Bağlanma Türleri

Bağlanma Türleri

Bağlanma Türleri, birden çok şekilde incelenebilen ve kişinin başka bir kişiden yakınlık veya ilgi beklemesi sonucu ortaya çıkan davranış türlerindendir. Bu tür davranış bekleyen kişiler kendini güvende hisseder. Bu bağlanma türü gelende anne ile çocuğun ya da çocuk ile annenin arasındaki bağı ifade eder. Bağlanma kuramı insanların birer sosyal canlı olduklarını ve yalnız başlarına olamayacaklarını ifade eder. Dünya da milyonlarca insan bulunmaktadır. Bütün insanlar birbirleriyle iç içe yaşamaktadır. Hiç bir insan tek başına uzun yıllar boyunca yaşayamaz. Yaratılış gereği birer sosyal varlık olan insanlar birbirleriyle ilişkiler içerisinde olmuşlardır.

Bağlanma türleri dört şekildedir;

Güvenli bağlanma: Bu duyguyu besleyen kişiler kendilerini sevilmeye layık kişileri olarak görür. Başka kişilerden de sürekli bu yargıyı belli etme isteği duyarlar. Güvenli bağlanma genel olarak aileler arasında görülmektedir. Bu duyguya sahip kişiler eşlerine ve çocuklarına rahatlıkla yanaşabilirler ve her daim bu durumdan mutludurlar. Aile bireylerinin birbirlerine çok yakınlaşma veya uzaklaşma gibi bir düşünceleri yoktur. Uzun süreli olan aile ilişkilerinin yanı sıra dışarıya karşı da saygı ve sevgide yüksektir.

Saplantılı bağlanma: Bu tür duyguyu besleyen kişiler yetişkinler sürekli yanlış anlaşıldıklarını ve her ortamda her zaman değerinin daha düşük olduğuna inanan insanlardır. Bu şekilde ki düşünceler kapılmış olan birey başkalarına karşı güven sıkıntısı da yaşayabilmektedir. Ciddi bir problem olan bu davranış şekli bireyler için oldukça olumsuz etki yaratabilecek düşüncelere kapılmalarına neden olmaktadır. Her zaman yalnız kalma ve terk edilme duygusu içerisindedirler. Bu durum bireyin davranışlarını ve çevresiyle olan ilişkisini de azaltmaktadır. Ayrıca bu tür düşünceler sahip olan kişilerde güven eksiliği görülür.

Kaçınmacı bağlanma: Bu duygu içerisinde olan kişiler kendilerine karşı öz güveni az olan kişilerdir. Kendilerini değersiz olarak hissederler ve kişilere karşı güvensizlik hissederler. Böylesi kişiler sosyal ilişkiye oldukça yakınlardır fakat sürekli bir terk edilme korkusu ve istenmeme durumu kaygısı yaşadıkları için bu tür eylemlerden uzak dururlar. Bu durum bireyi sosyal ilişkiler kurmaktan uzaklaştırır ve bireyi yalnız hissettirir. Sürekli üzülmemek ve incinmemek için kendilerini güvence altına almaya çalışma isteği duydukları için kurulacak olan sağlam ilişkileri de göz ardı etmelerine neden olur.

Kayıtsız kaçınmacı bağlanma: Özgüveni oldukça yüksek olan kişilerdir. Kendine değer verir ve başkalarına karşı olumsuz tutumlar sergiler. Bu tür duygular içerisinde olan kişi başkalarıyla ilişki kurmada oldukça sıkıntı çekerler. Sadece kendisinin önemli olduğunu düşünür ve diğer bireylere karşı olumsuz davranışlar sergiler. Özgür olamaya ve kimseye bağımlı kalmamaya önem verir. Kurmuş olduğu ilişkilerin pekte önemli olmadığına inanır. Yakın ilişkilerden sürekli kaçar ve sosyal ortam içerisinde olamaz. Hiç bir sosyal ortam bireye ilgi çekici gelmez ve yalnız kalmayı daha doğru bulur.

Bağlanma türleri çocuklarda ise A tipi, B tipi ve C tipi olmak üzere üç şekle ayrılmaktadır. Aile bireylerine sıkıca bağlanan çocuklar rahat ve özgürce dolaşırlar. Anne gidince üzülür gelince sevinirler. Kaygılı bağlanan çocuklar da ise anne çocuğun yanındaysa bile sürekli bir üzgünlük ve huzursuzluk içerisinde olur. Anne gidince ağlarlar gelince anneye koşarlar fakat tepkisini anneye vurma veya tekmeleme ile gösterirler. Kaçıngan bağlanan çocuklar ise anne giderse ağlamaz, sürekli çekinir ve öfkelidirler.
Bu şekil bağlanma türleri besleyen çocuklar ileride de bu özellikleri taşıma ihtimali oldukça yüksektir. Hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilen bu davranış şekilleri onları iş, arkadaş, aile ve sosyal ortamlarda da etkileyecektir.
Son Güncelleme : 28.05.2018 05:33:17
Bağlanma Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Bağlanma Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bağlanma Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019