Edebiyat Türleri

Edebiyat Türleri

Edebiyat Türleri, genel olarak 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Edebiyat duygu, düşünce, hayal ve olayları dil ya da yazı aracılığı ile estetik bir üslup ile ifade etme sanatıdır. Edebiyat türleri eserlerin birçok özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma da edebiyat türleri sözlü anlatım, nazım ve nesir başlıkları altında toplanır.

Nesir (düz yazı) Edebiyat Türleri Nelerdir?

Herhangi bir ölçüsü olmayan ve serbest bir şekilde yazılan edebiyat türlerini kapsar. Nesir edebiyat türleri şu şekildedir;

 • Öykü: Tasarlanmış veya gerçek olayların ilgi çekecek şekilde anlatıldığı edebiyat türüdür. Genelde 10 ile 15 sayfa arasında olur.
 • Roman: Yaşanması olası veya yaşanmış, insanların başından geçen, toplumsal veya içsel olayların detaylı bir şekilde anlatıldığı uzun edebiyat türüdür.
 • Masal: Genelde anonim olan, olağanüstü olayların anlatıldığı etkileyici edebiyat yazı türüdür.
 • Tiyatro: Bir sahnede canlandırılması için yazılan edebiyat yazı türüdür.
 • Deneme: Bir yazarın herhangi bir konuda kanıtlama ihtiyacı duymadan yazdığı yazılardır.
 • Fıkra: Genellikle toplumsal ve güncel olayların esprili bir dille anlatıldığı köşe yazılarıdır.
 • Makale: Herhangi bir konuda bir düşünce veya konuyu savunmak ya da kanıtlamak için yazılan yazılara denir.
 • Biyografi: Bir insanının başka birinin yaşamındaki önemli olayları kaleme aldığı yazılardır.
 • Sohbet: Bir yazarın hakim olduğu bir konuyu konuşma havasında anlattığı yazı türüdür.
 • Edebi Destan: Bir toplumu derinden etkileyen ve iz bırakan bir olayın edebi bir şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
 • Mizah: Toplumsal ve günlük olayların komik taraflarını ortaya çıkaran köşe yazısı türüdür.
 • Gezi Yazısı: Bir yazarın gezip gördüğü yerleri detayları ile anlattığı yazılardır.
 • Hatıra: Bir kişinin başından geçen önemli bir olayı, olaydan sonra kaleme aldığı yazılardır.
 • Eleştiri: Bir konuyu, olayı veya kişiyi eleştirmek için yazılan yazılardır.
 • Otobiyografi: Yazarın kendi yaşamındaki önemli olayları kaleme aldığı yazılara denir.

Nazım Edebiyat Türleri Nelerdir?

Belli bir kalıbı ve ölçüsü olan edebiyat türleridir. Şiirsel bir dille kaleme alınırlar. Nazım edebiyat türleri şu şekildedir;

 • Destan: Tarih öncesi olayların, kişilerin veya yiğitlerin öyküleyici şekilde anlatıldığı yazılardır.
 • Şiir: Yazarın dili, kişisel zevk ve yeteneklerini kullanarak ortaya çıkardığı bir ölçüsü ve kalıbı olan yazılara denir.
 • Ağıt: Ölen bir kişinin ardından yazılan, acıların ezgili bir şekilde ifade edildiği türdür.
 • Eleji: Yazarın uyak ölçüsünü dikkate almadan oluşturduğu şiirlere denir.
 • Mesnevi: Kendi içerisinde uyaklı beyitlerden meydana gelen ve aruz ölçüsü kullanılan divan edebiyatı şiiridir.

Sözlü Anlatım Edebiyat Türleri Nelerdir?

İnsanların eserlerini sözlü bir şekilde ifade ettiği edebiyat türlerini sözlü anlatım kapsar. Genel olarak sözlü anlatım edebiyat türleri şu şekildedir;

 • Nutuk (söylev): Genelde bir topluluk dikkate alınarak ve onlara hitaben söylenen etkileyici sözlere denir. Amaç dinleyicileri coşturmak ve bazı duyguları yoğun bir şekilde hissettirmektir.
 • Konferans: Sanat, bilim, ekonomi, siyasal v.b konularda uzman kişiler tarafından, toplantı havasında yapılan bilgilendirici konuşma türüdür.
 • Forum: Bir problem üzerine tüm ilgili kişiler tarafından gerçekleştirilen toplantı türüdür.
 • Mülakat (görüşme): Bir kişi veya grupla yüz yüze konuşup bir takım sorular sormaya denir.
 • Röportaj: Bir gazete yazarının ünlü bir kişi hakkında veya gezip gördüğü bir yer hakkında bazı bilgileri anlatmasıdır.
 • Münazara: Belli bir konu üzerine, saygı ve kurallar çerçevesinde yapılan sözlü tartışmadır.
 • Sempozyum: Bir konuda uzman kişilerin bir araya gelerek, konuyu çeşitli yönlerden ele almalarıdır.


Son Güncelleme : 16.07.2018 10:44:32
Edebiyat Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Edebiyat Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Edebiyat Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019