Bitki Türleri

Bitki Türleri


Bitki Türleri, Yer yüzünde bulunan bitki türlerinin oluşumunda bir çok faktör etkili olmuştur. Başta iklim olmak üzere, yüzey şekilleri, Dünya üzerinde yetiştiği bölge, toprağın çeşitliliği, kutuplara veya ekvatoru yakınlığı ve biyolojik etkinlik bunlardan bir kaçıdır. Yeryüzünde bulunan bitki türünün sayısı hakkında doğru bilgi vermek neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni ise sürekli dönüşüm halinde olan bitki genetizmasıdır. Bitkilerin su ve sıcağa olan ilgisi zengin bitki toplulukların ekvator yakınlarında ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bitki türleri oldukça fazla detay sınıflandırmasına tabi tutulduğundan yapacağımız sınıflandırma genel sınıflandırma niteliği taşımaktadır.

Tohumlarına göre bitki türleri,

Tohumlu bitkiler:

Açık tohumlu bitkiler de tohum; her hangi bir şekilde yaprak yada meyve yemişi ile örtünmeden açıktan tomurcuk ucunda açıktan yetişirler, çalı ve ağaç gibi odunsu bitkiler bu kategoridedir. Kuze kutbuna yakın yerler hariç genellikle sürekli yeşil kalırlar. Yaprakları iğneye benzer şekilde olup, kuraklığa ve soğuğa dayanıklıdır. Bu bitkiler çiçekli bitkilerdir.

Kapalı tohumlu bitkiler: Tohum kalıbı veya meyvelerin içinde odacıklarda kapalı olarak büyüyen tohumlu bitkilerdir. Bu bitkiler daha çok meyve veren ağaçlardır fakat çalı, ot yada odunsu bitkilerde de görülür. Açık tohumlulara göre daha gelişkindir. İnsan beslenmesi ve ekonomisi için önem arz eder. Kapalı tohumlular iki çeneli ve bir çeneli olarak iki sınıfta katagorize edilir.

Tohumsuz bitki türleri:

Bunlar havada uçuşan sporlar ile çoğalırlar. Bu bitkiler de kökten uca kadar neredeyse aynı yapıdadır. Yani yaprak, çiçek yada gövde ayrı ayrı olmaz. Genellikle şerit yada uzun yaprak şeklinde olup bunlara en iyi örnek su yosunlarıdır. Bu tür bitkilerin oluşum şekline tallus, genel isimleri ise thallophyta denir. Su yosunlarından başka kara yosunları, vasküler bitkiler, boynuzotları ve ciğerotları örnek verilebilir.

Yaşam alanlarına göre bitki türleri,

Orman bitki türleri:

Yoğun, tomruklu, iğne yapraklı ve geniş yapraklı gür ağaçların bulunduğu kendine has coğrafik koşullarda oluşan bitki türleridir. Ormanlar Dünya'da koruma altındadır. Genel olarak topluluk halinde bulunurlar. Tropik ormanlar ve kuzey yarım kürede bulunan ormanlar birbirinden önemli farklılıklar arz eder. Amazon yağmur ormanları, Kanada ormanları ve Endonezya ormanları buna örnektir.

Çalı bitki türleri:

Genellikle ormanların tahribatı neticesi ortaya çıkan bozuk bitki örtüsüdür. İnsanların tarla ve yaşam alanı açmak için veya yangınlar sonucu meydana gelen durum buna örnektir. Bunlardan başka doğal olarak bulunan çalı türleri de bulunur. Bunlar daha çok soğuk, volkanik ve çorak toprak yapısının olduğu yerlerde ortaya çıkar. Bu bölgelerden çorak toprak üretim için en değersiz olan toprak yapısıdır. İtalya'da yok edilen Kızılçam ormanları bölgesi buna en güzel örnektir.

Ot bitki türleri:

Verimsiz, orman oluşumuna engel doğal koşulların olduğu bölgeler de ot bitki türleri boy gösterir. Bu bölgeler de otlar yağış olduğunda büyür, yağışlar kesildiğinde kurumaya yüz tutar. Orta Asya stepleri bunlara örnektir.
Son Güncelleme : 21.07.2018 11:02:47
Bitki Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Bitki Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bitki Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019