Edebi Türler

Edebi Türler

Edebi türler, heyecan uyandırma, estetik zevk verme gibi amaçlarla yazılan türdür. Bu türler kurmaca metinlerden oluşur. Olay, kişi, zaman ve mekan gibi unsurlardan oluşur.

Edebi türler 2'ye ayrılırlar.
 • Olay çevresinde gelişen edebi türler
 • Coşku ve heyecanı dile getiren edebi türler (şiir)
Olay çevresinde gelişen edebi türler

Anlatmaya bağlı edebi türler
 • Masal: Bilinmeyen bir yerde ve zamanda, bilinmeyen kişilerin başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebi türdür. Olay, kişi, yer ve zaman bulunur ancak bu öğelerin çoğu hayal ürünüdür. Kişiler cin, peri, dev; yer Kaf Dağı'nın ardı; zaman ise develerin tellal, pirelerin berber olduğu dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Türü dünyada ilk yazan kişi Yunanlı Ezoptur.
 • Destan: Eski zamanlarda, ulusların yaşamında derin izler bırakan savaş, göç, doğal afet gibi olayların etkisiyle söylenmiş kahramanlık öyküleridir. Büyük bir kısmı epik şiirden oluşmaktadır. Çünkü her destan mutlaka bir kahramanın etrafında dönmektedir.Sahibi halk olan anonim destanlara "doğal destan", yazarı bilinen destanlara ise "yapay destan" denilmektedir. Firdevsi'nin "Şehname'si" bir doğal destanken, Nazım Hikmet'in "Kuva-yi Milliye Destanı" yapay destandır.
 • Fabl: Hayvan masallarıdır. Bu ürünlerde hayvanlar, bitkiler ve nesneler, insanlar gibi konuşur ve davranır. Fabllarda amaç özünde insanları anlatarak ders vermektir. İlk Fabl Yunanlı Ezop tarafından derlenmiştir. Fransız La Fontaine ve Şinasi de büyük fabl yazarlarındandır.
 • Hikaye (öykü): Yaşanmış veya yaşanması mümkün bir olayı; kişi, zaman, mekan kullanarak işleyen kısa edebi türlerdir. İlk çağdaş örneği G. Boccacio'nun "Decameron Öyküleri"dir. Türk Edebiyatında ise Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif-i Rivayet" ve "Kıssadan Hisse" adlı ürünleridir.
 • Roman: Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları yer ve zaman göstererek ele alan eserlerdir. Hikâyeden farkı kadrosunun kalabalık ve hikayeye göre uzun olmasıdır. Bu türün ilk örneği Cervantes'in "Don Kişot"udur. Türk edebiyatına ise roman çeviri yoluyla girmiştir. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği eseri "Telemak"dır.
İlk yerli roman: Şemsettin Sami "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"
İlk tarihi roman: Nazım Hikmet "Cezmi"
İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem "Araba Sevdası"

Göstermeye bağlı edebi türler
 • Tiyatro: İnsan yaşamını sahnede izleyiciler önünde canlandırma sanatıdır. Oyun, sahne, oyuncu, perde, makyaj ve kostüm gibi öğeleri içerir. Edebiyatımızdaki ilk örneğini Şinasi "Şair Evlenmesi" eseriyle vermiştir.Tiyatro kendi içinde Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Modern Türk Tiyatrosu olmak üzere 2'ye ayrılır. Geleneksel Türk Tiyatrosu Köy Seyirlik Oyunları, Meddah, Orta Oyunu, Karagöz gibi oyunlardır. Modern Türk Tiyatrosu ise Tanzimat'la başlayan günümüz tiyatrolarıdır.
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Edebi Türler (şiir)

Şiir, en güçlü duyguları, coşkuları ve imgeleri etkileyici bir şekilde dizelere dökme sanatıdır. İmge, sezgi, duyulan ve sezgiler şiiri düzyazıdan ayırırlar.

Şiir türleri:
 • Epik şiir: Yiğitlik ve kahramanlığı öne çıkaran türdür. Köroğlu ve Dadaloğlu, bu türün örneklerini vermişlerdir.
 • Lirik şiir: Konuları aşk, ayrılık, özlem ve ölüm acısı olan şiirlerdir. Örneklerini Fuzuli, Yunus Emre, Karacaoğlan gibi başarılı şairler vermiştir.
 • Didaktik şiir: Öğreticidir. Bilim, sanat, zanaat gibi temel ilke ve kuralları öğretmek amacıyla yazılır. Edebiyatımızda ilk örneği Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig" idir.
 • Pastoral şiir: Çoban ve kır hayatını, doğa güzelliklerini anlatan şiirdir. İlk örneğimizi Abdülhak Hamit Tarhan " Sahra" şiiriyle vermiştir.
 • Satirik şiir: Kişinin ya da toplumun kusurlarını, gülünçlüklerini alaylı bir dille eleştiren şiirlerdir. İlk örneğimizi Şeyhi "Harname" şiiriyle vermiştir.
 • Dramatik şiir: Manzum biçimde yazılmış tiyatro oyunlarındaki şiirlerdir. Abdülhak Hamit Tarhan, bu edebi türde birçok örnek vermiştir.
Son Güncelleme : 04.07.2018 09:57:13
Edebi Türler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Edebi Türler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Edebi Türler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019