğrenilmiş olan şiirler demektir. Bazı yönleriyle aşık edebiyatı nazım türleri arasında koşmaya benzemektedir. Ancak bir takım şekil farklılıkları bulunmaktadır. 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 3 ile 6 dörtlüklerden oluşur. Bazı semailerin aruz ölçüsüyle yazıldığı da bilinmektedir. Bu durumun en temel sebebi ise bbazı ozanların Divan şairlerine özenmesinden kaynaklanmaktadır. Uyak düzeni koşmaya benzer. Benzer konuların koşmada olduğu gibi semaide de olduğu bilinmektedir. Bu türün söyleyeni bilinmektedir. Semailerin kendine özgü bir takım ezgileri de bulunmaktadır. Karacaoğlan semai türünün ünlülerindendir.

Varsağı Nazım Türü Ve Özellikleri

Güneydoğu bölgesinde bulunan Varsak boyu ozanlarının söyledikleri aşık edebiyatı nazım türleri arasında yer almaktadır. Uyak düzeni semai türüne benzer olup 8'li hece ölçüsüyle yazılmaktadır. 3 ile 5 arasında dörtlüklerden oluşmaktadır. Sözleri ve müziği babacan, erkekçe, meydan okuyan bir havada yazılır. Bu tür dörtlüklerde genellikle Bre Hey Behey gibi ünlemler kullanılmaktadır. Talihten ve hayattan şikayet edilmektedir. Bu türün de en önemli sanatçısı Karacaoğlan'dır.

Destan Nazım Türü Ve Özellikleri

Aşık edebiyatı nazım türleri arasında önemli bir yeri bulunan destanların genellikle kahramanların hayatının anlatıldığı eserlerden oluşmaktadır. Özellikle de uluşların başından geçen büyük olaylar konu alınır. Toplumun ilgilendiren, deprem, yangın, savaş, ayaklanma gibi konular işlenmektedir. Aynı zamanda da bir takım yergiler (dalkavukluk, cimrilik ve mirasyedilik gibi) konulara da yer verilmektedir. Uyak düzeni koşmaya benzerdir. 11'li ya da 8'li hece ölçülerine göre yazılmaktadır. Uzunluk bakımından diğer türlerden ayrılır. Aşık Ömer ve Seyrani bu türün en önemli temsilcisi olup Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı oldukça önemli bir eserdir.

Son Güncelleme : 21.06.2018 01:57:24
Aşık Edebiyatı Nazım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Aşık Edebiyatı Nazım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019