Deprem Türleri

Deprem Türleri

Deprem türleri; deprem yer kabuğu içindeki ani kırılmalar sonucunda ortaya çıkan ani titreşimlerin çeşitli dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsması olayıdır. Bu olay içinde yaşadığımız dünyada insanlara çeşitli zararlar verebilen doğa olayıdır. Dört çeşit deprem bulunmaktadır.

Bilinen deprem türleri,

Tektonik deprem: Yer dibindeki levhaların birbirlerine basınç uygulayarak birbirlerini çeşitli yönlere hareket ettirmeleri ile oluşan deprem türüdür. Yer yüzünde meydana gelen depremlerin yüzde doksanı bu gruba girer. Türkiye'de görülen depremlerin büyük bir çoğunluğunda tektonik deprem görülür. Türkiye'de meydana gelen tektonik depremler birçok can ve mal kaybına neden olmuştur. Özellikle levhaların sıkışıp ani kırılmasıyla oluşan bu depremler hızlı bir şekilde gerçekleşerek yıkıcı bir etkiye sahiptir.

Volkanik deprem: Volkanik depremler volkanik patlamalar sonucu oluşmaktadır. Volkan patlamaları ise yer dibinde bulunan lav dediğimiz katı ve gaz kütlelerinden oluşan maddenin yer dibindeki sıkışmadan dolayı ani bir patlamayla yeryüzüne çıkması olayıdır. Bu olaya volkanik deprem denilmektedir. Türkiye'de çok fazla aktif yanar dağ olmadığından dolayı Türkiye için önemli bir deprem türü değildir. Ancak eski devirlerde Anadolu'da Türkiye'nini bulunduğu yerde birçok patlama meydana gelmiştir, örneğin Erciyes dağı bir volkanik dağdır. Erciyes dağının patlamasıyla kalker taşlarının yakın çevrelere saçılmıştır. Bu taşlar dış kuvvetlere karşı oldukça kuvvetlidir bu sebepten dolayı Nevşehir peri bacalarının oluşumunda dış kuvvetlerin bu taşları parçalaya mamasıyla oluşmuştur.

Çöküntü depremleri: Bu deprem türü yer altındaki boşlukların tavanlarında bulunan toprakların yumuşaması ya da erimesi sonucu oluşan deprem türüdür. Bu deprem türünde yer altında bulunan maden ve ocaklarında büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bu kazılan madenlerin zamanla dağın dibini boşaltmasıyla ve o boşlukların tekrardan doldurulmamasında bu depreme yol açar. Ayrıca yer altı sularının çekilmesiyle bu yer altı sularının bulundukları yerlerde büyük boşluklar meydana gelmektedir yukarıdaki baskıyı kaldıramayan bu boşluklar depreme sebep olur. Türkiye'de madenlerden dolayı çöküntü depremler görülmektedir. Çöküntü depremlerin diğer deprem türleri gibi geniş bir alanı kaplamaz, diğerlerine göre daha az yerde etki bırakmaktadır.

Tsunami: Dilimize Japoncadan katılan anlamı liman dalgasıdır. Bir doğa olayı olan tsunami denizlerde ve okyanusların taban kısımlarında meydana gelen volkanik patlamalar yada depremlerden kaynaklı zemin kaymaları ,çökme gibi olaylardan kaynaklanan aşırı büyük enerjinin su içerisinde yayılmasıyla yer yüzüne dalga şeklinde yansır. Bu oluşan dalgaların aşırı büyük olması denize ve okyanusa kıyısı bulunan ülkelerin ve yerleşim yerlerindeki insanlara hayati bir tehlikesi vardır. Bu oluşan depremle birlikte oluşan dalgaların hızlı bir şekilde yer yüzüne doğru ilerlemesiyle çok fazla hasar yaratabilmektedir. Genelde tsunaminin gerçekleşeceği kıyı bölgelerindeki su çekilmeleri tsunaminin habercisi olabilir buda insanların tedbirlerini almaları için büyük bir fırsattır. Türkiye'de tsunami görülmemektedir.
Son Güncelleme : 24.07.2018 04:24:36
Deprem Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Deprem Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Deprem Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019