Edebi Metin Türleri

Edebi Metin Türleri

Edebi Metin Türleri; Sanat değeri taşıyan, zevklerimizin, fikirlerimizin gelişmesine yardım eden; bir bilim dalında çalışanları değil farklı kesimlerden insanların ilgisini çekmeyi başarabilen dil yapıtlarına edebi metin denir. Edebi metinler şiir, masal, hikaye, roman,  anı, günce gibi farklı türlerde olabilir. Bir yazarın en başarılı olduğu eseri ise ''şahaser'' olarak adlandırılır ve edebi olarak güzelliğin doruğuna erişmiş eser olarak tanımlanır.  Büyük edebi metinler, içinde doğdukları toplumsal koşullar değişmiş, silinmiş olsa da varlığını sürdürerek kendini yaşatmaya devam eder. Yüzyıllar boyunca değerini korumaya devam eder. Edebi metin türleri farklı olsa da hepsinin ortak özelliği insanlığın birbine yaklaşmasına, kendini tanımasına, farklı kültürleri tanımasına yardım etmesidir.  Dumas Fils farklı türlerde yazılan edebi metinlerin hepsinde yaratıcılıktan çok iyi bir gözlem yeteneğinin olduğunu ifade etmiş ''Bizim için yaratmak diye bir şey yoktur. Biz ancak gözlemde bulunabiliriz. Gördüklerini en iyi anlatansa en iyi sanatçıdır'' der. 

Bazı edebi metin türleri ve kısaca açıklamaları şöyledir
  • Günce ya jurnal; Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlar ile bir yazarın hayatı boyunca kaleme aldığı günlük yazılar günce olarak adlandırılmaktadır. Özellikle gazetelerde iyi bir edebi dille yazılmış köşe yazıları bu türün iyi örneklerini oluşturur. Hasan Uysal'ın ''Mor Yazılar''ı gibi birçok eser bu türün iyi örnekleri arasında yer almaktadır. Günceler, belirli konularla sınırlanamazlar. Herhangi bir olay, bir oyun, bir gezi, bir karşılaşma, etkilenme, okunan bir kitap, izlenen bir film, bir konferans, bir konuşma güncelerin konusu olabilir. Günceler yazılırken yalın, açık, içten bir dil kullanılmalı, kişisel bir özgünlük taşımalıdır. 
  • Portre; Sıklıkla tek başına kullanılmayan portre; masallarda, hikayelerde, romanlarda ve diğer edebi türlerde bir kerede ya da parça parça serpiştirilmiş olarak kullanılır. Gogol ''Portre'' adlı eserinde bu türün en iyi örneklerinden birini vermiştir. Yaklaşık olarak 100 sayfa olan ''Portre'' adlı eser aynı zamanda bir tür olarak da ''Portre''dir. 100 sayfa boyunca Gogol tek bir ressamın hem fiziksel görünüşünü hem de içinde bulunduğu ruh halini tasvir etmektedir.  
  • Anı ya da Hatıra; Yaşanmış olayları duyurmak için yazılan edebi yazılar bu tür içerisine girmektedir. 18. yy'ın büyük yazarlarından Jean Jacques Rousseau'nun ''İtiraflar'' adlı eseri hatıra türünün en büyük yapıtları arasında sayılmaktadır. Hatıra türünde bir eser yazılırken, olaylar hareket planına göre sıralanmalı, yalın, içten ve akıcı bir dil kullanılmalı, duygular doğru ve açık bir şekilde ifa edilmelidir.   
  • Şiir; Bizi bulunduğumuz ruh halinden çıkarıp başka dünyalara götüren, ses uyumu, vezin, kafiye ile süslenmiş, sanatlı sözlerdir. Fakat bu şiir tanımı bile şiiri tanımlamaya yetmez, şiir her yeni edebi dönemle birlikte niteliksel olarak değiştiği gibi kişilerin şiir anlayışına göre değişebilir. Yahya Kemal, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli, Behçet Necatigil, Melih Cevdet Anday Türk Edebiyat tarihinde önemli izler bırakan şairlerimiz olmuştur. 
  • Roman; Yaşanmış ya da tasarlanmış uzun ve birbirine bağlı birçok olayı bir temel düşünce etrafında toplayarak anlatan edebi metin türüdür. Bir hayatı, hayatın akışını değiştiren büyük olayları ayrıntıları ile hikaye ederken, yazarın hayalgücü, sanatı ve bilimiyle yoğrulur. Köy romanı, karakter romanı, tarihi romanlar, otobiyografik romanlar olmak üzere birçok farklı türe ayrılır. Türk edebiyatı içinde Yaşar Kemal, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edip gibi birçok önemli romancı yer almaktadır.
Son Güncelleme : 01.12.2018 04:51:11
Edebi Metin Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Edebi Metin Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Edebi Metin Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020