Çatışma Türleri

Çatışma Türleri

Çatışma Türleri, Çatışma, bütün toplumlarda toplumsal bir durum olduğu için literatürde çatışma türleri ile alakalı bir çok farklı grup bulunmaktadır. Bu çatışma gruplarının farklılık göstermesinin nedeni ise, bilim adamlarının toplum çatışmalara bakış açılarının farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bu çatışma gruplarının farklılık göstermesinin nedenini dört ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, bireyler arası çatışmalar, bireyin kendi içindeki çatışmalar, gruplar arası çatışmalar ve bireyler ve gruplar arası çatışmalardır. 1960'lı yıllarında Frank Harary tarafından yapılan çatışma türü incelemeler neticesinde çatışmayı toplamda sekiz kategoriye ayırmıştır.

Çatışma Türleri Nelerdir?

Aktif Çatışma: Bir araya gelen veya bir araya gelmek zorunda kalan bir takım kişilerin birbirlerinden hoşlanmamaları ve birbirlerine kızıp anlaşamadıkları zamanlarda aktif çatışma meydana gelir. Aktif çatışma yaşayan kişiler, genellikle aynı ortamda birbirlerini dinlemezler ve sürekli olarak birbirlerini eleştirirler. Bu nedenle de sürekli kavga halinde olurlar. Kişilerin birbirleri ile sürekli olarak kavga etmelerinin bir takım belirgin nedenleri ve altta yatan örtük nedenleri vardır. Bu nedenlerden biri kavga edilen kişi ile geçmiş yaşanan tatsız durumlardır. Bir diğer neden ise, kişinin karşı taraftan sürekli olumsuz davranışlar sergilemesinden kaynaklı olumsuz düşüncelerdir. Bazen insan kendisine olan öfkesini başkasına yönlendirerek acısını çıkarmaya çalışır. Böylelikle içinde yaşamış olduğu kaygıyı da bu yönde bastırmış olur.

Pasif Çatışma: Bu çatışma türünde bireyler bir türlü iletişime geçemezler. Sürekli olarak bir nedenden dolayı bu iletişimi sağlayamazlar. Bu duruma pasif çatışma denir. Pasif çatışmanın en belirgin özelliği saldırganlığa dönüşecek kadar baskı uygulamaktır. Sözlü yada fiziksel hareketler ile karşısındaki kişiyi susarak sinirlendirmek pasif çatışmanın en belirgin özelliğidir. Bu çatışma türünde küsme, susma alışkanlık haline gelir. Pasif çatışan kişiler öfkelerini içlerinde bastırarak susarak saldırmayı tercih ederler. 

Varoluş Çatışması: Bu çatışma türünde kişi, karşısındaki kişiyi yanlış anlarsa ve bu kişinin sözleri ile alakası olmayan sözler ile cevap verirse bu çatışma bir varoluş çatışmasıdır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan varoluş çatışması, daha çok kişilerin anlamsız imaları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Tümden Reddetme: Bu çatışma türünde kişi hiç bir eleştiriyi kabul etmez ve karşısındaki kişinin düşüncesinin tersi yönündeki düşünceyi savunursa burada tümden reddetme çatışması söz konusu olur. Tümden reddetme çatışmasında kişi tartışılan konu üzerinde enine boyuna düşünmek yerine, kesin ve net tavırlar ile reddetmesi sonucuna gider. Bu nedenle ayrıntılı düşünmek, araştırmak, irdelemek ve derine inmek tümden reddetme çatışması ile uyuşmamaktadır. 

Ön yargılı Çatışma: Bu çatışma türünde kişiler tartışılan konu hakkında tam bilgi sahibi olmamalarına rağmen ön yargı ile yaklaşarak birbirleri ile çatışırlar.

Yoğunluk Çatışması: Karşılıklı iki kişinin çatışmasında kısmen de olsa biraz uyuşma olması durumudur. 

Kısmı Algılama Çatışması: Bu çatışma türünde karşılıklı iki kişinin tartışması durumunda çatışan kişilerin karşısındaki kişinin söylediklerinin bir kısmını algılayıp bir kısmını algılamaması durumudur.
Son Güncelleme : 13.10.2018 13:38:51
Çatışma Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Çatışma Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çatışma Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020