Bit Türleri

Bit Türleri

Bit türleri; Çok eski tarihlerden bugünlere kadar birçok dönemde insanoğlunun hayatı içerisinde yer almaya başarmış olan bitler yaşam alanlarında oldukça geniş bir çevreye sahiptir. Hatta doğada varlığını sürdürebilen bit türleri içerisinde yer alan bitlerin birçoğu kitaplara bile konu olmuştur. Dünya doğasında yaşayan canlı türleri arasında asalaklar grubunda yer alan bitler, eklem bacaklı olup, kanatları yoktur. Dünya üzeride yaşamlarını daha çok kuşlar üzerinde devam ettiren bitler bu kuşların dışında doğada birçok üzerinde de yaşamlarını devam ettirirler. Bu türler arasında toynaklılardan tutunda memelilere varıncaya kadar birçok tür bulunmaktadır. Ayrıca bitler insanoğlunun da başı bela olan bir asalak türüdür. Diğer tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da yaşamayı başaran bitler vardır. Özellikle saç bölgesi içerisine yerleşen bitler yaşamlarını burada da idame ettirmeyi başarmışlardır. 

Bit türleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Bu türler;
  • Elbise biti: İnsan vücudunun tüylü veya az tüylü yerlerinde yaşayan vücut biti olarak da adlandırılır. Ortalama boyları üç ile dört mm aralığındadır. Bu bit türleri yumurtalarını çamaşırların kıvrımlı yerlerine yapıştırarak yaşamlarını çoğalarak devam ettirirler. Ayrıca bu bitler Tifus hastalığını yaydığından çok tehlikeli ve çabuk yayılan bir asalak türüdür. Bitin bağırsak bölümünde yer alan Tifus mikronu dışkıda çoğalarak bitten atılması ile insana bulaşmaktadır. 
  • Baş biti: Bu bit türleri insan başlarında yer alan ve boyları iki ile üç mm boyutlarında olan bit türlerindendir. Bu bit türlerin dişisi sirke olarak halk arasında isimlendirilmiştir. Özellikle saçın ense ve kulak arkasında yoğunlaşarak yaşamını devam ettirmesine olanak sağlayan sirkeler bu bölgelere yerleşir. Sıcak ve saçın en ara kısımları olan bu bölgeler sirkelerin tek tek yerleştiği kitin kılıfı içerisinde yer alan bitlerdir. Yavruları sirkeden çıktıktan sonraki ilk üç hafta içerisinde erişkin hale gelir. İnsanlarda görülen en yaygın bit türüdür. Özellikle çocuklarda görülen bu bit türlerinin insan insana geçtiği en önemli yerde okul alanlarıdır. Farklı yerlerden çocukların bir araya geldiği bu kurumlarda bit bulaşma riski en yüksek yerlerdir. 
  • Kıl biti: Bu bit türü baş hariç olan diğer kıl bölgelerinde yaşayan bir bit türüdür. Özellikle sakal göğüs ve diğer kıllı bölgelerde kendilerine yaşam alanları bulan bu bitler beyaz veya gri renk tonlarına sahiptir. Kıl biti türleri yumurtalarını kıl diplerine bırakarak üremeyi etkinleştirirler. Yumurtaları toplu iğne usu kadar büyüklükte olup siyah renktedir. Kıl renklerine uyum sağlayarak kendilerini kamufle etmeyi başaran kıl bitleri ergin hale geldiklerinde kılların diplerinde yaşam alanları oluşturarak yaşamlarına devam ederler. Bu yüzdende fazla derecelerde kaşınmalar meydana getiriler. Büyüklükleri sadece bir veya bir buçuk mm boyutlarında olduğundan gözle görülme olasılıkları da çok düşüktür. 
Bu bit türlerinin dışında kitap bitleri ve yaprak bitleri hayvansal bitlerden farklı olarak doğada var olan bitlerdir. Bitler yaşam alanları olarak genelde kıl bölgelerini hedef alan asalaklardandır. O nedenle de hayvanlarda ve insanlarda kıl yoğunluğu olan bölgelerde yaşamlarını devam ettirirler. Çok çabuk çoğalma özelliğini sahip olmaları onlardan kurtulmayı zorlaştıran en önemli özellikleridir. O nedenle de bitlerin erken fark edilmesi ve tıp alanında üretilen ilaçların hemen ve düzenli olarak kullanılması çok önemlidir. Bu sayede bitlerden kurtulma süresinde azalmalar meydana getirmektedir. Bit türleri insanları hedef alabilmesi için temizlik kurallarına uymayan insanlarda daha çabuk oluşan bulaşan ve çoğalan türlerdir.
Son Güncelleme : 16.10.2018 14:51:51
Bit Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Bit Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bit Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020