Fabl Türünün Özellikleri

Fabl Türünün Özellikleri

Fabl Türünün Özellikleri, Fabl Latince bir kelime olup hikaye anlamına gelmektedir. Zamanla bu anlam davranış kurallarına ve ahlak ilkesine göre şekil almıştır. Burada yapılan amaç hayvan ve bitki gibi canlı varlıklarla birlikte cansız varlıkların konuşturulmasıyla birlikte ortaya ders vereci bir hikaye çıkmaktadır. Fabl türünün özellikleri arasında en temel husus için okuyanların kıssadan hisse çıkarması hedeflenmektedir. Bunun için de hikayelerin sonunda bir sonuç bulunmaktadır. Kahramanları genellikle hayvanlardan oluşan bu tür masal türünün bir alt başlığında yer almaktadır. Hikayedeki kahramanlar genellikle kendi özelliklerini koruyarak tıpkı bir insan gibi tepki vermektedirler. Fabllarda verilen dersler ise açık, kısa ve doğru bir mantık çerçevesi doğrultusunda yapılmaktadır. 

Didaktik Özelliklerin Bulunması

Fabl türünün özellikleri başında didaktik adı verilen yani öğretici unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar hikayenin sonunda anlatılmaktadır. Hikayelerin başında anlatılan konunun mantık çerçevesinde olması beraberinde verilecek dersin neticesine uygun olması gerekmektedir. Aynı zamanda da gündelik hayatta çıkarılması gereken öğütler ve derslere de yer verilmektedir. Bazı durumlarda ise hikayede anlatılan dersin sonucu anlaşılmayabilir. Zira verilen derslerde sık sık atasözleri, deyimler ya da özdeyişlere yer verildiği için okuyucunun kafası karışabilmektedir. Aksi takdirde fabl türünün özellikleri arasında verilen dersin anlaşılması zor olduğunu söylemek yanlış olur. Burada anlatılan dersler bilinen basit ve temel ahlak ilkelerine dayanmaktadır. Bu teknik kullanılırken de özellikle de insanlarda olduğu gibi eksik ve kusurlu bir takım noktalar eleştirilmektedir.

Fabl Türünün Yapısı

Fabl türünün özellikleri arasında bu türünün yapı bakımından hem nazırlardan ve hem de nezirlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Fabllarda soyut konuların somutlaştırma tekniği kullanılarak işllenmesi söz konusudur. Bu sebepten ötürü hikayeler hem güldürürken hem de düşündürmektedir. Aynı zamanda da fabl türünün özellikleri arasında fablların yapısının zıt özelliklerin çatışması durumu söz konusudur. Yani anlatılan hikayelerde iyi ile kötü, dürüst ve ikiyüzlü, aç gözlü ve tok gözlü ya da cesur ve korkak gibi karakteristik özelliklere yer verilmektedir.

Çocukların İlgisini Çekmesi

Fabl türünün özellikleri arasında bir diğer unsur ise fablların oldukça eğitici ve eğlendirici yönünün bulunmasıdır. Bu sebepten ötürü çocukların bu türe ayrı bir yönelimi bulunmaktadır. Çocuklar bu türü dinlemekten ve okumaktan oldukça zevk almaktadır. Zira çocukların anlayabileceği bir üslup ile anlatılan bu eserler beraberinde onlara eğitici mesajlar vermektedir. Özellikle de çocukların rahatlıkla sevebilecekleri varlıkların anlatılması daha da kalıcı olmasına sebep olur. Fabl türünün özellikleri bakımından diğer türlere oranla herhangi bir ezber yapılmadan istenilen sonuca rahatlıkla ulaşılması sebebiyle çocuklar açısından daha da ilgi çekmektedir. Oysaki düz metinler ya da şiirlerin ezberlenmesi ve okunması çocuklara sıkıcı gelebilir. Son olarak fabl türünün özellikleri arasında bu türün bütün ulusların ortak olarak kabul ettiği niteliklerin anlatıldığını belirtebiliriz. Bu unsurlar oldukça basit ve pratik olup bir takım ahlak ilkelerini içerisinde barındırmaktadır.
Son Güncelleme : 07.10.2018 22:11:47
Fabl Türünün Özellikleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Fabl Türünün Özellikleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fabl Türünün Özellikleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020