Belge Türleri

Belge Türleri

Belge türleri, Somut bir nesne yada kavrama ait aidiyetliğin resmi olarak gösterilmesini sağlayan, sahip olunan zilyetliğin yada kullanım hakkının tüzel yada şahsi olarak kime ait olduğunu gösteren, içeriği resmi yazışma kuralları ile belirlenmiş şekilde yazılan evraklara belge denir. Kısaca bir anlatım veya iddianın doğruluğunu, gerçeklerin, olayların doğruluğunu gösteren; hazırlayan yada hazırlayanlar tarafından doğruluğu imzaları ile tasdik edilen evraklara da belge denilebilir.

Belge genel olarak teknik yazışma kuralları çerçevesinde hazırlanır. Fakat özel sektör ve şahıslar arasında hazırlanan belgelerde mümkün olduğunca belgenin konusu ön planda tutularak yazışma kurallarına pek önem verilmez. Belge de en önemli ayrıntı silinti, kazıntı ve diğer sahtekarlıkların olup olmadığıdır. Teknik yazışma kuralları ikinci planda tutulur. Belge belli bir ölçüde ki kağıt evrak olabileceği gibi, flash bellek, cd, dvd'de olabilir.

Belge türleri ne için hazırlanır?

Günlük hayatımızın her yerinde belgelere rastlarız. Marketten yaptığımız alış veriş karşılığında aldığımız fiş bir belgedir. Bu belgeyi alarak marketin vergisini ödeyip ödemediğini kontrol ederiz. Aynı zamanda marketten aldığımız ürünün sahteliği ile ilgili bir şüphemiz olursa bu belge ile market hakkında soruşturma başlatabiliriz. Bunun gibi bütün alış verişlerimizde kullandığımız; fiş fatura hepsi belge niteliğindedir.

Değerli belge türleri nelerdir?

Tapu, para, çek, senet, ruhsat, kimlik, pasaport, hisse senedi gibi evraklar değerli evraklar dır. Ev alırken evin tapusu bir belgedir. Tapu aynı zamanda değerli evrak niteliğinde bir belgedir. Şekil ve görüntüsü belli ölçülerde özel matbaalarda basılır. Sahtecilik olaylarında kullanma riski olduğundan güvenli saklanmalıdır. Her ne kadar noter tasdikli vekaletname vermeden tapu devri gibi bir durum söz konusu olamasa da, tapuyu ele geçiren tarafından zengin ve etkili görünerek çevrede dolandırıcılık yapılabilir.

Parada değerli bir belgedir. Bunu hepimiz biliyoruz, esasen takas aracıdır. Kullanımı sorumluluk doğurur. En çok sahtekarlığına başvurulan belge türüdür. Çek ise yine bir değişim aracıdır. Kullanıcısına belli şartlarda takas imkanı verir. Çoğunlukla vade uzatarak ilerleyen zamanlarda ödeme imkanı için kullanılır. Çek sahibi, çek üzerine yazdığı para miktarı, yazdığı tarihte çekin ait olduğu bankaya yatırmak zorundadır. Bu durumda adına çek yazılan kişi çeki ilgili bankaya götürerek parasını çekebilir. Çek sahtekarlığı oldukça yaygındır. Para ve çek'ten başka diğer değerli belgeler de kendine has matbaalarda basılarak kullanıma sunulur. Bu belgeler kullanılırken özellikle sahtekarlık olup olmadığı uzman tarafından kontrol edilmelidir.

Diğer belge türleri,

İki kişinin her hangi bir sözleşmesi bir belgeye bağlanabilir. Bu belge bir A 4 kağıdına yazılır. Belge de her şey açık açık yazılır. Taraflar arasında vaad edilen şeyler olduğu gibi belgeye yazılır. Yazılı bilgiler dışında kalan sözlü beyanlara itibar edilmez. Ayrıca bir kişi tarafından bir konu hakkında yazılan rapor bir belgedir. Bu belge ile istenilen bilgiler toparlanarak yazı haline getirilir. Bilgi isteyen kişiye sunulur. Başka bir belge şekli ise tutanaklardır. Tutanaklar da bir durumun tespiti için kullanılan belgelerdir. Çoğunlukla tutanak altı bir kaç kişi ile birlikte imzalanır. Böylece durumun ne olduğuna dair bilgi diğer ilgililer tarafından da öğrenilmiş olup, tutanak daha çok adli mercilerin soruşturmalarına konu olan belge türleridir.
Son Güncelleme : 30.06.2018 09:36:32
Belge Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Belge Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Belge Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019