Devlet Türleri

Devlet Türleri

Devlet türleri hakkında bilgi sahibi olmadan önce devletin tanımının bilinmesi gerekir. Devlet sınırları belli olan belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların meydana getirdiği, örgütlü haldeki siyasi otoriterin adıdır. Diğer bir ifadeyle bir toprak parçası üzerinde belirli bir insan topluluğunun egemenlik kurmak maksadıyla oluşturdukları bağımsız bir siyasi ve hukuku varlıktır. Bu sistemin belirli türleri bulunmaktadır. Bu makalemizde sizlere devlet türlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle devlet türlerinin üç ana sınıfa ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar Ulus devlet türü yani halk ya da milletten oluşan türdür. Bir diğeri ise vatan yani toprak devlet türüdür. Son olarak ise egemenlik yani güç ve otorite üzerine kurulmuş devlet türleri bulunmaktadır. Devlet kurmak için bu 3 temel unsurun mutlaka olması gerekmektedir. Şimdide gelelim bu unsurları açıklamaya.

Yapılarına Göre Sınıflandırılmış Devlet Türleri

Bu tür devlet sistemleri tekil devlet ve çoklu devlek olarak iki alt başlıkta incelenmektedir.

Tekli Devlet Türü ( Tek Yapılı )

Tekli devlet türleri üniter devlet ve bölgeli devlet olarak ikiye ayrılır. Üniter devlet yapısında devleti meydana getiren birçok unsurun tekliğine ve birliğine dayanır. Yönetim tek merkezden idare edilmektedir. ülkenin her noktasında aynı hukuk kurallarının geçerli olması durumu söz konudur. Bu tür devlet türlerine örnek olarak

  • İngiltere
  • Fransa
  • İtalya
  • Türkiye
  • İsveç
  • Yunanistan gibi devletleri verebiliriz.

Bölgeli devlet türleri ise bölgesel özerkliğin bulunduğu ve ülkenin bölünmez tekliğinin olduğu bir yapıyı kapsar. Bu tür devletlere örnek olarak İspanya'da yer alan Bask bölgesini örnek verebiliriz.

Çoklu Devlet Türü (Karma Yapılı)

Bu tür devlet yapıları federal devletler ve konfederal devletler olarak bilinmektedir. Federal devlet yapısında devlet kendi iç yapısından bağımsız olarak dış çevreye karşı aynı hukuk kurallarını kabul etmiş olan birçok devletten bir araya gelmiş bir devlet türüdür. Bu tür devlet sistemine ilk vereceğimiz örnek ise Amerika Birleşik Devletleridir. Bunun yanı sıra Kanada ve Almanya gibi ülkelerde federal devlet yapısına sahip ülkeler olarak bilinmektedirler. Konfederasyon devletleri ise yani konfederal devlet birden fazla devletin mevcudiyetini koruma altına almak kaydıyla savunma amaçlı olara bir araya gelen devletlerin oluştuğu sistemdir. Bu konfederasyonlardan en meşhur olanı ise Avrupa Birlik konfederasyonunun saymak mümkündür.

Egemenlik Anlayışına Göre Sınıflandırılmış Devlet Türleri

Egemenlik anlayışına göre sınıflandırılmış devlet türleri arasında monarşi, oligarşi, meşrutiyet ve demokrasi devlet türlerini saymak mümkündür.

Monarşi Devleti; Devlet başkanının aile soyuna bağlı olarak tahta geçtiği devlet biçimine verilen attır. Bu tür yönetim biçimi de kendi arasında mutlak monarşi ve meşruti yani anayasalı monarşi olarak iki kısıma ayrılmaktadır. Bu tür devlet türlerine örnek olarak padişahlık ve krallıkları sayabiliriz. Osmanlı Devleti padişah tarafından yönetilmekteydi.

Oligarşi Devleti; Egemenliğin bir zümre ya da grup tarafından yönetildiği devlet türüdür. Bu devlet türüne örnek olarak Suriye'yi verebiliriz. Zira Suriye oligarşi devlet türüne göre yönetilmektedir.

Meşrutiyet Devleti; Padişah ya da kralın yanında milletin de yer aldığı devlet türleri olarak bilinmektedir. Osmanlı devletinde meşrutiyet iki kez ilan edilmiştir. 1876 ve 1878 yılları arasında birinci meşrutiyet ve 1908 yılından sonra ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir.

Demokrasi Devleti; Herkesin bildiği üzere halkın egemenliği kendisi yönettiği bir devlet türleri arasında yer alan demokrasi sistemi üzerinde en çok tartışılan yönetim biçimleri arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim biçimi demokrasiye bağlıdır.

Hukuk Kaynağı Yönüyle Devlet Türleri

Bu tür devlet türü ise laik devlet ve teokratik devlet türleri olarak iki kısıma ayrılmaktadır. Laik devlet yapısı devlet yönetiminde dini yapıların yer almadığı bir sistemdir. Fransa ve Türkiye bu ülkelere örnek verilebilir. Teokratik devlet yapısı ise tamamen dini kurallara göre şekillenen devlet türleri olarak bilinmektedir. Bu tür devletlere örnek olarak da İsrail ve İran gibi devletleri örnek verebiliriz.

Son Güncelleme : 10.07.2018 10:02:57
Devlet Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Devlet Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Devlet Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019