Ejderha Türleri

Ejderha Türleri

Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler olarak bilinen canavarlara denmektedir. Tarih öncesinde bu ejderhaları andıran dev sürüngenlerin varlığı kesinleşmemiş olsa da bu varlıkların yaşadığına inanılırdı. Yunanca da dragon kelimesi başta olmak üzeri büyük boyutlarda yılanlar için kullanılan bir isimdir. Ejderhalar efsanevi yaratıklardır. Türkçesi ruhani güçlere sahip büyüsel özellikleri olan, büyük ve kuvvetli kertenkele veya başka bir sürüngen olarak tabir edilen şeklinde de tanımlanmıştır. Bu efsane yaratıklarının batı tasvirleri kanatlı olma özelliğine sahipken doğuda kanatsız ve yürüyen çeşitleri var olduğu kanaati yaygındır. Ejderhalara benzeyen özellikleri bulunan tasvirlerin hepsi hemen hemen her kültürde yer almaktadır. Hatta bir çok Çin ve bölgesinde bulunan kültürlerde sembolleri kullanılmaktadır. Bu semboller genellikle iki yüzlü düşman veya güçlü kişiler tarafından kullanılmaktadır. 

Ejderha türleri, Avrupa ülkelerinde uğursuzluk olarak görülürdü. Fakat bu durum uzak doğu ülkelerinde tam tersine uğur olarak adledilir. Çin ülkesinde kullanılan on iki burçtan birisi ejderhadır. Avrupa ülkelerinin birçoğunda kötü karakter olarak dile getirilen ejderhalar uzak doğuda sonsuz gücün ve iyiliğin sembolü olarak görülmektedir. Pek çok insan tarafından yüzyıllardır ejderhaların gerçekten var olup olmadığının araştırılması yapılmıştır. Halende bu araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. Özellikle geçmiş tarihlerden kalan Dinazor kemiklerinin bu araştırmaların devam etmesinde çok önemli bir etkeni vardır. Birçok efsaneye göre ejderhalar yumurtlayarak çoğalan canlılardandır. O nedenle de yavrularına karşı çok cana yakın ve sevecen yaratıklardır. Ayrıca insanoğlunun hazinelerini biriktirir ve korurlar. Dünyanın hemen hemen her yerinde ejderha efsaneleri vardır ve anlatılmaya devam edilir. 

Bilinen ejderha türleri;
 • Winchester,
 • Grey Widowmaker,
 • Uzun kanat,
 • Greyling,
 • Sarı orakçı,
 • Soylu bakır,
 • Açık kanat,
 • Parlak bakır,
 • Parnasyan,
 • Malachite orakçısı,
 • Chequered nettle,
 • Gri bakır,
 • Xenica,
 • Keskin tükürücü, birleşik krallık ejderha türleri ve diğer türleridir. 
Birde Çin türleri vardır bu türler ise yeşim ejderha, semavi ejderhası, imparatorluk ejderhası, Shen lung ejderhası, Shao lung ejderhası ve Emerald glass ejderhası vardır. Bunların dışında her yöre ve ülkeye göre isimlendirilen ejderha türleri vardır. Ama genel olarak kanatlı kanatsız veya iyi kötü şeklinde ayrıştırmakta mümkündür. Ejderha türleri toplumların kültürel ve inanış özelliklerine göre geliştirilmiş ve özellikler yüklenmiş canlılardır. Özellikle çok eski tarihlerden bugüne kadar pek çok şekilde tasvir edilmiş olsalar da ana hatlar olarak benzerlikleri vardır. O nedenle de ikinci adım olan inanış türlerine göre iyi kötü olarak ayrıştırılmaları çok sık olarak karşılaşılan bir durumdur. Günümüzde halen bir çok araştırmacı ejderhaların gerçekliğini araştırmaktadır. Henüz kesinliği asla kanıtlanamamış olan ejderha ve türleri dünyada bilinmezliğini koruyan bir araştırma konusudur.
Son Güncelleme : 19.10.2018 01:28:56
Ejderha Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Ejderha Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ejderha Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan ortaya çıkmıştır. Devletler, uluslararası ilişkilerdeki çıkarlarını hukuk gücüne başvurmadan elde etm...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020