Canlı Türleri

Canlı Türleri

Canlı Türleri; Yaşadığımız dünya havada, karada ve suda yaşayan milyonlarda canlı türüne ev sahipliği etmektedir. Bu türlerin bazıları hala keşfedilmeyi beklerken bazılarının ise nesli tükenmiştir. Bu canlı türlerini tek tek saymak mümkün olmayacağı için yapılmış olan temel sınıflandırmalar vardır. Her sınıflandırma benzer türlerin genel özelliklerinden oluşur. Bu sınıflandırma yapılırken öncelikle canlılar ''prokaryot'' olanlar ve ''ökaryot'' olarak iki türe ayrılır.

Prokaryot canlı türleri; Bu türler bakteri ve mavi-yeşil alglerden oluşur ve ''Monera Alemi'' olarak adlandırılır. Genel özellikleri tek hücreli olmaları ve hücre çekirdeğine sahip olmayışlarıdır. Dna yapıları sitoplazma içinde dağınık olarak yer alır. Mavi-yeşil alg türünde olanlar fotosentez yeteneğine sahiptir ve bu canlılar bizler fark etmeden ihtiyacımız olan oksijenin üretimine katkı sağlarlar.

Ökaryot canlı türleri; Bu türler kendi içinde 4 farklı aleme ayrılmıştır.

Protista aleminde yer alan canlı türleri ve genel özellikleri; Bu canlılar prokaryot canlılara göre daha gelişmiş canlı türleridir ve ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Hücre içinde yer alan çekirdek ve zarla çevrili organellere sahiptirler. Öglena, kök ayaklılar olarak sınıflandırılan amip, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan paramesyum, sporla çoğalan plazmodyumlar protista aleminde yer alan canlı türleridir.

Fungi aleminde yer alan canlı türleri ve genel özellikleri; Fungi alemi bir anlamda mantarlar alemidir de denilebilir. Yemek için kullandığımız şapkalı mantarlardan hastalık yapan küf mantarlarına kadar birçok farklı türü vardır. Genel özellikleri, heterotrof türler olmalarıdır. Hücre duvarı kitin yapıya sahiptir. Fotosentez yapma özelliğine sahip değillerdir. Sporlarla ya da tomurcuklar yardımıyla çoğalırlar. Parazit ve saprofit türleri vardır. Ekmek mayası, peynir küfü, pas mantarı gibi bir çok mantar türü fungi aleminde yer alan canlı türleri olarak sayılabilir.

Bitkiler aleminde yer alan canlı türleri ve genel özellikleri; Prokaryot ve fungilere göre hayatımızın içinde yaşamlarına daha fazla kıymet verdiğimiz, evde saksıda beslerken konuştuğumuzda bize tepki verdiğine ve sevildiği zaman güzelleşip serpildiğine inandığımız canlı türleri.. Bu canlı türleri genel olarak fotosentez yapar, hücre çeperine sahiptir ve tohumsuz türler ile tohumlu türler olarak ikiye ayrılır. Bilinen en ilkel bitki, kara yosunudur, eğreltiotu ile birlikte tohumsuz bitki türleri içinde sayılabilir. Çam, ardıç, gül, papatya ve benzeri bitkiler ise tohumlu türler arasında yer alır. Açık ve kapalı tohumlu olabilirler. Ayrıca tek çenekli ve çift çenekli olarak araştırıldığında sadece bu başlık altında bile milyonlarca canlı türü olduğu görülecektir.

Hayvanlar aleminde yer alan canlı türleri ve genel özellikleri; Bu başlık altında canlılar omurgalı ve omurgasız türler olarak ikiye ayrılır. Omurgasız türler; süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklı canlılar ve derisi dikenliler olarak ayrılır. Hayvanlar aleminde yer alan omurgalı türler ise; Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeler olarak farklı türlere ayrılmaktadır. Her konu başlığı altında yüz binlerce ya da milyonlarca canlı türlerine göre ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır.
Son Güncelleme : 25.07.2018 07:37:43
Canlı Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Canlı Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Canlı Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019