Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Divan edebiyatı nazım türleri:  Divan edebiyatı Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyata Divan edebiyatı denir. Arap ve Fars edebiyatından esinlenerek gelişmiştir. Bu edebiyata Divan edebiyatı denmesinin sebebi şairlerin şiirlerini divan el yazısı ile yazıp bu kitaplarda toplanmalarından kaynaklanır.Divan edebiyatında nazım dendiğinde akla gelen ilk şey şiirdir.

Divan edebiyatı nazım türlerini şöyle sıralayabiliriz. 

Tevhid: Allah'ın birliğini anlatan şiirlere tevhid adı verilir.  Tevhidde tanrının büyüklüğü, sıfatları hayal edilebilen şeylerde soyutlanması, hiç bir şeyin ona eş ve benzer olmayışının sanatsal bir dille anlatıldığı bir türdür. 
Münacat: Divan edebiyatında nazım türü olan münacat Allah'a yalvarma, yakarma ve niyaz etme amacıyla yazılan yazılara denir.
Naat: Naatlar'da Hz. Muhammed'e karşı duyulan saygı ve sevgiyi dile getirilerek yazılan yazılardır. Hazreti Muhammedin hayatı, mucizeleri ve dini yayma konusunda verdiği mücadeleler gelecek nesiller için uygun bir dille anlatılır.
Miraciye: Divan edebiyatı nazım türlerinden biri olan miraciye Hz. Muhammed'in miraç mucizesini konu alan şiirlere denir.
Mevlid: Divan edebiyatında Hz. Peygamberin doğumunu konu alan eserlerin genel adıdır. 
Hilye: Hz. Muhammed'in fiziki ve ruh özelliklerini konu alan eserlerdir. Ayrıca hilye'de dört halife için yazılan birçok yazı mevcuttur. 
Kırık Hadis: Hadis, Hz. Muhammed'in sözü anlamına gelir. Sayıları yüz binleri bulan hadislerden kırk tane eser seçilerek oluşturulmuştur. 
Methiye:Methiye divan edebiyatında bir kimseyi övmek amacıyla yazılan eserlere verilen addır.
Fahriye:Bir şairin kendini beğendirmek için yazdığı şiirlere verilen addır.
Hicviye: Bir kimseyle alay etme, gülünç duruma düşürme amacıyla yazılan şiirlere denir. 
Mersiye: Ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere denir.
Nazire: halk tarafından sevilen şairlerin şiirlerini başka şairler tarafından kafiye şeklini bozmamak şartıyla yazılmasına izin verilen şiirlerdir.
Tehzil: Başkalarını kırmadan yazılan şaka ve mizahi bir dille anlatılmış bir şiirin kafiye ve ölçüsü örnek alınarak yazılan nazirelere tehzil denir.
Sakiname: Klasik Türk edebiyatında içki ve içki meclislerini değişik yönleriyle ele alan eserlere denir.
Şehrengiz: yaşanılan bir ülkenin veya şehrin güzelliklerini konu alan manzumelere verilen addır.
Sürname: Padişah ve şehzadelerin doğdukları  zaman yapılan eğlence ve şenlikleri anlatan bir yazı türüdür.
Pendname: İnsanlara nasihat vermek amacıyla yazılmış  yazılara denir.
Gazavatname:  savaşa katılan orduların seferlerini, zaferlerini ve fetihlerini anlatan yazılara denir.
Menakıbname: Tarihe önemli işlere imza atan kişilerin etrafında oluşan hikayeler verilen addır.
Seyahatname: Gezilip görülen yerleri anlatmak için yazılan yazılara seyahatname denir.
Lügaz: Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özelliklerini anlatarak yazılan manzum bilmecelere lügaz denir.
Kıyafetname: İnsanların dış görünüşlerinden yani kılık kıyafetlerinden onların karakterleri ile ilgili bilgiler almayı amaç edinen eserlere kıyafetname denir.
Mektup: Şairlerin birbirlerine ya da dostlarına yazdıkları manzum içerikli yazdıkları yazılara denir.
Dariye:  yeni yaptırılan köşk, saray ve yalı gibi binaları anlatmak için yazılan yazılara denir.
Son Güncelleme : 10.10.2018 06:27:54
Divan Edebiyatı Nazım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Divan Edebiyatı Nazım Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Divan Edebiyatı Nazım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020