Bellek Türleri

Bellek Türleri

Bellek Türleri, Uzun yıllar boyunca bilgi işleme kuramı üzerinde çalışan uzmanlar bilginin bellekte nasıl var olduğunu, bu bilginin nasıl işlendiğini ve aradan uzun zaman geçtikten sonra bile ihtiyaç duyulduğunda bilginin nasıl hatırlandığı konusunu merak etmişlerdir. Yapılan bilimsel çalışmalar ise belleğin üç farklı türü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunlar duyusal kayıt, devam eden öğrenme sırasında kullanılan kısa süreli bellek ve kendi içinde anısal, anlamsal ve işlemsel olarak ayrılan uzun süreli bellektir. Bellek bilgiyi depolarken bazı bilişsel süreçlerden de yardım almaktadır. Örneğin; duyusal bellek, bilginin belleğe geçişi sırasında dikkat ve algıyı kullanmaktadır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgi aktarımı ise sürekli tekrar ve kodlama yolu ile gerçekleşmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu üç farklı bellek türü arasında sürekli bir etkileşim vardır. Her biri bilgiyi işleme sürecinde diğerine ihtiyaç duyar.

Bellek türleri nelerdir ve nasıl çalışır?
  • Duyusal kayıt ya da duyusal bellek; İnsanlar günlük hayat içinde fark etmeseler bile yüzbinlerce uyarıcıya maruz kalmaktadır. Bu uyarıcı bombardımanı içinde insan bilinci eğer ki sadece ihtiyacı olan bilgiyi almak yerine tüm bilgileri işlemeye çalışsaydı hiçbir şey yapamaz hareket edemezdi. Bunu bir bir internet ağı üzerinden örneklemek gerekirse aynı anda ihtiyacı olan ya da olmayan herkesin girmeye çalıştığı bir ağ çökerdi, fakat sadece ihtiyacı olanların girdiği bir ağ günlük ayarlarına uygun olarak çalışmaya devam eder ve sistemde bir aksaklık meydana gelmezdi. Duyusal bellekte sadece ihtiyacı olanları işleyen bir ağ gibidir. İhtiyacı olan bir bilgiyi kısa süreliğine alır ve tutar. Görsel bilgiler 1 saniye boyunca, işitsel bilgiler ise 4 saniye boyunca duyusal bellekte saklı tutulur. Burada devreye kısa süreli bellek girer ve duyusal kayıt altına alınan bilgilerden ihtiyaç duyduklarını kendine aktarır. Duyusal bellekteki bilgilerin büyük bölümü bu sürecin sonunda kaybolur. Aynı anda ihtiyacı olan ya da olmayan bütün bilgilere kendini açmış olsaydı muhtemelen duyusal bellek iş yapamaz ve çökerdi.
  • Kısa süreli bellek; Duyusal bellekten ihtiyacı olan kayıtları alan ve 7 farklı birim bilgiyi yaklaşık 20 saniye boyunca hafızasında tutan bellek türüdür. Burada duyusal bellekten farklı olarak ihtiyacı olan bilgiyi direkt olarak uygulamaya koyabileceği gibi bunları uzun süreli belleğe de aktarabilir. Burada uzun süreli belleğe aktarım şartı bilginin kodlanması ve sürekli aynı bilgiye maruz kalınması yani tekrar şartı vardır. Kısa süreli bellekte yer alan bir ancak kodlanır ve sürekli tekrar edilirse uzun süreli belleğe aktarılır.
  • Uzun süreli bellek; Öğrenilmiş bilgilerin bir daha kaybolmamak üzere kaydedildiği bellektir. Burada hiçbir bilgi kaybolmaz, uzun zaman kullanılmamış bir bilgi hatırlanmakta zorluk çekilse bile yeniden ortaya çıkar. Uzun süreli bellek kendi içinde 3 farklı bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümlerden ilki kişisel yaşantılar sonucu ortaya çıkan anıların depolandığı anısal ya da epizodik bellektir. İkincisi kişisel bilgilerden bağımsız olarak öğrenilen kavramların, sembollerin, ilkelerin ve benzeri bilgilerin depolandığı anlamsal ya da semantik bellektir. Üçüncü bellek ise belli bir işlemin nasıl yapılacağına dair bilgilerin saklı olduğu işlemsek ya da diğer adıyla prosedürel bellektir.
Son Güncelleme : 25.08.2018 11:12:19
Bellek Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Bellek Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bellek Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019