Divan Edebiyatı Türleri

Divan Edebiyatı Türleri

Divan edebiyatı türleri, Tarih boyunca Türkler tarafından geliştirilen divan edebiyatı Osmanlı İmparatorluğu zamanında zirve yaparak yaklaşık altıyüz yıl Türk edebiyatının çalışma alanını oluşturmuştur. Divan edebiyatı nazım ve nesir, yani şiir ve düz yazıdan meydana gelir. Şiirsel anlatım düz yazıdan daha baskındır. Divan edebiyat türleri Osmanlı'nın yükseliş, duraklama ve çöküş dönemi ruh halini yansıtır. Bilinen otuz türü olan divan edebiyatının daha fazla türü olduğu tahmin edilmektedir. Yükseliş döneminde Fars ve Arap kültüründen etkilenen divan edebiyatın olgunluk döneminde artık Baki, Fuzuli gibi şairler yetiştirerek Türk kültürünü yavaş yavaş edebiyata yansıtmışlardır. Bir konu divan edebiyatı ile işlenecekse bunun için belli divan türleri sırasına uyulması gerekirdi. 

Divan edebiyatı türleri 

Tevhid: Allah'ın büyüklüğü, birliği ve yüceliğini anlatan şiirlerdir. Gücünün sonsuzluğu, hiç bir şeye benzemeyişi, kudret ve ilmin Allah'a ait oluşunu sanatsal bir tarzda anlatır. Tevhit'te, Allah karşısında insanın ne kadar çaresiz olduğu anlatılır. Tarihte en önemli tevhid şiiri şair Nabi tarafından yazılmıştır. 

Münacaat: Allah'a yalvarma ve dua etme amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca Münacaat; Gazel, kaside, mesnevi, mahammes, terkib, ruabi gibi değişik yazım biçimleri ile de yazılmıştır. Şairler bazen münacaat ve tevhid beraber harmanlanır ve yazılırdı. Bu nedenle benzerlik içerir.

Naat: Edebiyatta Peygamberimiz Hz. Muhammet (SAV)'i övmek için yazılmıştır.  Çoğu zaman şiir olarak yazılsa da nesir olarak ta yazılan vardır. Divan edebiyatında tevhid ve münacat'tan sonra gelir. İstisna olarak sıralama değişebilir. Nedimi, Taşlıcalı Yahya, Naili ve Nefi Naat türünün öncülerindendir. Naat'ta peygamberimize duyulan sevgi ve saygı anlatılır. Hicreti, tebliği gibi özellikleri anlatılır. Naatın sonunda peygamberimizin şefaatine sığınılarak selam ve salat ile naat sonlanır.

Miraciye: Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (SAV)'ın miraca yükselişini anlatır. Miraç anlam olarak yukarı gökyüzü demektir. Miraç gecesi peygamberimizin Mekke'de gördüğü bir rüyada büyük meleklerden Cebrail'ilin eşliğinde Burak isimli ata bindirilerek Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'ya götürülmüş, oradan gökyüzüne yükselmiştir. Hicri takvime göre Recep ayının 27'si gecesi müslümanlar tarafından miraç kandili olarak kutlanır. 

Miraç kandili tam olarak rüya değildir. Cenabı Allah'ın mucize olarak peygamberine verdiği bir üstünlüktür. Miraciye'de başlangıçtan itibaren kullanılan binekler, sema katları ve diğer karşılaşılan peygamberler, melekler anlatılır. Mesnevi ve kaside ölçüleri ile yazılır cami, mescit ve mabetlerde bestelenerek okunurlar. Bunları okuyanlara da mirachan denir.

Mevlit: Dil sözlüklerinde insanın doğması, doğum yeri ve zamanı ve Dünya'ya gelme olarak belirtilir. Mevlit, Hz. Muhammet (SAV)'nin doğumu ve peygamberliği döneminde başından geçen mucizelerin anlatıldığı bir divan türüdür. Mevlit altmış çeşit yazılmıştır fakat içlerinden Süleyman Çelebi'nin ( 1351 - 1422) 1409 yılında yazdığı Vesiitün Necat adlı 768 beyitli mevlit halen günümüzde okunan mevlittir. Eser; Tevhid, peygamberin doğumu, veladet, mucizat, mehdiye, miraç ve hicret bölümlerinden oluşur. Son Güncelleme : 01.11.2018 21:37:33
Divan Edebiyatı Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Divan Edebiyatı Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Divan Edebiyatı Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020