Dünyadaki Müzik Türleri

Dünyadaki Müzik Türleri

Dünyadaki Müzik Türleri, dünyadaki evrensel bir dil olan müzik, seslerin çeşitli notalar ile düzenlenme sanatıdır. Duygu ve düşüncelerin sesli ifadesi olan müzik hangi tür de olursa olsun mutlaka belli bir kesime hitap etmektedir. Sevinçli, üzüntülü, duygusal ve önemli anlarımızda mutlaka kendimizi ifade edecek bir müzik tarzı buluruz. Farklı kültürlere ait sesler müzik türlerini oluşturur, ve müzik sadece belli bir topluma değil, dilini anlamasak da  herkese bir anlam ifade eder.

Dünyadaki müzik türleri nelerdir?

  • Rock Müzik, rock müzik ilk olarak Amerika'da protesto nitelikli bir anlatım biçimi olarak zenciler tarafından hor görülme ırk ayrımı gibi konuların ele alınması ile başlayan bir müzik türüdür. Çok geçmeden beğenilip tüm Avrupa'ya yayılan rück müzik tarzı başta Beatles grubu gibi grupların başarılı çalışmaları ile birlikte müzik dünyasındaki yerini almıştır. Elektro gitar, bas gitar ve bateri gitar gibi enstrümanlar ile yapılan dünya müzik türlerinden biridir. Rock müziğin hard-rock adı verilen daha sert bir tarzı da bulunmaktadır.
  • Caz Müziği, yine zenciler ile başlayan bu müzik akımı  çeşitli müziklerin bir karışımından oluşmaktadır. Amerika'dan sonra Avrupa'da yayılarak günümüzün en sevilen müzik türlerinden biri haline gelmiştir. Sömürgeciliğin olduğu dönemlerde Afrikalı siyahların kilise müziği olan caz müziğinin asıl temelini oluşturmaktadır. Caz acının, hüznün, kızgınlığın ve var olma çabasının yansımalarından oluşan bir müzik türüdür. Dünyada caz müziği öncüleri, Louis Armstrong, Roy Eldridge ve Glen Miller'dir.
  • Klasik müzik, halk müziğinden kesin ve net çizgiler ile ayrılmış bir müzik türüdür. İlk olarak Batı Avrupa'da başlayan bu tarz, Bach ve Vivaldi ile asıl kimliğini kazanmış ve tüm dünyaya hızlıca yayılmıştır.
  • Rap Müzik, içteki enerjiyi dışa vurma olarak ifade edilen rap müzik, Amerika'dan hızlı bir şekilde yayılıp herkes tarafından sevilen bir  müzik türü haline gelmiştir. Rap söylemleri müzik ile birlikte uyum içinde ilerler. Bundan dolayı hareketli ve sürükleyici aynı zamanda eğlenceli bir müzik türüdür. Ülkemizde ki Rap müzik tarzı Almanya'da yaşayan Türkler sayesinde bir kimlik kazanmıştır. 
  • Soundtrack, tam olarak ifade tarzı bu olmasa da bir filmin görüntüleriyle paralel ilerleyen, filme eşlik eden ve o film için özel olarak yapılmış bir müzik tarzıdır.
  • Blues, kökleri batı Afrika'ya dayanan blues Amerika'da içi olarak çalışan kölelerin çalışırken duygu ve düşüncelerini ifade etmek amacı ile söyledikleri bir müzik türüdür. Umut, hüzün, özgürlük ve acıların bir ifadesidir.
  • R&B, kökeni Afrika'ya dayanan bu tür caz, blues rap ve gosbel tarzlarının bir karışımından oluşmaktadır. Michael Jackson ile bir akım haline gelen müzik, 1950 li yıllardan itibaren bir müzik terimi olarak yerini almış ve günümüze kadar ulaşmıştır. 1970'li yıllarda disco kültürü ile birlikte daha popüler hala gelmiştir. Artık pek çok radyoda ve tv de dünya listelerine giren müzikler R&B tarzındaki müziklerden oluşmaktadır.
  • Punk müzik, agresif ve kendine özgü giyim tarzı ile bütünleşen punk müzik, 1970'li yıllardan itibaren heavy metale karşı bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel ve kalıplaşmış davranış ve yaşam biçimine karşı çıkmanın müzikle ifade edilmiş halidir. The Damned ve The Clash gibi gruplar ile başarıya ulaşmış bir dünya müzik türüdür.           
Son Güncelleme : 08.11.2018 17:49:34
Dünyadaki Müzik Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Dünyadaki Müzik Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Dünyadaki Müzik Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020