Endemik Tür

Endemik Tür

Endemik tür dünyada sadece belirli bölgelerde yayılım gösteren yerel ve ender canlılara denir. Yunancadaki endemos kelimesinden türetilmiştir. Belirli bir yere ait demektir. Bu terim yerli anlamında da kullanılmaktadır.

Türkiye de üç bini endemik tür, dokuz bin bitki türüne rastlanmaktadır. Türkiye üç kıta arasında doğal bir köprü olduğundan ayrıca coğrafi özellikleri ve coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliğinden dolayı dünya da az rastlanan bitki çeşitliliğine sahiptir.

Türkiye'deki bitki örtüsünün zenginliğinin en önemli sebeplerinden biride buzul çağlarında Anadolu'nun bitkiler için sığınak olmasıdır. Ülkemizde bir çok endemik tür bulunmaktadır. Fakat yetişen endemik türler doğada aşırı otlatma, yangın, bilinçsiz kesim ve sökme, ıslah çalışmaları, yapılaşma, şehirleşme ve herbisit gibi zirai ilaçların kullanımı gibi türlü tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu sebeplere bağlı olarak endemik türlerin on ikisinin neslinin tükendiğini yapılan araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Endemik türlerin korunması amacıyla şart haline geldiği için "Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)" kurulmuştur. Bu kuruluş endemik türler için tehlike sınıflarını belirleyerek kritik durumlarda kırmızı bülten denilen "Red Data Book" adlı kitabı çıkarmışlardır.

Türkiye'deki Endemik Türler Nelerdir?
 • Orkide: Ülkemizde farklı türleri bulunmaktadır. Bu bitkiden dondurma ve sahlep yapılmaktadır.
 • Ada çayı: Ülkemizde birçok farklı çeşidi yetişmektedir. Çoğu ilimizde yayılım gösterir.
 • Kuşkonmaz: Önemli besin maddesi olarak kullanılır. Antalya, Konya ve Mersin de endemik tür olarak yayılım gösterir.
 • İstanbul Kardeleni: Anadolu'nun kuzeybatısına özgü kardelen türüdür. Kayın ve köknar ormanları çevresinde yetişir.
 • Zambakgiller: Dağ kenarında yetişmektedirler. Sadece Manisa da 1600-2000 metre yükseklikte yetişirler.
 • Kapadokya Soğanı: Sadece Kapadokya ve İç Anadolu'da yayılım gösterir.
 • Antalya Çiğdemi: Halk arasında asuman çiçeği olarak da bilinir.
 • Van Ters Lalesi: Hristiyan inancına sahip kişilerce kutsal kabul edilen bir çiçektir. Sebebi Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği sırada boynunu büktüğüne inanmalarıdır. Çiçek açtığında bu inançtan dolayı çalınıp yurt dışına çıkarıldığı için koruma altına alınmıştır.
 • Sığla Ağacı: Muğla- Köyceğiz bölgesinde yetişmektedir. Kozmetikte kullanılır. Bu yüzden tahribata uğradığı yerlerde koruma altına alınmaktadır.
 • Arap Tavşanı: Yer köpeği, kır tavşanı adlarıyla da bilinmektedir. Batı ve Orta Anadolu bölgelerinin ovalarında yaşarlar. Kanguru gibi zıplayabilirler. Kalabalık koloniler halinde yaşarlar.
 • Ankara Tavşanı: Angora tavşanı da denilmektedir. Yün iplik üretiminde kullanılan tek tavşandır. Ayrıca saf Ankara yünü elektromanyetik etkisiyle romatizma ağrılarına iyi gelmektedir.
 • Tiftik Keçisi: Orta Asya' dan Anadolu'ya gelmiştir. Daha çok Ankara'da yetiştirilir. Büyük boynuzlu, ince ve kısa kuyruklu, parlak beyaz tüyleri bulunmaktadır. Bu tüylerin nem çekme, ısıya dayanıklılık, elastiklik, iyi boyanabilmesi gibi özelliklerinden dolayı tercih edilir.
 • Türk Tazısı: Yerli av köpekleridir. Görme yetileri ile avlanırlar.İpeksi tüyleri vardır. Genelde sahipsiz, kırsal alanlarda dolaşıp kontrolsüz ürerler.
Son Güncelleme : 18.05.2018 18:11:26
Endemik Tür ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Endemik Tür Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Endemik Tür"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019