Düz Yazı Türleri

Düz Yazı Türleri

Düz yazı türleri, düz yazı, yalnızca dil kurallarına bağlı olan, konuşma diline yakın anlatım türüne verilen addır. Düz yazı, doğal anlatma türüdür. Düz yazıyla düşünceler daha etkili ve güzel anlatılır. Daha etkin bir şekilde tanımlanırsa, düşünce, duygu ve hayallerin dil bilgisi kurallarına uygun şekilde yazıya dökülmesidir. Orta düz, düz ve süslü yazı olacak şekilde üç grupta incelenir.

Düz yazı türleri nelerdir?

Makale: Herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla hazırlanan yazılara makale denir. Makale herhangi bir konuda hazırlanarak yazılabilir. Düşüncenin hakim olduğu en zor yazı türüdür. Genel anlamda bilimsel bir dil kullanılarak yazılır. Üslup gayet ciddi olmalıdır. Makalede esas olan öğretici olmaktır, kesinlikle yanlış bilgi verilmemelidir.

Deneme: Yazı yazan kişinin herhangi bir kanıta, kesin bir yargıya ya da iddiaya yer vermeden gerçekleştirdiği düz yazı türüdür. Deneme yazılarında herhangi bir konu kısıtlaması ya da belli bir şeye bağlı kalma gibi durumlar söz konusu değildir. Yazıyı kaleme döken kişi istediği konuyu seçebilir ve kendi kendine konuşuyormuş gibi bir anlatım kullanarak yazabilir.

Öykü: Yaşanması imkansız olan ya da yaşanmış bir olayı okuyucuya heyecan verecek şekilde yazıya dökme türüdür. Kısa ve yalın bir dille yazılır. Bir olaya dayalı olur ve öyküde, zaman, yer, konu ve kişi gibi ögelere yer verilir. Olayın geçtiği yer kısıtlı olur. Ancak anlatımın yoğun ve özlü olması gerekir.

Roman: Düz yazı türleri arasında yer alan roman, duygu ve tutkuları anlatan, görenekleri inceleyen, çevre karakterlerine yer verilen hayali ya da gerçek olaylara dayanan uzun yazı türüne verilen addır. Fransız edebiyatından Türk edebiyatına geçmiş olan roman, kişilerin daha önceden yaşamış olduğu ya da yaşayacağı olayların yer ve zaman belirtilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılmasıdır. İçeriklerine göre tarihi, polisiye, aşk, macera gibi farklı türleri vardır.

Röportaj: Farklı konu ya da problemlerin farklı boyutlarıyla ele alınarak düzenlenen gazete ya da dergi yazılarıdır. Röportaj yapan kişi sadece gördükleriyle kalmaz, Konu hakkında derinlemesine araştırma yaparak, konuyu çarpıtmadan kamuoyuna sunar.

Sohbet: Yazarın günlük olaylar hakkında okuyucuyla karşılıklı konuşuyormuş gibi yazdığı yazılara denir. Genelde devrik cümleler kullanılır. Doğallık, içtenlik sohbetin en önemli özellikleridir. Sohbet yazıları için toplumda her kesimi ilgilendiren konular tercih edilir. Yazan kişi fikirlerini karşı tarafa kabul etmek için zor kullanmaz.

Hatıra: Yazarın tanık olduğu ya da başından geçen bir olayı yazıya dökmesidir. Adından da belli olduğu gibi geçmişte yaşanan bir olayı anlatır. Hatıra, yaşandığı zaman hakkında bilgi veren içeriklerdir. Yazarın kişisel bakış açısı hakimdir. Belli bir olay üzerinden zaman geçtikten sonra yazılır.

Günlük: Yaşanmış olayların günlük olacak şekilde üzerine tarih atılarak yazılmasıdır. Kısa kısa, olayı yaşayan kişi tarafından kaleme dökülür. Bu nedenle de yazar için önemlidir.

Masal: Gerçek olmayan kişilerin başından geçen olağanüstü olayların anlatıldığı düz yazı türüdür. Yer, zaman belli olmaz. Tamamen hayal gücü kullanılarak kaleme alınır. Masalda anlatılan kahramanlar insanüstü yeteneklere sahip olur. Masalda genelde evrensel konular dile getirilir ve eğiticilik esas alınır.

Portre: Kişi karakteristik özellikleriyle okuyucuya anlatan yazı türüdür. Eğer anlatılan kişinin yalnızca fiziksel özellikleri anlatılmışsa fiziksel, alışkanlıkları, duyguları kaleme dökülmüşse ruhsal portre olarak tanımlanır.

Otobiyografi: Yazıyı yazan kişinin kendi hayatını anlattığı düz yazı türüdür. Yazar yaşamış olduğu olayı kaleme döker. Çoğu zaman kendiyle birlikte ailesi, arkadaşları ya da çevresi hakkında da bilgi verebilir.

Mektup: Kişinin, isteklerini, içinden geçen duygu ve düşüncelerine uzakta olan birine iletmek amacıyla yazdığı yazı türüdür. Mektupta önemli olan içtenlik ve anlatılmak istenen olayın kısa olmasıdır. Ticari, kişisel, yazınsal olmak üzere mektup üç şekilde ele alınır.

Son Güncelleme : 10.08.2018 15:33:56
Düz Yazı Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Düz Yazı Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Düz Yazı Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019