Dava Türleri

Dava Türleri

Dava türleri; kendi içerisinde farklı türler ayrılmaktadır. Ülkemizde gerek kişiler ile devlet arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde gerekse şahıslar arasındaki uyuşmazlıklarda  başvurulabilecek etkili hukuku yolları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilmektedir. Dava türlerinin genel özellikleri birbirine benzemekle birlikte görüleceği yargı mercileri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Yine davanın açılacağı yere göre dava açma süre ve karar verme şekli de değişiklik arz edebilir. Ülkemizde tek dereceli bir yargı sistemi bulunmadığı için açılan davalar sonucu verilen kararlar için istinaf adı verilen mahkemelere bazen de ilave olarak üst yargı meciine temyizen incelenmesi talebiyle gidilmektedir. 

Ülkemizde açılabilecek dava türleri nelerdir?

Ülkemizde açılacak dava türleri adli ve idari yargı olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

İdari yargıda açılabilecek dava türleri: 
  • İptal davası: İptal davası idari yargıda en çok açılan dava türlerindendir. Bu dava türünde hakkında işlem tesis edilen kişi menfaatinin ihlal edildiği savıyla idare ya da vergi mahkemesi nezdinde bu iptal davasını açabilir. İptal davasının açılabilmesi için menfaat ihlali tek başına yeterlidir. Uygun şekil şartlarını taşıyan dilekçeler ile açılacak bu davalar sonucu kişiler tesis edilen işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat öğelerinden en az bir tanesinin ihlal edildiğini ileri sürerek işlemin iptalini talep eder, Dava açma süresi İdare mahkemeleri için işlemin yazılı olarak tebliğinden başlayarak 60 gün, vergi mahkemelerinde ise 30 dün olarak belirtilmiştir. Fakat bazı davalar için özel dava açma süreleri öngörülebilir. 
  • Tam yargı davası: Tam yargı davası ise idarenin kişilere karşı eylemleri nedeniyle doğan zararların tazmini amacıyla açılan dava türüdür. Bu davaların görüleceği mahkemeler idare mahkemeleridir. Dava açma süresi ise klasik iptal davalarından farklıdır. Mahkeme dava sonucunda tazminat talebini reddedebileceği gibi kabulüne karar vererek zararları idareye tazmin de ettirebilir. Örneğin terör nedeniyle devlete karşı açılan davalar bu mahiyettedir.
Adli yargıda açılabilecek dava türleri: 
  • Tespit davası: Tespit davasının açılması ile güdülen temel amaç bir hakkın veya hukuki bir olgunun varlığının ya da bir belgenin gerçek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla açılan davalardır. Bu davalarda mahkeme sadece tespit eder.  
  • Terditli davalar: Bu dava türünde kişiler mahkemeden kademeli olarak birden fazla şeyden birini yada bir kısmı isterler. 
  • Seçimlik davalar: Bu dava türü sonucunda verilen kararın yerine getirilmesi için borçlunun iki seçeneği bulunur. Tek hüküm olmasına rağmen edim seçilir. 
  • Diğer dava türleriyse inşai davalar, belirsiz dava türleri, eda davası ve benzeri şeklinde sıralanabilir.
Son Güncelleme : 12.11.2018 04:58:54
Dava Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Dava Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Dava Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020