Drama Türleri

Drama Türleri

Drama Türleri, eğitim ve öğrenme aşamasında drama çok önemlidir. Drama, tüm eğitimcilerin en kalıcı ve etkili öğrenmenin kendisinin yaparak ve yaşayarak öğrenme olduğu konusunda birleşmektedirler. Duygu ve düşünceleri beden diliyle anlatma şeklidir. İçsel bir durumun, düşüncenin eyleme dönüşme halidir. Drama ile bir şey düşünür, plan yapar, tasarlar ve düşünceyi harekete geçirerek uygularız. Bu süreçte yeni duyguları öğrenir, deneyim kazanırız. Böylece kişiler, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme, kontrol edebilme, değiştirebilme ve konuşarak karşısındaki kişilerle iletişim kurabilme gibi özelliklerini geliştirmektedir.

Drama, bir oyundur. Çocuklar ve oyun bir arada düşünülen ve vazgeçilmeyen bir olgudur. Çocuklar, başkaları ile iletişime geçmeye başladığı andan itibaren oyun oynamaya başlar ve bu oyunlar sayesinde zamanını güzel geçirir ve eğlenerek hayatı daha fazla tanır. Ancak drama da amaç zamanı güzel geçirmek, eğlenmek ve çocuğu oyalamak değildir. Söz konusu amaç oyunlar ile çocukların kendisini geliştirmesi ve bazı yaşantılar ile yeni öğrenimler kazanmasını sağlamaktadır. Drama, aynı zamanda bir eğitim tekniğidir.

Drama Türleri
  • Psikodrama; kişiler arası ilişki, duygu sorunlarının bazı dramatik yöntemlerle çıkarıldığı bir grup yöntemidir. İnsanlar yaşamlarında söyledikleri şeylerden başka bir şey hissediyorsa ve düşünüyor ise bu üçlü ile ilişkisi olmayan bir şey yapılıyorsa, kişide strese yol açarak parçalanmaya kadar gidebilir. Psikodramanın amacı kişilerin söz, düşünce ve davranışlarında tutarlı olmalarını sağlamaktadır. Bir diğer amacı ise kişinin kendisine ve karşısındakilere açık ve tutarlı olmalarını sağlamaktır. Psikodramanın en önemli amacı ise kişilerin psikolojik gelişimlerinin sağlanarak, tedavi edilmelerini sağlamaktır. Bir terapi tekniği olarak kişilere uygulanması, mutlaka bu konuda uzman kişilerce yapılması gerekir.
  • Eğitici Drama; çocukların eğitiminde kullanılan bir teknik olup, pedagojik drama olarak da bilinmektedir. Eğitici drama, çocukları psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlendirmek ve özel yetenek olan yaratıcılığı çocuğa kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark çocukların konulara eğitim amaçlı olarak katılmalarını sağlamaktır.
  • Yaratıcı Drama; çocukların oyun ile hayallerini harekete geçirmek ve bu sayede yaratıcılıklarını geliştirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine drama türlerinden biri olan yaratıcı drama adı verilmektedir. Çocuklar, yetişkinler ile beraber aynı ortamlarda yaşamaktadırlar, onlarında duygu ve düşünceleri bulunmaktadır. Duygu, düşünce ve bir tarzlarının oluşumunda çocuklar büyüklerini örnek almaktadırlar. Büyüklerini örnek almalarından çok çocukların deneyime ihtiyaçları vardır. Bu durumda oyunlar, çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar yaşam ile ilgili bazı şeyleri öğrenirken oyun oynarken öğrenirler, yaparak ve yaşayarak öğrenme olduğu için çok etkili ve kalıcı bir öğrenme olmaktadır. Yaratıcı drama da, oyunlar kurularak yeni durumlara, olaylara sağlıklı tepki vermesi veya uyum sağlama bakımından yardımcı olma sürecidir. Yaratıcı drama oyunlarının mutlaka kontrol altında ve deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan oyunlar olması gerekir.


Son Güncelleme : 09.11.2018 09:01:21
Drama Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Drama Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Drama Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020