Ekonomik Faaliyet Türleri

Ekonomik Faaliyet Türleri

Ekonomik faaliyet türleri, geçmişten günümüze kadar insanlar yaşamlarını sürdürmek için her daim çaba içerisindedir. Bu kapsamda ekonomik faaliyetleri türlere ayrılmıştır. Eski çağlarda insanlar ilk aşamada ekonomik faaliyetlerini toplayıcılık ve avcılık ile devam ettirmiştir. Zamanla gelişim gösteren söz konusu bu faaliyetler çeşitlenerek hayvancılık, tarım ve maden olarak türlere ayrılmıştır. Söz konusu bu kapsamda emek ve güç harcanır. Ekonomik getiri faaliyet türlerine göre zaman zaman düşüş ve yükseliş gösterebilir. Günümüzde ise sanayi ve hizmet sektörü de ön planda tutulmuştur. Temel ihtiyaç maddelerinin doğrudan ve dolaylı olarak doğal çevreden elde edilen ekonomiyi güçlendirme amaçlı dağılımdır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ekonomik faaliyet türleri ile değerlendirilir. gelişmiş ülkeler sanayi ve hizmet sektörü kapsamındadır. Gelişmemiş ülkeler ise tarım sektörü olarak belirlenir.

Tarım: Ekonomik faaliyetin toprak ürünlerine bağlı olduğu bir türdür. insanlar toprağı ekip biçerek geçimini sağlar. Tahıl, baklagil, yağ bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, seracılık, bağcılık, sanayi bitkileri gibi birçok tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Bu ekonomik faaliyet türüne dair Türkiye'de Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Tarım, Bahçe Ziraatı, Süs bitkileri ve Seracılık gibi birçok bölümler açılmıştır. Böylelikle bilinçli tarım üretimi ve tarımsal faaliyetlerinde çözüm arayan nitelikli kişiler ön planda yer almıştır. Tarım alanında çalışan nüfus ekonomik getirinin yüksek olmayışından ve şehir yaşamının cazibesinden ötürü sanayi ve hizmet sektörü dahilinde köyden kente göç oluşumu göstermiştir.

Hayvancılık: Hayvan gücü ve ürünlerinin insanlar tarafından faydalanılması bakımından hayvanların evcilleştirilmesiyle yapılan bir ekonomik faaliyet türüdür. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, su ürünleri ve ipek böcekçiliği gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Birtakım küçükbaş hayvanların yününden, etinden ve sütünden faydalanılmaktadır. Büyükbaş hayvanların bazılarının ise güçlerinden, derilerinden, et ve sütlerinden yararlanılmaktadır. Kümes hayvancılığı, et ve yumurta olarak değerlendirilir. Su ürünleri olarak balık türlerinin birçoğunu kapsar. İpek böcekliği de dokuma sanayisinde kullanılır.

Ormancılık: Ağaçla ilgili doğa ürünlerinin insanların ihtiyaçları yönünde değerlendirilmesidir. Ormancılığın etken rolü doğal kaynaklar ve hizmetin sürdürülebilir nitelikte olmasıdır. Bu ekonomik faaliyet türünde ısınma, mobilya, kağıt sanayi, ahşap sanatlar, gıda, kimya, ilaç, mum, boya maddeleri ve oksijenli ortamın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılır. Ormancılıkta havanın nem dengesinin sağlanmasına yönelik amaç edinilmiştir. Ayrıca, bu ekonomik faaliyet türü erozyonu önleyip birçok canlının yaşamını devam ettireceği barınak niteliğinde de değerlendirilir.

Madencilik: Yer altı kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilip ekonomiye katkı sağlanmasıdır. Yer kabuğunun içindeki madenlerin değerli olanlarıyla birlikte enerji ihtiyacını gidermek için kullanılır. Değerli süs ve takı eşyaları, ısınma, araç yakıtları, su kaynakları ve birçok yönden ekonomiye katkı sağlar.

Sanayi: Ağır yük, demir sanayisinin gelişim göstermesiyle birlikte ekonomik ihtiyaçlar bu yönde gelişmiştir. Gıda, dokuma, otomotiv, demir, yem sanayi gibi kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.
Son Güncelleme : 30.11.2018 07:31:11
Ekonomik Faaliyet Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Ekonomik Faaliyet Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ekonomik Faaliyet Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019