Demokrasi Türleri

Demokrasi Türleri

Demokrasi türleri; 3 kategori altında toparlanabilir. Bunlar temsili demokrasi, yarı temsili demokrasi ve doğrudan demokrasi şeklindedir. Demokrasi kavramı bir devletin içerisinde yaşayan halkın kendisini yönetecek kişileri seçebilme hürriyetine sahip olmasını ifade etmektedir. Yani demokrasi sayesinde bireyler doğrudan ya da dolaylı bir şekilde devlet yönetiminde söz sahibi olurlar. Bu nedenle demokrasi devlet yönetim şekilleri içerisinde insan haklarının sağlanması açısından en iyi imkanı sunan devlet yönetim şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir devlet olduğu 1982 anayasası ile sıkı bir şekilde teminat altına alınmış ve ilerleyen maddelerde de halkın yönetime katılması için tanınan haklara yer verilmiştir. Hatta demokratik devlet kavramı anayasa içerinde değiştirilemeyecek hükümler kenar başlığı altında anayasaya yazılmıştır. Demokrasi seçimler aracılığıyla gerçekleştirilir. Demokrasi ile kişiler seçme, seçilme hakkı tanınmış ve bunların tabi olduğu kurallar ilave olarak kanunlar ile de düzenlenmiştir. 

Temel demokrasi türleri nelerdir?
  • Doğrudan demokrasi: En demokratik demokrasi modeli doğrudan demokrasidir. Yani bu demokrasi modeli ile kişilerin yönetime katılması en etkin şekilde sağlanılmaktadır. Doğrudan demokrasi, halkın anayasa ve kanunlar ile kendisine tanınan egemenlik hakkını bizzat ve doğrudan bir şekilde kullandığı demokrasi çeşididir. Doğrudan demokrasi terimi halkın bizzat halk tarafından yönetilmesini ifade eden bir kavramdır. Doğrudan demokrasinin uygulandığı çok az ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden bir tanesi İsviçre'dir. Bu demokrasi olması istenilen ideal olan demokrasi şeklidir. 
  • Yarı doğrudan demokrasi: Bu demokrasi yöntemi doğrudan demokrasiden sonra gelen en demokratik yöntemdir. Dünyada pek çok ülkede uygulanan bu yöntemde halk kendisine tanına egemenlik hakkını kullanabilmek için seçme hakkını kullanır. Seçimlerde oy kullanarak bir yasam organının oluşmasını sağlar. Yasam organı millet adına kararlar alır. Ülkenin iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla yasama organı tarafından kanunlar hazırlanır. Kanunlar ve anaysa değişikliğine dair metinler da halk oyuna sunularak halkın kanun yapımına katılması sağlanabilir. Yani referandum yarı doğrudan demokrasinin vazgeçilmez bir aracı olarak kullanılır. 
  • Temsili demokrasi: Nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu ülkelerde uygulanan yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde halk kendisine tanınan egemenlik hakkını doğrudan ya da yarı doğrudan bile kullanamaz. En az demokratik yönetim şekli temsili demokrasidir. Halk egemenliği sadece kendilerinin seçtiği milletvekilleri tarafından yerine getirir. Ülkemiz temsil demokrasi yöntemiyle yönetilen bir ülkedir. Halk seçimlerde kullandığı oylar ile milletvekillerini seçer. Bu milletvekilleri ise mecliste görev alarak halkın yönetime katılmasına katkıda bulunur. Demokrasi türlerinden temsili demokraside seçilen kişilere bazı ülkelerde milletvekili yerine parlementer adı verilmektedir. Yine meclis yerine parlemento terimi de kullanılabilir. 
Son Güncelleme : 07.09.2018 10:59:20
Demokrasi Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Demokrasi Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Demokrasi Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020