Denetim Türleri

Denetim Türleri

Denetim türleri, yapılış amaçları ile yapılış yöntemlerine göre çeşitli kategorilere ayrılabilir. Denetleme ifadesi bir kurum, kuruluş veya bireylerin eylemleri ve işlemlerinin kontrolü ifade etmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Denetim çeşitli birimlerde çalışan müfettiş, denetçi ya da bu konuda kendisine yetki tanınan diğer kimseler tarafından yerine getirilmektedir. Denetim iş ve işleyişi başta kanunlar olmak üzere çeşitli düzenleyici işlemler ile yerine getirilmektedir. Denetim çok geniş bir alanı ifade etmektedir ve bu kavram yeterince etkin kullanıldığında devletin hukukiliğine olan güven artar. Belli başlı denetim yöntemleri aşağıda sayılmaktadır.

Denetim türleri nelerdir?

Uygulanan denetimim amaçları yönünden türleri:
  • Uygunluk denetimi: Yapılan iş ve işlemlerin başta kanun olmak üzere sırasıyla tüm mevzuatlarda belirtilen usul ve yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi işlemine verilen isimdir. Burada yapılan denetimde işlerin yasal mevzuatların haricinde sözleşme, işletme şartları, yönerge gibi belgelerde yer alan kurallara da uygun olup olmadığı da denetlenmek zorundadır.
  • Mali tablolar denetimi: İşletmelerin muhasebe standartlarına uygun olup olmadığı ve mevcut durumun gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetlenmesi işlemine verilen isimdir. Bu yöntemin diğer amacıysa hile ve hataların ortaya konulabilmesini sağlamaktır.
  • Faaliyet denetimi: Denetlenen birim dışındaki bir kişi tarafından gerçekleştirilen denetimdir. Faaliyet denetiminde amaç yönetimin başarı ve çalışmalarını ortaya koyabilmektir. Böylece işletmelerin teşkilatı, işleyişi, politikaların etkinliği denetlenmiş olur.
  • İç denetim: İç denetimin Türkiye'de ki tarihi yenidir. İç denetim iç denetçiler sayesinde yerine getirilir. İç denetim kapsam olarak uygunluk denetimine göre daha geniş bir denetim türüdür. Hem parasal işlemleri hem de bunun dışındaki iş ve işlemleri denetler. İç denetimle amaçlanan temel şey işletme ve kurumların menfaatlerinin korunması için yapılan işlerin plan ve projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemektir. Bunu sağlarken ayrıca etkinlik ve verimlik çalışması da yapmaktadır.
Kapsamlarına göre denetim türleri
  • Zorunlu ve ihtiyari denetim: Zorunlu denetim rutin olarak yapılması gerekli olan denetim türlerindendir. İhtiyari denetimse zorunu denetimin aksiye işletmelerin kendi iradeleri ile yaptırdıkları denetim şeklidir. Bu denetim türünde yasal bir zorunluluk yoktur. Örneğin iç denetim ile faaliyet denetimi ihtiyari denetim türünden iki tanesidir.
  • Özel ve sürekli denetim: Özel denetim türünde bazı vakıaların yaşanması üzerine yaptırılması kararlaştırılan denetim türüdür. Bu denetim sayesinde yapılan iş ve işlemle ile şirketin mali listeleri kontrol edilir. Şirketlerin bir başka şirket ile birleşmesi gibi durumlarda bu denetim yaptırılabilir. Sürekli denetim ise düzenli şekilde bir yıl veya kıst hesap döneminin irdelenmesi ve mali listelerin kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile yasal düzenlemeye uyumunun denetlenmesidir.
Son Güncelleme : 17.10.2018 09:40:48
Denetim Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Denetim Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Denetim Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019