Dilin Türleri

Dilin Türleri

Dilin Türleri, İnsanların duygu, düşünce ve isteklerinin anlatmak için kullandıkları işaret ya da seslere dil denir. Toplumlar kendi aralarında iletişimi daha etkin bir şekilde sağlayabilmek, istediklerini karşı tarafa aktarmak için dilleri icat etmiştir.

Dilin kelime hazinesi o dili konuşa bilen insanların ihtiyaçlarına göre ya da o toplumun hangi konulara önem verdiğini göre değişir. Mesela Eskimo dilinde karın yağış şekline göre kullanılan 20'den fazla kelime vardır ya da Araplarda develeri birbirinden ayırmak için 20'den fazla kelime vardır. Unutulmamalıdır ki her dil konuşulduğu toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek türdedir. Yani yetersiz dil ya da ilkel dil denilen bir kavram yoktur. Eğer toplum bir kelimeye ihtiyaç duyuyorsa bu kelimeyi kendiliğini üretir. Konuşulduğu toplumda kültür ile iç içe olan dil türlere ayrılmıştır. Bundan sonra daha çok dilin türleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Anadil: özellikleri bakımından tarihi bilinemeyecek kadar eski insanlık dönemlerine kadar uzanabilen, şekil, ses ve yapı özellikleri sayesinde başka lehçe ve dillere kaynaklık eden dillere anadil denir. Dilin türleri içesinde anadilin çok önemli bir yeri vardır. Bu dillerin pek çok dil ile akrabalık bağı da mevcuttur. Anadillere örnek olarak Moğolca, Arapça, Latince ve tabi ki Türkçe gibi diller örnek olarak verilebilir.

Ana Dili: kısaca insanların ailesinden ve yaşadığı topluluktan öğrendiği dildir. Ana dili kişinin; tüm hayati gelişimini ve düşüncelerini etkiler. Dilin türlerinden olan anadil kültür aktarımında kullanılan en esas unsurdur. Kişi kültürünü anadilinde öğrenir.

Yazı Dili: dilin türlerinden biri olan yazı dili; ortak dil, edebi dil ya da devlet dili gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir. Bir ülkede kanunlar tarafından belirlenmiş olan resmi dile denir. Bizim dilimizde yazı dili İstanbul ağzı temelinde oluşturulmuştur.

Konuşma Dili: toplumların günlük hayatta kullandıkları dile konuşma dili denir. Çeşitli kurallar yoktur. Bu nedenle konuşulan yerlere ya da yörelere göre farklılık gösterebilirler.  Konuşma dili ağız ve lehçe olarak ikiye ayrılır.

Ağız bir dilin köylerde, kentlerde ya da kasabalarda farklı şekillerde konuşulmasıdır. Ancak insanlar arasında anlaşma konusunda genelde hiçbir sıkıntı olmaz. Lehçe ise büyük olan bir dilin farklı vatanlarda konuşma sekli olarak tanımlanabilir. Ağızdan farklı olarak burada bir ülkenin içerisinde farklılaşma değil, aynı dilin birden fazla ülkede farklılaşması vardır. Dilin türleri olan konuşma dilin de lehçe de lehçeleri farklı olan kişilerin birbirini anlaması zorlaşır. Mesela Türkiye ile Azerbaycan lehçelerini konuşanların birbiri ile anlaşmak kolaydır ama Türkiye ile Çuvaş lehçelerini konuşanların birbirini anlayabilmesi zordur.

Yapay Dil: dünya genelinde ortak bir dil konuşulması amacı ile uydurulmuş olan dilin türlerine denir. Volapük, İdol, Çataldili ya da Esperanto örnek olarak verilebilir.

Son Güncelleme : 13.10.2018 17:57:12
Dilin Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Dilin Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Dilin Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020