turleri.net https://www.turleri.net Türler, Bitki ve Hayvanların Türleri ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, turleri.net Fri, 13 Jan 2017 00:00:00 +0000 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Endemik Tür https://www.turleri.net/endemik-tur.html Fri, 18 May 2018 18:11:26 +0000 Endemik tür dünyada sadece belirli bölgelerde yayılım gösteren yerel ve ender canlılara denir. Yunancadaki endemos kelimesinden türetilmiştir. Belirli bir yere ait demektir. Bu terim yerli anlamında da kullanılmaktadır. Endemik tür dünyada sadece belirli bölgelerde yayılım gösteren yerel ve ender canlılara denir. Yunancadaki endemos kelimesinden türetilmiştir. Belirli bir yere ait demektir. Bu terim yerli anlamında da kullanılmaktadır.

Türkiye de üç bini endemik tür, dokuz bin bitki türüne rastlanmaktadır. Türkiye üç kıta arasında doğal bir köprü olduğundan ayrıca coğrafi özellikleri ve coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliğinden dolayı dünya da az rastlanan bitki çeşitliliğine sahiptir. 

Türkiye'deki bitki örtüsünün zenginliğinin en önemli sebeplerinden biride buzul çağlarında Anadolu'nun bitkiler için sığınak olmasıdır. Ülkemizde bir çok endemik tür bulunmaktadır. Fakat yetişen endemik türler doğada aşırı otlatma, yangın, bilinçsiz kesim ve sökme, ıslah çalışmaları, yapılaşma, şehirleşme ve herbisit  gibi zirai ilaçların kullanımı gibi türlü tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu sebeplere bağlı olarak endemik türlerin on ikisinin neslinin tükendiğini yapılan araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Endemik türlerin korunması amacıyla şart haline geldiği için "Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)" kurulmuştur. Bu kuruluş endemik türler için tehlike sınıflarını belirleyerek kritik durumlarda kırmızı bülten denilen "Red Data Book" adlı kitabı çıkarmışlardır.

Türkiye'deki Endemik Türler Nelerdir
 • Orkide: Ülkemizde farklı türleri bulunmaktadır. Bu bitkiden dondurma ve sahlep yapılmaktadır.
 • Ada çayı: Ülkemizde birçok farklı çeşidi yetişmektedir. Çoğu ilimizde yayılım gösterir.
 • Kuşkonmaz: Önemli besin maddesi olarak kullanılır. Antalya, Konya ve Mersin de endemik tür olarak yayılım gösterir. 
 • İstanbul Kardeleni: Anadolu'nun kuzeybatısına özgü kardelen türüdür. Kayın ve köknar ormanları çevresinde yetişir.
 • Zambakgiller: Dağ kenarında yetişmektedirler. Sadece Manisa da 1600-2000 metre yükseklikte yetişirler.
 • Kapadokya Soğanı: Sadece Kapadokya ve İç Anadolu'da yayılım gösterir.
 • Antalya Çiğdemi: Halk arasında asuman çiçeği olarak da bilinir.
 • Van Ters Lalesi: Hristiyan inancına sahip kişilerce kutsal kabul edilen bir çiçektir. Sebebi Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği sırada boynunu büktüğüne inanmalarıdır. Çiçek açtığında bu inançtan dolayı çalınıp yurt dışına çıkarıldığı için koruma altına alınmıştır.
 • Sığla Ağacı: Muğla- Köyceğiz bölgesinde yetişmektedir. Kozmetikte kullanılır. Bu yüzden tahribata uğradığı yerlerde koruma altına alınmaktadır. 
 • Arap Tavşanı: Yer köpeği, kır tavşanı adlarıyla da bilinmektedir. Batı ve Orta Anadolu bölgelerinin ovalarında yaşarlar. Kanguru gibi zıplayabilirler. Kalabalık koloniler halinde yaşarlar.
 • Ankara Tavşanı: Angora tavşanı da denilmektedir. Yün iplik üretiminde kullanılan tek tavşandır. Ayrıca saf Ankara yünü elektromanyetik etkisiyle romatizma ağrılarına iyi gelmektedir.
 • Tiftik Keçisi: Orta Asya' dan Anadolu'ya gelmiştir. Daha çok Ankara'da yetiştirilir. Büyük boynuzlu, ince ve kısa kuyruklu, parlak beyaz tüyleri bulunmaktadır. Bu tüylerin nem çekme, ısıya dayanıklılık, elastiklik, iyi boyanabilmesi gibi özelliklerinden dolayı tercih edilir.
 • Türk Tazısı: Yerli av köpekleridir. Görme yetileri ile avlanırlar.İpeksi tüyleri vardır. Genelde sahipsiz, kırsal alanlarda dolaşıp kontrolsüz ürerler.
]]>
Saat Türleri https://www.turleri.net/saat-turleri.html Sat, 19 May 2018 08:08:48 +0000 Saat türleri; İlk insandan günümüze kadar zaman önemli bir olguydu. Zamanın ölçülmesi ise çeşitli yollarla yapılmaktaydı. İlk zamanlarda saatin hesaplanması işi güneşin gökteki hareketlerine göre tahmin edilmekteyd Saat türleri; İlk insandan günümüze kadar zaman önemli bir olguydu. Zamanın ölçülmesi ise çeşitli yollarla yapılmaktaydı. İlk zamanlarda saatin hesaplanması işi güneşin gökteki hareketlerine göre tahmin edilmekteydi ancak zamanın ilerlemesi ile insanlarda saatleri çeşitli yollarla hesaplamaya başladılar. Bunun için toprağa yerleştirdiği bir cismin güneşten yansıyan ışınlarının çubuğa yansıması ile dilimlere ayrılan yerde saat kavramı ortaya çıkmış oldu. Gündüzleri güneş saatlerinden yararlanan insanlar geceleri ise su saatlerinden yararlanmaya başladılar.  Zamanın ilerlemesi ile saat türleri de  geliştirildi. Bu geçen zaman sonunda saat türleri pille çalışan saatler ve en sonda dijital saatler ortaya çıkmıştır.  

Saat çeşitleri nelerdir:

Güneş saatleri;  bir çubuk yada özel olarak hazırlanmış bir milin güneşin gölgesinden yere yansıyan bölgelerinin zaman dilimlerine ayrılmasıyla oluşmuştur. Güneşin hareketine göre hazırlanmış levha yada taş ve mermerin üzerine zamanın çizelgesinin aktarılmasıyla güneşin günün belli kesimlerindeki hareketleriyle cisim üzerine yansıyan gölgesinin gösterdiği zaman dilimi sayesinde saat kavramı başlamıştır. Günümüzde de bir çok tarihi kalıntının üzerinde olan güneş saatleri özellikle mısır da kullanılmıştır. Ve bu kalan tarihi kalıntılar halen eskisi gibi zamanı ölçebilmesinden dolayı büyük bir öneme sahiptir.

Su saatleri; su saatleri güneş saatinden sonra ortaya çıkmış olan bir kavran olmasıyla birlikte güneş saatiyle beraber kullanılmıştır. Güneş saati bilindiği gibi geceleri etkisiz hale geldiğinden dolayı su saatlerinin icat ile geceleri de saat ölçümü yapılmaya başlanmıştır. Bundan dolayı sadece gündüz saatleri değil geceleri de saatin kaç olduğu öğrenilmiştir. Su saatleri tek bir çanaktan oluşmaktadır. İçi dolu olan çanağın içinde bir delik vardır çanağın içindeki su dışarı boşaldıkça içinde olan işaretler zamanın geçişini gösteriyordu. Bir kaç çanaktan oluşan türleri ise su bir çanaktan alttaki diğer çanağa boşaltıyordu. Bu sayede kaç saatin geçtiği hesaplanabiliyordu. Güneş saatleri zaman dilimlerine göre hesaplanırken su saatleri ne kadar zaman geçtiği öğreniliyordu. Su saatinin ölçülmesi ile saatin gerçekten hesaplanması başlanmış oluyordu. 

Kum saatleri; Kum saatleri günümüzde de bir çok yerde satılan ama kullanım yerine süsü olarak kullanılan bir türdür. Kum saatleri iki tane yumurtanın üst üste durması gibi bir görünümü olan cam bir kaptır. Cam kaptan bir bölümden diğer bir bölüme akmasıyla oluşmaktadır. Akıtılan cisim kumdur kumun çok ince olması gerekmektedir çünkü kumun ince olması saatin daha çok ölçülmesi ne sebep olabiliyordu. Kumun ince olması için kum iyice kırılıp pudra haline getirilir. Kumun dışında yumurta kabuğu ve mermer tozu akıtılması ile kum saatleri oluşturulmaktadır. Bu saatler uzun zaman dilimlerinin ölçülmesi zor olduğundan daha çok kısa zam dilimlerini ölçmek için kullanılan saatlerdir.

Ateş saati; Ateş saati yanıcı bir madde olan petrolün ve diğer yanıcı maddelerin petrol lambası denilen  bir aletinin alevi ile çalışan bir sistemdir. Çıkan yağın dumanının bir kapta gözlenmesi ile olur. Bu saydam kabın arkasındaki  cetvelde kısılan dumanın geldiği nokta saati belirlenmektedir. Ancak bu saat türü fazla kullanılmamıştır.

Mekanik saatler; mekanik saat olarak adlandırdığımız saatler saatin içinde bulunan bir mekanizma sayesinde ağırlığa bağlı olan bir zincir ve ipin kısa aralıklı zamanlarla tutan ve ipi bırakan bir düzene sahip olan bu sistem günümüzdeki bütün saatlerin ortak özelliği olduğu bilinmektedir. Mekanik saatler anlattığımız bütün saatlere göre daha hassas olup daha net ve doğru cevaplar vermektedir.

Kuvars saatleri; kuvars saati olarak adlandırdığımız saatler çalışıp mekanik döngünün sağlanması için bir yada bir yıla yakın bir ömre bağlı olarak saatin enerjisini bir pilden alan saat türlerine denir. Bu saatteki pilleri zamanı geldiğinde değiştirilip yeniden çalıştırılmaktadır.

Yazım Türleri https://www.turleri.net/yazim-turleri.html Sun, 20 May 2018 05:04:39 +0000 Yazım türleri; İnsanların duygu, düşüncelerini insanların hayallerini sözlü olarak yada yazılı olarak karşıdaki kişiye etkileyici bir şekilde aktarılması isteği. Bu sebepten dolayı edebiyatın doğmasına neden olmuşt Yazım türleri; İnsanların duygu, düşüncelerini insanların hayallerini sözlü olarak yada yazılı olarak karşıdaki kişiye etkileyici bir şekilde aktarılması isteği. Bu sebepten dolayı edebiyatın doğmasına neden olmuştur. Edebiyat türünün oluşumu içerisinde yazının biçim ve özelliklerine yazım türü denilmektedir.

Yazım türleri nelerdir:

Roman:İnsanların yaşamış oldukları veya yaşayabildikleri olayları bir şahsa, yere, zamana bağlayarak bir anlam bütünlüğü içerisinde anlatan düzenli yazılmış olan eserlere roman denilir. Romanda anlatılan olaylar geniş bir şekilde ve ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bir ana olay vardır bu olayların etrafında olaycıklar vardır ve bir anlam bütünlüğü içerisinde anlatılmaktadır. 

Hikaye:Hikaye olmuş veya olayın olması mümkün görülen olayları anlatan anlatım şekli kısa olan sanat eserlerine denir. Romanda olduğu gibi bir olayın yanında olaycıklar yoktur. Bu tip yazı türlerinde sadece tek olay vardır olaycıklar yoktur. Hikayenin içindeki şahıs kadrosu kısa olduğu için romana göre daha azdır. Hikayede anlatılan kişiler olayları sadece yaşamın belirli bir anı içinde anlatılır. 

Masal: Bu ebedi türde geçek olayların dışında daha çok olağan üstü olaylar anlatılmaktadır. Masalda anlatılanlar hayal ürünüdür. Masalda anlatılan olaylarda roman ve hikayede olduğu gibi yer ve zaman belirtilmez.Anlatılan kahramanlar insan üstü doğaüstü özelliklere sahiptir. Olayda anlatılan kişilerin özelliklerinin arasında iyilik varsa iyiler hep iyidir kötüler hep kötü olarak kalırlar. Olayda anlatılan iyiler hep ödüllendirilir kötülerde daima cezalandırılırlar

Makale: Makale herhangi bir konu hakkında konuyla ilgili gerçeği amaçlayan bu konular hakkında önerilerini ve görüşlerini sunan kendi düşüncelerini bilimsel ve gerçekçi bir şekilde öne sürmeye yada herhangi bir konu hakkında tez ortaya koyup koyduğu tezi savunan ve bu tezi savunmak için yazılan yazılara denir. Bu yazı türünde anlatılanlar yalın bir şekilde ve nesnel olarak anlatılmalıdır. Makalede öne sürülen tez veya düşünce makalenin ileri safhalarında mutlaka savunulup açıklanmalıdır. Bu yazım türünde diğer bir çok yazım türünde olduğu gibi söz oyunlarına başvurulmaz, genellikle yapılan süslü anlatımlardan uzak durulur. 

Deneme: Deneme yazarının bir konu yada herhangi bir konu hakkındaki görüşünü kesin olamayan kurallarla, yazısını kanıtlama amacı gütmeyen okuyucuyu zorla inanmaya zorlamayan yazı türüne denir. Yazıda yazar kendisiyle konuşurmuş gibi hissettirir. Diğer türlerde olduğu gibi edebi bir dilin yerine samimi bir dil kullanır. 

Fıkra: Yazarın yaşamış olduğu gündelik olayları özel şekilde olacak bir görüşle, üslubu güzel olacak şekilde kanıtlama gereği duyulmayan yazılan kısa günübirlik yazılara denir. Kullanılan dil doğal bir dildir. Günlük olaylara günlük konuşmalara yer verilir. Okuyucuya karşı sanki sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.

Sohbet: Yazarın gündelik olarak yaşanmış olan olaylarla ilgili düşüncelerini okuyan kişi ile sanki karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi samimi bir  hava ile yazılan yazılardır.  Sohbetlerde herkesi ilgilendiren herkesin yorum yapabileceği ve kendini sohbetin içinde bulabileceği bir yazı türüdür. 

Eleştiri: Bütün edebi türleri doğruları yada yanlışlarıyla birlikte açıklayan başarısızlıklarını veya başarılarını karşılaştıran bir yazı türüdür. Bu olayları örnekler ile somutlayan türdür. 

Günlük: Yaşanan olayları bir tarih ve zamana bağlı olarak günü gününe kaydedilmesi ne yarayan edebi türdür. Günlük olayı yaşayan kişi tarafında yazılır ve yazarın hayatından izler taşır.

Hatıra: Herhangi bir kendi tarafından yaşandığı olay ve olguların sanat taşıyan bir üslup ile yazan yazım türüdür. Yazar olayları kendi penceresinde kendi bakışıyla anlatır.

Biyografi: Ünlü olan kişilerin hayatlarını anlatan yazı türüne denir. Anlatıla kişiyi bütün yönleriyle anlatılır. Karşıdakilerini anlayabilmesi için sade bir dil kullanılı]]> Uyak Türleri https://www.turleri.net/uyak-turleri.html Mon, 21 May 2018 04:35:11 +0000 Uyak türleri, uyak, mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelerin, eklerin benzerliğine verilen addır. Uyağın diğer adı "kafiye"dir. Bu ismi divan şairlerinin kullanmasından Uyak türleri, uyak, mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelerin, eklerin benzerliğine verilen addır. Uyağın diğer adı "kafiye"dir. Bu ismi divan şairlerinin kullanmasından dolayı almıştır. Halk ozanları ise bu türe "ayak" demişlerdir. 

 • Yarım kafiye: Dize sonlarında bir ünsüzle yapılan uyaktır. Genellikle halk edebiyatında kullanılmış olan uyak türüdür. Özellikle halk edebiyatında kullanılmış olan bu kafiye türü, bir sesli veya sessiz harfin benzerliğine dayanır. Böylelikle dize sonlarındaki sözcüklerde, üzerinde uzatma işareti olmayan ünlü harfler de yarım kafiye oluşturmaktadır. 
"Doğru söylerim hal/k razı değil
 Eğri söylerim Ha/k razı değil"
"Ve deniz aynı deni/z
 O gülüşten eser yok yalnı/z"
 • Tam kafiye: Dize sonlarında bir ünlü ve bir ünsüzle ile yapılan uyaktır. Tam uyağı oluşturan seslerin biri ünlü biri ünsüz olmalıdır. Bunun yanısıra üzerinde uzatma işareti bulunan "â,î,û" gibi uzun sesler iki ses değerine sahiptir. Eğer dizeler arasında bu sesten varsa bu uyak tam uyak türüdür.
"Dokunma keyfine, yalnız tetik bulun, zir/â
Deniz kadın gibidir, hiç inanmak olmaz h/â"
"Göz seni görmeli ağız seni söy/le-meli
Bütün deniz kıyılarında seni bek/le-meli"
 • Zengin uyak: Dize sonlarında en az üç ses benzerliği olan uyak türüdür. Dize sonlarındaki ses benzerliği sayısı üçü geçtikçe uyum daha da zenginleşecektir. Üzerinde uzatma işareti bulunan ünlü harflerin iki harf olarak sayılması zengin uyak içinde geçerli sayılmaktadır. Kısacası bir ünsüz birde uzatma işareti olan ünlü harfin benzerliği zengin uyak sayılmaktadır.
"Ertesi gün başladı gün doğmadan yolcu/luk
Soğuk bir mart sabahı. Buz tutuyor her so/luk"
 • Tunç uyak: En az üç sesli bir sözcüğün tümüyle başka bir sözcüğün içinde uyak olarak geçmesi durumudur. Aslında zengin uyağın güçlendirilmiş bir türüdür. Bazı durumlarda Tunç uyak ayrı bir uyak türü olarak sayılmamaktadır. Ses benzerliğine göre tam veya zengin uyak denilebilir.
"Derdim var b/el-ler gibi 
Söylemem el-ler gibi"
"Tarada zülfünü gerdana b/ırak
Görüşmek isterim yollarım ırak"
 • Cinaslı uyak: Anlamları farklı ancak söylenişleri aynı olan sözcüklerden yapılan uyak türüdür. Cinaslı uyak türü ozanlar tarafından çok kez kullanılmıştır. Dize sonlarında kullanılan sesteş sözcüklerde cinaslı uyağı sağlamış olur.
"Taze elinden/gülü vermez misin 
Gül gibi yahut/ gülü vermez misin"
]]>
Yüklemin Türüne Göre Cümleler https://www.turleri.net/yuklemin-turune-gore-cumleler.html Mon, 21 May 2018 09:06:05 +0000 Yüklemin türüne göre cümleler, Cümle içinde kullanılan eylemler cümlelerin yüklemleridir. Bazı cümlelerde eylem kullanılmaz. Bir isim yüklemin görevini yapar veya fiiller isimleştirilerek yüklem olurlar. Yüklemin türüne Yüklemin türüne göre cümleler, Cümle içinde kullanılan eylemler cümlelerin yüklemleridir. Bazı cümlelerde eylem kullanılmaz. Bir isim yüklemin görevini yapar veya fiiller isimleştirilerek yüklem olurlar. Yüklemin türüne göre cümleler isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak ikiye ayrılırlar.

Türkçede -mak, -mek eki alabilen kelimelere fiil denir. Yüklemi fiil olan her cümleye fiil cümlesi denir. Fiil cümlelerinde bir hareket, oluş veya ediş söz konusu olur. Bu duruma göre fiil cümlesi içinde nesne, yer bildirme veya zarf tümleci gibi ögeler yer alabilmektedir. Cümle içinde kullanılan fiiller yüklem olurken, şahıs veya kip eki alabilirler. Genel olarak kişilerin konuşma sırasında kurduğu cümleler fiil cümleleri olurlar. Fiil cümleleri yapılan eylemleri anlatırlar. Aynı zamanda sadece fiil cümleleri ek almadan da yüklemi oluşturabilirler. 

Fiil cümleleri içinde nesne yer alıyorsa bu cümleler geçişli fiil cümlesi olur. Nesne almadan devam eden fiil cümleleri de geçişsiz fiil cümlesi olur. Fakat fiil cümlesi nesne almasa da zarf tümleci veya yer tamamlayıcı gibi başka ögelerde alabilmektedir.

Yüklemi ad soylu olan cümlelere ise isim cümleleri denir. İsim cümleleri yüklemi oluşturacak isime ek getirilerek kurulurlar. Fiil cümlelerine ek olarak getirilen ek fiiller isimleri de çekimleyebilirler. İsimlere getirilen i-di, i-miş, veya i-se ek fiilleri isimleri yüklem yaparlar.

Yüklemin türüne göre cümlelere örnekler

Fiil cümleleri
 • Resimleri ben çizdim. (çiz-mek) çizdim-yüklem
 • Annemde babamla beraber geldi. (gel-mek) geldi-yüklem
 • Dün halamlara gittik. (git-mek) gittik-yüklem
 • Doktor kesinlikle dondurma yeme dedi. (de-mek) dedi-yüklem
 • Abim dün maça saat 9 da gitti. (git-mek) gitti-yüklem
 • Yemekleri büyük annemle birlikte hazırladık. ( hazırla-mak) hazırladık-yüklem
 • Çekmeceleri Sude ile beraber temizledim. (temizle-mek) (isimden fiil olmuştur. (temizledim-yüklem)
 • Ablam soru çözmeye başladı. (başla-mak) başladı-yüklem
İsim cümleleri
 • Gezdiğimiz her yer yeşildi. (yeşil-idi, yüklem)
 • Eskiden daha zayıfmışım. (zayıf-imişim, yüklem)
 • Deniz mavi, bulutlar mavi. (mavi, yüklem)
 • En güzel çiçek zambaktır. (zambak-dır, yüklem)
 • Aslan yırtıcı bir hayvandır. (hayvan-dır, yüklem)
 • Köşede kırmızı araba yoktu. (yok-tu, yüklem)
 • Bu masada kitap yok. (yok- yüklem)
 • Elimde bir deste çiçek var. (var- yüklem)
]]>
Klavye Türleri https://www.turleri.net/klavye-turleri.html Mon, 21 May 2018 18:09:33 +0000 Klavye Türleri, bilgisayarın en temel parçalarından bir tanesi olan klavye tuş takımı olarakta bilinmektedir. Klavye üzerinde rakamlar, harfler, işaretler ile birlikte veri donanımı sağlanabilmektedir. 2 farklı tür klavye bulunma Klavye Türleri, bilgisayarın en temel parçalarından bir tanesi olan klavye tuş takımı olarakta bilinmektedir. Klavye üzerinde rakamlar, harfler, işaretler ile birlikte veri donanımı sağlanabilmektedir. 2 farklı tür klavye bulunmaktadır. Ülkelere ve kurumlara göre değişiklik gösteren klavyeler F ve Q klavyeleridir. Sadece rakamların, harflerin yerleri farklıdır. Dünya üzerinde en yaygın kullanılan klavye türü Q klavyesidir. Türkiye de ise resmi kurum ve kuruluşlar dışında genel olarak Q klavyesi kullanılmaktadır. Bu klavye türünün yaygın olarak kullanılma sebebinin amacı bilgisayarın yazılım dilinin İngilizce olmasıdır. /F klavye ise Türkçeye uygun şekilde geliştirilmiştir. Klavye tuşları vurmalı bir anahtar sistemidir.  Tuşlar elektrik sinyali üretmektedir. Hangi tuşa dokunulursa elektrik devresi açılır veri iletilerek bilgi girilmiş olmaktadır. Klavyelerin özellikleri şu şekildedir:
 • Q Klavye: ilk olarak İngilizce konuşulan ülkelerin tercih ettiği ve Dünyanın çoğu yerinde kullanılan klavye çeşitidir. Klavyenin üzerinde yer alan harfler İngilizce sisteme göre yer almaktadır. Türkiyede de genel olarak tercih edilen klavye çeşitidir. Bilgisayar alırken özel olarak belirtmezseniz Q klavye vereceklerdir. Q klavyede içerisinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 ye ayrılır.
 • F Klavye: Türkçe için geliştirilen klavye çoğu kişi tarafından yanlış kullanılmakta ve EF klavye değil harflerin Türkçe okunduğu gibi FE klavyedir. Genel olarak resmi dairelerde kullanılmaktadır. İlk olarak daktilo için tasarlanmış daha sonra kullanım fazlalığından dolayı bilgisayara uygulanmıştır. Türkçenin dil kurallarına göre tasarlanıp kullanılan kelime yoğunluğuna göre hazırlanmıştır. 
Özeliklerine göre Klavyeler 3'e ayrılır:
 • Normal Klavyeler: Bu tür klavyeler üzerinde harfler, rakamlar, semboller ve fonksiyon tuşları bulunmaktadır. Kullanımı açısından basit ve sadedir.
 • Multimedya Klavye: Normal klavyenin daha çok gelişmiş halidir. Farklı olarak ise üzerine multimedya tuşları ile birlikte kısayol tuşları eklenmiştir. Yani şöyle ses seviyesini değiştirme, ekran parlaklığını ayarlama, istenilen dosyanın açılmasını sağlama gibi kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. 
 • Optimum Klavye: Bu tarz klavyelerde ise tuşların işlevi istenilen tarzda değiştirilebilmektedir. Oled ekranlardan oluşmaktadır. Genel olarak oyun oynayan kişilerin tercih ettiği klavye türüdür. 
Kablosuz klavye çeşitleri bulunmaktadır. Bunlarda 2 çeşittir: 
 • Kızıl ötesi klavyeler: Bu tür klavyelerde alıcı aygıt ile klavye, televizyon kumandası gibi birbirini görmesi gerekmektedir.
 • Radyo frekanslı klavyeler: Bu tür klavyelerde ise alıcının aygıtı görmesine gerek bulunmamaktadır. Onlarca metreden iletişim sağlamanız mümkündür.

]]>
Türkçe Yazı Türleri https://www.turleri.net/turkce-yazi-turleri.html Mon, 21 May 2018 21:47:56 +0000 Türkçe yazı türleri, duygu ve düşüncelerimizi anlatmak için yazıya ihtiyaç duyarız. Sözlü olarak düşüncelerimizi ifade etmek bazen az kesime ulaşırken yazılı anlatım ile çok daha geniş kesimlere ulaşır. Şimdi bu yazı Türkçe yazı türleri, duygu ve düşüncelerimizi anlatmak için yazıya ihtiyaç duyarız. Sözlü olarak düşüncelerimizi ifade etmek bazen az kesime ulaşırken yazılı anlatım ile çok daha geniş kesimlere ulaşır. Şimdi bu yazı türlerine bakalım.  

Türkçe yazı türleri 

Makale: Bilimsel, siyası, ekonomik ve toplumsal, kültürel konular ile ilgili bilgi veren açıklayıcı ve öğretici yazı türlerinden biridir. Makalede ele alınan konu ve düşünceler açık, net ve anlaşılır şekilde anlatılır. Anlatılan bilgiler ve görüşler kanıtlanmaya çalışılır. Nesnel ifadeler kullanılır.  Bilimsel metin türlerinde kullanılan yazı türüdür.  

Deneme: Herhangi bir konuda öznel bir şekilde, yazarın kendisiyle konuşması şeklinde bir anlatımla kendi görüş ve düşüncelerini ifade ettiği yazı türüdür. Denemede dile getirilen düşüncelerin kanıtlanmaya ihtiyacı yoktur, görüşler öznellik ve kendine özgülük taşır.

Fıkra: Gün içerisinde meydana gelen olay ve durumları ülke sorunlarını veya herhangi bir konuyu, belli bir görüş ile ele alarak inceleyen yazı türleridir. Fıkra, gazetelerde yazılan köşe yazılarıdır. Fıkra akla gelebilecek her konuda yazılabilen bir yazı türüdür ve her kesime hitap ettiği için herkesin anlayabileceği bir dilde yazılır.

Eleştiri: Bir eser ile ilgili olumlu ya da olumsuz olan düşüncelerin belirtilmesidir. İyi eleştirmen nesnel bir şekilde yaklaşır. Eleştiride eseri olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konur. Eleştiri, kişinin veya eserin gerçek değerini ortaya koymaya çalışır.  

Söyleşi: Bir yazarın günlük olaylar ve durumlar ile ilgili düşüncelerini bir sohbet şeklinde anlattığı yazı türüdür. 

Gezi yazısı: 
Gezilip görülen yer ve o yerlerin özellikleri ile verilen bilgilerin konu edinildiği yazı türüdür.

Anı: Bir kişinin yaşadığı ya da şahit olduğu bir olayı üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kaleme alması ile oluşan bir yazı türüdür.

Günlük: Bir kişinin o gün içerisinde yaşadığı olay ve durumları kendi dilinde ifade etmesi şeklinde oluşan yazı türüdür.

Biyografi: Değişik sahalardaki ünlü kişilerin hayatını, yaptıklarını ve eserlerini anlatan yazılara “biyografi” denir. Bu kişiler yazar, şair ve devlet adamı olabilir. Biyografide yazar kendi hayatı dışında başka birinin hayatını anlatır.

Otobiyografi: Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını bir kitap yazar gibi yazarak anlatması şeklinde oluşan bir yazı türüdür.

Fabl: İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insan özelliği verilerek başlarından geçen olayların insanlara öğüt dersi verecek şekilde anlatıldığı manzum şekildeki kısa yazılar şeklinde oluşan yazı türüdür.  

Tiyatro: İnsan yaşamını, insanlar arasındaki ilişkiyi sahnede göstermek amacı ile yapılan eserlerdir. Tiyatro eserleri konularını tarihten, günlük yaşamdan, efsanelerden oluşabilir. Tiyatro eserleri karşılıklı konuşmalardan oluşan Türkçe yazı türleri arasındadır.
]]>
Anlatıcı Türleri https://www.turleri.net/anlatici-turleri.html Mon, 21 May 2018 22:02:46 +0000 Anlatıcı Türleri; Bu yazımızda sizlere anlatıcı türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Herhangi bir olayı ya da durumu başkasına aktaran, söyleyen ya da haber veren kişilere anlatıcı denir. Bir hikâye Anlatıcı Türleri; Bu yazımızda sizlere anlatıcı türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Herhangi bir olayı ya da durumu başkasına aktaran, söyleyen ya da haber veren kişilere anlatıcı denir. Bir hikâye, roman ya da herhangi bir anı gibi herhangi bir eser anlatılırken farklı tipte anlatıcı bakış açısıyla anlatılabilir.

Farklı anlatıcı türlerinin ortaya çıkmasının nedeni olayı anlatan kişinin olaya baktığı konum açısından değişir. Anlatıcı türleri 3 e ayrılır. Bazen özellikle romanlarda bu anlatıcı türlerinden iki tanesi hatta üçü birden de kullanılabilir buna çoğulcu bakış açısıyla anlatım denir. Dilerseniz bu anlatıcı türlerinden bahsedelim.

Kahraman Anlatıcı Bakış Açısı

Anlatıcı türleri arasında önemli bir yere sahip olan kahraman bakış açısı ile anlatım daha çok hikayeler, romanlar, anılar gibi yazın türlerinde kullanılır. ayrıca neredeyse bütün yazın türlerinde bu bakış açısı ile anlatımı görebiliriz. Bu anlatıcı türüne göre anlatıcı olaydaki bir kahraman ile özdeşleşir. Olayları o kişi nasıl görüyorsa ya da yaşıyor ise onun ağzından anlatır. Ayrıca anlatıcı türünde psikolojik tahliller önemli bir yer tutar. Ben ya da biz zamirleri çok kullanılır.

Örnek:  Hayatımda bu kadar sinirlendiği hatırlamıyordum. Adam gözümün önünde bir hayvanı araba ile ezmişti durmaya dahi tenezzül etmemişti. Bende o sinirle adamı takip etmeye başladım.

Gözlemci Anlatıcı Bakış Açısı

Anlatıcı türlerinde kullanılan bu bakış açışında olaylar 3. bir şahsın gözünden anlatılmaya çalışılır. Anlatıcı sanki olayları bir bankta oturup izliyormuşçasına dışarıdan olaya müdahale etmeyecek şekilde, sadece görebildiklerini aktarır. Gözlemci bakış açısı ile anlatımda 3. tekil ya da çoğul şahıs zamirleri (o ve onlar) çok kullanılır.

Örnek: Çoban dağdaki artık kurumaya başlamış olan çimlere uzanmış gökyüzünü seyrediyordu. O sırada bir kuzu çobanımıza doğru koşmaya başladı. Çoban kuzuyu kucağına aldı ve sevmeye başladı. Belki de o an ‘dünyada benden daha mutlu insan yoktur.’ diye düşünüyordu çoban.

İlahi (tanrı) Anlatıcı Bakış Açısı

Anlatıcı türleri içerisinde bu bakış açısı ile anlatım daha çok romanlarda ya da uzun öykülerde görülür. Bu bakış açısında anlatan geçmişte, gelecekte ve şimdi neler yaşandığını, yaşanacağını bilir. Kısaca bu anlatıcı bakış açısında anlatan her şeyi bilir, duyar ve görür. Hatta bütün kahramanların içlerinde o an neler geçirdiğini ya da ne düşündüğünü bilir. 3. kişinin ağzı ile anlatılan bu türde anlatıcı kendini olayın akışına bırakmaz, varlığını belli eder ya da etmeye çalışır. Bazen öyküyü anlatırken durur araya kendi düşünceleri katar ya da okuyucu ile diyaloğa girer. Genellikle bu anlatıcı türünde 3. tekil şahıs ağzı ile konu anlatılır.

Örnek: Salih bugün yataktan çok huzursuz bir şekilde kalkmıştı. Sanki bugün başına gelecek o elim olayın farkındaydı, hatta ne yaparsa yapsın başına gelecekleri engelleyemeyeceğini kabullenmiş gibi bir hali vardı. Canının çay içmek istediğini fark etti.

]]>
Yurdumuzdaki Müzik Türleri https://www.turleri.net/yurdumuzdaki-muzik-turleri.html Fri, 05 Apr 2019 16:08:31 +0000 Yurdumuzdaki Müzik Türleri; Yurdumuzda, günlük yaşam ve kültüründe müzik oldukça önemli bir yere sahiptir. Yurdumuzun her yerinde yerel ve uluslararası müzik festivalleri, konserler vede koroları  sayısız Yurdumuzdaki Müzik Türleri; Yurdumuzda, günlük yaşam ve kültüründe müzik oldukça önemli bir yere sahiptir. Yurdumuzun her yerinde yerel ve uluslararası müzik festivalleri, konserler vede koroları  sayısız şekilde yapılmaktadır. Yani ülkemiz müzik alanında oldukça fazla ilerleme kaydetmiştir. Değerli sanatçılarımız birçok uluslar arası yada diğer yarışmalarda çok iyi dereceler alarak ülkemizi iyi şekilde temsil etmişlerdir. Son dönemlerde ortaya çıkan birçok müzik türünden dolayı müzik dünyamız oldukça yoğunlaşmıştır. Bunlar içerisinde ki müzik türleri şunlardır;

Türk Halk Müziği: Bir çoğunuzun bildiği üzere genel olarak yaşlı kitlelerin ilgi alanına giren bir müzik türüdür.  Doğal ve sosyal olayları anlatır. Ozanlar (Halk Şairleri) tarafından yapılmaktadır. Çoğunlukla kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen yani anonim müzik türüdür. Gerçek şudur ki ülkemizde yapılan müziğin birçoğunun alt yapısın THM vardır. Yurdumuzda en çok bilinen Türk Halk müziği sanatçıları; Mehmet Özbek, Neşet Ertaş, Bedia Akartürk, Belkıs Akkale, Hale Gür, Zülfü Livaneli, Neriman Altındağ, Arif Çökme, Hale Gür, Nida Tüfekçi, Mükerrem Kemertaş'tır.

Klasik Türk Müziği (Türk Sanat Müziği):  Yapısal olarak divan edebiyatından esinlenip yapılan bir müzik türü olan klasik türk müziği ağır vede anlaşılması oldukça zordur. Eski tarihi saraylarda ve çevresinde yapılan bir müzik türüdür. Yurdumuzdaki Klasik müzik şarkıcı ve oyuncuları; kemancı Suna Kan, piyanist İdil Biret ve Pekinel kardeşler, Fazıl Say, klarnetçi Mustafa Kandıralı, flütçü Şefika Kutluer, şarkıcılar ise; Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve diğer birçok isim vardır.

Çağdaş Çok Sesli Türk Müziği: Atatürk' ün talimatı üzerine yurt dışına çıkartılıp orada eğitimini tamamlamış olan müzisyenlerin güzel yurdumuza döndüklerinde Türk Ezgi ve motiflerini, batının çalgı ve armonisi ile daha da özleştirerek  ortaya çıkarttıkları eserlerdir. Bu sanatçılar müziğimizi tüm dünyaya yayarak tanıtmışlardır.

Pop (Popüler Müzikler): Günümüzde oldukça fazla dinlenen müzik türüdür. Yurdumuzda pop müzik sanatçılarından bazıları; Sertap Erener, Tarkan, Serdar Ortaç, Mustafa Sandal, Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu ve MFO grubu gibi birçok isim daha vardır. Arabesk ise;  köyden kente göç eden  insanlarımız  acılarını anlatmaktadır. Sanatsal hiçbir özelliği olmayan  varoş müziğidir. Bunlar dışında kalan müzik türleri ise diğer yabancı ülkelerin çalgı ve alt yapılarını Türk motifleriyle süslenerek  ortaya çıkmışlardır. Örnek verecek olursak Arajman, Anadolu Pop,  Rock vb. gibi

]]>
Veri Türleri https://www.turleri.net/veri-turleri.html Tue, 22 May 2018 04:54:08 +0000 Veri türleri, Bir organizasyonu, sanatsal faaliyeti, edebi metini, geometrik sayımı veya her hangi bir tezi geliştirmek için araştırma, akıl sürütme ve tartışma sonucu elde edilen ilk bilgilere veri diyoruz. Veri elde etmek i Veri türleri, Bir organizasyonu, sanatsal faaliyeti, edebi metini, geometrik sayımı veya her hangi bir tezi geliştirmek için araştırma, akıl sürütme ve tartışma sonucu elde edilen ilk bilgilere veri diyoruz. Veri elde etmek için deneme, gözlem veya ölçüm gibi eylemler kullanılır. Ekonomik rekabetin son sürat ilerlediği çağımızda yapılacak iş ile ilgili verilerin düzenli ve her iş koluna özgü olması için veri türlerinin çeşitlendirilmesi gerekir. 

Veri türleri sayısal kavramlara dayandığı gibi bir metin yada simgesel ifadeler de olabilir. Her sembol gösterimi bir sayıyı veya metnin kesin ifadesini anlatır. Bir veri türü tek başına bir anlam taşımayabilir. Veriler bir çok yan bilgi ve alt veri grupları ile değerlendirildikten sonra bir planın parçası olabilir. Verilerin işlenip bir değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için yazılı hale getirilerek yada bir PC belleğine işlenmesi gerekir. Kullanım amacı uzun orta ve kısa vadede kararlar vermek, sorunların çözümüne katkı sunmaktır.

Veri türleri nelerdir

Bilgisayar alanında kullanılan veri türleri, Bilgisayarların temel çalışma prensibi verilerdir. Kayıt ettikleri veriler sunmak bilgisayarın asli görevidir. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte android, windows, ios vb. yazılımlar artık bilgisayarların bir makineden öteye gitmek üzere olduğunu göstermektedir. Çünkü verilerin maniplasyonu ve mantıksal değerlendirmeler bilgisayar verilerinin bilgi ötesine taşınmasına neden olmaktadır. Bilgisayarlar tarafından verilere dayanarak alınacak kararlar en iyi ihtimalin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum işletmelerin gelecekte daha planlı hareket etmelerini sağlamaktadır. 

Bilgisayar veriler harf ve karekterler olarak kodlanmaktadır. Kodlanan her verinin bir türü bulunur. Bu durumu Veri Yapısı denir. Karmaşık ya da basit yapılar olabilir. Bir çok kaynaktan elde edilmiş veriler veri tabanın da toplanır. Veri tabanını oluşturmak için yönetim sistemleri yazılımlarından faydalanılır.

Enformasyon ve telekominikasyon veri türleri, Temel çalışma prensibi iletişimin sağlanmasıdır. Veri türleri burada oldukça çeşitlilik arz eder, birbirinden bağımsız, görsel yapısı bozulmamış, sesler, görüntüler, videolar veya dosyaların bir kaynaktan alıcıya iletilmesi için gerekli verilerin toplanması ilkesine dayanır. 

İstatistiki veri türleri, Çoğunlukla sıcak paranın döndüğü muhasebe alanlarında oldukça yoğun olarak kullanılır. İstatistiki veri karar almak için değerlendirme de kullanılmak üzere özetlenmiş ve çözümlenmiş verilerdir. Çoğunlukla sayısal ve kategorik bilgilerden oluşur. 

Sayısal veriler sürekli ve ayrık veri olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrık sayılar daha çok sayılabilen değerlerdir. Sürekli veriler ise ölçme ve değerlendirme yöntemi ile ifade edilmektedir. Ayrık veriler ilk bakışta anlaşılabilirken, sürekli verilerin anlaşılması içen belli verilerin değerlendirilmesi gerekir. 

Kategorik veriler (nitel veriler) ordinal ve nominal olarak ayrı veri türlerini oluşturur. Bu veri türleri yazı ile ifade edilir. Ordinal veri türünde yazım şeklinin anlamlı bir sıralaması varken, nominal veri türü yazı ile ifade edilmesine rağmen anlamlı bir sıralaması yoktur. İstatistik veri türünde kolay verilerin işlenmesi ile varılacak sonuçlar (doğum tarihi hesabında gün ay yıl girilmesi gibi) türemiş sonuçlar olarak adlandırılır.
]]>
Muhabbet Kuşu Türleri https://www.turleri.net/muhabbet-kusu-turleri.html Wed, 23 May 2018 00:37:43 +0000 Muhabbet Kuşu Türleri, Papağan cinsi olan kuş türleri olarak bilinir ve evcil olan kuşlardır. Birçok hayvan sever tarafından sevilen bu kuşlar hem görüntü olarak hemde ses olarak muhteşem bir özelliğe sahiptir. Kuşl
Muhabbet Kuşu Türleri, Papağan cinsi olan kuş türleri olarak bilinir ve evcil olan kuşlardır. Birçok hayvan sever tarafından sevilen bu kuşlar hem görüntü olarak hemde ses olarak muhteşem bir özelliğe sahiptir. Kuşlar arasında en çok sahibine düşkün olan hayvanlar arasında yer aldıkları için birçok kişi tarafından oldukça tercih edilmektedir. Muhabbet kuşu türleri birbirinden çok farklı özelliklere sahip olan hayvanlardır. 

Muhabbet Kuşu Çeşitleri;

Açık Yeşil Muhabbet Kuşları; İsminde de olduğu gibi yeşil renkte olan bu kuşlar, kesinlikle hiç mutasyona uğramamış olan doğa kuşlar olarak bilinirler.
Vücut olarak boyları ortalama 17 cm olarak bilinmektedir ve ortalama yaşam süreleri 4 ila 8 yıl arasındadır. Bu kuşlara özenli bir şekilde bakıldığı taktirde 15 yaşına kadar hayatlarını devam ettirebilirler. Muhabbet kuşu türleri arasında en doğalı olduğundan dolayı çok kolay konuşmayı çözen kuşlardır ve bu yüzden tercihler arasında ilk sırada yer alırlar.

Jumbo Muhabbet Kuşları; İngiliz kuşları olarak da bilinen bu hayvanlar, normal muhabbet kuşlarına göre oldukça daha iri görünüme sahiptirler. Bu kuşların uzunlukları ortalama 25 cm boyundadır ve kafaları diğer kuşlara göre oldukça daha büyüktür. Göz çevreleri ve gaga kısımları tüylerle kaplı bir görüntüye sahiptirTüyleri çok fazla olduğundan dolayı deri rahatsızlığı bulundurma ihtimalleri oldukça yüksektir.

Lutino Muhabbet Kuşları; Vücudunun gövde, kanat ve maske olarak bilinen bölgesi oldukça saf bir sarı renge sahiptir. Pembe renkte ayaklara ve turuncu renkte bir gagaya sahip olan muhabbet kuşu türleri arasında yer alırlar. Kuyruk renkleri sarı ve beyaz renk ile karışık olup, gözleri kırmızı bir renge sahip olan kuşlardır.

Albino Muhabbet Kuşları; Dış görünüş olarak bembeyaz tüyleri ve kırmızı gözlü muhabbet kuşları olarak bilinirler. Bu kuşların büyük çoğunluğu dişidir ve erkek olanlarına oldukça çok az rastlanır. Deri hastalıklarına karşı oldukça dayanıksız olan bu hayvanlar ortalama 3 ila 5 yıl kadar yaşayabilirler.

Gri Kanatlı Gök Mavisi Kuşlar; İsminden de anlaşılacağı gibi kanatları gri ve gök mavisi rengi ile karışmış olan bu kuşların kafa üzerinde yatay şekilde siyah çizgiler bulunur. Albino kuşları ile türleri birbirine oldukça çok benzer. Boyları yaklaşık olarak 18 cm olan bu kuşlar, oldukça kolay evcilleşirler. Bu kuşlarla ne kadar sohbet edilirse konuşmayı okadar çabuk kavramaya başlarlar.

Pakistan Kuşları; Muhabbet kuşu türleri arasında en küçük olan kuş türü olarak bilinmektedir ve bir serçe kuşu kadar boya sahiptirler. Ülkemizde çok fazla yetiştirilmeyen bu kuşlar yurt dışından kaçak olarak getirilir.

Gri Renkli Kuşlar; Bu kuşların göğüs bölgelerinin tamamı genellikle gri renkte olduğundan dolayı gri renkli kuşlar olarak adlandırılır. Kuyruk bölümüne doğru gidildikçe açık renge doğru geçiş görülür ve çok hafif olarak siyah çizgiler bulunduran kuşlardır. Uzunluk olarak boyları ortalama 19 cm kadar vardır. Yaşam süreleri ise en fazla 8 yıl olan bu hayvanlar diğer muhabbet kuşu türlerine göre oldukça daha sinirli ve yabani olan kuşlardır. Bu kuşlara eğitim vermek oldukça zor olduğundan dolayı pek talep görmeyen kuşlar arasında yer alırlar.

Çekoslovakya Kuşları; Bu muhabbet kuşlarının kanatları ve kuyruk bölgesinde bulunan tüyleri oldukça daha uzun bir yapıya sahiptir. Vücutları oldukça ince yapıya sahip olan bu hayvanlar, oldukça sevecen kuşlar arasında yer alırlar. Boyları normal bir muhabbet kuşuna göre daha uzun olan bu kuşların vücut yapıları da oldukça iri olarak bilinir. Evde beslemek için uygun olan kuşlar içerisinde yer alır.

Bunlarla birlikte diğer muhabbet kuşu türleri ise, benekli muhabbet kuşları, payetli açık muhabbet kuşları, mor benekli muhabbet kuşları, opal kobatlı muhabbet kuşları olarak bi]]> Dergi Türleri https://www.turleri.net/dergi-turleri.html Wed, 23 May 2018 22:01:09 +0000 Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olarak bilgiler verebilmektedir. Bir çok alanda faydası olan dergilerin her yaşa hitap eden türlerde basımları olmaktadır. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere  dair her konuyu bu tür dergilerde bulabilmek mümkündür. Çocuklar için basılan dergiler  çocukların oluşumunu etkilemekte ve gelişmesine yardımcı olabilmektedir.
Gençlere hitap eden dergiler onlara gelecek ile bilgiler verebilir ve hayatlarını dair faydalı bilgiler verebilmektedir. Dergiler günlük, aylık veya yıllık  basılabilmektedir. Bilim ve teknik alanlarında da bilgiler verebilir ve bu konuda büyük önem taşımaktadırlar. Çeşitli bölümlere ve türlere ayrılırlar.

Dergi türleri
 • Animasyon dergileri
 • Antika dergiler
 • Bilgisayar dergileri
 • Araştırma dergileri
 • Bilim kurgu dergileri
 • Bulmaca dergileri
 • Coğrafya dergileri
 • Edebiyat dergileri
 • Fantazi dergileri
 • Felsefe dergileri
 • Fotoğraf dergileri
 • Hukuk dergileri
 • Kültür dergileri
 • Savaş dergileri
 • Tıp dergileri
 • İş dergileri
Dergiler bizlere hayata değişik noktalardan bakmamızı ve ona göre yaşantımıza yön vermemizi sağlar. İçerisinde bilmediğimiz bir çok bilgiyi barındırabilen dergiler kişinin gelişimi için oldukça önemlidir.  Ayrıca dergiler toplumu bilgilendirir ve topluma yön vermemizi sağlar. Bu açıdan dergiler birer silah gibidir.  Dergiler bilmediğimiz ve ilgimizi çekecek bir çok faydalı bilgiler içermektedir. Mesela coğrafya dergileri bizlere doğa ilgili bir çok bilinmeyeni söyleyebilir. Ayrıca daha önce gidilmemiş veya insanoğlunun daha önce hiç görmediği yeni yerler, farklı keşifler, doğa yapısı ve yaşam koşulları hakkında değişik bilgiler verebilir.  Bunun gibi bilgiler veren dergiler dünyada ne olup bittiğini takip edebilir yeni bilgiler edinebilirler. Çocuklar içinde üretilebilen dergiler çocukların hayat dünyasını geliştirenin yanı sıra iyi bir gözlemci ve okuyucu olma kabiliyeti kazındırır. Ayrıca beceri ve yetenek yönlerini de bulmaya yardımcı olan çocuk dergileri mükemmel öğrenim yollarından ve gelişim amaçlı takip edilecek yollardan biridir. Hayatımızın bir çok açısından faydası bulunan dergilerin zararlı olduğu durumlar da olabilir. Bu zararlara sadece bilinçsiz yada kötü amaçlı yazılmış olan dergiler yol açabilir. Bu konuda oldukça dikkatli olunmalıdır. Ayrıca insan bilgisine veya hayatına etki etmeyen bilgiler okumak için harcamış olduğumuz vakitte bazı dergilerin zararları orasındadır. Zararlı olan dergilerin yanı sıra faydasız dergilerde vardır. Bu dergiler faydası olmayan bilgiler içeren ve vermiş olduğu bilgilerin geçici ve gereksiz olarak yazan dergilerdir.  
]]>
Etik Türleri https://www.turleri.net/etik-turleri.html Thu, 24 May 2018 16:04:49 +0000 Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  

Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. Toplum içinde doğru ve yanlış nedir iyi veya kötü nedir gibi değer yargılarını belirleyen kurallar ve ilkeler bütünüdür. Bu sözcük, Yunancada; adet, karakter, ve gelenek anlamlarını taşıyan "ethos"tan türemiş bir sözcüktür. Etik, felsefe biliminin dört ana dalından biridir. Ahlak felsefesidir de diyebiliriz.

Etiğin Türleri;
 • Betimleyici Etik (Tanımlayıcı): Davranışlar, inançlar ve moral gibi kavramların tanımlamalarını kapsamaktadır. Betimleyici etik, insanların nasıl davrandıkları ve bu davranışların nedenleri üstünde durur.
 • Normatif Etik (Kuralcı): Nasıl davranmalı Doğru nedir yanlış nedir bunun gibi sorulara moral kurallara göre cevap arayan bir etik türüdür. Normatif etik, nasıl davranılması gerektiği üzerinde durur.
 • Meta etik (Kuralcı): Davranışları anlamlandırma, doğrulama veya onaylama gibi daha teorik olan konuları içermektedir. Etik kuralların kaynaklarını ve anlamlarını araştırmaktadır. Meta etik; bir insan toplumunun belli inanç ile kurallarına göre düzenlenmiş yaşam tarzı olan, ahlaki hayata dair araştırma olarak, normatif etiği varsaymaktadır. Meta etiğin malzemesi normatif etikten gelir diyebiliriz.

Çeşitli Mesleki Etik Türleri;

Din Etiği; Örneğin; Müslümanlıkta; çocuklara,büyüklere,yaşlılara,engellilere,fakir ve düşkün olanlara,anneye,babaya,hayvanlara,yabancı veya aynı milletten olanlara, kısaca tüm varlıklara saygı ve sevgi esastır. Bunun gibi, toplum için her zaman faydalı ve pozitif durumları sağlayıcı etik kurallar geçerlidir. Adalet, eşitlik, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk konuları da din etiği için çok önemlidir.

İş Etiği; Ahlak kurallarının, iş hayatı, çeşitli kuruluşlar ve işletmelerdeki uygulanışını kapsamaktadır. Ekonomik faaliyetlerde; adaletli davranışlar, dürüstlük, saygı ve güven çok önemli unsurlardır. İş etiği; Dürüstlük, hukuka saygı, çalışma ortamı ve çalışanlar ile ilgili etik normlar, bilgi elde etme kullanma ve saklama, siyasal partilerle ilişkiler ve çevre gibi önemli  ilkeleri de kapsamaktadır. Kısaca, iş etiği çalışma hayatındaki davranışlara ilişkin kuralları kapsar diyebiliriz.

Tıp Etiği; Yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerkliğe saygı gibi etik ilkeleri içerir.

Hukuk Etiği; Adil olma ve hakça davranma, tarafsız olma, eşit olma, nesnel davranma, hilesiz olma, kişisel çıkarlardan uzak olma, sorumlu davranma gibi önemli konuları içermektedir.

Kamu Yönetimi Etiği; Tarafsızlık, dürüstlük,adalet, şeffaflık, kamu yararını gözetme, hediye ve rüşvet almama ve hesap verilebilirlik ana konularını kapsamaktadır.

Öğretmenlik Etiği; Öğrenciler arasında ayrım yapmama,  öğrencilerin sağlık ve güvenliği için elinden ne geliyorsa yapma, başkalarına ait gizli olan bilgileri açıklamama, özel çıkarlarını düşünmeme, mesleki çevresinde bulunanlar hakkında kötü sözler söylememe gibi etik ilkeleri içermektedir.

Olumlu ve Olumsuz Etik Davranış Türleri; Olumlu etik davranış türleri; Doğruyu söylemek, açık olmak, tutarlı olmak, kişisel bütünlük göstermek ve adil olmaktır. Olumsuz etik davranış türleri; Hile yapmak, yalan söylemek, sorumsuz davranmak, rüşvet almak ve ayrımcılık yapmaktır.
]]>
Sığır Türleri https://www.turleri.net/sigir-turleri.html Thu, 24 May 2018 23:00:34 +0000 Sığır Türleri: Şimdiye kadar yapılan tespitlerde dünyada yaklaşık olarak 250,300 civarında sığır türü bulunmaktadır. Bu ırkların bazıları oldukça yüksek verime sahiptir. Gelişmiş, ülkelerde yetiştirilen sığırl Sığır Türleri: Şimdiye kadar yapılan tespitlerde dünyada yaklaşık olarak 250,300 civarında sığır türü bulunmaktadır. Bu ırkların bazıları oldukça yüksek verime sahiptir. Gelişmiş, ülkelerde yetiştirilen sığırların verimi son derece yüksek olup, gelişmekte ya da az gelişmiş olan ülkelerde bulunan sığır türleri verimsizdir. İnsanlar için ekonomik anlamda çok önemli bir yere sahip olan sığırlar, genelde yetiştirildiği ve otlatıldığı meraya göre ’de, verimi süt, ya da et olarak, kendini göstermektedir. Sığırın önemli besin maddesi olan, et ve süt üretimdeki Yeri ve geliştirilmesi sığır türlerinin çok önemli olan özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sığırların evcilleştirilmesin'de insanların çok ihtiyaçlarının karşıladığında bir gerçektir. Sığırların veriminin diğer hayvanlara göre daha fazla olması sığırlara olan ilgiyi bir hayli artırmıştır. Bizim için en gurur verici olan kendi topraklarımızda yetişen yani Anadolunun bağrından çıkan ülkemiz koşularına son derece uyumlu cefa çekmeye alışkındırlar. Bunlardan kara olanda vardır. Kırmızıda, boz olanda, Ülkemizde bu durumu şu şekilde ifade etmek te fayda var. 

Türkiye'deki Sığır Türleri;

 • Yerli Türler: Yerli kara, Doğu Anadolu kırmızısı, Boz ırk, Güney Anadolu kırmızısı,
 • Yöresel Türler: Kırım sığırı, Zavot sığırı, Maraş sığırı
 • Kültür Türlerimiz: Holştayn, Jersy, Esmer montofon, Simental, Brongus, Şarole,
Dünya'daki Sığır Türleri;
 • Aguş, Borazana, Befola, Belçika mavisi, Bradford, Bargu, Hartford, Higlander, Limousin, Corriente, Marchigena, Red, Red, Red polo, Salers, Salron, Sante gerturids, Senepol,Tull,South Devon,Tuli,Zebu

]]>
Hisse Senedi Türleri https://www.turleri.net/hisse-senedi-turleri.html Fri, 25 May 2018 09:13:48 +0000 Hisse Senedi Türleri; Bu yazımızda sizlere hisse senedi türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Hisse senedi türleri SPK dan alınan izin ile piyasaya çıkarılır ve her sermaye şirketinin böyle bir ha Hisse Senedi Türleri; Bu yazımızda sizlere hisse senedi türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Hisse senedi türleri SPK dan alınan izin ile piyasaya çıkarılır ve her sermaye şirketinin böyle bir hakkı yoktur. Hisse senedi çıkarabilen kurumlar; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile anonim şirketler olarak sayılabilir. Ayrıca özel kanun ile kurulmuş bazı kurumlarda yine hisse senedi çıkarabilir.

Hisse senedi sermaye şirketlerinin ortaklarına, payları oranında paylarını belirtmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklar olarak tanımlanabilir. Herkes borsada satışa çıkarılmış olan hisse senetlerini alıp, aldıkları hisse senedi oranınca bu sermaye şirketine ortak olur. Hisse senetleri pek çok türe ayrılabilir. Dilerseniz biraz da hisse senedi türlerinden bahsedelim.

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri: 

En çok kullanılan hisse senedi türleri adi ve imtiyazlı hisse senetleridir. Sermaye şirketlerinin belirli bir kısmını temsil eden senetlere denir. Bu hisse senetlerinin sahipleri şirket karından pay alma, büyük hisse senedi ortaklarına şirket yönetiminde yer alma, oy kullanma hakkı gibi imtiyazlar verir.

İmtiyazlı hisse senetleri ise bu hisse senedi sahiplerine bir çok farklı, özel imtiyazlar tanımaktadır.  Bu senetler ile senet sahibine çok ciddi imtiyazlar verildiği için bu senetler altın hisse olarak da adlandırılır.

Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri: 

Şirketin sahip olduğu bazı varlıklarda yaşanan değer artışı sonucu ve artışın sermayeye katılması ile oluşturulan hisse senedi türlerine bedelsiz hisse senetleri denir. Bedelli hisse senetleri ise sermaye ya da kuruluş artırımında şirketlerin kendi çıkardıkları hisse senetleridir.

Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri: 

Nama yazılı senetlerde o kişinin adı hisse senedinin üzerinde yazılıdır. Çok büyük ortaklık payı olan kişilerin payı belirlenmesi için bu senet kullanılır. hamiline yazılı senette ise senet üzerinde herhangi bir isim bulunmaz. Borsa da alınıp satılan ya da takas edilen hisse senetleri bunlardır. Hisse senetleri türleri içerisinde hamiline yazılı hisse senetleri çok fazla kullanılır.

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri: 

Şirket kurucularına bedelsiz olarak verilen hisse senedi türlerine kurucu hisse senetleri denir. Bu hisse senetleri kurucuların namına yazılır. İntifa senetleri ise bazı kişilere alacakları ya da şirkete yaptıkları hizmetler karşılığında verilen ve ortaklık hakkı temsil etmeyen hisse senedi türlerine denir.

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri: 

Üzerinde yazan nominal değerden daha fazla bir bedel ile çıkarılan hisse senedi türlerine primli hisse senetleri, üzerinde yazılı değer ile çıkarılan hisse senedi türleri ise primsiz hisse senetleridir.

Bu yazımızda sizlere hisse senedi türleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Hisse senetleri için bir ön bilgi sayılabilecek bu bilgiler, umarım sizin için yararlı olmuştur. İyi günler…

]]>
Video Türleri https://www.turleri.net/video-turleri.html Fri, 25 May 2018 09:19:35 +0000 Video türleri, dosya biçimlerine göre farklılıklar gösteren verilerdir.Bu biçimleri birer kapsayıcı olarak görebilirsiniz. Kapsayıcıların asıl görevi belli bir codec bileşeni kullanarak verileri sıkıştırmaktır. Örneğin, Video türleri, dosya biçimlerine göre farklılıklar gösteren verilerdir.Bu biçimleri birer kapsayıcı olarak görebilirsiniz. Kapsayıcıların asıl görevi belli bir codec bileşeni kullanarak verileri sıkıştırmaktır. Örneğin, MP4 gibi bir dosya biçimi MPEG-4 codec bileşeni kullanılarak sıkıştırılmış veri içerir. Ancak, Audio Video  Interleaved (AVI) gibi bir video türü birçok kapsayıcı tarafından sıkıştırılmış olabilir.Hatta herhangi bir kapsayıcı tarafından sıkıştırılmamış ta olabilir.Bunun sonucunda bilgisayarınızda hangi codec bileşenlerinin yüklü olduğuna bağlı olarak, bazı video türlerini yürütebilirken bazılarını yürütemezsiniz.

Çeşitli Video türleri :
 • AVI, VCD, SVCD, DVD, MPG, ASF, WMV, MPEG, MOV, DAT, FLV, MKV, MP4 şeklinde sıralanabilir.

MOV(movie) video türü; Bu formattaki  ve Real Player'ın "RA" formatındaki videolar daha çok internet üzerinde yayıncılık yapmak için üretilmiş formatlardır. Bu video türü'nü çalıştırabilmeniz için Real Player programına ihtiyacınız var.

AVI video türü; Audio Video Interleaved(Ses ve görüntü etkileşimli dosya). Bu video türü kısaca ses ve görüntü kayıtlarının saklanmasına yarayan bir formattır. Bu video türü'nün yaratıcısı Microsoft olduğu için neredeyse bütün bilgisayarlar bu video türü'nü çalıştırabilir.

VCD video türü; VCD MPEG-1 tabanlı bir kapsayıcı tarafından sıkıştırılmış bir veri türüdür. Genellikle düşük kalitede küçük boyut elde etmek için kullanılmaktadır. 

SVCD video türü; Bu video türü ise MPEG-2 kapsayıcısı ile sıkıştırılmıştır. VCD formatına göre daha kaliteli çözünürlüğe sahiptir.4:3 görüntü oranı ile oynatılır. 
Genellikle 35-60 dakika arasındaki videolar 720 mb boyutuna ulaşır. 

MP4 video türü; MP4 MPEG-4 codec bileşeni kullanılarak sıkıştırılmış bir video türüdür. Bu tür sıkıştırmalar diğer video türlerine göre daha gelişmiştir. Dijital ses ve görüntülerin yanı sıra durgun resimler ve alt yazıları tek bir dosya çatısında toplanmasına izin veren kapsayıcı bir formattır.
]]>
Dosya Türü Değiştirme https://www.turleri.net/dosya-turu-degistirme.html Fri, 25 May 2018 20:38:23 +0000 Dosya türü değiştirme, bilgisayarda dosya türü ne olursa olsun uzantısı programa ihtiyaç duyulmadan değiştirilebilir. Dosya türü değiştirme işlemi çok fazla kullanılmayan bir uygulamadır. Fakat bazı öze duruml Dosya türü değiştirme, bilgisayarda dosya türü ne olursa olsun uzantısı programa ihtiyaç duyulmadan değiştirilebilir. Dosya türü değiştirme işlemi çok fazla kullanılmayan bir uygulamadır. Fakat bazı öze durumlarda dosya türünün değiştirilmesi gerekmektedir. Değiştirilmek istenen dosya metin belgesi ya da herhangi bir dosya türü olabilir. Oldukça basit bir işlemle dosya türü değiştirilebilir. Bu işlemin nasıl uygulanacağı hakkında yazımızın devamında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Dosya türü değiştirme nasıl yapılır

Masa üstünde var olan bir klasör seçilerek açılır. Açılan klasörün sol üst kısmında önce düzenle, sonra klasör, arama seçenekleri tıklanır. Ardından görünüm sekmesinin alt kısmında bilinen dosya türleri için uzantıları gizle yazan yerin tiki kaldırılır. Tamam butonuna basılır. Bu aşamadan sonra seçilen dosya türüne istenilen uzantı yazılarak değiştirilebilir.

]]>
Anı Türünün Özellikleri https://www.turleri.net/ani-turunun-ozellikleri.html Sat, 26 May 2018 20:26:00 +0000 Anı türünün özellikleri, anı türünün özelliklerin yazmadan önce anının tanımını yapmakta falda vardır. Anı, bir kişinin belirli bir dönemde gördükleri veya yaşadıkları değişik hadiseleri kendi duygu ve düşünceler Anı türünün özellikleri, anı türünün özelliklerin yazmadan önce anının tanımını yapmakta falda vardır. Anı, bir kişinin belirli bir dönemde gördükleri veya yaşadıkları değişik hadiseleri kendi duygu ve düşünceleriyle kendi bilgisine dayandırılarak anlattıkları yazı türüdür. Anı yaşanmış olaylara değinir. Hep görmüş ve yaşamış kişiler olarak belirli zamanda başımızdan geçenleri ya da belirli zaman geçtikten sonra başkalarıyla geçirmiş olduğumuz olayları değişik ve özlemle anıları anlatır ve yad ederiz. Edebiyat türleri arasında anının ayrı bir yeri vardır. Ortaya çıkış sebebi ise kişilerin başından geçen olayları anlatma hissiyatından doğar. İnsan o eski yaşadıklarını, anıları anlattıkça yeniden yaşamış gibi olur ve duygulanır.

Anı türünün gelişimi nasıl olmuştur

Anı ilk olarak yunan edebiyatında tezahür etmiştir ve git gide batı ülkelerinde sık olarak kullanılmaya başlamıştır. Avrupa’da yaşanan Rönesans döneminden beri günümüze kadar bir çok yazar anıyı kendi kalemine göre şekillendirmiş ve bu konuda eserler vermeye başlamıştır. Örnek olarak; İtalyan edebiyatında Silvia pellico, Fransız edebiyatında ise Saint- Simon, Rousseau anı tarzında eserler vermişlerdir.

Anı türünün özellikleri nelerdir

 • Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır: Bulunduğumuz an, bir anı türü teşkil etmez. Bunun bir anı sayılabilmesi için üzerinden belli bir zamanın geçmesi gerekir. Zamanın yıllar yada aylar olması şart değil. En az bir günün ya da bir kaç saatin geçmesi kafirdir. Anı başımızdan geçen bir hadisenin ürünüdür.
 • İnsan belleğinde iz bırakan olgu ve olaylar anlatılır: yukarıda belirttiğimiz gibi anıwnın meydana gelebilmesi için yaşanması gereken olaylar olması şarttır una örnek verecek olursak İstanbul'un fethinde Gemilerin karadan çıkarılması bu askerlerin sürekli gemiyi karadan çıkarma olgusunu hatırlaması ve bunun bir sevinç kaynağı olarak kabul etmesi gibi ya da bir futbolcunun attığı gol ya da kazandığı önemli galibiyet hafızalarda derin izler bırakan önemli anılar sayılmaktadır.
 • Tarihsel olayların öğrenilmesinde tarihçilere ışık tutar: Tarihte meydana gelmiş savaş, barış vs. gibi olaylarını anı şeklinde anlatılması, tarihçilere adeta kapıyı aralamış gibi oluyor ve onların tarih bilgilerini yeniden şekillenmesinde, yorumlanmasında işine yaramaktadır. 
 • Tanınmış ünlü kişilerin hayatlarını ele alır: Eserlerini okuduğumuz yazarları, şairlerin, büyük şahsiyetlerin hayatlarını ele alır. Onların hayatlarını ele alması okur için bir derin mana uyandırır ve yakından takip ettiği yazarı daha da yakından tanıma olanağı sağlar. 
 • Kişilerin unutmak istemedikleri gerçekleri kalıcı kılar: Kişilerin başından geçen olayların kötü veya iyi farketmeksizin belirli zaman için bunu hatırlayıp ölümsüz kılmaya olanak sağlar. 
 • Yazar muhtelif kaynaklardan faydalanabilir: Yazar eserini yazmak için her türlü kaynaktan beslenebilir. Ünlü bir sanatçının hayatından veya bir tarihteki önemli bir kişinin ya da sıradan bir kimsenin yaşamından faydalanıp eserini oluşturabilir. 
 • Anlatıcı yazarın kendisidir: Anıları anlatan kişi olayları bizzat yaşayan kendisidir. Yani şunu şöyle düşünebiliriz; başından belirli bir olay geçmiş ve anı defterine kendi yorumuna ve bakış açısına göre şekillendirmektedir. 
]]>
Müşteri Tipleri https://www.turleri.net/musteri-tipleri.html Sun, 27 May 2018 00:49:38 +0000 Müşteri Tipleri, Perakende sektöründe çalışanlar açısından önemli olan nokta müşteriler ile karşılıklı kurulan temastır. Bu durumdan dolayı da çalışanların müşteri tipleri hakkında bazı özel noktaları bilmele Müşteri Tipleri, Perakende sektöründe çalışanlar açısından önemli olan nokta müşteriler ile karşılıklı kurulan temastır. Bu durumdan dolayı da çalışanların müşteri tipleri hakkında bazı özel noktaları bilmeleri gerekmektedir. Müşteri tiplerinin sergilediği davranışlar karşısında ona uygun bir davranış şekli geliştirmeleri gerekmektedir ki iyi bir iletişim kurarak müşteri memnuniyetini sağlayabilsinler. Her müşteriyle her zaman  doğru iletişim kurmak sanıldığı kadar kolay  olmamaktadır. Müşteri çeşitliliği fazla olduğu için farklı karakterler karşısında her zaman sabit olan davranışları sergilemek olmaz bunun için çalışanların işleri zorlaşır. Bu gibi nedenlerden dolayıda çalışanların  sabırlı olmaları gerekmektedir. 

İşte çalışanların karşılaşabileceği müşteri tiplerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Mutlu Müşteriler: Mutlu olan müşteri tipleri ile karşılaşmak her zaman mümkün olmasa da bu tip müşterilerde vardır. Güler yüzlü, pozitif enerjiye sahip bu müşteriler ile vakit geçirmek onlara alacağı şey hakkında bilgi ve öneride bulunmak  çalışanlar için sanıldığından daha kolay olur ve onlara iş arasında verilen ufak bir mola gibi gelir. Mutlu müşteri tipleri alacakları şey hakkında çalışanları pek yormaz ve kolay karar verirler. Alışveriş esnasında zamanın nasıl geçtiği pek anlaşılmaz.
Suratsız Müşteriler: Bu müşterilere yaklaşmak veya onlarla konuşmak sanıldığı gibi kolay olmaz. Onlarla iletişim kurmak zordur. Bu yüzden bu tarz insanlarla alışverişte zor olur. Alacakları her şeye bir kusur bulur ve alacağı şeyi de almaktan hemen vazgeçerler. Karşınızda asık bir surat ile durup genelde tepkisiz kalırlar. 
Pazarlıkçı Müşteriler: Bu tip müşteriler için pazarlık alışverişin olmazsa olmazıdır.. Etiket fiyatı onlar için hiç bir şey ifade etmez hatta o fiyatı hiç görmezler bile. Bu tip müşteriler saatler süren pazarlıktan dahi yorulmaz ve gerçekten de satıcıyı usandırarak istediği pazarlığı yaparak istediği fiyatı elde ederler.
Sinir Küpü Müşteriler: Daima sinirli olan suratları hiç bir şekilde gülmeyen bu müşteri tipleri karşısında ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bu müşterilere karşı ne kadar ilgili olsanız onlara istediği şeyleri yapsanız bile onların sinirini yatıştıramazsınız.
Soyağacınızı Çıkaran Müşteriler: Sizin hakkınızda her şeyi merak eden bu müşteri tiplerinin genelde sordukları sorular arasında "Nerelisiniz", "Kaç yaşındasınız", "Evli misiniz" bunlar bulunmaktadır. Bu müşterilere cevap vermeme ya da onlar ile ilgilenmeme gibi bir durumunuz da bulunmadığı için cevap vermek zorunda kalırsınız ve siz cevap verdiğiniz esnada o diğer merak ettiği sorularını da sıralamaya devam edecektir.
Kişisel Problemleri Anlatan Müşteriler: Bu müşteri tipleri genelde oraya alışveriş için gittiklerini unutarak çevresinde yaşadığı olumsuzlukları ve ailesiyle yaşadıkları problemleri anlatmaya başlarlar ve arkasında bekleyen diğer müşterilerin farkında bile olmazlar.
Sinsi Müşteriler: Bu müşteri tipleri de genelde size yakın olarak samimiyet kurarak her durumu kötüye kullanma  niyetindedirler. Saman altında su yürütme çabasında olan bu müşteriler sizin hiç bir şeyin farkında olmadığınızı düşünürler.
Son Dakikacı Müşteriler: Her zaman mağazanın kapanmasına yakın gelen müşteri tipleridir. Bu müşterilerde her zaman aynı davranışı sergilerler ve her zaman da  istediklerini hemen alıp hiç vakit kaybetmeden çıkacaklarını söylerler.
Zararcı Müşteriler: Bir şeyleri kırıp dökmekten inanılmaz haz duyan bu müşteri tipleri, bu durumunda çok komik ve eğlenceli olduğuna inanırlar.
]]>
Ağaç Türleri https://www.turleri.net/agac-turleri.html Sun, 27 May 2018 12:56:03 +0000 Ağaç, Yıllarca yaşayan, çeşitli işlevleri bulunan ve dal, gövde, yaprak kısımlarından oluşan bitkilerdir. Boyu en az 5 metre çapı en az 10 cm olan ve yıllar geçtikçe boyu ve çapı artan canlılardır. Ağaçlarda bulunan orga Ağaç, Yıllarca yaşayan, çeşitli işlevleri bulunan ve dal, gövde, yaprak kısımlarından oluşan bitkilerdir. Boyu en az 5 metre çapı en az 10 cm olan ve yıllar geçtikçe boyu ve çapı artan canlılardır. Ağaçlarda bulunan organların şekli, boyutu, hacmi, ağırlığı ağacı şekillendiren ve ağaçları birbirinden ayıran özellikler arasındadır. Ağaçlar birçok özelliğe göre sınıflandırılmışlardır. Yaprak özelliklerine göre, meyve verip vermemelerine göre, boyları ve buna benzer birçok özelliklere göre sınıflandırılırlar.

Yaprak Özelliklerine Göre Ağaç Türleri Nelerdir

İğne Yapraklı Ağaçlar

Yaprakları iğne şeklinde olan ince, uzun ve keskin yapraklı ağaçlar bu sınıfta yer alır. Bu grupta alan ağaçlar dayanıklı ağaçlardır. Genel olarak inşaat sektöründe kullanılırlar. Çatı malzemesi, iskele kurma, kalıp kurma gibi birçok işte bu ağaçlardan faydalanılır. Bunlar; 
 • Kara Çam: Ülkemizde birçok yerde yetişirler. Yapı işleminde yaygın olarak kullanılır. İskele dikmelerinde, demir yollarında, modern galeri direklerinde yaygın kullanılır.
 • Sarı Çam: Sarı kırmızımsı bir renge sahiptir. Parlak ve budaklıdır. Türkiye de bazı bölgelerde bulunur. Kuzeydoğu Anadolu ve Kayseri civarında bulunur.
 • Kızıl Çam: Deniz sahili bölgelerinde bulunur. Yıllık halkaları çok belirgin olan bir ağaçtır. 
Geniş Yapraklı Ağaçlar

Yaprakları geniş olan bu ağaç türleri daha çok mobilyacılıkta ve baltalık odun olarak kullanılırlar. Bu ağaçlar kışın yapraklarını dökerler. Genellikle sık ve sert dokulu lifleri vardır. Meşe, kayın, kestane, kızılağaç, kavak, ıhlamur, dişbudak ağaçları geniş yapraklı ağaçlara örnektir. İnşaatçılık alanında özel kapı yapımında ve mobilyacılıkta kullanılırlar.
 • Ihlamur: Kendi içindede türleri vardır. Yaz ıhlamuru ve kış ıhlamuru olarak 2' ye ayrılır. Olgun odunlu ağaçlar grubuna dahildir. Çok yumuşak bir ağaçtır. Dokusu ve görünüşü düzgündür.
 • Kavak: Kendi içinde, Piramit Kavak, Konak Kavak gibi türleri vardır. Çok yumuşak, kaba, uzun ve gevşek yapılıdır. Kolay kesilen bir yapısı vardır. Türüne göre beyaz, kirli beyaz, sarımsı beyaz türleri vardır.
 • Kestane: Yapı olarak meşeye benzer. Göbek odunludur. Dış odunu dar, iç odunu geniştir. Çember gözeneklidir. Sert ve sıkı yapılıdır. Esnek ve kolay kırılma özelliğine sahiptir. Uygun olmayan hava şartlarına dayanıklıdır.
 • Zeytin: Vatanı Türkiye olan bu ağaç özellikle Ege ve Marmara Bölgesinde yetiştirilir. Sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. Genellikle kolay işlenir ve meyvesinden faydalanılır.
 • Ceviz: Ceviz ağacı Türkiye'nin hemen her yerinde yetişme özelliğine sahip olan bir ağaçtır. Bahçelerde, tarlalarda yetiştirilir. Özellikle bol vitamin kaynağı olan meyvesinden faydalanılır. Göbek odunlu ağaç grubundadır. Zengin damar yapısı bulunmaktadır. Ağır ağaçlardandır. Fiziksel etkilere dayanıklıdır. Kolay ve rahat işlenir. İç mimaride çokça tercih edilir. Ayrıca müzik aleti ve model yapımında da kullanılır.
 • Kızıl Ağaç: Karadeniz, Trakya, Marmara ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve dere içlerinde yetişir. Olgun odunlu ağaç grubundadır. Hafif, yumuşak, gevşek yapılı bir ağaçtır. Esnekliği azdır. Su altında dayanıklılık gösterir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından çabuk çürütülebilir. Çok iyi işlenir. Kontrplak yapımında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. 
 • Meşe: Türkiye'deki bütün ormanlarda karışık halde bulunur. Ayrı bir orman olarak da görülür. Trakya ve Marmara Bölgelerinde sıkça rastlanır. Bu bölgelerde palamut ağacı diyede isimlendirilir. Yaş halkaları belirgin olan bir ağaçtır. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. Birçok türü bulunmaktadır. Ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde kullanılır. Yetiştiği yere göre sert veya yumuşak olur.
 • Dış Budak: Karadeniz, Marmara ve Trakya da yetişir. Genellikle tek başına olmaktan ziyade karışık orman şeklinde bulunur. Olg]]> Bağlanma Türleri https://www.turleri.net/baglanma-turleri.html Mon, 28 May 2018 05:33:17 +0000 Bağlanma Türleri, birden çok şekilde incelenebilen ve kişinin başka bir kişiden yakınlık veya ilgi beklemesi sonucu ortaya çıkan davranış türlerindendir. Bu tür davranış bekleyen kişiler kendini güvende hisseder. Bu ba Bağlanma Türleri, birden çok şekilde incelenebilen ve kişinin başka bir kişiden yakınlık veya ilgi beklemesi sonucu ortaya çıkan davranış türlerindendir. Bu tür davranış bekleyen kişiler kendini güvende hisseder. Bu bağlanma türü gelende anne ile çocuğun ya da çocuk ile annenin arasındaki bağı ifade eder. Bağlanma kuramı insanların birer sosyal canlı olduklarını ve yalnız başlarına olamayacaklarını ifade eder. Dünya da milyonlarca insan bulunmaktadır. Bütün insanlar birbirleriyle iç içe yaşamaktadır. Hiç bir insan tek başına uzun yıllar boyunca yaşayamaz. Yaratılış gereği birer sosyal varlık olan insanlar birbirleriyle ilişkiler içerisinde olmuşlardır.

Bağlanma türleri dört şekildedir;

Güvenli bağlanma: Bu duyguyu besleyen kişiler kendilerini sevilmeye layık kişileri olarak görür. Başka kişilerden de sürekli bu yargıyı belli etme isteği duyarlar. Güvenli bağlanma genel olarak aileler arasında görülmektedir. Bu duyguya sahip kişiler eşlerine ve çocuklarına rahatlıkla yanaşabilirler ve her daim bu durumdan mutludurlar.  Aile bireylerinin birbirlerine çok yakınlaşma veya uzaklaşma gibi bir düşünceleri yoktur. Uzun süreli olan aile ilişkilerinin yanı sıra dışarıya karşı da saygı ve sevgide yüksektir.

Saplantılı bağlanma: Bu tür duyguyu besleyen kişiler yetişkinler sürekli yanlış anlaşıldıklarını ve her ortamda her zaman değerinin daha düşük olduğuna inanan insanlardır. Bu şekilde ki düşünceler kapılmış olan birey başkalarına karşı güven sıkıntısı da yaşayabilmektedir. Ciddi bir problem olan bu davranış şekli bireyler için oldukça olumsuz etki yaratabilecek düşüncelere kapılmalarına neden olmaktadır. Her zaman yalnız kalma ve terk edilme duygusu içerisindedirler. Bu durum bireyin davranışlarını ve çevresiyle olan ilişkisini de azaltmaktadır. Ayrıca bu tür düşünceler sahip olan kişilerde güven eksiliği görülür.

Kaçınmacı bağlanma: Bu duygu içerisinde olan kişiler kendilerine karşı öz güveni az olan kişilerdir. Kendilerini değersiz olarak hissederler ve kişilere karşı güvensizlik hissederler.  Böylesi kişiler sosyal ilişkiye oldukça yakınlardır fakat sürekli bir terk edilme korkusu ve istenmeme durumu kaygısı yaşadıkları için bu tür eylemlerden uzak dururlar. Bu durum bireyi sosyal ilişkiler kurmaktan uzaklaştırır ve bireyi yalnız hissettirir. Sürekli üzülmemek ve incinmemek için kendilerini güvence altına almaya çalışma isteği duydukları için kurulacak olan sağlam ilişkileri de  göz ardı etmelerine neden olur.

Kayıtsız kaçınmacı bağlanma: Özgüveni oldukça yüksek olan kişilerdir. Kendine değer verir ve başkalarına karşı olumsuz tutumlar sergiler. Bu tür duygular içerisinde olan kişi başkalarıyla ilişki kurmada oldukça sıkıntı çekerler. Sadece kendisinin önemli olduğunu düşünür ve diğer bireylere karşı olumsuz davranışlar sergiler. Özgür olamaya ve kimseye bağımlı kalmamaya önem verir. Kurmuş olduğu ilişkilerin pekte önemli olmadığına inanır. Yakın ilişkilerden sürekli kaçar ve sosyal ortam içerisinde olamaz. Hiç bir sosyal ortam bireye ilgi çekici gelmez ve yalnız kalmayı daha doğru bulur.

Bağlanma türleri çocuklarda ise A tipi, B tipi ve C tipi olmak üzere üç şekle ayrılmaktadır. Aile bireylerine sıkıca bağlanan çocuklar rahat ve özgürce dolaşırlar. Anne gidince üzülür gelince sevinirler. Kaygılı bağlanan çocuklar da ise anne çocuğun yanındaysa bile sürekli bir üzgünlük ve huzursuzluk içerisinde olur. Anne gidince ağlarlar gelince anneye koşarlar fakat tepkisini anneye vurma veya tekmeleme ile gösterirler. Kaçıngan bağlanan çocuklar ise anne giderse ağlamaz, sürekli çekinir ve öfkelidirler.
Bu şekil bağlanma türleri besleyen çocuklar ileride de bu özellikleri taşıma ihtimali oldukça yüksektir. Hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilen bu davranış şekilleri onları iş, arkadaş, aile ve sosyal ortamlarda da etkileyecektir. 
]]>
Mektup Türleri https://www.turleri.net/mektup-turleri.html Mon, 28 May 2018 10:28:33 +0000 Mektup Türleri, iş mektupları, özel mektuplar ve resmi mektuplar olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. Bu mektup türlerinden farklı olarak manzum şekilde( şiirsel ) yazılan mektuplarda vardır. Mektup türünün diğer edebi eserl Mektup Türleri, iş mektupları, özel mektuplar ve resmi mektuplar olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. Bu mektup türlerinden farklı olarak manzum şekilde( şiirsel ) yazılan mektuplarda vardır. Mektup türünün diğer edebi eserlerden ve yazı türlerinden farklı özellikleri vardır. Öncelikle bu tür tamamen bağımsızdır ve kurallar içerisinde yazılması gerekmez. Fakat her mektup aynı içtenlikle yazılamaz. Yazılacak mektup türüne göre yazım ve anlatım biçimi de farklılık gösterir.

Özel Mektup Türü

Yazım kuralları olmayan mektup türüdür. Birbirinden uzakta olan arkadaşlar, akrabalar veya aileler arasında haberleşmek, bir konuda haber vermek ya da bir düşünceyi paylaşmak için yazılır. Bu mektup türünde yazım oldukça sadedir ve mektup sadece yazan ile gönderilen arasındadır. Özel mektup türünü konularına göre de sınıflandırmak mümkündür. Bunlar sağlık mektupları, aile mektupları, tebrik mektupları, davet mektupları ve özel gün mektuplarıdır.

Özel mektup türü genelde çizgisiz beyaz kağıda, mürekkepli kalem ile yazılır. Yazılan mektuba gösterilen özen mektubu alacak kişiye duyulan saygıyı gösterir. Bu mektup türünde sağ üst köşeye yer adı yazılır ve virgülden sonra tarih atılır. Daha sonra mektup yazılacak kişiye uygun bir hitap ile mektuba başlanır. Giriş bölümünde mektubun yazılış amacından bahsedilir ve gelişme bölümünde giriş bölümündeki konu açıklanır. Sonuç kısmında ise son olarak söylenmek istenen konulardan bahsedilir. Daha sonra mektubun sağ alt köşesine imza atılır ve mektup zarfa koyulur.

Resmi Mektup Türü

Kamu kurumlarına, sendika, baro, milli eğitim ve başbakanlık gibi resmi yer ve kuruluşlara yazılan mektup türüdür. Bu mektupların nasıl yazılacağı, içerik, biçim ve gönderilme şekli gibi konular gönderilecek resmi kurumun yönetmeliklerinde belirtilir. Bu mektup türünde anlatım tamamen resmi olmalı. Yazımda samimi ve süslü kelimelere yer verilmemelidir.

İş Mektup Türü

İş başvurularında yazılan mektup türüdür. İş mektuplarında dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Gereksiz cümleler kullanılmalı, istek açık bir şekilde belirtilmeli, beyaz kağıda yazılmalı ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir.

]]>
Fiil Türleri https://www.turleri.net/fiil-turleri.html Mon, 28 May 2018 12:51:42 +0000 Fiil türleri;  fiiller varlıkların yaptıkları veya etkilendikleri iş, hareket, durum ve oluşları zamana ve kişiye bağlı olarak anlatmada kullanılan kelimelere fiil denir. Fiiller anlattıkları hareketin özelliklerine göre Fiil türleri;  fiiller varlıkların yaptıkları veya etkilendikleri iş, hareket, durum ve oluşları zamana ve kişiye bağlı olarak anlatmada kullanılan kelimelere fiil denir. Fiiller anlattıkları hareketin özelliklerine göre üçe ayrılır. Bunlarda iş fiilleri,  oluş fiilleri ve durum fiilleridir. 

İş fiilleri;  öznenin kendi isteği ile gerçekleşen ve öznenin bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Bir cümlede özneyi bulmak için her zaman yükleme kim ve ne sorularından biri sorularak bulunur. Özneyi bulduktan sonrada yükleme ne, neyi, kimi soruları soyularak cevap aranan bir fiil türüdür.

Durum fiilleri; öznenin süreklilik gösteren bir durumu anlatan fiillere durum fiilleri denir. Durum fiillerinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne yoktur. Bu nedenle de durum fiillerine ne, neyi, kimi gibi sorular sorulmaz. Ayrıca durum fiilleri insanların bazen kendi isteği ile bazende kendi isteği dışında gerçekleştiği fiil türüdür.

Oluş fiilleri;  oluş fiilleri öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiil türüdür. Oluş fiilleri bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildiren fiillerdir.

Ayrıca fiiller yapılarına göre de üç gruba ayrılır.

Basit fiiller; basit fiiller genellikle tek heceli fiil türleri dır. Yapım eki almamışlardır. Yani tek kelimeden oluşurlar. 

Türemiş fiiller; Türemiş fiil türleri isim veya fiil kökleri ile yansımalardan yapım ekleriyle türemiş fiillerde kendi aralarında iki gruba ayrılır. Bu türlerde isim soylu kelimelerden türetilen ve fiil kök ve gövdelerinden türetilen fiillerdir.

Bileşik fiiller;  bu fiil türleri de birden fazla kelimeden oluşan fiillere denir. Bu fiilleri oluşturan kelimelerden biri veya her ikisi de fiil olabilir.
]]>
Mühendislik Türleri https://www.turleri.net/muhendislik-turleri.html Tue, 29 May 2018 03:44:15 +0000 Mühendislik Türleri, her geçen yıl artmaktadır. Son yıllarda artan üretim, sanayileşme ve hayatı kolaylaştırma çalışmaları çeşitli mühendislik türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun dışında temel ve Mühendislik Türleri, her geçen yıl artmaktadır. Son yıllarda artan üretim, sanayileşme ve hayatı kolaylaştırma çalışmaları çeşitli mühendislik türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun dışında temel ve çok kapsamlı mühendislik türleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bulunmaktadır. Mühendislik türlerinin bazıları iş imkanları, kapsamları ve gelecek vaat etmesi ile oldukça popülerdir ve daha çok tercih edilir.

Mühendislik Türleri Nelerdir

 • Makine mühendisliği
 • Elektrik-elektronik mühendisliği
 • Mimari mühendisliği
 • Ziraat mühendisliği
 • Uzay-roket mühendisliği
 • Kimya mühendisliği
 • İnşaat mühendisliği
 • Çevre mühendisliği
 • Bio medikal mühendisliği
 • Seramik mühendisliği
 • Endüstri mühendisliği
 • İtfaiye mühendisliği
 • İmalat mühendisliği
 • Maden mühendisliği
 • Metalürji ve malzeme mühendisliği
 • Nükleer enerji mühendisliği
 • Ulaşım mühendisliği
 • Denizcilik mühendisliği
 • Ulaşım mühendisliği
 • Uzay roket mühendisliği
 • Yazılım mühendisliği
 • Jeoloji mühendisliği
 • Uçak bakım mühendisliği
 • Uçak bakım ve motor mühendisliği
 • Orman mühendisliği
 • Harita ve kadastro mühendisliği
 • İşletme mühendisliği
 • Fizik mühendisliği
 • Optik mühendisliği
 • Otomotiv mühendisliği

Hangi Mühendislik Türünü Seçmeliyim

Bir mesleği yapmak veya okumak için bu mesleği sevmek ve gerçekten istemek en önemli konudur. Mühendislik de sevilerek seçilmesi gereken en önemli mesleklerden biridir. Bu yüzden öncelikle sevdiğiniz mühendislik türünü seçmeniz gerekiyor. Bunun dışında seçilecek mühendislik türü iyice araştırılmalıdır. Okuma zorlukları, iş imkanları ve geleceği iyice gözden geçirilmeli. Genelde makina, elektrik ve inşaat gibi çok kapsamlı mühendislik türleri daha çok iş imkanı sağlayan ve uzun yıllardır bulanan türlerdir. Bu tarz bölümler içerisinde birçok mühendislik dalını barındırır ve avantajlı bölümlerdir.

]]>
Koyun Türleri https://www.turleri.net/koyun-turleri.html Tue, 29 May 2018 07:24:07 +0000 Koyun Türleri, yaşadıkları bölgeye, beslenme özelliklerine ve bulundukları çevresel faktörlere göre oldukça farklılık gösterirler. Büyükbaş hayvancılığın maddi boyutları ve güç istemesinden dolayı tüm dünya genelinde Koyun Türleri, yaşadıkları bölgeye, beslenme özelliklerine ve bulundukları çevresel faktörlere göre oldukça farklılık gösterirler. Büyükbaş hayvancılığın maddi boyutları ve güç istemesinden dolayı tüm dünya genelinde en çok yetiştirilen küçükbaş hayvancılığı içerisinde koyun türleri ilk sırada yer almaktadır. Koyunlar kendi içlerinde özelikleri ve adları ile farklı türlere ayrılmıştır. 

Özelliklerine Göre Koyun Türleri,

İvesi Koyunu; Lübnan, Irak, Türkiye, İsrail, Suriye gibi ülkelerde oldukça sık görülen koyun türüdür.  Diğer adı arap koyunu olan bu hayvan, Türkiye'nin birçok Güneydoğu bölgelerinde olmasıyla birlikte, koyun popülasyonun ortalama %4 ünü oluşturur. Orta yapılı vücuda sahip olan bu hayvan, süt için oldukça uygun ve kemikleri ince olmasına rağmen oldukça sağlam kemik yapısına sahiptir. Yaklaşık olarak 50 ila 70 kilo arasında değişkenlik gösteren koyun türleri arasında yer alır.

Dağlıç Koyunu; Özellikle ana vatanı Türkiye olan koyun türleri arasında yer alır. Etleri oldukça lezzetli olan bu hayvanlar uzun mesafeli yol yürümeye dayanıklı oldukları için göçebe koşullarına uyum sağlamaya çalışırlar. Kilo olarak ortalama 30 ila 60 kilo arasında değişkenlik gösterirler.

Kangal Koyunu; Kangal ilçesinde yetiştirilmesi nedeniyle kangal ismini alan bu koyun, oldukça iri ve cüsseli yapıya sahip olması nedeniyle oldukça çok fazla tutulan koyunlar arasında yer alır. 

Karaman Koyunu; Anavatanı Türkiye olan bu koyun, oldukça küçük yapıya sahip, sıcak ve uzun yola dayanıklı, sürü içgüdüsü olan koyunlar arasında yer alır. Ortalama kilogram olarak ağırlığı 25 ila 50 kilo arasında değişkenlik göstermektedir

Sakız Koyunu; Ege taraflarında oldukça çok fazla bulunması nedeniyle adını Ege denizinde bulunan sakız adasından almıştır. Bu koyunlar oldukça bakım isterler ve bu bakımın karşılığında senede ortalama 200 ila 300 kilo arasında süt verirler. Kendi ortalama kiloları 50 ila 90 arasında değişkenlik gösterir. Çok iyi bakıldığında 130 kg kadar ulaşma durumları vardır.

Hemşin Koyunu; En fazla Karadeniz Bölgesinde yetiştiriciliği yapılan koyun türleri arasında yer alır. Yıllık olarak süt verimi bakımından oldukça zengin bir türe sahip olan bu hayvanlar, oldukça hırçın ve sürü yaşamına alışkın olmaları ile bilinmektedir. Yerli koyun türleri içerisinde en gelişmiş ve kuyruk yapısı en büyük olan koyun olarak bilinmektedir. Bu koyunların ortalama 45 ila 65 kilo aralığında geldikleri bilinmektedir.

Tuj Koyunu; Özellikle Rusya sınırlarına yakın olan Kars şehrinde oldukça fazla bulunan bu hayvan, ortalama Türkiye'deki sayısı 130.000 olarak bilinmektedir. Bu koyun türünün kilosu ise ortalama 35 ila 40 kilogram arasında gelmektedir.

Katahdin Koyunu; Kanada taraflarında yetiştiriciliği olan bu hayvan ikiz ve üçüz doğum oranları oldukça yüksektir. Eti oldukça hafif ve çok lezzetli olan bu koyunun kesinlikle sütü içilmez kuzularına bırakılır. Çünkü süt düzeyi oldukça düşük olan bir koyun türüdür. Ortalama kilosu 25 ila 35 kilo arasında gelmektedir.

Texel Koyunu; Texel adasında yetiştirilen bu koyun, oldukça güçlü kaslara sahip ve diğer ırklara göre daha az yağ içermektedir. Vücut yapıları oldukça gelişen bu hayvanlar oldukça uysal bir yapıya sahiptir. Kilogram olarak ortalama 60 ila 125 kilo arasında gelmektedir.

Bunların dışında birçok farklı koyun türleri de bulunmaktadır ve özellikleri kilo ve süt verimlilik oranlarına göre değişiklik göstermektedir. 
]]>
Konularına Göre Şiir Türleri https://www.turleri.net/konularina-gore-siir-turleri.html Tue, 29 May 2018 17:19:10 +0000 Konularına göre şiir türleri, esasen bu şiir türleri hayatımızı anlatan, hayatımızla özdeşleşen bir alt yapının kaynakları diyebiliriz. Yani konularına göre şiir türleri günlük hayatta duygularımızı, düşünceler Konularına göre şiir türleri, esasen bu şiir türleri hayatımızı anlatan, hayatımızla özdeşleşen bir alt yapının kaynakları diyebiliriz. Yani konularına göre şiir türleri günlük hayatta duygularımızı, düşüncelerimizi, içinde bulunduğumuz konumu, daha önce yaşadığımız olayları konu alan ve bunları hayal ürünüyle ve gerçeğiyle yansıtma biçimidir diyebiliriz. Konularına şiir türleri 6 kısımdan oluşmaktadır. Bunları teker teker yazıp, açıklamalarıyla birlikte aktarmaya çalışacağız.

Konularına göre şiir türleri nelerdir

 • Lirik şiir: Duygusal yüklü mana taşıyan ve hayal gücünün harekete geçiren bir şiir türüdür. Burada şairler her kesimden olabilir. Sözcüklerin arasındaki anlamları ve bağları kurabilen kişilerin ortaya lirik şiir türü çıkarabilirler. Lirik şiirin ana teması; aşk, ayrılık, sevgi, coşku, heyecan gibi konular lirik şiirin ana temasını oluşturmaktadır.
 • Epik şiir: Bu şiirde daha çok uzun olaylar anlatılmaktadır. Yani destanlar, savaşlar, kahramanlıklar, kötü olaylar, iyi olaylar vs. gibi durumları etkili ve coşkulu şekilde anlatılmaktadır. Halkın zevkle dinlediği ve kendisine iyi örnek olacak türlerden biridir. Mesela yakın zamanda tarihimizde gerçekleşen bir tarihin seyrini değiştiren kahramanlık öyküsü destanlara örnek olabilecek Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin isimli kahramanlar, hem yakın zamanda hem ileriki zamanlarda tarihe ışık tutacak ve şiirlere konu olacak şahsiyetlerdir.
 • Didaktik şiir: Daha çok öğretici özelliğiyle ortaya çıkan bir şiir türüdür. Ana teması düşünme ve öğretmedir. Buna bir örnek verilecek olursak, atasözlerin bugünkü söyleyiş tarzı buna en yakın şekilde oluşmuştur.
 • Pastoral şiir: Doğa olaylarını, güzelliklerini ve doğanın içinde gerçekleşen şeyleri konu edinen bir şiir türüdür. Gerçekçi olmasa da hayali olarak olağanüstülükleri vardır. Daha çok günümüzde kırsal kesimlerde, kırlarda çoban ya da sıradan bir kişi vefat ettiğinde hayatını konu edinen her şiir türü pastoral şiir türüdür.
 • Satirik şiir: Buna yergi yani eleştiri şiiri diyebiliriz. Edebiyat dalında olsun veya başka bir şekilde olsun, bir düşünceyle açık ay da üstü kapalı olarak sivri bir dille eleştirme sanatıdır. Bu şiir türü yerme özelliğiyle beraber aynı zamanda didaktik şiiri içene katabilir. Yani öğretici özelliği de mevcuttur. Satirik şiirde anlamlar çoğu zaman değişik şekilde izah edilmektedir. Mesela divan edebiyatında hiciv olarak tanımlanırken, Halk edebiyatında taşlama olarak da adlandırılmaktadır. Neredeyse tarihin her döneminde kendini gösteren satirik şiir, bizim tarihimizde yergileriyle akla ilk gelen Nefi’dir.
 • Dramatik şiir: Adı üzerinde dramatik olayları sahnede anlatan şiir türleridir. Dramatik şiir, günümüz itirabiyle manzum tiyatrolarla varlığını idame ettiriyor. Batının Cornille, Shakesparesi varsa, bizim de Namık Kemal’imiz Faruk Nafiz’imiz ve Abdülhak Hamit’iz dramatik şiirin önde gelen şairleridir. 

]]>
Felsefe Türleri https://www.turleri.net/felsefe-turleri.html Wed, 30 May 2018 01:08:50 +0000 Felsefe türleri, savunduğu konu, nesne, konulara göre yedi grupta incelenir. Felsefe, varlık, din, dil, mutluluk, adalet gibi konulardaki sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Düşünce bilimi olarakta adlandırılır. Felsefenin Felsefe türleri, savunduğu konu, nesne, konulara göre yedi grupta incelenir. Felsefe, varlık, din, dil, mutluluk, adalet gibi konulardaki sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Düşünce bilimi olarakta adlandırılır. Felsefenin kelime anlamı bilgelik anlamına gelmektir. Bu türde çalışma yapanlara filozof denir. Filozoflar genellikle varlık, varoluş, bilge, gerçeklik konularıyla ilgilenmiştir. Nedir sorusuna cevap aramakta bir felsefedir. Felsefe kişinin neden varolunduğunu kendisinin neden evrende olduğunu sormasıyla başlar. Filozof olmak için yalnızca merak etmek ve soru sormak yetmez. Önemli olan onları açıklayabilecek nitelikte olmaktır.

Felsefe türleri
 • Bilgi felsefesi
 • Varlık felsefesi
 • Ahlak felsefesi
 • Sanat felsefesi
 • Din felsefesi
 • Siyaset felsefesi
 • Bilim felsefesi
Bilgi felsefesi: Bilginin doğasıyla ilgilenen felsefe dalıdır. Epistemoloji olarakda adlandırılır. Bilgilerin doğruluğu sorgulanmış ve böylelikle bilgi felsefesi doğmuştur. Bilginin doğasını, kökenlerini, değerlerini araştırır. Bilgi kuramı vardır. Platon Sokrates Aristoteles Farabi Descartes önemli temsilcileridir.

Varlık felsefesi: Felsefenin temel konularından olan varoluş ve varlığı araştıran felsefe türüdür. Ontoloji de denir. Varlık gerçekten var mıdır Varsa nasıl varolmuştur Veden vardır gibi soruları felsefi bir şekilde tartışır. Günümüzde 'varlık nedir' sorusuna metafiziksel cevaplar doludur. Bu felsefi akımı Platon ve Aristoteles başlatmıştır.

Ahlak felsefesi: Toplumun değerleri, kuralları, temel düşünceleriyle ilgilenir. Kısaca toplumun ahlaki boyutunu ele alır ve değerlendirir. Bu felsefe dalı, iyi ve kötünün ne olduğunu sorgular. Ahlak hayatını soruşturur.

Sanat felsefesi: Estetik değerlendirme yapar ve sanata dair şeyleri inceler. Sanatın işlevini,insana karşı önemini ele alır. Güzelle ilgilenir. Güzel nedir sorunu değerlendirir.

Din felsefesi: Dinin insanın varoluşuyla bağlantısını sorgulayan felsefi disiplindir. Din felsefesi yapmak dinin temel iddiaları hakkından objektif düşünmek ve konuşmaktır. Dini ele alan tek din felsefesi değildir. Teolojide din ve tanrıyı ele alır. Bunlar yapılırken belli bir dinin kutsal kitabına ve peygamberlere ve alimlerin görüşlerine sadık kalınmalıdır. Tanrı var mıdır sorusuna cevap aramaktadır.

Siyaset felsefesi: Devlet, devlet büyükleri, hukuk, siyaset, haklar gibi konularda düşünen felsefe dalı ise siyaset felsefesidir. Kanun nedir Haklar neden korunmalıVatandaşın devlete karşı yükümlülükleri nelerdir gibi sorulara cevap arayan  inceleyen bilim dalıdır.

Bilim felsefesi: Bilimin ne olduğunu açıklamaya yönelik bir daldır. Bilim felsefecileri hem bilimle hem de felsefeyle ilgilenir. 
]]>
Müze Türleri https://www.turleri.net/muze-turleri.html Wed, 30 May 2018 05:50:24 +0000 Müze türleri,tarihsel ve kültürel değerleri olan nesneleri,yer aldığı dönem, bulunduğu yer, tür ve özelliğine göre ayrılır. Bu antik ürünlerin, anlamı büyük ve özel nesnelerin toplanıp sergilendiği yerlere müze denir. Müze türleri,tarihsel ve kültürel değerleri olan nesneleri,yer aldığı dönem, bulunduğu yer, tür ve özelliğine göre ayrılır. Bu antik ürünlerin, anlamı büyük ve özel nesnelerin toplanıp sergilendiği yerlere müze denir. Müzeler, toplumu aydınlatmak, değişen devirlerin gelişen teknolojilerini, gelişimlerini inceleyen bilimsel merkezlerdir. Müzelerde, rehber eşliğinde gezilmesi ziyaretçilerin  nesnelerin açıklanmasını, ayrıntılı bilgi edinmesini sağlar. Müzeler kalıcı öğrenmeyi sağlayan merkezlerdir.

Bilinen Müze Türleri;

Arkeoloji müzeleri:Arkeologların tarihi yerlerde yaptığı yeraltı çalışmalarda bulunan eserlerin sergilendiği müze türü arkeoloji müzesidir. Kazılarda uzmanlar çok dikkatli yavaş yavaş kazı yapmalıdırlar. Sadece toprak altında değil aynı zamanda su altında da çalışmalar yapılır. Binlerce yıllık tarihi belgeler ve bulgular ele geçirilir. Efes, Side, Milet, Bergama, Truva, ani gibi antik kentler ise halka açılarak sergilenir. Mezar anıtları, yazıtlar, hazineler, kabartmalar, heykeller, sikkeler, tabak, çanaklar ve benzerleri sergilenir.

Sanat müzeleri:Resim, müzik ve heykel gibi ürünlerin sergilendiği müzelere sanat müzeleri denir.

Tarih müzeleri:Milletin, toplumun kişinin tarihi sürecini sistemli  bir şekilde araştıran inceleyen müzelerdir. Hem yazılı hem görsel kaynaklar bir araya getirilip sunulmaktadır. Örnek olarak Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Etnografya müzeleri:Geçmiş milletlere ait gelenek görenek kıyafet ve gündelik yaşamına ait eserlerin sergilendiği müzelerdir. Ankara Etnografya Müzesi buna örnektir.

Açık hava müzeleri:Arena, tiyatro, agora gibi yerlerin bir müzede sergilenmesi mümkün olmadığından açık havalarda sergilenir. Efes, Bergama ,Pelge, Hattutaş, Göreme, Milet, Sardes gibi antik kentler açık hava müzelerine örnektir.

Askeri müzeler:Eski dönemlere ait silah ok gibi askeri malzemelerin sergilendiği müze türüdür. Türkiye'deki ilk askeri müze Aya İrini de kurumsallaşmaya başlamış en eski  müzelerdir. En iyi askeri müze İstanbul askeri müzesidir.

Bilim müzeleri:Bilim ve teknolojinin değişen devirlerdeki gelişimi, bilim müzelerinde sergilenmektedir. Atatürk eğitim müzesi bu tür müzelere örnektir.

Doğa müzeleri:Bitki ve hayvan fosillerini, kayaçları, toprakları koruyan, araştıran sergileyen müze türüdür.
]]>
Kafiye Türleri https://www.turleri.net/kafiye-turleri.html Wed, 30 May 2018 15:01:18 +0000 Kafiye Türleri; Edebiyatımızda bir çok tür bulunmaktadır. Bu türlerden biride şiirdir. Şiiri diğer türlerden ayıran özellik ise mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Bu ses benzerli Kafiye Türleri; Edebiyatımızda bir çok tür bulunmaktadır. Bu türlerden biride şiirdir. Şiiri diğer türlerden ayıran özellik ise mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Bu ses benzerliğine kafiye bir diğer adı ile uyak diyoruz. 

Kafiye Çeşitleri,
 • Yarım Kafiye
 • Tam Kafiye 
 • Zengin Kafiye
 • Tunç Kafiye
 • Cinaslı Kafiye
Yarım Kafiye: Mısra sonundaki bir tek ses benzeşmesine dayanan kafiye türüne yarım kafiye denir. Bu kafiye türü çoğunlukla halk edebiyatında kullanılır.

Tam Kafiye: Mısra sonundaki iki ses benzeşmesine dayanan kafiye türüne tam kafiye tam kafiye denir.

Zengin Kafiye: Mısra sonlarındaki iki veya daha fazla sesin benzeşmesine dayanan kafiye türüne zengin kafiye denir. Bu kafiye türü divan edebiyatında 
daha çok kullanılmaktadır.

Tunç Kafiye: Mısra sonlarındaki kelimelerden birinin, diğer mısranın içinde aynen bulunması ile yani tekrar edilmesi ile oluşan kafiye türüne tunç kafiye diyoruz.

Cinaslı Kafiye: Mısra sonlarında ki yazılışları ve okunuşları aynı olan fakat anlamları farklı olan kelimelerle yapılan kafiye türüne cinaslı kafiye diyoruz. Cinaslı kafiye türü daha çok manilerde kullanılmaktadır
]]>
Kök Türleri https://www.turleri.net/kok-turleri.html Thu, 31 May 2018 11:03:33 +0000 Kök türleri, ad kökü fiil kökü sesteş kök ve ortak kök olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Kök, tek başına belli bir anlamı ve görevi olan kelimenin parçalarına ayrılamayan en küçük parçası olarak tanımlanmaktadır. Kel Kök türleri, ad kökü fiil kökü sesteş kök ve ortak kök olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Kök, tek başına belli bir anlamı ve görevi olan kelimenin parçalarına ayrılamayan en küçük parçası olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin kökü ayrılırken sondan baş tarafına kadar bütün ekler yok edilerek bulunur. Kalan kısım her zaman için kök olarak adlandırılır. Kök hiç bir zaman parçalanamaz. Kök anlamlı olan en küçük parçadır  eğer kök parçalanır ise anlamlı olan bir kelime kalmaz. 

Kök türlerinin özellikleri nelerdir
 • Kök kelimenin en başında yer almış olan bir parçadır. Çünkü bütün ekler sona gelir. Çünkü Türkçe de sondan eklemeli bir dil kullanılmaktadır.
 • Kök yapısal anlamda ek alır iken bir değişikliğe neden olmaz. Kök sabit olarak kalacaktır. Köke uyum sağlanarak yeni ekler getirilir. 
Kök türleri nelerdir
 • İsim kökü: Kavramların, duyguların ve düşüncelerin imi olan köklere verilmiş olan tanımlamadır. Bu kökler cümle içerisinde zamir, sıfat, isim ,edat, bağlaç ya da ünlem olarak kullanılabilirler. Ve aynı zamanda mek mak eklerini alamazlar çünkü buları alırlar ise fiil oluştururlar. Kitap, defter, masa, mum, beyaz gibi kelimeler isim görevi içerisinde yer almaktadırlar. Sonlarına mek mak alırlar ise anlamsız olarak türerler. Bu sebeple isim kökü dürler. 
 • Fiil kökü: Bu kökler isim köklerinde oldukları gibi tek başlarına kullanılarak söylenemezler. Fiil köklerinin sonuna muhakkak mek ya da mak eki getirilebilmelidir. Örneğin, kopar-mak, koş-mak, gibi. Bir kelimenin isim ya da fiil olduğunu anlayabilmek için sonuna mek mak eki getirilerek oluşan anlamlı ya da anlamsız cümleye bakılarak değerlendirme yapılabilir. 
 • Sesteş kökler: Yazılışları itibari ile aynı olan fakat anlamları açısından farklı olan kök türleridir. Sesteş kelimeler için anlam ilişkisi üretilemez. Örneğin gül kelimesi hem isimdir hem fiil. Gül tek başına çiçek anlamı da taşıyabilir. Gül anlamına gelen fiil de olabilir. Sonuna mek eki alır ise gülmek fiilini oluşturur. ve bu kelimenin kökü hiç bir zaman isim olmamıştır. Ya da var kelimesini ele alalım. Var ya yok kelimesinin zıt anlamlı olarak yazılmıştır. Ya da gitmek anlamı taşıyan bir anlam ifade eder. Sonuna mak eki aldığı zaman varmak yani gitmek ulaşmak anlamına geldiği için bu kök hiç bir zaman isim kökü olmamıştır. 
 • Ortak kökler: Hem isim olarak hem de fiil olarak kullanılabilen kök türleridir. Bu ortak kökler arasında anlam ilişkisi vardır. Şiş şişmek, göç göçmek, boya boyamak gibi anlam bakımından değişiklik göstermezler.
]]>
Metal Müzik Türleri https://www.turleri.net/metal-muzik-turleri.html Fri, 01 Jun 2018 05:31:38 +0000 Metal Müzik Türleri; Bu yazımızda sizlere metal müzik ve metal müzik türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Metal müzik ya da diğer adıyla heavy metal dünya üzerinde herkes tarafından sevilmese de bu mü Metal Müzik Türleri; Bu yazımızda sizlere metal müzik ve metal müzik türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Metal müzik ya da diğer adıyla heavy metal dünya üzerinde herkes tarafından sevilmese de bu müziğe sadık, bu müziğin fanatiği olan pek çok insan vardır. Bu kadar sadık fanı olmasından dolayı da metal müzik türleri oluşmuş ve metal müzik türleri geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Death Metal: metal müzik türleri içerisinde önemli bir yere sahip olan death metal, 1980 li yılların sonunda ortaya çıkmıştır. İlk olarakABD de ortaya çıkan bu tür de çok hızlı bir şekilde bateri ve gitar çalınır. Sert gitar rifleri ile brutal diye tabir edilen vokaller desteklenir. Cannibal Corpse ve Death grupları türün sevilen gruplarındandır.

Trash Metal: Metal müzik türleri arasında çok meşhur olan bu alt türde müzik çok hızlı ve serttir ve ritim gitarları çok kullanılır. Genelde savaş karşıtı, insanın makineleşmesi ya da kendine yabancılaşması, çevreci konular şarkı sözlerinde önemli bir yeter. İlk ve en önemli temsilcisi Metallica dır.

Black Metal: metal müzik türleri içerisinde bu tür günümüzde Norveçli grupların etkisine olan bu türde sarkı sözleri genellikle paganizim ve satanizm gibi okült konulardan oluşur. Scream vocal diye adlandırılan derin ve içten böğürtü çok fazla kullanılır.

Power Metal: bu metal müzik türü İskandinavya ve Almanya öncülüğünde ortaya çıkmıştır. İlk power metal şarkı 1976 senesinde Rainbow’un çıkarmış olduğu Stargazer şarkısıdır. Ancak tam anlamıyla ortaya çıkması 1980 li yılların başında kurulan Helloween adlı grup ile olmuştur. Metal müzik türleri içerisinde power metal, tema olarak ortaçağ efsanelerini alır. Bu metal müzik türünde thrash metal ile geleneksel heavy metal özellikleri birleştirilir. Ayrıca senfonik ögelerde kullanılır. Vokaller brutal değildir.

Doom Metal: bu müzik türünde hüzünlü, depresif ve karamsar bir hava oluşturmak amaçlanır. Metal müzik türleri içerisinde yavaş tempolu olan bir müzik türüdür. Bunun en büyük nedeni ise hemen hemen aynı yıllarda ortaya çıkan speed metal türündeki parçalardaki çok fazla olan hıza bir tepkidir.

Alternatif Metal: bu tür diğer metal müzik türlerine göre biraz belirsizdir. Türler içerisinde oluşan ayrım bu türde pek yoktur. Farklı sound ve liriklere sahiptir. Pearl Jam ya da Smashing Pumpkins bu tür içerisine dahil edilir.

Gothic Metal:  bu metal müzik türünde ortaçağa ail olan ejderhalar, zindanlar, doom korolar önemli yer tutar. Bu metal müzik türü uçlara doğru sivrildikçe death veya doom metale dönüşür. Rainbow önemli bir temsilcisidir.

Bu yazımızda sizler metal müzik türleri içerisinde önemli görülen bazı metal müzik akımları hakkında bilgiller vermeye çalıştık. Speed metal, Groove, extreme metal, Euro metal, nu metal, blastbeats, folk metal, stoner metal ya da Orient metal gibi pek çok metal müzik türü vardır. 

]]>
Göç Türleri https://www.turleri.net/goc-turleri.html Fri, 01 Jun 2018 17:20:08 +0000 Göç türleri, göç, insanların yaşadıkları bölgelerden başka yerlere kalıcı veya geçici olarak gitmeleridir. İnsanları göçe iten bazı nedenler vardır. Bu nedenler erozyon, kuraklık, deprem,  sel, volkanizma gibi doğal Göç türleri, göç, insanların yaşadıkları bölgelerden başka yerlere kalıcı veya geçici olarak gitmeleridir. İnsanları göçe iten bazı nedenler vardır. Bu nedenler erozyon, kuraklık, deprem,  sel, volkanizma gibi doğal afetler olabilir. Bunun yanında savaş, nüfus mübadelesi,sınır değişikliği gibi siyasi nedenler; iş imkanları gibi ekonomik nedenler ve eğitim, sağlık gibi sosyal nedenlerde göçe sebep olabilmektedir. Her yapılan göç, bir nedene bağlı olmasından dolayı birçok göç türü oluşmuştur. 

Bu göç türleri şunlardır:
 • Mübadele göçü: İki ülke arasında yapılan anlaşmaları esas alarak iki ülkedeki nüfusların karşılıklı olarak yer değiştirmesine mübadele göçü denir. Ülkemiz bu göçü 1922 yılında Yunanistan'da bulunan Türkler ve Anadolu'da bulunan Rumlar arasında yapmıştır. İstiklâl Savaşı'nın ardından yapılan Lozan Barış Antlaşması neticesinde bu karar alınmıştır. Bu göç insanların gönüllü olarak yaptığı bir göç olmayıp, zorunluluğa dayanmaktadır. 
 • Beyin göçü: Başarılı ve yetenekli birçok insanın bilim, teknik gibi alanlarda daha çok gelişebilmek ve bu alanları daha çok geliştirebilmek adına yapılan göçlerdir. Bu göçler başka ülkelere giderek yapılmaktadır. Yetenekli elemanların yeteneklerini gösterebilecekleri ve daha iyi çalışma olanakları sağlayan bir ülkeye göç etmeleriyle oluşur. Beyin göçü genellikle sanayileşmiş ülkelere yapılmaktadır. Gelişmemiş veya az gelişmiş olan ülkelerin nitelikli elemanlarını bu şekilde kaybetmeleri, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını da oldukça açmaktadır. Hindistan, Fas, İran, Pakistan gibi ülkeler birçok beyin göçü verirken; ABD, Kanada,Almanya,Fransa gibi ülkeler beyin göçü almaktadır. 
 • İşçi göçü: İşçilerin uzun veya kısa süreli olarak başka bir ülkeye çalışmaya gitmesidir. Başka ülkelerin daha iyi çalışma olanakları sunmasıyla oluşmaktadır. İşçi göçü Sanayi Devrimi'nden sonra yoğunluk kazanmış, Avrupalı ülkelerin sanayileşmesi ile işçiye ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'de bu sanayileşme döneminde Almanya'ya birçok kez işçi vermiştir. 
 • Zorunlu göç: İnsanların isteğine bağlı olmadan savaş veya doğal afet gibi durumlarda yapılan göçlerdir. Bu göç, bölgede daha fazla kalmanın can ve mal kaybına yol açabileceğinden dolayı yer değiştirmeye mecbur kalınmayla yapılır. 
 • Gönüllü göç: İnsanların iş,güç sahibi olmak adına yaptıkları bir göç türüdür. Bu göç, beyin göçü ve işçi göçünü de kapsar.
]]>
Öğrenme Türleri https://www.turleri.net/ogrenme-turleri.html Sat, 02 Jun 2018 03:55:29 +0000 Öğrenme Türleri; öğrenme doğduktan sonra hemen başlayıp ölene kadar devam eden bir harekettir. Öğrenme türleri, kişinin yaşam şartlarına ve karakterine bağlı olarak değişebilmektedir. İnsanların toplumdaki kişilerl Öğrenme Türleri; öğrenme doğduktan sonra hemen başlayıp ölene kadar devam eden bir harekettir. Öğrenme türleri, kişinin yaşam şartlarına ve karakterine bağlı olarak değişebilmektedir. İnsanların toplumdaki kişilerle ve yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmesi için sürekli bir öğrenme gerekliliği vardır. Öğrenme ve olgunlaşma karıştırılmamalıdır, ikisi çok farklı hareketlerdir. Olgunlaşma; daha önce öğrenilmiş bir şeyin, doğuştan gelen bir yetenek ile gelişmesidir. Öğrenmek; sürekli devam eden aktif bir olgudur.

Kişilerin kendi davranışlarını öğrenme sonucunda olaylara verdikleri tepkileri, yaşamına en uygun şekilde değiştirmesi olarak da tanımlanmaktadır. Çok çeşitli öğrenme türleri bulunmaktadır ve her öğrenmenin zamanları farklıdır.

Günümüzde kabul edilen öğrenme türleri, canlının çeşidine, yaşına ve cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. Koşullanma şeklinde öğrenme türü hayvanlar üzerinde uygulanmaktadır. Model öğrenme türü çocuklar üzerinde uygulanan öğrenme türüdür.

Öğrenme Türleri Nelerdir;

Motor Öğrenme: Kasların çalışması ile alakalı bir öğrenme türüdür. Bu nedenle motor öğrenme bir algılama yolu ile değil kas becerilerinin alışkanlık kazanması ile olmaktadır. Örnek; dans eden kişinin kurallara uyması gibi.

Deneme Yanılma ile Öğrenme: İnsanlar bir olayı sürekli tekrar edebilir. Tekrar ettiği her olayda yeni şeyler öğrenerek kişi farklı tepkiler vermeye başlar ve sonunda en doğru kararı verebilir. Yaşanan tekrar miktarı her arttığında kişinin hata yapma sayısı azalmaktadır.

Koşullanma ile Öğrenme: Kişi daha önceden bir tepki vermediği durumlara ödül veya ceza sistemi konulduğu zaman tepki vermeye başlamaktadır. Koşullanma ile öğrenme kendi arasında iki grupta incelenmektedir.
 • Edimsel Koşullanma; ödül ve ceza ile olmaktadır. Kişiye istenilen davranışı göstermesi halinde ödül verileceği aksi halde ceza verileceği söylenmektedir. Sirkteki hayvanlar ve polis eğitim köpeklerinde kullanılan eğitim sistemi bu şekildedir.
 • Klasik Koşullanma; edimsel koşullanmaya göre acımasız bir yöntemdir. Doğal bir etki ile davranış gösteren olgunun aynı hareketi yapay bir durumda da göstermesi beklenmektedir.
Bilişsel Öğrenme: Öğrenme türlerinden biri olan bilişsel öğrenme, 4 grup altında incelenmektedir.
 • Kavrayış ile Öğrenme; yaşanan olayların, daha önceki bildiği bir olayla bağlantı kurarak aniden çözümlemek ile olmaktadır. Örnek; cinayet bürosunda çalışan polislerin cinayetleri hemen çözmesi.
 • Model Alma Yöntemi ile Öğrenme; kendisine çok yakın kişilerin olaylar karşısındaki hal ve hareketlerini gözlemleyerek, kendisinin de uygulama şeklidir. Çoğunlukla çocuklar bu öğrenme şeklini sık kullanmaktadır. Anne ve babasını çocuklar model alarak öğrenirler.
 • Sözel öğrenme; okuyarak ve dinleyerek öğrenme şeklidir ve eğitimin temelini oluşturur.
 • Farkında Olmadan Öğrenme; bilinçli olmayan bir öğrenme şeklidir. Her gün işe gidilen yolda bulunan mağazaların isimlerini öğrenmek gibi.
]]>
Protokol Türleri https://www.turleri.net/protokol-turleri.html Sun, 03 Jun 2018 00:13:59 +0000 Protokol Türleri; protokol genel anlamda, resmi olarak görgü kurallarını kapsamaktadır. Resmi toplantılar, konferanslar, ikramlar, seminerler protokolün uygulandığı etkinliklerdir. Protokol kuralları sadece törenlerde değil Protokol Türleri; protokol genel anlamda, resmi olarak görgü kurallarını kapsamaktadır. Resmi toplantılar, konferanslar, ikramlar, seminerler protokolün uygulandığı etkinliklerdir. Protokol kuralları sadece törenlerde değil aynı zamanda sözlü, yazılı ve yüz yüze olan konuşmalarda da uygulanmaktadır. Hiç bir toplumsal kural durup dururken ortaya çıkmaz, toplumda her düzenleyici kural, belli bir tarihte yaşanmışlıkların tecrübesi ile ortaya çıkmaktadır. Diplomasi tarihi kadar, protokol tarihi de eskidir.

Protokolün amacı; eğer ortamda varsa düzensizlik buna son vererek toplumdaki ilişkilerin artmasını ve gelişmesini sağlayacak nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Protokol Türleri Nelerdir;
 • Devlet Protokolü: Devlet törenleri ve devlet üst düzey ile ilgili olarak uygulanan uluslar arası siyasi ve diplomatik kurallar bütününe denir.
 • Diplomatik Protokol: Devletler ve uluslar arası ilişkilerde devlet üst düzey kişilerin, özellikle diplomatların uymak ve uygulamak zorunda oldukları törensel kurallar bütünüdür. Diplomatik protokol çoğunlukla büyükelçiliklerde ve uluslar arası kuruluşlarda uygulanan bir protokoldür.
 • Mülki Protokol: Başkanlık ve bakanlıklarda, il ve ilçelerde uymak ve uygulamak zorunda oldukları törensel kurallar bütünüdür.
 • Askeri Protokol: Askeri törenlerde uygulanan ve uymak zorunda oldukları kurallar bütünüdür.
 • Adli Protokol: Adli kuruluşlarda ve yargı organlarında uygulanan protokol türlerinden biridir. Yapılan törenlerde, toplantılarda ve duruşmalarda davranış kuralları ile yargıda çalışanların kıyafetleri, davalar ve yazışmalar için uygulanan kurallar bütünüdür.
 • Akademik Protokol: Üniversitelerde ve bilim alanında düzenlenen tören, seminer ve etkinliklerde; kılık kıyafette, işlem ve iletişimde uygulanan kurallara ve aynı zamanda akademik kültüre dayanan kuralların bir bütünüdür.
 • Kurumsal Protokol: Bakanlıklarda ve kamu kuruluşlarında uymak ve uygulamak zorunda oldukları törensel, davranış ve yönetsel kurallar bütünüdür.
 • Dini Protokol: Din kurallarına göre yaşamsal alanda benimsenmiş olan örf ve adetler ile ortaya çıkan kurallar bütünüdür.
 • Sosyal Protokol: Toplumda benimsenmiş olan saygı, görgü ve nezaket kurallarının bir bütünüdür. Bu uygulamalar, düğün, nişan, doğum, sünnet, nikah gibi etkinliklerde uygulanan kurallardır.
 • Kurum Protokolü: Kurumlarda çalışan kişilerin hangi bölümlerde çalışırlarsa çalışsınlar protokol kurallarına uymaları gerekir. Kurumun kurallarını iyi bilmeleri ve diğer kurum ilişkilerinde bu kurallara uymaları gerekir. Protokol, resmi ilişkilerde yöntem, izlenecek yol ve görgü kuralları anlamına gelmektedir ve bu kurallara uyulması nezaket açısından bir gerekliliktir.
]]>
Ceza Evi Tipleri https://www.turleri.net/ceza-evi-tipleri.html Sun, 03 Jun 2018 23:01:51 +0000 Ceza evi tipleri, insanın yaşam sürekliğini sınırlandıran kişinin işlediği suça göre bazı ceza evi tiplerine yönlendirilen sınıflandırmalar vardır.A1 tipi ceza evi; İlçe tipi cezaevidir. Ceza evi tipleri, insanın yaşam sürekliğini sınırlandıran kişinin işlediği suça göre bazı ceza evi tiplerine yönlendirilen sınıflandırmalar vardır.

 • A1 tipi ceza evi; İlçe tipi cezaevidir. 4 koğuşu ve 2 hücresi vardır. Kadın ve çocuk bölümleri ayrıdır. 40'a yakın hükümlü kalmaktadır.
 • A tipi ceza evi; 1950 ve 1970 yılların da yapılmıştır. İlçe tipi cezaevidir. 4 koğuşu vardır. 34 kişi hüküm kapasitesine hakimdir. Basit suçtan ceza alanlar burada kalmaktadır.
 • A2 tipi ceza evi;1950 yıllar da yapılmıştır. 5 koğuşu vardır. 2 disiplin hücresi bulunur. 40 hükümlü kalmaktadır.
 • A3 tipi ceza evi; 6 koğuşa sahiptir. Kadın ve çocuk koğuşu ayrıdır. 60 kişi hükümlü kalmaktadır. Kütüphane bulunmaktadır.
 • B tipi ceza evi; 7 koğuşu vardır. 2 disiplin hücresine sahiptir. Her koğuşta havalandırma bulunmaktadır.
 • C tipi ceza evi; 8 koğuşa sahiptir. 4 disiplin hücresi bulunur. 300 kişi hükümlü kalmaktadır.
 • E tipi ceza evi; 2 katlıdır. Her koğuşun kendi havalandırması vardır. Geniş koğuş olduğu için 1000 kişi hükümlü kalabilir.
 • F tipi ceza evi; Yüksek güvenlik personeline sahip cezaevidir. Terör, uyuşturucu ve ağır suçlardan yargılanan hükümlüler burada kalırlar. 368 kişiliktir. Koğuşta birbiri ile görüşmek, konuşmak, temas kurmak yasaktır. Özel demir betonlarla cezaevinin temeli yapılmıştır. Kaçaklara ve yer yer altının açılmasına karşı önlem alınmıştır.
 • H tipi ceza evi; Oda sistemi vardır. Tek kişilik 200 yatak bulunur. 100 oda 3 kişilik yatağa sahiptir. 500 kişilik alana sahiptir.
 • K1 tipi ceza evi; İlçe ceza evidir. 4 koğuşu ve 2 disiplin hücresi vardır. 60 kişilik kapasiteye sahiptir.
 • K2 tipi ceza evi; İlçe tipi ceza evidir. 6 koğuşa sahiptir. 2 disiplin hücresi vardır. 
 • L tipi ceza evi; Büyük kentler de yapılan yeni cezaevi tipidir. Yüksek güvenlik personeline sahiptir. 24 saat güvenlik kamerası etkindir. Ergenekon ve Balyoz sanıkları burada kalırlar.
 • M tipi ceza evi; İki katlıdır. 10 kişilik odalar vardır. 
 • T tipi ceza evi; 8 kişilik odalar vardır. L-F tipi cezaevlerindeki özelliklere sahiptir. Kütüphane ve spor alanları bulunur.

Ceza evleri kaç tanedir.

Kapalı ceza evi; Kendi içinde değişik tipleri olan cezaevidir. İçten ve dıştan korumalı ve güvenlik personeli bulunan cezaevidir. Dışarıya kaçmak, çıkmak imkanı olmaz. Hükümlüler aynı ortamda bulunurlar. Kadın, erkek, çocuk koğuşları ayrıdır. Merkez ve il çevresinde suç işleyenler kalırlar. 

Açık ceza evi; Korumasız ve güvenlik tedbiri alınmamış cezaevidir. Güvenilir kişiler, firar etmeyecek mahkumlar buraya getirilir. Dışarıya çıkmak, ziyaretçilerle görüşmek serbesttir. Hükümlüler mutlaka bir işte çalışır ve paralarını kazanırlar.

Yarı açık ceza evi; Dışarıdan korumasız cezaevidir. Firara karşı önlemler alınmıştır. Dışarı çıkmak yasaktır. Hükümlüler bir işle uğraşmak ve çalışmak zorundadır.
]]>
Evcil Kuş Türleri https://www.turleri.net/evcil-kus-turleri.html Mon, 04 Jun 2018 04:35:21 +0000 Evcil kuş türleri denilince birçok kuş türü söyleyebiliriz. Şimdi bu yazımızda en çok tercih edilen evcil kuş türlerini ve özelliklerini anlatacağız. İBazı Evcil Kuş TürleriAra Evcil kuş türleri denilince birçok kuş türü söyleyebiliriz. Şimdi bu yazımızda en çok tercih edilen evcil kuş türlerini ve özelliklerini anlatacağız. İ

Bazı Evcil Kuş Türleri
 • Ara Papağanı: Evcil kuşlar arasında en çok tercih edilenlerden olan ara papağanı, papağan cinsinin en çok beğenilen papağanlarından biridir. Ara papağanlar en çok Güney Amerika'da bulunurlar. Bu papağanların boyu 30 cm ve 90 cm arasındadır. Ömürleri yaklaşık olarak 50-60 yıl arasındadır.
 • Cennet Papağanı: Sevda papağanı olarakta bilinen bu evcil papağan türün sevimli ve renkli bir görünümü vardır. Sıcak ve nemli ortamlarda yaşarlar. Ana vatanı Afrika olan bu papağanlar müzik dinlemeye de bayılırlar.
 • Gri Papağan: Kuşlar arasında en çok konuşabilen kuş türüdür. Çok sadık ve iyi bir yoldaş olabilirler. Ayrıca çok zeki olan bu papağanların ana vatanı Orta Afrika'dır. Konuşma seviyeleri oldukça yüksektir. Sorulan sorulara çok güzel cevap verebilen bu papağanlar çeşitli besinlerle beslenebilirler. Bu besinlerin başında meyveler gelir.
 • Kakadu Papağanı: Çok tatlı bir papağan türüdür. Doğal ortamda toplu halde yaşarlar. Ev ortamına alıştıklarında ise sürekli ilgi beklerler. Boyları 30-35 cm arası olan bu papağanların ortalama ömürleri yaklaşık olarak 50 yıldır. Sebze ve meyveler ile beslenebilirler.
 • Kakariki: Nesilleri tükenmek üzere olan bu kuş türleri yaklaşık olarak 10 yıl yaşarlar. Nesillerinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bu kuş türleri doğaya salınarak çoğaltılması hedeflenmektedir. Bu kuş türlerinin besinleri muhabbet kuşları ile aynıdır.
 • Lori Kuşu: Neşeli hareketleri ve rengarenk renkleri ile bilinen lori kuşları yaklaşık olarak 25 yıl yaşarlar. Normalde bir kuşu evinize alıştırmak istiyorsanız yavruyken evinize almalısınız fakat lori kuşları yetişkinde olsa eve alışır ve evcilleşir. Meyve suyu ve meyveler ile beslenebilirler. 
 • Muhabbet Kuşu: Evde beslenen kuş türleri arasında en çok tercih edilen bir kuş türüdür. Yetiştirilmesi için eve yavruyken getirilmelidir. Yetiştirilirlerse 1-2 ayda konuşabilirler. Ortalama ömürleri 12-13 yıldır. 
 • Rosella: Ortalama yaşam süreleri 15-20 yıl olan bu kuşlar güzel ötüşleri ve yumuşak tavırları ile ünlüdür. Boyları 30-35 cm arasındadır. Renkleri çok güzel olduğundan evde yetiştirilmesi için çok tercih edilirler. Konuşma kabiliyetleri fazla yoktur.
 • Şemsiye Kakadu Papağanı: Kakadu grubunun en irisi olan bu kuşlar, çok ince bir sese sahiptirler. Çığlık atmayı anımsatan rahatsız edici bir ötüşleri vardır. Ortalama ömürleri 50 sene olan bu kuşlar, konuşmayı yıllar içinde öğrenir fakat kelime hazineleri çok geniş değildir.
]]>
Bağlama Türleri https://www.turleri.net/baglama-turleri.html Tue, 05 Jun 2018 02:11:50 +0000 Bağlama Türleri: Toplum tarafından saz veya başka bir isimde bağlama olarak bilinmektedir. Türk Halk Müziğinde oldukça çok kullanılan çalgıların, başında gelmektedir. Bağlamanın hem yörelere göre hem de kendi içinde d Bağlama Türleri: Toplum tarafından saz veya başka bir isimde bağlama olarak bilinmektedir. Türk Halk Müziğinde oldukça çok kullanılan çalgıların, başında gelmektedir. Bağlamanın hem yörelere göre hem de kendi içinde değişik türleri olan bağlama, elle, mızrap, tezene veya parmaklarda çalınmaktadır. Bağlamanın bütün sazları, gövde, göğüs ve saptan oluşmak kaydıyla üçe ayrılır. Toplam olarak yedi tele sahip olan bağlama değişik tekniklerde üretilir. Ve çalınır.

Yaprak Bağlama: Bir diğer adı ise dilimli sazlar olarak adlandırılır.

Oyma Bağlama: Bu sazın yapılışından kaynaklı olarak bu ad verilmiştir. Gövdesi çeşitli el aletleriyle oyularak yapılır.

Meydan Sazı: Bu saz bütün alanlarda ve açık hava konserlerinde çalınmasından kaynaklı bu ad verilmiştir.

Divan sazı: Bu saz meydan sazından biraz daha küçük ve meydan sazına benzer olan sazdır. Bu saz dokuz telli olarak çalınmaktadır.

Çöğür: Bu saz divan sazıyla hemen hemen aynı büyüklüktedir. Bu sazlar on beş perde ve dokuz ile altı telle çalınmaktadır. Akortları,sol, re ve sol sesleri ile kontrolü yapılmaktadır.

Bulgari: Bu tür sazlar dört telli olanıdır aynı zamanda iki telli de bulunurlar ve on altı perdeleri bulunur. Genellikle güney bölgelerinde çalınmaktadır.

 Ülkemizde bağlama çeşitleri çok yaygın olduğu için bunlardan başka çeşitte ve türde farklı özelliklere sahip, bağlama türleri de mevcuttur.Bunlar,

 • Tambur,
 • Bozuk, 
 • Âşık sazı, 
 • Cura, 
 • İki telli saz, 
 • kara düzen,
 • ırızva.
]]>
Saz Türleri https://www.turleri.net/saz-turleri.html Tue, 05 Jun 2018 17:51:15 +0000 Saz (Bağlama) Türleri: Saz, Orta Asya'dan başlayarak Balkan coğrafyasına kadar yayılan, bölge içerisinde çeşitli isimler ve çeşitli varyasyonlarda yaygınlaşmış bir halk çalgısıdır. Orta Asya Uygur'lar
Saz (Bağlama) Türleri: Saz, Orta Asya'dan başlayarak Balkan coğrafyasına kadar yayılan, bölge içerisinde çeşitli isimler ve çeşitli varyasyonlarda yaygınlaşmış bir halk çalgısıdır. Orta Asya Uygur'larında dombra olarak adlandırılır. Anadolu'da tambura olarak değiştirilmiştir. Saz, çöğür gibi isimlerle de adlandırılmıştır. Sevilen bir halk müziği enstrumanıdır. Çeşitli yapılış biçim ve şekillerine, ebatlarına göre farklılık göstermektedir. Ebat olarak üç ana boy olarak yapılmaktadır. En küçük boy, orta boy ve en büyük boy olarak üç ebatta mevcuttur.

Saz Türleri ve Özellikleri

Cura: Bağlama ailesinin en küçük üyesi curadır. Kendine özgü bir tınısı vardır. Ege yöresinde daha sık kullanılmaktadır. Ramazan Güngör, Hayri Derin, Özay Gönlüm, gibi saz üstadlarının kullandığı bir enstrümandır. Halk müziği korosunda da sazların arasında bir renk enstrümanı olarak bilinir. Bağlama ailesinin soprano ses aralığında olan bir enstrümanıdır.

Orta Boy Bağlamatambura olarak da adlandırılır. Yaygın olan türlerdendir. Altta üçerli, ortada ikişerli, üstte ikişerli olmak üzere üç adet teli vardır.

Divan Sazı: Meydan sazı olarak da adlandırılır. Büyük boy sazlardır. Teknik imkanların olmadığı dönemlerde, aşıkların seslerini duyurabilmesi için açık havada kullandığı büyük sazlardır. Kars, Konya, Kırşehir şehirlerindeki aşıklar bu tür sazları kullanırlar. Ayrıca, TRT korolarında, müzik korolarında ve müzik okullarında kullanılan yaygın bir saz türüdür.
]]>
Psikoloji Türleri https://www.turleri.net/psikoloji-turleri.html Tue, 05 Jun 2018 20:31:43 +0000 Psikoloji Türleri; Psikoloji  insan davranışını ve nedenlerini açıklayan bilim dalıdır. Kişilerin psikolojinin temel kavramlarını öğrenmeleri, kendilerini daha iyi tanımalarını ve gittikçe sağlıklı, uzlaşmacı ve Psikoloji Türleri; Psikoloji  insan davranışını ve nedenlerini açıklayan bilim dalıdır. Kişilerin psikolojinin temel kavramlarını öğrenmeleri, kendilerini daha iyi tanımalarını ve gittikçe sağlıklı, uzlaşmacı ve demokratik bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktadır.

1880’li yılların sonları ve 1900’lü yılların başlarında psikoloji biliminin felsefe biliminden ayrılması sonucunda, insan davranışlarını açıklayabilmek amacıyla çeşitli psikoloji türleri ve “izm”ler ortaya çıkmıştır.

Bilinen Psikoloji Türleri;

Yapısalcılık; Aklın ayrılabileceği öğeleri araştırmaktadır. Yapısalcılık adlı psikoloji türü ile uğraşan kimseler her öğenin bir duyum yani sensation olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Örneğin; sıcak, soğuk, kokuşmak gibi.

Bu öğelerin ve birleşme kurallarının incelenmesi amacı ile introspection denilen özel bir teknik ile çalışmışlardır. Kobaylardan özel bir uyarıcı nesne verilmesi sonucunda neler duyumsadıkları anlatılması istenmektedir. Yapısalcılık isimli psikoloji türündeki öğelere yaklaşım tekniği giderek önem yitirmektedir.

İşlevselcilik; Bir diğer psikoloji türlerinden olan işlevselcilik okulunda Darwin’in evrim kuramından fazlasıyla esinlenilmiştir. İşlevselcilik kuramı ile ilgilenen kimseler insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerin adaptif olması ile, yani diğer bir deyişle kişinin değişen çevre koşullarına uyum sağlaması ile uğraşmaktalardı.

Davranışçılık; John Watson tarafından 1920’li yıllar içerisinde geliştirilmiş olan psikoloji türlerinden bir tanesidir. İçebakış tekniğini tamamıyla reddetmekle birlikte, psikoloji biliminin sadece insan ve hayvanların davranışlarının incelenmesi ile olacağını savunur. Bu açıdan bakılırsa tam anlamıyla nesnelliği savunduğu söylenebilir.

Davranışçı yaklaşım, uyarıcı-davranış psikoloji ismi ile de bilinmektedir. Uyarıcının türü, şiddeti ve sıklığı arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ayrıca cezalandırma ve ödüllendirme gibi eylemlerin insan davranışları üzerindeki etkisini araştırmaktadır.

Gestalt Psikolojisi; 1900’lü yılların başlarında Almanya’da oluşan bir psikoloji türüdür. Diğer psikoloji türlerinin parçacı (atomism) yaklaşımına karşı çıkmaktadır. Nesneler arası ilişkiler Gestalt psikolojisinin temelini oluşturmaktadır.

Psikoanaliz; Sigmund Freud’un 1800’lü yılların sonu ile 1900’lerin başında geliştirdiği bir kişilik kuramıdır. 1920’li yıllarda Avrupa’da geliştirildi. İlkelerinin birçoğu psikoloji bilimini de kapsadığından dolayı, psikoloji türü olarak kabul edilmektedir.

Bu psikoloji türünde serbest çağrışım isimli teknik kullanılmaktadır. Bu tekniğe göre hasta olan kişi kendini sınırlamadan aklına ne geliyorsa düşünür ve söyler. Bu şekilde sorunların kaynağına inileceğine inanılır.

Saydığımız psikoloji türlerinin bir çoğu günümüzde kullanılmamaktadır. Günümüz psikoloji anlayışına 2 türlü psikolojik yaklaşım hakimdir:

 • Humanistic psikoloji
 • Çağdaş davranışçılık.

Bu iki psikoloji türünün genellikle birbirleri ile çeliştiği düşünülür ancak her iki psikoloji türü de psikoloji bilimine oldukça fazla katkı sağlamaktadır. 

]]>
Zeytin Türleri https://www.turleri.net/zeytin-turleri.html Wed, 06 Jun 2018 18:01:10 +0000 Zeytin türleri, zeytin ülkemizde farklı bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Bölgelere göre türleri değişiklik göstermektedir. Zeytin besin değeri yüksek bir yiyecektir. Zeytin hem sofralık hem de yağı açısından yetişti Zeytin türleri, zeytin ülkemizde farklı bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Bölgelere göre türleri değişiklik göstermektedir. Zeytin besin değeri yüksek bir yiyecektir. Zeytin hem sofralık hem de yağı açısından yetiştirilmektedir. Zeytin yetiştirilip hasadı yapıldıktan sonra bir çok alanda kullanılmak üzere dağıtılmaktadır. En çok sofrada yemelik ve doğal zeytin yağı yapımında kullanılmaktadır. Çok besleyici ve kullanılan yağlar içerisinde en kaliteli olanıdır.

Zeytin  türleri, Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi başta olmak üzere çok sayıda şehirde özenle ve itina ile yetiştirilmektedir.

Zeytin türleri,

Ayvalık (Edremit) zeytini: Ege bölgesinde yetiştirilir. Zeytin yağı yapımında kullanmak amaçlı yetiştirilir. İyi bakıldığı takdirde verimi oldukça iyi olmaktadır. Çelikle çoğaltılmaktadır.

Çakır zeytini:  Ege bölgesinde yağlık olarak yetiştirilir. Bunun dışında yeşil zeytin olarak da kullanılır. Hasadı zor bir türdür. Aşı ve çelik ile çoğaltılır.

Büyük topak ulak zeytini: Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Etli ve çok lezzetli bir türdür. Genellikle çizme zeytin yapılır. Yumuşak etli olduğundan toplanırken dikkat edilmelidir.

Çekişte zeytini: Ege bölgesinde yetiştirilir. Genellikle sofralık olarak yetiştirilir. Yeşil kırma olarak kullanılmaktadır. Soğuğa dayanıklı değildir.

Çelebi zeytini: Ege bölgesinde yeşil sofralık olarak yetiştirilmektedir. Verimi çok fazla olmamakla beraber soğuğa karşı duyarlı değildir.

Çilli zeytini: Ege bölgesinde yeşil sofralık olarak yetiştirilir. Soğuğa dayanıklı değildir. Aşı ile çoğalmaktadır.

Domat zeytini: Ege bölgesinde yetiştirilmektedir. Yeşil ilen toplanmakta sonrasında tatlandırılır. Çekirdeği çıkartılarak yerine kırmızı biber, havuç doldurulur işlenerek satılmaktadır.

Edincik zeytini: Siyah sofralık olarak yetiştirilen bir zeytin türüdür. Çok yağlı olmamakla beraber su oranı çoktur. Hasadı kolaydır. Çelik ve aşı ile çoğaltılır.

Eğri burun zeytini: Güney doğu illerinde yetiştirilmektedir. Siyah sofralık olarak üretilmektedir. Yüksek verime sahip bir türdür.

Erkence zeytini: Ege bölgesinde yetiştirilir. Yağ oranı yüksektir. Erken olgunlaşır. Hasattan önce dökülmeler başlamaktadır.

Gemlik zeytini: Ege ve Marmara bölgesinde yetiştirilmektedir. Zeytincilikle uğraşan herkesin yetiştirdiği bir türdür. Siyah sofralık zeytindir. Yağ bakımından da zengin bir türdür.

Halhalı zeytini: Güney doğu illerinde yetiştirilmektedir. Bunun dışında Arap ülkelerinden de ihraç edilmektedir.yeşil kırma olarak da siyah sofralık olarak da yetiştirilir.

Kan çelebi zeytini: soğuğa duyarlı ve yüksek verimliliği olan bir türdür. Çizme zeytin olarak da yeşil sofralık olarak da yetiştirilir.

Uslu zeytini: Ege bölgesinde yetiştirilir. Lezzetli, parlak koyu siyah renkli sofralık bir zeytin türüdür. Soğuğu sevmez. Yumuşak etli olduğundan toplama aşamasında dikkatli olmak gerekmektedir.

Samanlı zeytini: Marmara bölgesinde yetiştirilir. Tatlı zeytinlerdendir. Yağ oranı çok yüksek değildir.

Bunların dışında daha pek çok zeytin türü bulunmaktadır. Bazıları da şunlardır; Sarı ulak zeytini, saurani, Nizip yağlık zeytini, patos zeytini, otur zeytini, memecik zeytini, kalem bezi zeytini, İzmir sofralık, eşek zeytini gibi türleri de vardır.

]]>
Diyabet Türleri https://www.turleri.net/diyabet-turleri.html Wed, 06 Jun 2018 19:54:30 +0000 Diyabet Türleri; Diyabet halk arasında şeker hastalığı ismi ile bilinmekte olan diyabet, vücuttaki pankreas adlı organın salgılamış olduğu insülin maddesinin bilinmeyen herhangi bir neden ile az salgılanması, salgılanmas Diyabet Türleri; Diyabet halk arasında şeker hastalığı ismi ile bilinmekte olan diyabet, vücuttaki pankreas adlı organın salgılamış olduğu insülin maddesinin bilinmeyen herhangi bir neden ile az salgılanması, salgılanmasında bir düzensizliğin oluşması veyahut salgılanmasına karşın dokulara etkisinin az olması nedeni ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Diyabet hastalığında kan şekeri kronik bir biçimde yükselir. Metabolik bir rahatsızlıktır.

Tip 1 Diabetes Mellitus

Tip 1 isimli diyabet türüne sahip olan kişilerin vücutlarında gerekli olan yeteri miktarda insülin üretimi olmamaktadır ya da çok çok az bir insülin üretimi yapılmaktadır. Tip 1 türündeki diyabete sahip olan kimseler için insülin hayatları için önemli olan vazgeçilmez bir ilaçtır.

Diyabetli olan hastaların %5-10 civarı bu tipteki diyabet türüne sahiptir.

Tip 2 Diabetes Mellitus

Tip 2 diabetes mellitus tipindeki diyabet türüne sahip olan bireylerin vücutları insülin üretmektedir ancak üretilmekte olan insülin hedef alınan dokularda yeterli olarak etkili kullanılmamaktadır.

Tip 2 diyabet türü, tip 1 diyabetes mellitus diyabet türüne göre çok daha sık görülmektedir. Diyabetli hastaların %90 civarı tip 2 diyabet hastasıdır.

Gestasyonel Diyabet

Hamilelik bütün kadınların metabolizmasına ayrı ayrı az ya da çok bir yük getirmektedir. Hamileliğin getirdiği bu yük nedeniyle hamilelik sırasında özellikle gebeliğin 4. ayı sonrasında kan şekeri yükselmektedir ve doğum sonrasında tekrar normal sınırlarına dönmektedir.

Hamilelik sırasında şeker hastalığının ortaya çıkması olayına gestasyonel diyabet adı verilmektedir. Hamile olan bayanların yaklaşık olarak %3 civarında gestasyonel diyabet adı verilen diyabet türü ortaya çıkmaktadır.

Pre-diyabet (Gizli Diyabet)

Eğer bir kimsenin kan şekeri seviyesi normalden yüksek olmasına rağmen diyabet teşhisi konulması için yeterli yüksekliğe erişmemiş ise bu durumda pre-diyabet yani gizli şeker hastası tanısı konulmaktadır.

]]>
Fındık Türleri https://www.turleri.net/findik-turleri.html Thu, 07 Jun 2018 00:56:28 +0000 Fındık türleri; Fındık huşgiller familyasından olup, Corylus cinsini oluşturan çalı ve ağaç türlerinin ortak adıdır. Fındık yağışların bol ve özellikle düzenli olan iklim kuşağını sevmektedir. Bununla birlikte hem ya Fındık türleri; Fındık huşgiller familyasından olup, Corylus cinsini oluşturan çalı ve ağaç türlerinin ortak adıdır. Fındık yağışların bol ve özellikle düzenli olan iklim kuşağını sevmektedir. Bununla birlikte hem yağışlı hem de ılık havalarda verimi daha çok olmaktadır. Ülkemizde de karadeniz ikliminde yetişmektedir. Ülkemizde fındık yetiştiriciliği dünya sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Zeytin ağacı gibi bir yıl fazla ürün verirken ertesi sene oldukça az ürün verir. Fındık B1, B3, B6, C, E, kalsiyum, folat, demir, magnezyum, selenyum, potasyum, fosfor ve manganez vitaminlerini içermektedir. Fındık  vücuda enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu alır.

Fındığın vücuda faydaları nelerdir
 • Kalp ve damar hastalığına iyi gelir.
 • Vücuda enerji verir.
 • Beden ve zihin yorgunluğunu alır.
 • Hafıza ve göz sağlığına iyi gelir.
 • Antioksidan etkisi vardır.
 • Cilt sağlığına etkisi çoktur.
 • Kilo kontrolünü sağlar.
 • Magnezyum içerdiğinden dolayı kas kayıplarını önler.
 • İçerdiği kalsiyumdan dolayı sağlıklı kemik gelişimine faydalıdır.
 • Sindirim sistemine içerdiği lif değeri sayesinde çok faydalıdır.
Fındık türleri nelerdir
 • Adi fındık
 • Ağaç fındığı
 • Amerika fındığı
 • California fındığı
 • Çin fındığı
 • Kafkas fındığı
 • Lambert fındığı
 • Gagalı fındık
 • Farges fındığı
 • Himalaya fındığı
 • Asya fındığı
 • Yunnan fındığı
 • Japon fındığı
 • Jacquemont fındığı
 • Wang fındığı
Lambert fındığı, ağaç fındığı ve adi fındık ülkemizde yetişmektedir. Bu fındık türleri de çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar da tombul fındık, palaz fındık, foşa fındığı,çakıldak fındık, kalınkara fındığı, kargalak fındık, uzunmusa fındığı, mincane fındığı, sivri fındık, cavcava fındığı, incekara fındık, acı fındık ve kuş fındığı diye adlandırılır. Badem fındık grubuna giren fındıklarda; yuvarlak badem fındığı, yassı badem fındığı ve değirmendere fındığıdır. 
]]>
Portakal Türleri https://www.turleri.net/portakal-turleri.html Thu, 07 Jun 2018 14:53:22 +0000 Portakal çeşitleri: Portakal kış aylarının en popüler meyvesidir. Hemen hemen herkesin severek tükettiği portakal vücuda faydaları ile bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı vücudu koru Portakal çeşitleri: Portakal kış aylarının en popüler meyvesidir. Hemen hemen herkesin severek tükettiği portakal vücuda faydaları ile bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı vücudu koruyan bu meyve bir çok hastalığın oluşma riskini azaltmaktadır. Bu nedenle  doktorlar tarafından sıkça önerilen bir meyvedir. Portakal çeşitleri oldukça çoktur. Çeşitliliği ile bilinen portakal evde sıkılarak doğal meyve suyu haline getirebilirsiniz.

Portakal çeşitleri:
 • Göbekli portakal (navelina): Dolgun ve büyük yapısıyla bilinir sulu ve harika bir tada sahiptir. Göbekli portakal bir çok kişinin bir çok portakal çeşidi arasında özellikle tercih ettiği bir üründür.
 • Washington: Ülkemizde çok bilindik bir portakaldır. Her pazarda her manavda sıklıkla karşılaştığımız bir portakal türüdür. Sıkmalık değildir. İri yapılı, kalın kabuklu bir portakal değildir. 
 • Hamlin: Zamanından önce hasat vermesi ile bilinmektedir. Yine meyve suyu üretiminin başında gelen portakal çeşittir. Bol C vitamini özelliği ile bilinen portakal hamlin çeşidine ön plana çıkmaktadır.
 • Valensiya: Özellikle meyve suyu üretiminde kullanılan bir portakal çeşididir. Bol miktarda su içerdiği için meyve suyu üretiminde tercih edilir.
 • Kan portakalı: Kırımızı bir renge sahip olduğu için kan portakalı denir. Daha çok suyu sıkılarak tüketilir. Portakal suyunun rengi genellikle bordo renktedir. tadı çok ekşi değildir. kan portakalları da çeşitlidir. Moro, maltase, tarocco, sanguinelli çeşitleri ile bilinmektedir. Özellikle portakalın damarları portakalın içinin kırmızı olmasına neden olmaktadır.
 • Şeker portakalı: Düşük asit içeren, bol sulu ve ekşimsi olmayan lezzeti ile bilinmektedir. Şeker portakalı ismi bu nedenle verilmiştir. Tatlı lezzeti ile en çok tercih edilen portakal çeşitleri arasında yer almaktadır.
]]>
Akrep Türleri https://www.turleri.net/akrep-turleri.html Thu, 07 Jun 2018 21:22:41 +0000 Akrep türleri, örümceğimsiler arasında en zehirli olan böcek türüdür. Eklem bacaklılar sınıfında bulunan bu türler, Sıcak ve nemli yerlerde yaşamayı severler. Birçoğunun vücutlarının üzeri kitin adı verilen polisakkarit Akrep türleri, örümceğimsiler arasında en zehirli olan böcek türüdür. Eklem bacaklılar sınıfında bulunan bu türler, Sıcak ve nemli yerlerde yaşamayı severler. Birçoğunun vücutlarının üzeri kitin adı verilen polisakkarit bir yapıyla kaplıdır. Akrebin dünya üzerinde bu kadar nam salmasının sebebi tabikide sahip olduğu zehirdir. Dünya üzerinde yılda yüzlerce insan akrep sokması sebebi ile ölmektedir. Vücutlarında kaplı olan kitin tabakası aynı zamanda bir zırh görevi görerek akrepleri dış tehlikelerden korumaya yardımcı olur. Akreplerin en bilinen şekli ise kıvrılmış ve dik duran kuyruğudur. Bu kuyruğun olmazsa olmazı ucunda bulunan zehirli iğnedir. Boylarına ve türlerine göre değişiklik gösteren akreplerin bilinen en uzunu 23 cm ve 20 cm boylarında akreplerdir. Genel olarak rastlanan boyutları ortalama 5 cm civarındadır. Böcek türlerinin insan için en zararlı ve en tehlikeli olanıdır. İğnesinde bulunan zehir insan vücudunda çok tehlikeli rahatsızlıklara sebep olmakta hatta ölümle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple insanların korkulu rüyası haline gelmiştir. Akrep türünün yaşadığı belli herhangi bir bölge yoktur. Bu yüzden her yerde bu türlere rastlanmaktadır.

Akreplerin, 2009 yılında yapılan bir araştırma sonucu 1753 türünün olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde ise 11 cinste toplam 23 türü görülmektedir. Ülkemizde bulunan akreplerden çok zehirli olanları da mevcuttur. Bu zehir, insanda felçlere sebep olur. Buna karşılık bilim adamları her zehir için birçok panzehir üretmiş ve bu konuda büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Akrep türleri genel olarak zehir etkilerine ve yaşadıkları habitatlara göre sınıflandırılır. Yapılan bir araştırma ise sıcaklık ve nemin oranı ne kadar artarsa akrebin sahip olduğu zehir de o kadar arttığını göstermiştir. Bu sebeple çöl bölgelerinde yaşayan akrepler en zehirli akrep sınıflarını oluşturmaktadırlar. Akreplerin renkleri de birbirinden çok farklı olabilmektedir. Sarı, siyah, kahverengi ve mavi renkte olanları mevcuttur. Akreplerin özelliklerinden biri de ultraviyole ışık altında bütün akrepler yeşil renkte gözükürler.

Akrep türleri

Toprak üstü akrepleri; 

Ağaç akrepleri: Genel olarak ağaç kovuklarında ve ağaç çatlaklarında bulunurlar. Çürümüş ve nemli yaprakları bulunan ağaçları tercih ederler. Bazı türleri zehirsiz olsa da birçoğu tehlikeli derecede zehirlidir. Ağaçların yüksek yerlerinde yaşam sürdürürler.

Taş altı akrepleri: Bu tür akrepler hem taş hem de kayalıkların aralarında yaşayabilirler. Nemli ve rutubetli kayaları özellikle tercih ederler. büyük taşların altlarındaki deliklerde de yaşam sürdürürler.

Toprak altı akrepleri

Kumcul akrepler: En zehirli türlerin yaşadığı akrep sınıfıdır. Daha çok çöl bölgelerinde yaşarlar. Bu akrep türü insanlarda ölüme yol açabilen türdür. Kumları eşerek diplerinde yaşamayı tercih ederler. makalenin başında da belirtildiği gibi sıcaklık arttıkça zehir oranları da artmaktadır. Sert uzun kıllara sahiptirler.

Kazıcı akrepler: Sert ve kuvvetli bacaklarıyla bilinirler. Toprakları kazarak altına yerleşir ve orada yaşarlar. ayaklarının kuvvetli olması kazma içgüdüsü sebebiyledir.
]]>
Spor Türleri https://www.turleri.net/spor-turleri.html Fri, 08 Jun 2018 10:00:57 +0000 Spor Türleri; Spor kulları daha önceden belirlenmiş bireysel ya da takım halinde yapılan bir etkinliktir. Spor türlerinin bir çoğu rekabete dayalı olarak yapılan yarışmalardan ya da kişisel eğlencelerden meydana gel Spor Türleri; Spor kulları daha önceden belirlenmiş bireysel ya da takım halinde yapılan bir etkinliktir. Spor türlerinin bir çoğu rekabete dayalı olarak yapılan yarışmalardan ya da kişisel eğlencelerden meydana gelmektedir. Aynı zamanda da spor mükemmeliğe ulaşmak amacıyla yapılan zihinsel ya da fiziksel etkinlikler bütünüdür. Bireylerin yapmış olduğu bir takım hareketlerin yanı sıra bazı objelerin de kullanılması söz konusudur. Spor türlerinden bazılarında kullanılan objeler herhangi bir kurala göre ayarlanmış olan top ya da hayvan olabilir. Sporun kökeni çok eskiye dayanmaktadır. Günümüzde de halen kendine has özellikleri bulunan ve belirli bir oynayış biçimi bulunan birçok spor türleri bulunmaktadır. Tespit edilen en eski spor türü ise atletizmdir.

Bu makalemizde sizlere spor türleri hakkında bilgi vereceğiz. En çok bilinen ve günümüzde halen kurallarıyla birlikte oynanan spor türlerinin isimlerini aktaracağız. 

Spor Türleri İsimleri

Bilinen yüzlerde spor türleri bulunmaktadır. Bu makalemizde sizlere en yaygın olarak yapılan spor faaliyetlerinden bahsedeceğiz.
 • Halter, Su kayağı, Voleybol, Yelken, Yüzme, Wushu, Yağlı güreş, Tenis, Su Topu, Taekwondo, Triation, Pilates
 • Rugby, Rafting, Aerobik Step, Sörf, Sokak kızağı, Snowboard, Paintball, Paten, Paddle Boardin, Parkour, Paraşüt
 • Kriket, Lakros, Kürek, Maraton, Motor sporları, Masa tenisi, Oryantiring, Okçuluk, Kayak, Kick Boks, Judo, Kaykay
 • Koşu Güreş  Golf, Eskrim, Fitness, Futbol, Badminton, Beyzbol, Boc CE Petank, Dağcılık, Bowling, Buz hokeyi, Bilardo, Dart, Dalgıçlık, Curling, Atletizm, Beyzbol, Basketbol, Aikido, At yarışları, Ayak voleybolu, Avcılık, Badminton, Buz pateni, Amerikan Güreşi gibi birçok spor türleri bulunmaktadır.
Spor türleri arasında en çok tercih edilenleri ise futbol, basketbol, voleybol ve tenistir. Zira bu spor türlerinin çok büyük seyirci kitlesi bulunmaktadır. Aynı zamanda da bu spor türleri çok geniş bir ekonomik pazar oluşmasına yol açmıştır. Bazı özel yetenek gerektiren spor türleri de bulunmaktadır. Bu tür sporlar için özel çalışma ve yetenek gerektirmektedir. Bu sebepten ötürü bu sporlara gönül veren sporcuların daha öncesinden önemli bir takım hazırlıklar yapması şarttır. Bunun için de özel tesisler kurulmuştur. Örneğin bir futbol karşılaşması için takımlar daha öncesinde bu tesislerde hazırlık çalışmaları yaparak ertesi gün çıkacakları maça kendilerini hazırlarlar. Bu durum birçok spor türleri için geçerlidir. Uzun çalışmalar neticesinde kişinin yeteneğinin ortaya çıkması söz konusudur. 

Ülkemizde de Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından sporcuların gelişi için önemli tedbirler bulunmaktadır. Bu sayede ülkemiz büyük platformlarda oldukça başarılı olduğu bilinmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar spor türleri için gerekli başarıları almak amacıyla sporcuları teşvik ve uygun ortamın sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Son zamanlarda da ülkemizin özellikle de olimpiyatlarda birçok spor türleri arasında önemli başarıla bulunmaktadır. Ülkemizin en başarılı olduğu spor türleri ise güreş ve okçuluktur. Bu alanda birçok altın, gümüş ve bronz madalya kazanılmıştır.
]]>
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler https://www.turleri.net/kimyasal-turler-arasi-etkilesimler.html Fri, 08 Jun 2018 19:32:59 +0000 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, genel olarak zayıf etkileşimler ve kuvvetli etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kimyasal türler de kendi içinde temel olarak 4 başlıkta toplanırlar. Bu türler;Atomlar; Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, genel olarak zayıf etkileşimler ve kuvvetli etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kimyasal türler de kendi içinde temel olarak 4 başlıkta toplanırlar. Bu türler;

Atomlar; Kimyasal olarak elementlerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük parçasına denir.

Moleküller; En az iki aynı veya farklı tür atomun kovalent bağlarla bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. 

İyonlar; Herhangi bir atom veya molekülün elektron kaybederek pozitif yük kazanması veya elektron kazanarak negatif yük kazanmış halidir.

Radikaller; Ortaklanmamış elektron bulunduran atom veya atom gruplarıdır.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Nasıl Olur

Birbirinin aynı ya da farklı bağımsız iki kimyasal tür birbirine yaklaştığında elektronlar ve çekirdekleri arasında elektrostatik çekim kuvveti meydana gelir. Elektrostatik çekim sayesinde çekme ve itme kuvvetleri meydana gelir.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Genel anlamda etkileşimin kuvvetine göre zayıf etkileşimler ve kuvvetli etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Kuvvetli Etkileşimler Nedir

Birbiri ile etkileşim halinde olan kimyasal türleri ayırmak için gerekli enerji 40 kJ/mol’den daha fazlaysa bu tip etkileşime kuvvetli etkileşim denir. Kuvvetli etkileşimler 3 tanedir. Bunları özetleyecek olursak;

 • İyonik Bağ; Elektronegatiflik farkları 1.7 eV’dan fazla olan ve bağ elektronlarının bir atom tarafından kullanıldığı bağlardır. Elektronların tek bir atomda olduğu ve bu alış veriş sonucunda negatif yüklü anyonlar ve pozitif yüklü katyonların oluştuğu varsayılır. İyonik bağ bu anyon ve katyon arasındaki elektrostatik çekme kuvvetleridir. Bu bağ bir metal atomu ile ametal atomu arasında gerçekleşir
 • Kovalent Bağ; Elektronegatiflik farkları 1.7 eV’dan az olan ve bağ elektronlarının her iki atom tarafından kullanıldığı bağlardır. İki ametal arasında kovalent bağ gerçekleşir. Polar kovalent bağ (farklı atomlar arası), apolar kovalent bağ (aynı tür atomlar arası) ve koordine kovanet bağ olmak üzere üç çeşittir.
 • Metalik Bağ; Metallerin eş enerjili boş orbitalleri arasında gezinen metal atomlarının gevşek bağlı değerlik elektronları elektron denizi oluşturur. Elektron kaybeden atomlar ise pozitif yüklü iyon haline gelir ve pozitif yüklü metal iyonları ile elektron denizi arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir.

Zayıf Etkileşimler Nedir

Birbiri ile etkileşim halinde olan kimyasal türleri ayırmak için gerekli enerji 40 kJ/mol’den daha azsa bu tip etkileşime zayıf etkileşim denir. Zayıf etkileşimler moleküller arasında gerçekleşen ve tam olarak bağ sayılmayan etkileşim türüdür. Zayıf etkileşimler de kendi içinde ikiye ayrılır.

 • Hidrojen Bağları; Moleküller arasındaki en kuvvetli etkileşimdir. Tam bir bağ olarak kabul görmez. Elektronegatiflikleri büyük olan F, O ve N atomları ile yine bu atomlara bağlı hidrojen atomu kovalent bağ oluşturur. Bu atomlar çok elektronegatif olduğundan atomlar kısmi pozitif ve negatif yük kazanırlar. O, F ve N atomları molekül oluştururken bağ yapmamış elektron çiftleri kalır. Bu elektron çiftleri ile kısmi olarak pozitif yüklenmiş hidrojen atomları arasında bir çekim kuvveti oluşur ve bu etkileşime hidrojen bağı denir.
 • Van der Waals Etkileşimleri; Genel olarak hidrojen bağları dışındaki moleküller arasında gerçekleşen tüm bağlara denir.

 • Dipol – dipol Etkileşimi: Polar moleküller arasında + ve – yükler arasında oluşan bağ türüdür. İki polar yüklü molekül birbirine yaklaşınca birinin negatif kutbu ile ötekinin pozitif kutbu ile elektrostatik çekim olur. Bu da dipol - dipol etkileşimi olarak adlandırılır.
 • İyon – Dipol Etkileşimi: Polar bir molekülün bir iyon ile etkileşmesiyle oluşan bağ türüdür. Anyonlar ile molekülün pozitif kutbuyla, katyonlar ise molekülün negatif kutbu ile etkileşir.
 • ]]> Sinek Türleri https://www.turleri.net/sinek-turleri.html Sat, 09 Jun 2018 04:38:10 +0000 Sinek türleri: İki kanatlı uçan böceklerin çoğuna sinek denir. Dünyanın her yerinde yaşayabilen, çok nüfuslu canlılardır. Dünya üzerinde 120000 sinek türü bulunmaktadır. Sinekler genellikle nemli ortamlarda, kirli su birikin Sinek türleri: İki kanatlı uçan böceklerin çoğuna sinek denir. Dünyanın her yerinde yaşayabilen, çok nüfuslu canlılardır. Dünya üzerinde 120000 sinek türü bulunmaktadır. Sinekler genellikle nemli ortamlarda, kirli su birikintilerinde, bataklıklarda, hayvan ve insan dışkılarının olduğu yerlerde yaşar ve ürerler.

  Bilinen sinek türleri

  Sivrisinek: Uzun ve narin bacakları olan vızıltılı bir sinek türüdür. Sivrisineklerin dişileri kan emerek beslenirler. Erkek sivrisinekler ise, meyvelerin ve bitkilerin sularıyla beslenirler. Bu sineklerin alt dudak ve üst dudakları birleşerek hortum halini almıştır. Bu hortumun içerisinde de kalın derili hayvanları derisini delecek kadar sert bir iğnesi vardır. Yumurta yapabilmeleri için kana ihtiyaç duyarlar. Kan emdikleri yerlerde kızarıklık ve kaşıntıya neden olurlar. Sıcaklığı sevmediğinden dolayı geceleri ortaya çıkarlar.

  Karasinek: İnsanların bulunduğu ortamlarda en çok karasinek vardır. Bu sinekler her türlü çöp ve artıklardan beslenirler. Karasinekler uçtukları her yere salyasını ve dışkısı bırakarak etrafa mikrop saçarak bir çok hastalığa sebep olurlar.

  Çeçe sineği: Özellikle Orta Afrika'nın bataklık bölgelerinde görülen bu sinek türü, insanlara ölümcül uyku hastalığını aşılamaktadır. Bu hastalık tedavi edilmediği taktirde ölümle sonuçlanmaktadır.

  Tatarcık: Diğer sinek türlerine göre daha çok can yakıcı olan tatarcık, ülkemizde sağlık açısından tehlike oranı yüksek olan bir sinek türüdür. Deride kaşıntı ile beraber şark çıbanına neden olmaktadır. Bu sinek türü, çok fazla ürer ve etrafa mikrop saçarak kan yoluyla hastalıklara neden olurlar.

  Helikopter sineği: Ülkemizde Yusufçuk olarak da bilinmektedir. İnsanlara hiçbir zararı olmayan bir türdür. Vücut yapısı ince ve uzundur. Canlı türleri arasında nadir görülen bir özelliği bulunmaktadır. Yaptığı solunumu bağırsak solunumu olmasıdır. Bir çok türü bulunmaktadır. Durgun sular üzerindeki bitki ve bakterilerle beslenirler.
  ]]>
  Üslup Türleri https://www.turleri.net/uslup-turleri.html Sat, 09 Jun 2018 10:31:57 +0000 Üslup Türleri konusunu araştırmak için öncelikle üslup veya diğer adıyla biçem nedir sorusuna cevap verilmelidir. Üslup, Arapça üslûp kelimesinden gelmekte olup, tarz, yol, usul ve biçim anlamlarına gelmektedir. Edebiyat terimi Üslup Türleri konusunu araştırmak için öncelikle üslup veya diğer adıyla biçem nedir sorusuna cevap verilmelidir. Üslup, Arapça üslûp kelimesinden gelmekte olup, tarz, yol, usul ve biçim anlamlarına gelmektedir. Edebiyat terimi olarak ise üslup, sanatçının eserinde dili kullanma biçimi, anlatım şekli veya özellikleri olarak ifade edilir. Yani üslup, sanatçının kendine özgü anlatış biçimi olup, sanatçının yalın veya ağır anlatımı, kelime seçimi, duygularını ifade ediş tarzı gibi konuları içine alır. 

  Her sanatçının kendine özgü bir üslubu vardır. Çünkü her sanatçı, düşüncelerini, duygu ve hayallerini okuyucusuna farklı şekillerde anlatır, kendini farklı şekillerde ifade eder. Örnek verecek olursak, "Yazar, eserinde ağır bir dil kullanmış. " veya "Sanatçı, bu şiirinde izlenimlerini, uzun betimlemelerle ifade etmiş ve okuyucuyu sıkmıştır. " cümlelerinde sanatçının üslubundan bahsedilmiştir. Sanatçının dili kullanma yeteneği de onun üslubunun gelişmesinde önemli bir unsur olmaktadır. Ayrıca üslup türleri konusu incelenmeden önce üslup kelimesinin anlaşılması zihinlerde kalıcı bir anlam bırakacaktır. Ana başlık olarak ele alınırsa, üslup türleri 3 gruba ayrılmaktadır.

  Üslup Türleri:
  • Sade (Yalın) Üslup: Süslü benzetmeler, betimlemeler ve ağır kelimelerden uzak, günlük konuşma diline yakın olan üsluptur.
  • Süslü Üslup: Edebiyattaki söz sanatlarıyla ve mecaz anlamda kullanılan kelimelerle örülü bir üsluptur.
  • Yüksek Üslup: Derin düşünce ve duyguların ifade edildiği bir üsluptur.
  Alt başlıklar incelenirse, üslup türleri birkaç gruba daha ayrılır.
  • Gerçek Üslup: Süsten, benzetme ve betimlemeden uzak, bilimsel metinlerde görülen üsluptur.
  • Orta Üslup: Sanat özelliği görülmeyen eserlerde kullanılan üsluptur.
  • Bayağı Üslup: Sanat özelliği olmayan, sanatsal ifadeler kullanılmayan üsluptur.
  Üslup türleri çeşitli konular bakımından incelenip dallara ayrılmaktadır ve her yazarın kendine özgü bir üslubu vardır. 
  ]]>
  Yazılı Anlatım Türleri https://www.turleri.net/yazili-anlatim-turleri.html Sun, 10 Jun 2018 04:46:19 +0000 Yazılı Anlatım Türleri: Yazılı anlatım; adından da anlaşılacağı üzere; yazarın anlatmak istediklerini, kendi  dil ve biçimlendirmesini kullanarak yazımla aktardığı anlatım türüdür. Yazılı anlatım türleri; dü Yazılı Anlatım Türleri: Yazılı anlatım; adından da anlaşılacağı üzere; yazarın anlatmak istediklerini, kendi  dil ve biçimlendirmesini kullanarak yazımla aktardığı anlatım türüdür. Yazılı anlatım türleri; düşünce yazıları, sanat değeri olan yazılar ve yazışmalar gibi çeşitlere ayrılır. 

  Yazılı anlatım türlerini açıklayalım.

  Roman; Olay anlatmaya dayanan, belli uzunlukta olan, nesir yani düz yazı şeklindeki edebi esere roman denir. Tarihi roman, psikolojik roman,töre romanı, tezli roman,polisiye roman ve egzotik roman gibi çeşitleri vardır.

  Öykü; Gerçek veya tasarlanmış olayları, dikkat çekecek bir şekilde anlatan, genellikle beş veya on sayfadan oluşan düz yazıya denir.

  Tiyatro; Hayatta yaşanan olayları taklit yolu ile belli yerlerde ve seyircinin karşısında canlandırma yapmadır. Trajedi, komedi, dram gibi türleri vardır.

  Şiir; Duygu, hayal ve düşüncelerin, bir düzene bağlı şekilde, etkileyici bir dil ile  mısralar halinde aktarılmasıdır.

  Masal; Genelde halkın ortaya çıkardığı, kuşaktan kuşağa anlatılan, olağanüstü durum ve olayları kahramanlarla anlatan, yaşanmamış halk hikayelerine denir.

  Fabl; Kahramanları genellikle insanlar gibi tavırları olan hayvanlar olan, sonunda ders verme amacını güden, şiir veya düz yazı biçimlerinde yazılan, sonunda mutlaka bir öğüt taşıyan yazı türüdür.

  Deneme; Yazarın kendi isteği doğrultusunda seçtiği herhangi bir konuda, konuşuyormuş havasında, nesnel bir düşünce tarzı ile yazılan yazılı bir anlatım türüdür.

  Fıkra; Güldürücü ve düşündürücü olan kısa hikayelerdir.

  Makale; Yazarın belli bir konudaki görüşlerini, veriler ve belgeler kullanarak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazdığı bir yazı türüdür.

  Eleştiri; Bir kişiyi, eseri veya konuyu,yanlış ve doğru taraflarını anlatmak amacıyla yazılan yazılı bir anlatım türüdür.

  Sohbet (Söyleşi); Herhangi bir konuyu ele alıp, karşılıklı konuşmayı andırır biçimde anlatan, düz yazı türüdür.

  Röportaj; Konusu bir araştırma, soruşturma olan, gazete veya dergi yazısına denir.

  Gezi Yazısı; Gezilen ve görülen çeşitli yerlerin, ilgi çekici ve özenle anlatıldığı bir düz yazı türüdür.

  Anı (Hatıra); Yaşanmış olayları anlatan yazı türüne denir.

  Biyografi; Bir kişinin hayatını ve özgeçmişini anlatan yazı türüdür.

  Otobiyografi; Kişinin kendi hayatını ve kendisini tanıtan,yazı türüdür.

  Dilekçe; Bir isteği bildirmek amacı ile resmi bir makama yönelik yazılan imzalı ve adresli olan bir yazı türüdür.

  Günlük (Günce); Bir kişinin düzenli olarak günlük olaylarını tarih belirterek yazdığı bir yazılı anlatım türüdür.

  Mektup; Bir haber vermek,bir şey istemek veya bir şey sormak için bir kişiye yazılan yazı türüdür. 

  Efsane; Yıllarca kuşaktan kuşağa  yaşanmış gibi aktarılan yazı türüdür.

  Destan; Bir olayı ya da kahramanlık öyküsünü anlatan yazılı anlatım türüdür.

  Mesnevi; Her beyti ayrı uyaklı bir divan edebiyatı nazım türüdür.

  Manzum Hikaye; Nazım (Şiir) şeklinde yazılmış olan hikayelere denir.
  ]]>
  Zeka Türleri https://www.turleri.net/zeka-turleri.html Sun, 10 Jun 2018 15:18:14 +0000 Zeka Türleri; Zeka tipleri daha ortaya çıkmadan önce insanların zeki olup olmadığı yani zeka testleri mantık, matematik ve  geometri sorularından oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Çıkan sonuçta sayısal zekaya sahi Zeka Türleri; Zeka tipleri daha ortaya çıkmadan önce insanların zeki olup olmadığı yani zeka testleri mantık, matematik ve  geometri sorularından oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Çıkan sonuçta sayısal zekaya sahip olmayan insanlar bu testlerden düşük puan aldığı takdirde “düşük zeka” kategorisine girmiş olurlardı. Sadece sayısal alanda yapılan bu sınıflandırma ne yazıkki insanların zeki ya da zeki değil ayrımına neden olmaktaydı. Fakat bu düşünce Howard Gardner sayesinde değişmiştir. Gardner sadece yapılan IQ testlerinden başarılı olanların değil farklı dallara  yeteneği olanların da zeki kategorisinde olması gerektiğini ispatlayarak, bu konuya açıklık getirmiş oldu.

  Gardner’ ın ispatladığı bu teoriye göre sekiz adet zeka tipi bulunmaktadır ve bunları şöyle açıklamıştır; Sözel-Dilsel, Sayısal-Matematik,  Bedensel-Kinestetik, Görsel-Uzmansal, Doğacı,  Ritmik,  İçsel ve Sosyal zekadır. Birde bunlara ek olarak Varoluşsal-Felsefi Zeka türü hakkında da çalışmaları devam etmektedir. Bu zeka türlerinden kısaca bahsetmek gerekirse;

  Sözel-Dilsel Zeka: Telaffuzda ve dil öğrenmede başarılıdır, kitap okur, kelime ezberleyebilir, karmaşık cümleleri çözebilir, yazı yazmada oldukça başarılıdır, şiir yazma ve şiir okuma yeteneği vardır, hitap gücü yüksektir, ikna kabiliyeti yüksektir, okuduklarını yorumlama gücü fazladır, insanlara kendini dinletir ve karşıdaki kişiyi dinler.

  Sayısal-Mantıksal Zeka: IQ testlerinde başarı oranı yüksektir, matematik işlemlerinde zorlanmaz, algoritma, elektronik ve bilgisayar programı gibi konuları rahatlıkla kavrar, karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir ve mantıksal konuları çözmede iyidir, istatistik ve grafik konularında yorumlama yapabilir, dama ve santraç gibi oyunlara ilgisi vardır, soyut düşünebilir, kesincidir yani doğru ve yanlış bilgilerle netlikten yanadır.

  Bedensel-Kinestetik Zeka: Kas kontrolü oldukça iyidir, fiziksel etkinliklerde başarılıdırlar, hızlı hareket ederler, muhakkak bi spor dalıyla uğraşırlar, vücut dilini fazla kullanırlar, bir yerde uzun bir süreli sabit kalamazlar,  kısa mesafeli yerlere ulaşım aracı yerine yürüyerek gitmeyi tercih ederler.

  Görsel-Uzamsal Zeka: Üç boyutlu geometrik şekillerde ve matematiksel işlem yaparken oldukça iyidirler, görüntüleri hafızasının bir köşesinde saklayarak, incelemek istediğinde zorluk çekmez, çizim ve resim konusunda başarılıdırlar, gözleri en iyi duyu organlarıdır, eşyalarını kolaylıkla kaybetmez, gözleri en önemli duyu organlarıdır, daha çok hayal kurarlar, çizim kabiliyeti birhayli gelişmiştir.

  Doğacı Zeka: Doğaya düşkündür, çevreye duyarlıdır, hayvan ve bitki besleme ve yetiştirmede iyidirler, yeni hayvan ve bitki türlerini görmek onlar için ilgi çekicidir, kapalı ortamlardan çok açık ortamları severler,  belgesel izlerler, bahçe çalışmaları yaparlar ve doğa olaylarına karşı daha ilgilidirler.

  Ritmik Zeka:  Notalara ve ritimlere oldukça hakimdirler ve doğru şekilde beyinlerinde saklayabilirler, müzik kulağı gelişmiştir,  seslere duyarlıdı ve sesi doğru kullanırlar, müzik aletlerine ilgisi vardır ve kullanmakta iyidir, en önemli duyu organları kulaklarıdır, ritmik şekilde hareket etme ve konuşma  kabiliyetleri vardır, duyduğu sesin hangi nota olduğunu kolayca bilir.

  İçsel Zeka: Öz saygı ve sevgisi yüksektir, kendi hedefleri vardır,  bireysel başarı önemlidir, bağımsızdır, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, başka insanlarla paylaşmadığı iyi özellikleri vardır.

  Sosyal Zeka: İletişim becerisi birhayli iyidir, grup içerisinde lider görünümdedir, başkalarına yardım eder, arkadaşları ile vakit geçirmekten hoşlanır, onlarca yakın arkadaşı birkaç tanede iyi dostu vardır, problem çözümünde yardımcı olur, organizasyon becerisi yüksektir, her zaman aranan arkadaş olmuştur.

  ]]>
  Şapka Türleri https://www.turleri.net/sapka-turleri.html Sun, 10 Jun 2018 17:06:09 +0000 Şapka türleri, şapka bir çok kişi tarafından aksesuar olarak kullanılsa da bazı yörelerde erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Şapka tür açısından incelendiği zaman çok farklı isimlerle anılmakla berab Şapka türleri, şapka bir çok kişi tarafından aksesuar olarak kullanılsa da bazı yörelerde erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Şapka tür açısından incelendiği zaman çok farklı isimlerle anılmakla beraber çok çeşide sahip olduğu görülmektedir. Şapka türleri, yapılarına göre, şekillerine göre, kalitesine göre farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde el emeği olarak bayanlar çok şık şapkalar üretmekte ve çok fazla rağbet görmektedir. Bir çok kişi şapkalarını kendi zevklerine göre kendileri yapmaktadır.

  Şapka türleri,

  Breton şapka: Daha çok bayanların tercih ettiği şapka türlerindendir. Özelliği ise şapkanın çevresinin yukarıya doğru kıvrık olmasıdır.

  Bere şapka: Yün, keçe, örgü veya kumaştan yapılan bir şapka türüdür. Özelliği ise yuvarlak olası ve kafayı tamamen kaplamasıdır. Genellikle bayanlar elde de işlemektedir.

  Derbi şapka: Melon şapkanın farklı bir türüdür. Özelliği ise yuvarlak ve sert hatlara sahip bir şapka türdür.

  Kovboy şapka: Daha ziyade eski dönemlerde kullanılmıştır. Kovboyların ve hayvan bakıcılarının kullandıkları şapka türüdür. Özelliği ise bazı modellerinde kenarları yukarıya doğru kıvrık ve boyuna gelen kısmında ip vardır. Bazı modellerinde ise kenarları hasırdan, yünden ve tavşan tüyünden yapılmaktadır.

  Fötr şapka: Daha ağırlıklı olarak erkeklerin kullandıkları bir türdür. Son yıllarda bayanlarda ilgi göstermeye başlamışlardır. Özelliği ise yuvarlak ve tepesine doğru uzun bir tür şapkadır.

  Fes şapka: Daha çok Osmanlı zamanlarında Türklerin kullandıkları şapka türüdür. Özelliği ise koni şeklinde tepesi düz ve arkaya doğru bir püskülü bulunmaktadır. Renk olarak ağırlıklı kırmızıdır ve siyahı da bulunmaktadır.

  Kep şapka: Alman ordularının kasketine denmektedir. Daha önceleri hemşirelerin kullandıkları özel başlıkları olarak bilinen bir şapka türüdür. Özelliği ise düz üstü taç şeklinde bir tür şapkadır.

  Sombrero şapka: Hasır ve keçeden üretilen bir şapka türüdür. Özelliği ise geniş kenarları ve yüksek tepesi olan bir türdür.

  Kaptan şapka: Akdeniz ülkelerinde  ve günümüzde denizle uğraşan kişilerin kullandıkları türlerdir. Özelliği ise siperli ve beyaz renkte bir şapka türüdür.

  Disket şapka: Başı güneşten korumaya yarayan bir şapka türüdür. Özelliği ise geniş kenarlara sahip bir türdür.

  Mini şapka: Bayanlara özel bir şapka türüdür. Özelliği ise minik ve süslü olmalarıdır. Sadece süs amaçlı kullanılan bir türdür.

  Avcı şapkası: Adından da anlaşılacağı gibi avcıların kullandığı bir şaka türüdür. Özelliği ise içerisi tüylü veya başı sıcak tutması amaçlı malzemelerle yapılan şapkalardır. Aynı zaman da kulakları da kapatmaktadır.

  Ponponlu şapka: Hazırları da bulunan fakat genelde el ile örülen şapka türüdür. Özelliği ise tepesinde ponponu bulunmakta ve kulakları kapatacak kadar kenarları uzun bir türdür.

  Bunların dışında Cloche şapka, viktoria şapka, güneşlik, kevgir şapka, fileli şapka, bone şapka, kapüşon şapka, tüllü şapka, balıkçı şapkası ve sekiz köşe kep şapka bulunmaktadır. Bunlar sadece belirli bir kısmıdır. Daha çok türleri bulunmaktadır. 

  ]]>
  Ot Türleri https://www.turleri.net/ot-turleri.html Mon, 11 Jun 2018 13:44:47 +0000 Ot türleri, Bitki türlerinin de genel adıdır. Ot, kültür bitkilerine verdiği sakıncalar sebebinden dolayı tercih edilmeyen bitki grubuna verilen genel bir isimdir. Ot türleri, dünya üzerinde yer alan çıplaklıkları kapata Ot türleri, Bitki türlerinin de genel adıdır. Ot, kültür bitkilerine verdiği sakıncalar sebebinden dolayı tercih edilmeyen bitki grubuna verilen genel bir isimdir. Ot türleri, dünya üzerinde yer alan çıplaklıkları kapatarak doğa için bir dinamizim oluştururlar. Bağlarda bahçelerde boş tarım alanlarında yer alırlar. Bazen yol kenarında, kaldırım kenarındaki bir açıklıktan da kendini gösteren bir bitki grubudur. Ot türleri bulundukları iklimin ve toprağın yapısı ile alakalı olarak farklı özellikler gösterirler. 

  Ot türlerinin özellikleri nelerdir
  • Çok fazla kalıcıdırlar. Bu anlamda bir bakıma mücadeleci olarak doğarlar. 
  • Rekabet içinde yarıştıkları kültür bitkilerini yok ederek yaşamlarına devam ederler. 
  • Çoğalma ve artış kapasitesi yüksektir. Çok fazla sayıda üreme organına sahip bitki topluluklarıdır. 
  Ot türlerinin sınıflandırılması nasıldır
  • Tek yıllık ot türleri:Genel olarak tohum ile çoğalırlar. Ve büyür iken etraflarına tohum bırakarak tekrar üreme için olanak tanırlar. 
  • İki yıllık ot türleri: Açıklama olarak çimlenme ve tohum verme süreleri arasında iki yıl olması neticesi ile bu adı alırlar. 
  • Çok yıllık ot türleri: Tohumları ile çoğalan ve günle ve de yıllar itibari ile gelişerek ilerleyen aynı kök yapısına sahip ot türleri grubudur.
  Ot türlerinin faydalı, bol vitaminli, mineralli bir çok çeşidi bulunmaktadır. Ot türlerinin çoğunluğu bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Sayılamayacak kadar sayıda ot türü vardır. Ot türleri şifa, hastalık, ilaç, cilt, güzellik, dermatoloji gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Ot türlerini yabani ve kültür olarak ayırabilmek çok önemlidir. Çünkü her ot yenilmez ya da herhangi bir şekilde tüketilmez. Bazen tüketilmesi ciddi boyutlarda zarar verebilmektedir. Bu sebeple ot türleri isimleri ve özellikleri bilinerek tüketilmesi gerekir.
  ]]>
  Tetra Türleri https://www.turleri.net/tetra-turleri.html Mon, 11 Jun 2018 19:37:50 +0000 Tetra Türleri; Afrika, Orta ve Güney Amerika sularında yayılmış olan ve yayıldığı alanın genişliğine bağlı olarak birçok farklı çeşidi olan bir türdür. Sert karakterli ve dişli yapıları yüzünden birçok farklı türl Tetra Türleri; Afrika, Orta ve Güney Amerika sularında yayılmış olan ve yayıldığı alanın genişliğine bağlı olarak birçok farklı çeşidi olan bir türdür. Sert karakterli ve dişli yapıları yüzünden birçok farklı türle birlikte ve bitkili akvaryumlarda beslenmeleri önerilmez. Yumuşak yapılı bitkileri parçalar, diğer türleri öldürebilirler. 6 ila 8 pH değeri olan sulara kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Kare kanatlı türler olarak da sınıflandırılmışlardır. 

  En Sık Beslenen Tetra Türleri ve Özellikleri;
  • Neon tetra türü; Küçük yapılı parlak renklere sahip bir tetra türüdür. Diğer tetra türlerine göre akvaryum ortamına daha çabuk uyum sağlar, bu yüzden hobicilerin sıklıkla tercih ettiği bir türdür. Anavatanı Peru ve Brezilya kıyılarıdır. Yetişkinleri 3 cm uzunluğa erişebilir. Bu  türün üyeleri grup halinde hareket eder. Suyun pH değerlerine karşı çok hassastır. Aşırı sert ve kireçli sularda hemen hastalanarak ölebilirler. Yumuşak ve tatlı su balıklarıdır. Küçük akvaryumlarda üremeleri zordur, her varyete 8'li bir gruptan oluşur. Bu tür barışçıl bir tür olduğu gibi bitkili akvaryumlarda beslemek için de uygun karakterlidir.  
  • Kardinal tetra türü; Renkleri neon tetralara benzese de neon tetralardan daha büyük yapılı olan tetra türüdür. Anavatanı Güney Amerika kıyılarıdır. 1 yaş civatında yetişkin olurlar. En az 6'lı gruplar halinde bakılmaları gerekir. 1 yaş civarında erişkinliğe ulaşır ve çiftleşmeye başlarlar. Gurami, Discus ve Cüce chiclid türleri ile birlikte aynı akvaryumda bulunabilirler. Hatta bu türlerle birlikte bakıldıklarında grupça hareket etme kabiliyetleri daha da artar. Barışçıl tetra türlerinden biridir. Üremeleri için karanlık ve bitkili akvaryumlar oluşturulmalıdır. Yavrular 5 gün boyunca kuluçkada kalırlar. Dişi ve erkekleri birbirlerine benzemekle birlikte dişilerin burun yapısı daha yuvarlak hatlara sahiptir. 
  • Kırmızı ağız ya da kırmızı burun tetra; Bu türün en ayırıcı özelliği baş bölgesinden ağız bölgesine kadar uzanan kırmızı renkli yapısıdır. Baş bölgesi hariç tüm vücut metalik renklerle kaplıdır. Sürü ile birlikte hareket ettiklerinden en az 6'lı gruplar halinde beslenmelidir. Diğer tetra türlerine nazaran daha renksiz ama hastalıklara daha dayanıklı bir türdür. Ayrıca akvaryum ortamında kolayca üreyebilirler. Dişileri ile erkeklerini birbirlerinden ayırmak zordur. Yetişkinleri 7 cm boya ulabilirler. Yumurtalarını bitki kökleri altına sakladıklarından akvaryumlarında anubias gibi yenmesi zor olan bitkiler olması gerekir. 
  • Kırmızı yüzgeç tetra; Özellikler bakımından kırmızı burun tetralara benzemekle birlikte kırmızı yüzgeç tetralarda tüm vücut metalik renklerde iken kuyruk ve yüzgeçler kırmızı renklidir. 6'lı gruplar halinde yaşarlar.  
  • Penguen türü tetra; Anavatanı Peru olan ince yapılı bir türdür. Boyu yetişkinlerde 6 cm civarına kadar uzayabilir. Özel bir besin türü olan Artemia ile beslenmesi gerekir. Dişiler erkeklere göre daha iri yapılıdır. Gruplar oluşturulurken 2 erkek ve 3 dişi tetra olacak şekilde 5'li gruplar halinde beslenmelidir. Kendi yumurtalarını yemeye meğilli oldukları için çiftleşmenin ardından yumurta dökmüşlerse ayrı tanklara alınmaları gerekir. Amazon türü balıklarla birlikte aynı akvaryumda bakılabilirler. Hazırlanan akvaryum koyu renkli kumlarla döşenmelidir. 
  • Paltalu tetra türü; Akvaryumcuların en sevdiği tetra türlerinden biri de paltolu tetralardır. Anavatanı Amazon nehri kıyılarıdır. Metalik koyu renkleri üzerinde iki uzun bant şeklinde şeritler uzanır. Akvaryumları kayalık olmalıdır. Sert yapılı bir tür olduğu için diğer türlerle birlikte bakılacaksa dikkat edilmelidir. En az 6'lı gruplar halinde bakılması gerekir. 
  ]]>
  Vatoz Türleri https://www.turleri.net/vatoz-turleri.html Tue, 12 Jun 2018 09:25:39 +0000 Vatoz türleri; Omurgalı balık türlerinden biri olan vatozlar bilinen 200 farklı türden oluşmaktadır. Bu türlerin bir çoğu kendi yaşam alanları içinde evrimleşerek diğer vatozlardan küçük farklarla ayrılırlar. Türün çoğ Vatoz türleri; Omurgalı balık türlerinden biri olan vatozlar bilinen 200 farklı türden oluşmaktadır. Bu türlerin bir çoğu kendi yaşam alanları içinde evrimleşerek diğer vatozlardan küçük farklarla ayrılırlar. Türün çoğu üyesi kendini deniz tabanındaki kumların içerisine saklayarak yaşamını kumun içinde sürdürür. Fiziki özellikleri ile diğer birçok balık türünden ayrılan vatozlar akvaryum hobisi olanlarında en sevdiği türlerden biridir. Boyları türlerine göre farklı olmakla birlikte 30 cm'den 2 metreye kadar değişebilmektedir. Tüm türlerinde deri üzerinde ya da kuyruklarında kendilerini korumak için kullandıkları küçük dikenler vardır. Bazı türleri IUCN tarafın nesli tükenmekte türler arasına alınarak kırmızı listeye eklenmiştir. 

  Bazı vatoz türleri ve özellikleri
  • Yıldızlı vatoz türü; Türkiye kıyılarında da rastlanabilen bu türün yetişkinleri 50 cm boyunda ve sırt yüzeyinde siyah parlak yıldız benzeri benekleri olan bir türdür.  
  • Boynuzlu vatoz türü; Bu türün vatozları özellikle yavruları ile ilgili konularda sosyal özellikler gösteren ve diğer türlere karşı saldırgan yapıda olmayan bir yapıları vardır. Kendi bölgelerini korurken grup olarak hareket ederler. Yumurta dökmek içinse karanlık yerleri tercih ederler. Bu tür bazı hobiciler tarafından akvaryumlarda da beslenmektedir. 
  • Kamçıkuyruk vatoz türü; Temiz sularda yaşamayı tercih eden pasif bir türdür. Yosunlarla beslenirler. Diğer balık türlerine karşı saldırgan yapıda değildir. 
  • Benekli kamçı kuyruk vatoz; Yaşadığı sulara göre rengi koyudan açığa değişebilen bir vatoz türüdür. Kumların altında saklanmayı sever. Grubun bazı üyeleri agresif olmakla birlikte genelde barışçıl olan vatoz türlerinden biridir. 
  • Tırpana vatoz; Bu türün üyeleri yaklaşık 2,5 metre boya ve 80 kilo ağırlığa kadar ulaşabilirler. 
  • Farlowella türü vatoz; Barışçıl ve sakin türlerden biridir. Deniz tabanı yerine temiz dere ve nehir kıyılarında ve bol bitkili alanlarda yaşar. Yuvarlak taşların altına ya da bitki köklerinin altına saklanır. Kamuflaj yeteneği gelişmiş olan bir vatoz türüdür. Bu yüzden akvaryumcular tarafından da beslenmek için tercih edilen farlowellalar birçok balığın olduğu tanklarda strese girebilir. 
  • Leopar türü vatoz; Bilinen ömrü 15 yıl kadar olan bu vatoz hızlı büyüme özelliğine sahiptir. İçinde bulunduğu alan ne kadar geniş olursa o kadar büyür. Üreme şekilleri hakkında bugüne kadar kesin bir bilgi edinilememiştir.  Dişi ve erkekleri farklı fiziksel özelliklere sahip olup dişiler yuvarlak hatlara sahipken erkekleri ince ve uzun yapılıdır. Kendi bölgesini koruma eğilimi gösteren bu tür kendi bölgesine giren diğer balıklara ve türdeşlerine karşı saldırgan bir tutum sergileyebilir. 
  • Barbatum türü vatoz; Akıntılı suları seven bir vatoz türüdür. Hem etçil hem de otçul beslenebilir. 10 ila 15 yıl arasında yaşarlar. 
  • Yelken yüzgeçli vatoz türü;  Adını yelkene benzeyen ve parlak yapılı yüzgecinden almıştır. Sırt yüzgeci güneş ışınları altında rengarenk ışınlar yayar.  Kumun içinde gömülmek yerine kütük ve kayaların altına saklanır. Hobicilerin ilgi gösterdiği barışçıl türlerden biridir.   
  ]]>
  Eklem Türleri https://www.turleri.net/eklem-turleri.html Wed, 13 Jun 2018 07:05:21 +0000 Eklem türleri; İskeletin hareket kabiliyetini sağlayan ve kemiklerin birleşim noktalarında yer alan, kıkırdak dokuya sahip eklem türleri oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak 3 farklı türe ayrılmaktadır. İskelet sistemi i Eklem türleri; İskeletin hareket kabiliyetini sağlayan ve kemiklerin birleşim noktalarında yer alan, kıkırdak dokuya sahip eklem türleri oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak 3 farklı türe ayrılmaktadır. İskelet sistemi içinde bulundukları bölgeye göre işlev kazanırlar. 

  Eklem türleri ve bulundukları bölgelere göre kazandıkları özellikler

  Oynar ya da hareketli eklem türleri; Bu eklemler kol, bacak ve kalçada yer alan ve her yöne hareketi sağlayan eklemlerdir. Esnek bir yapıya sahip olup kendi içlerinde farklı türlere ayrılırlar. Örneğin, diz eklemi oynar hareketli eklemler arasında sayılmakla birlikte menteşe tipi eklem olarak adlandırılır. Dizin hızlıca bükülmesi yeniden doğrulması işlevlerini yerine getirir. Baş parmakta yer alan eyer tipi eklem yine hareketli eklemler arasında yer alan oynar eklem türlerinden biridir. Oynar eklemler iki kemik arasında birbirlerine eklem bağı ile bağlıdırlar. Yaş ilerledikçe bu bağlar esnekliğini kaybederek hareket kabiliyetini yitirmeye başlar. Oynar eklemlerin zarar görmesini engelleyen eklem yastıkları ise kaygan bir yapıya sahiptir.  

  Yarı oynak ya da yarı hareketli eklem türleri; Kısıtlı ölçüde hareket kabiliyeti olan alt çene, omurga ve parmaklarda yer alan eklem türüdür. Oynar eklemlerdeki gibi eklem bağları eklem kesesi bulunmak sadece kıkırdak dokudan oluşur.  Eklem sıvısı ya da kemikler arasında boşluklar yoktur. Hareket kıkırdağın esnekliği ölçüsünde mümkündür. Oynar eklemler gibi yaş ilerledikçe yarı oynar eklemlerde de hareket kabiliyetinde azalma meydana gelir. 

  Hareketsiz yani oynamaz eklem türleri; Kemikler arasında sıkıca kaynamış olan ve hareket kabiliyeti olmayan bu eklemler kafatası, kuyruk sokumu ve sağrı omurları birbirine bağlar. Bu eklemler arasında kesinlikle boşluk bulunmaz. Kafatası eklemleri doğumdan sonraki ilk 7 yıl boyunca yumuşak yapılıdır fakat 7 yaşından sonra tamamen kemikleşirler.
  ]]>
  Göçmen Kuş Türleri https://www.turleri.net/gocmen-kus-turleri.html Wed, 13 Jun 2018 21:27:42 +0000 Göçmen Kuş Türleri: Adı üstünde göçmen olan bu kuşlar göçmen olarak yaşayan kuşlardır.  Anadolu toprakları bu kuşlar için, hem konaklama hem de geçiş güzergahıdır. Avrupa’dan ve İskandinav ülkelerinden, Afrika Göçmen Kuş Türleri: Adı üstünde göçmen olan bu kuşlar göçmen olarak yaşayan kuşlardır.  Anadolu toprakları bu kuşlar için, hem konaklama hem de geçiş güzergahıdır. Avrupa’dan ve İskandinav ülkelerinden, Afrika’ya göçlerde Anadolu topraklarını yol olarak kullanan göçmen kuşlar,sürekli olarak var ola gelmiştir. Bu durum yüzyıllardan beri devam eden bir döngü olup, halende devam etmektedir. Anadolu toraklarında yaşayan göçmen kuşların genel olarak özelliklere, birbirlerine çok yakın özelliklere sahiptir. Bu türleri iki kategoriye ayırmak en doğrusu olacaktır. Bu türler uzak doğu ve Afrika'dan gelip Anadolu topraklarından gelen göçmen kuşlardır. İkinci olarak da Uzak doğu ve Afrika’dan gelip belli bir zaman konaklamadan sonra Avrupa’ya göç eden kuşlardır. Bu durum havaların soğuması ısınması bahar, kış aylarını takip eden bir döngü ve asırlardır devam etmektedir. Bu durumda, Anadolu’da bulunan göçmen kuş türleri hangileri bir bakalım, Genelde göçmen kuşların isimleri göç ettiği bölgelere göre değişiklik gösterebilir. 

  Göçmen Kuş Türleri

  • Guguk: Bu kuşların kanat uzunluğu,60 cm. Gövde uzunluğunda 32 cm. Olarak tespit edilmiştir.
  • Kırlangıç: Bu göçmen kuşun genel özelliği, kanat Aralığı 35 cm. Gövde uzunluğu yaklaşık olarak 20 cm. Olarak ölçülmüştür.
  • Leylek: Bu kuşların kanat aralığı yaklaşık olarak 1,70 metre Gövde uzunluğu ’da yaklaşık olarak 1 metredir.
  • Tahtalı Güvercin: Bu kuşların kanat aralığı, yaklaşık olarak 75 cm. Gövde uzunluğu 40 cm. civarındadır.
  • Kelaynak kuşları: Bu kuşlarda göçmen kullardandır. Koruma altına alındıklarından göç etmelerine izin verilmemektedir.
  • Kara Sağan: Bu kuşların kanat Aralıkları,40 cm civarında olup, Gövde uzunluğu yaklaşık olarak 17 cm’dir.
  • Yaban Kazları: Bu kuşlarda Anadoluyu Sadece göç etmek için kullanırlar.
  • Yaban Ördekleri: Bu kuşlarda aynı yaban kazları gibi, Anadoluyu göç etmek için kullanmaktadırlar. 
  ]]>
  Büro Türleri https://www.turleri.net/buro-turleri.html Thu, 14 Jun 2018 12:39:11 +0000 Büro Türleri; Bürolar genel olarak, üstlendikleri işlevler ve iş görme yöntemleri çeşitleri bakımından, çeşitli türlere ayrılmaktadır. Büroları genellikle iki grupta incelemek mümkündür. Bunlar: çağdaş bürolar vel kl Büro Türleri; Bürolar genel olarak, üstlendikleri işlevler ve iş görme yöntemleri çeşitleri bakımından, çeşitli türlere ayrılmaktadır. Büroları genellikle iki grupta incelemek mümkündür. Bunlar: çağdaş bürolar vel klasik bürolardır. Klasik yani diğer adıyla geleneksel bürolar, fiziki bir mekanı bulunmakta olan bürolardır. Sanal çağdaş bürolar ise belli bir fiziki mekana gerek duyulmayan, sanal ortamlarda işlerin yapılmasını imkanlı kılan büro çeşitidir.

  Klasik Büro Türü;

  Klasik büro işleri, örgütsel olan faaliyetleri kolaylaştıran teknik nitelikte yapılmakta olan işlerdir. Bu işler, mal ve hizmet üretimi ile alakalı, ham madde ve diğer bilgilerin sağlanması, bunlarla ilgili kayıtlar ve maliyet hesapları, personel, ihtiyaç seçimi, bunların yerleştirilmesi, eğitim ve geliştirilmesi tayin ve terfi ettirmesi gibi klasik büro işlemleridir ve büro yöneticileri de, söz konusu olan işlerin yönetiminden sorumlu olan kişilerdir. Klasik bürolar, geleneksel büro faaliyetlerinin yapılmakta olduğu bürolardır.

  Uzmanlık Alanlarına Göre Büro Türü;

  Uzmanlık alanına göre bakıldığında bürolar, mesleki uzmanlık bilgilerine sahip şahıslar tarafından kurulmakta bürolardır. Uzmanlık alanlarına göre bürolar aynı zamanda özel büro olarakta nitelendirilirler. Uzmanlık alanlarına göre kurulan bürolar genel olarak, bir ya da iki kişi tarafından kullanılmaktadır.

  Ait Oldukları Kurumlara Göre Büro Türü;

  Bu bürolar, kamu kuruluşlarına ait bürolar ve özel organizasyonlara ait büro çeşitleridir. Özel organizasyonlara ait bürolar, daha fazla, üretim, hizmet ve ticaret işleriyle alakalı olan faaliyetlerin yerine getirildiği büro türüdür. Üretim işletmelerindeki bürolar, temel maksadı, ham maddeleri kullanılacak halde, ürüne dönüştüren işletmelerdeki bürolardır. Fabrika büroları bu büro türünün içerisine girer.

  Özel Ya da Kapalı Büro Türü; 

  Çalışan kişilerin tek başına ya da,  birkaç kişinin birlikte kullanmakta olduğu bürolardır. En fazla 4 kişinin birlikte çalıştığı küçük odalar şeklindedir. Açık büroların avantajları, kapalı büroların dezavantajları durumuna gelmektedir.

  ]]>
  Hücre Türleri https://www.turleri.net/hucre-turleri.html Fri, 15 Jun 2018 12:16:30 +0000 Hücre Türleri, yapısal olarak ikiye ayrılırlar. Canlı organizmaların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı taşına hücre denir. Bütün canlı organizmalar hücrelerden meydana gelmiştir.Hücre T Hücre Türleri, yapısal olarak ikiye ayrılırlar. Canlı organizmaların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı taşına hücre denir. Bütün canlı organizmalar hücrelerden meydana gelmiştir.

  Hücre Türlerinin Sınıflandırması

  Hücreler yapı ve özellik bakımından genel olarak ökaryatik ve prokaryotik hücreler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

  Prokaryotik Hücreler ve Özellikleri

  Kalıtımdan sorumlu olan DNA stoplazmada dağılmış şekilde bulunur. Ribozomları vardır ancak çekirdek zarı ile çevrili çekirdekleri ve sitoplazmada mitokondri gibi zarlı organelleri yoktur. Zarla çevrili çekirdeği bulunmayan hücrelerdir. Bakteriler ve mavi-yeşil algler prokaryotik hücrelerden oluşur. Bu hücrelerde yaşamsal olaylar sitoplazma ve hücre zarında gerçekleşir. Mitoz bölünme ile çoğalmazlar. Kromozomun kendini eşlemesiyle hücre bölünür ve çoğalır.

  Prokaryotik Hücrelerin Bulunduğu Canlılar
  • Bakteriler
  • Mavi-yeşil algler
  • Riketsiyalar
  • Aktinomisetler
  • Mikroplazmalar
  • Arkeler

  Ökaryotik Hücreler ve Özellikleri

  Ökaryot kelimesi, Latince'den gerçek (eu) ve çekirdek (karyon) kelimelerinin türetilmesiyle oluşmuştur. Bu kelime ökaryot hücrelerin zarla çevrili bir çekirdeğin temel bileşen olmasından ileri gelmektedir. Kloroplast ve mitokondri gibi organelleri de bulunur. 

  Ökaryotik Hücre Çeşitleri

  Ökaryotik hücreler yapısal olarak benzer olmalarına rağmen bazı küçük farklılıklar gösterebilirler. Genel olarak ökaryotlar hayvan, bitki, mantar ve protista olarak dört gruba ayrılırlar. 
  • Bitki Hücresi; Diğer hücre türlerinden çok farklılık gösterirler. Zarla çevrili bir merkezi koful bulunur. Bunun yanında plastitler, hücre çeperi gibi kendine özgü organelleri bulunur.
  • Hayvan Hücresi; Hücre duvarı ve kloroplastları bulunmaz. Ayrıca kofulu da diğer hücre tiplerine nazaran daha küçüktür. Hücre zarı çok esnek olduğu için çeşitli şekilleri alabilir. 
  • Mantar Hücresi; Yapısal olarak hayvan hücrelerine benzer. Farklı olarak hücre duvarı kitinden oluşur ve hücreler birbirinden daha az ayrışmıştır. 
  • Protista Hücresi; Bitki, hayvan ve mantar sınıflarından herhangi birine girmeyen canlıların ait olduğu hücre sınıfıdır.  
  ]]>
  Elbise Türleri https://www.turleri.net/elbise-turleri.html Fri, 15 Jun 2018 15:01:09 +0000 Elbise türleri, Elbiseler kadınların hem günlük hayatta hem de özel günlerde vazgeçemeyecekleri, şıklıklarını tamamladıkları olmazsa olmaz bir parçalardır. Kişinin üzerine giydiği her kıyafet de mekana, ortama veya günü Elbise türleri, Elbiseler kadınların hem günlük hayatta hem de özel günlerde vazgeçemeyecekleri, şıklıklarını tamamladıkları olmazsa olmaz bir parçalardır. Kişinin üzerine giydiği her kıyafet de mekana, ortama veya günün özelliğine göre değişiklik gösterir. Mesela evin içinde rahat olarak giyilen bir elbiseyle bir akşam yemeğine gidilmez yada düğün için aldığınız şık gösterişli bir elbiseyle, ev gezmesine gidilmez. Bu sebeplerden dolayı da elbiselerin de şıklığına, kesimlerine, kollarına veya etek kısımlarına göre çeşitleri vardır. Ayrıca vücudunuzu tanımak veya şekline göre bir elbise türü seçmek alışveriş yaparken işinizi de oldukça kolaylaştırır.

  Kesimlerine veya tasarımlarına göre elbise türleri,
  • Balık elbise, kadınların basen kısmından aşağıya doğru açılarak devam eden bir elbise türüdür. Balık kesim elbiseler özel günler için sıkça kullanılan modellerdendir.
  • Prenses elbise, kadınların bel kısmından aşağıya kadar açılan, bel kesimi oldukça yüksekte ve gelinliklerde de kullanabilen bir modeldir.
  • Düz elbise, günlük hayatta, yakın gezmelerde veya ev ortamında rahatlıkla kullanılabilecek klasik bir elbise modelidir. Ayrıca düz elbiselerin abiye tarzları da mevcuttur.
  • Balon elbise, kadınların hemen göğüs altından kesilip, dizin üstüne kadar kabarık şekilde kabaran etekli bir elbise türüdür. Özel günler için de ideal bir modeldir.
  • Düşük bel elbise, bel hizasına kadar düz inip, kadınların düşük bel pantolun tam kesim yerinden başlayan, diz üstüne kadar devam eten etekli bir modeldir. Günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilir.
  • Etek elbise, elbise modelinde olan fakat etek ve bluz gibi iki parça görünen elbise modelidir.
  • Straplez elbise, kadınların üst göğüs hizasında biten ve hiç bir şekilde askı parçası olmayan elbiselerdir.
  • Gömlek elbise, üst bölgesi gömlek modeli olan, çoğu zaman göğüs kısımları düğmeli olan bir elbise türüdür.
  Bunlarla birlikte, isteğe ve vücuda göre de seçilen elbise türleri, renklerine kumaşlarına ve askı kısımlarına göre de değişiklik gösterirler.
  ]]>
  Vajina Türleri https://www.turleri.net/vajina-turleri.html Sat, 16 Jun 2018 13:34:42 +0000 Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görünüş olarak koç kafasına benzemektedir. Tabi bazı özellikleri Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görünüş olarak koç kafasına benzemektedir. Tabi bazı özellikleri kadından kadına değişmektedir. Vajina, cinsel ilişkiyi ve doğumu sağlar. 8 ile 10 cm arasında bir uzunluğa sahiptir. 15 cm kadar genişleyebilir. Vajinanın 7 bölümü vardır.

  Vajinanın bölümleri
  • Klitoris: Küçük oval bir yapıdır. Vajinanın en duyarlı bölgesidir. Genişliği ve büyüklüğü kadından kadına değişmektedir.
  • Dış dudaklar: Vajinanın dış kısmındaki iki kenarda bulunan içerisinde yağ bezleri bulunduran dudak şeklindeki yapılara denir.
  • Küçük dudaklar: Büyük dudakların iç kısmında yer alır.
  • Üretra ağzı: Klitorisin alt kısmında yer alan idrarın çıktığı yerdir.
  • Kızlık zarı: Hymen olarakta bilinir. Vajinanın girişinde bulunan ince 1,5 cm lik deri kıvrımıdır. İlk cinsel ilişki sırasında yırtılır ama bazen ilkinde yırtılmayada bilir. Kadından kadına değişir.
  • Perine bölgesi: Doğumda bebeğin başının çıktığı esnada esneyen bölümdür. 
  • Anüs: Dışkı bölgesidir. Bu bölümde en çok basur şikayeti görülmektedir.
  Vajina türleri:
  • Kapalı vajina: Dudaksız vajina kutu vajina olarakta adlandırılır. Genital bölge dış dudaklarla kapalı bir haldedir. İç kısım gözükmez. Bu gibi durumlarda karşı cins bakire olarak görür. Kapalı vajinalar genellikle dardır.
  • Kalın dudaklı vajina: Genellikle esmer ve siyahilerde olur. Doğu bölgelerinden daha çok görünür. Dış dudaklar iri ve uzundur.
  • Nokta klitorisli vajina: Bu vajina türleri küçüklerdir. Küçük ve kapalılardır. Dış dudaklar çok küçüktür.
  • Virgül vajina: Bu vajina türü büyük görünümlüdür. Klitoris olarak adlandırılan kısım aşağı doğru sarkık ve büyüktür. Bu durum kadına kolaylık sağlar.
  • Dağınık vajina: Vajinadaki dış dudaklar açık ve dağınıktır. Klitoris görünür. Zarf vajinanın tam tersidir.
  ]]>
  Çelik Türleri https://www.turleri.net/celik-turleri.html Sat, 16 Jun 2018 19:24:50 +0000 Çelik Türleri; çeliklerin mekanik ve fiziksel özellikleri, içinde ihtiva ettiği karbon yüzdesine göre sınıflandırılır. Mekanik Ve Fiziksel Olarak SınıflandırmaKalitesiz yumuşak çelikler; Çelik Türleri; çeliklerin mekanik ve fiziksel özellikleri, içinde ihtiva ettiği karbon yüzdesine göre sınıflandırılır. 

  Mekanik Ve Fiziksel Olarak Sınıflandırma

  • Kalitesiz yumuşak çelikler; Çekme dayanımı, aşınmaya karşı dirensi, sıcaklığa duyarlılığı olmayan çeliklerdir.
  • Kolay kaynak çelikleri; Karbon oranı %0.25’ten az olan çeliktir.
  • Yapı çelikleri
  • İmalat çelikleri
  • Islah çelikleri; Makine üretiminde kullanılmak amacıyla su vasıtasıyla sertlikleri arttırılabilen çeliklerdir.
  • Transmisyon çelikleri (Soğuk çekme çelik); İmalat ve ıslah çeliklerinin normal oda sıcaklığında bir veya birkaç kalıptan geçirilerek belli bir şekil almalarıyla elde edilen çeliktir
  • Paslanmaz çelikler; İçinde 12%- 26%  Cr bulunan çeliktir.
  • Takım çelikleri; Yüksek oranda karbon içeren ve yüksek alaşımlı çeliklerdir.
  • Kullanım yerlerine göre diğer çelikler; rulman çelikleri, yay çelikleri, sıfır derece altı çelikleri, açık hava koşullarına dayanıklı yapı çelikleri, yüksek sıcaklık yapı çelikleri, basınçlı kap çelikleri, valf (sübap) çelikleri, manyetik alandan etkilenmeyen çelikler, otomotiv sanayisinde kullanılan çelikler, çelik dökümler

  Bir çelik türü özellikleri açısından birden fazla sınıfta yer alabilir.

  Karbon Yüzdelerine Göre Çeliğin Sınıflandıırılması

  Düşük karbonlu çelikler: Bileşimlerinde en fazla %0,2 oranında karbon içeren ve düşük karbonlu çeliklerdir. Özellikleri; 

  • Yumuşaktır
  • Çekme mukavemetleri düşüktür
  • Sertleştirilebilme yetenekleri çok azdır
  • Kaynak olma özellikleri çok iyidir.

  Orta karbonlu çelikler: Bileşimlerinde %0,2-0,6 arasında içeren orta karbonlu çeliklerdir. Özellikleri;

  • Çekme mukavemetleri düşük 
  • Yumuşak çeliklere göre mukavemetleri yüksektir. 
  • Sertleştirilebilme yetenekleri ve kaynak olma özellikleri orta derecede sayılabilir.

  Yüksek karbonlu çelikler: Yapısal olarak %0,6-2 arasında karbon içeren çeliklerdir. Karbon içeriği arttıkça sertten çok serte doğru bir sertlik özelliği gösterirler. Özellikleri;

  • Çekme mukavemetleri diğer çeliklere göre daha fazladır, 
  • Sertleştirilebilme yetenekleri çok iyidir
  • Kaynak olma özellikleri çok zayıftır.
  ]]>
  Doğal Afet Türleri https://www.turleri.net/dogal-afet-turleri.html Sun, 17 Jun 2018 18:21:49 +0000 Doğal Afet Türleri, genel olarak can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Birbirinden farklı 31 adet doğal afet türü bulunmaktadır. Doğal afet türleri tamamen doğal yollarla oluşur fakat bazı durumlarda insanların da etki Doğal Afet Türleri, genel olarak can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Birbirinden farklı 31 adet doğal afet türü bulunmaktadır. Doğal afet türleri tamamen doğal yollarla oluşur fakat bazı durumlarda insanların da etkisi vardır. Afetin türüne göre etkisi, etki süresi ve verdiği zarar değişiklik gösterir. Bazı afet türleri bir anda ortaya çıkar, bazılarında ise afetin ortaya çıkışı uzun zaman alabilir. Doğal afet türlerini önlemek mümkün değildir fakat bunlara karşı önlem alıp afetin zararlarını en aza indirmek mümkündür.

  Doğal Afet Türleri Nelerdir

  Doğal afet türleri meteorolojik kökenli afetler ve jeolojik  kökenli afetler diye 2 ye ayrılır.

  Jeolojik Afet Türü: Bu afet türünün kaynağı yerin derinliklerinde olan doğal olaylar ya da yer kabuğudur. Bu afetlerin en çok görülenleri şöyledir;

  • Kaya düşmesi
  • Heyelan
  • Deprem
  • Çamur seli
  • Yanardağ patlamaları
  • Tsunami

  Meteorolojik Afet Türü: Atmosfer olaylarından kaynaklanan afet türüdür. Bu afetlerin en çok görülenleri şöyledir;

  • Çığ
  • Don
  • Fırtına
  • Sel
  • Aşırı kar
  • Tipi
  • Kuraklık
  • Orman yangını
  • İklim değişikliği
  • Hortum

   Doğal Afet Türlerinin Zararları

  • Ev ve yolların yıkılması
  • Mal ve can kaybı
  • Ciddi yaralanmalar ve psikolojik sorunlar
  • Ülke ekonomisinin zarar görmesi
  • Diğer canlı türlerinin yaşam alanlarının yok olması
  • Toprak kayıpları
  • Hastalıkların yayılması

  Doğal Afet Türlerinden Korunma Yöntemleri

  • Büyük-küçük tüm bireylerin bireylerin bilinçlendirilmesi gerekir.
  • Okullarda öğrencilerin doğal afet türleri konusunda bilinçlendirilmesi ve bu konularda eğitim verilmesi gerekir.
  • Ülkenin doğal bitki örtüsü korunmalı.
  • Büyük bina ve yapılar depreme karşı sağlam yapılmalıdır.
  • Deprem bölgesinde yüksek katlı binalar yapılmamalı.
  • Heyelan ve sel tehlikesi olan bölgelere set çekilmeli.
  • Yerleşim yerleri doğal afet türlerinin sık görüldüğü yerlerden uzak yapılmalı.
  • Milli parklar artırılmalı ve kurak alanlar ağaçlandırılmalı.
  ]]>
  Felsefe Bilgi Türleri https://www.turleri.net/felsefe-bilgi-turleri.html Mon, 18 Jun 2018 08:35:44 +0000 Felsefe Bilgi Türleri; Felsefenin bir alt dalı olan epistemeloji yani bilgi felsefesi var olan bilgileri kaynağını ve nereden elde edildiklerini inceler. Aynı zamanda bu bilgileri nerede kullanacağımız ve bilginin özünü irdeler. B Felsefe Bilgi Türleri; Felsefenin bir alt dalı olan epistemeloji yani bilgi felsefesi var olan bilgileri kaynağını ve nereden elde edildiklerini inceler. Aynı zamanda bu bilgileri nerede kullanacağımız ve bilginin özünü irdeler. Bilgi özne ve nesne arasındaki anlamlı ilişkiden ortaya çıkar ve tek bir çeşit bilgi yoktur. Farklı bilgi türleri vardır. 

  Felsefe Bilgi Türleri Şunlardır,

  Gündelik Bilgi: Daha çok günlük yaşamı kolaylaştırmak için vardır ve insanlara yarar sağlar. Genel geçerliliği yoktur. Kesinlik içermez. Bilimsel kanıtlama olmamasına karşın geniş bir kitle tarafından da doğru kabul edilmektedir. Örneğin; romatizmalı bir hastanın yağmur yağacağını bilmesinin bilimsel bir yönü olmamasına karşın romatizmalı hastalar yağmur yağacağını tahmin edebilir. Ya da nane limonun gribe iyi gelmesi gündelik bilgidir. 

  Teknik Bilgi: El aletleri ve araç gereçlerin bilgisidir. Burada insan yaşamını kolaylaştıracak araç gereçlerin yapımıyla ilgili bilgiler söz konusudur.İlk olarak el aletleri sonrasında makineler ve ardından teknolojiyle beraber insan değerinin azaldığı bilinmektedir. Makineler insanların yaptığı işin çok daha fazlasını yapmakta, insan ise makinelerin birer  uzantısı konumuna düşmektedir.  

  Bilimsel Bilgi: Deney yoluyla kanıtlanmış ve kesinlik içeren bilgi türüdür. Kesinlik içerir. Örneğin suyun 100 derecede kaynaması bilimsel bilgiye örnektir. Her yerde aynıdır ve genel geçerliliği vardır. Birikimli olarak ilerler. Bilimin gelişmesi ve ilerlemesi insanlığın ve teknolojinin de gelişmesine katkı sağlar. 

  Sanat Bilgisi: Özneldir. Herkese göre farklılık söz konusudur. Felsefede buna relative denir. sanat eseri tektir, biriciktir. Yalnızca bir kez yapılır. Örneğin bir ressam aynı manzaraya bakarak aynı resmi çizemez. Duyguları bakış açısı, ışığı  değişir. 

  Dini Bilgi: Dogmatiktir. Sorgulanamaz. Dini bilgi pratiktir. Gerçek yaşamdaki ibadetler buna örnek verilebilir. Dini bilginin amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. İnsana iç huzur ve güzel ahlak verir. Kişiler ölümden sonraki yaşamı düşünerek daha iyi ve ahlaklı bir yaşam sürmeyi amaç edinirler. 

  Felsefi Bilgi: Özneldir fakat rastgele değildir. Tutarlı, geçerli ve evrenseldir. Felsefe bilgisi birikimli değil yığılarak ilerler. Felsefede soru sormak önemlidir cevaplar asıl amaç değildir. Düşünme yeteneğini geliştirir. Her filozof kendi düşüncesine göre felsefi bakış açısını ortaya koyar. Fakat her fikir ortaya atan filozof olmaz. Çünkü bunun için sistemli, tutarlı ve evrensel olmak tümel bir bakış açısı geliştirmek gereklidir. 
  ]]>
  Tahvil Türleri https://www.turleri.net/tahvil-turleri.html Mon, 18 Jun 2018 12:14:15 +0000 Tahvil türleri: Güvenli bir yatırım aracı olan tahviller bankaların, devletin ve anonim şirketlerinin kendisi için finansman sağlamak amacıyla çıkardıkları kağıtlara verilen addır. Kişiye sağladığı olanak ve güvencelere Tahvil türleri: Güvenli bir yatırım aracı olan tahviller bankaların, devletin ve anonim şirketlerinin kendisi için finansman sağlamak amacıyla çıkardıkları kağıtlara verilen addır. Kişiye sağladığı olanak ve güvencelere göre birçok tahvil türleri bulunur.

  Tahvil türleri

  Devlet tahlilleri, Hazine Müsteşarlığının çıkardığı iç borçlanma senedi devlet tahvilleridir. Hazine bonoları, merkez bankası ve belediyelerin çıkarttıkları tahviller devlet tahlilleri grubuna girer. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve süresi 6 aydan uzun olan tahviller devlet tahvilleridir.

  Özel sektör tahvilleri, finansman sağlamak amacıyla ve uzun vadeli yabancı sermaye elde etmek için özel şirketlerin çıkarmış olduğu tahviller özel sektör tahvilidir.

  Başabaş tahviller, ihraç edilmiş yani çıkarılmış bir tahvilin nominal değer ile satışa sunulması için başabaş tahvil çıkarılır.

  İkramiyeli tahviller, tahvil satışına teşvik etmek amacıyla tahvillerde uygulanan erken satış primi veya faiz gibi avantaj sağlamak için uygulanan ikramiyeli tahviller, ülkemizde tahvilin sahibine faiz dışında hiçbir ekstra katkı sağlamaz.

  Pirimli tahviller, nominal değerden daha düşük değerle satışa sunulan tahvillerdir.

  Nama/Hamiline tahvil, tahvillerde isim belirtilmesi şirkete bağlıdır. Tahvilde isim belirtildi ise nama, yazılı belirtilmediyse hamiline tahvil dir.

  Garantili/garantisiz tahviller, bir banka veya holdingin güvencesinde olan bu tahvillerin garantisi tahvil faizinin ve bedelinin geri ödenmesi ile sınırlandırılır. 

  Paraya çevirme kolaylığı olan tahviller, ihraçtan sonra işlenmiş günlük faiz ile beraber nakite çevirebilen tahvillerdir.

  Endeksli tahviller, yatırımcıları faize karşı korumak için çıkarılan bu tahvil türünde tahvilin ana parası döviz ve altın gibi yatırımlara göre artırılarak kişiye ödenir.

  Hisse senetleri ile değiştirilebilen tahviller, vadeleri minimum 2, maksimum 7 yıl olan bu tahvil türü, tahvil sahibine artırılan sermayeyi temsil eder.

  Sabit ve değişken faizli tahviller, ileriye yönelik faiz sorununu engellemek amacıyla 3-6 aylık veya 1 yıllık dönemlerde kuponları bağlı faiz ödenmesini içeren tahvil türüdür.

  Kara iştirakli tahviller, satışlara teşvik etmek amacıyla anonim şirketler tarafından şirketin karına iştirak etme olanağı sağlamak için ihraç edilen bu tahviller, tahvil sahibinin vade sonunda ana parayı geri ödemesi ile çıkarılır.
  ]]>
  Sarmaşık Türleri https://www.turleri.net/sarmasik-turleri.html Tue, 19 Jun 2018 07:24:29 +0000 Sarmaşık Türleri; Sarmaşıklar yaprak döken, her dem yeşil, çiçeklenenler, otsu, odunsu olarak bir çok çeşitleri vardır. Bazen bir alanı görsel olarak güzelleştirmek için kullanırken bazende görünmesini istemediğimiz alan Sarmaşık Türleri; Sarmaşıklar yaprak döken, her dem yeşil, çiçeklenenler, otsu, odunsu olarak bir çok çeşitleri vardır. Bazen bir alanı görsel olarak güzelleştirmek için kullanırken bazende görünmesini istemediğimiz alanlarda kamufle amaçlı olarak peyzajda kullanılır. Ülkemizde yetişen bir çok sarmaşık türleri mevcuttur. 

  Bazı Sarmaşık Türleri;

  Amerikan Sarmaşığı; Latince ismi Ampelopsis veitchii olan bu bitki çok yıllık odunsu bir bitkidir. Kışın yapraklarını döken bitki sonbaharda yaprak renginin kırmızı hali ile çok dikkat çekicidir. Yaprakları parlak ve üçlü yaprakcıkdan oluşur. Haziran-Temmuz aylarında minik çiçekler açar ve sonra üzüm şeklinde minik meyveler oluşturur. Çok hızlı gelişim gösterir. Peyzajda kullanım alanı çit ve duvar olabilir. İyi bir tırmanıcıdır.

  Acem Borusu; Latince ismi Campsisi  radicans olan bitki bignoniaceae familyasına ait bir sarılıcıdır. Kışın yapraklarını döker. Çiçekleri gramofonu andırır ve turuncu renktedir. 10 metreye kadar boylanabilen bitki çok kolay yetişebilir. Bol güneş sever.

  Gelin Duvağı-Bodrum Çiçeği; Begonvillea galbra isimli olan bu sarmaşık mor, beyaz, turuncu, kırmızı renkleriyle göz alıcı odunsu bir sarmaşıktır. Güneşli, aydınlık yerleri sever ve rüzgardan, soğuktan korunaklı yerlere dikilmelidir. Yoğun çiçekleriyle peyzajda sık rastlanan bir türdür.

  Duvar Sarmaşığı; Hedare helix isimli sarmaşık her dem yeşil oluşu canlı yeşil yaprakları ile iyi bir kamufle bitkisidir. Gölgeye dayanıklıdır, güneş ihtiyacı çok yoktur. 

  Hanımeli; Lonicera isimli sarmaşık bulunduğu yeri saran ve gelişen mis gibi kokusu olan bir sarmaşık türüdür. Çiçeklerinin güzelliği, kokusu ve dayanıklı bir bitki olmasından dolayı çokça kullanılır. Hanımelinin ana vatanı Avrupa dır. Soğuk havalar dayanıklı olan hanımeli -30 °C dereceye kadar dayanıklıdır. Yetiştiği yere göre ya yaprak döker baharda canlanır yada yapraklı devam eder uygun zamanda çiçeklenir. Çiçek açabilecek olgunluğa gelmesi 3-4 yaşında olması gerekir. Güneş çiçeğin açmasında önemli bir etkendir.
    
  Çarkıfelek; Passiflora coerulea isimli bu sarmaşık türü her dem yeşildir. İlkbahar yaz aylarında mükemmel mavimsi çiçekler açar. 8 metreye kadar boylanabilen bu sarmaşık iyi bir yer örtücüdür ve bahçe çiti, bahçe duvarında güzel görüntüsüyle tercih edilebilir. Passiflora tıpta da sakinleştirici olarak ilaç yapımında kullanılır.

  Beyaz Çiçekli Yasemin Sarmaşığı; Jasminum officinale isimli bu sarmaşık türleri, yaprak döken ve her dem yeşil türleri de mevcuttur. Ilıman iklim bitkisi olmasından dolayı soğuğa dayanıklı değildir. Çiçekleri çok hoş kokular yayar. Bu sebeple kozmetik sektöründe, parfüm yapımında kullanılır. Aynı zamanda ilaç yapımında da kullanılır. Beyaz ve sarı renkli çiçekli olanları vardır. Estetik görüntüsü ve mis kokusuyla parklarda bahçelerde kullanılır.
  ]]>
  Egzersiz Türleri https://www.turleri.net/egzersiz-turleri.html Tue, 19 Jun 2018 14:54:11 +0000 Egzersiz Türleri; Bu makalemizde sizlere bir takım egzersiz türleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu egzersizler yapılırken bazı durumlarda bir takım egzersiz aletleri kullanmak gerekebilir. Birçok egzersiz türleri bulunmaktadı Egzersiz Türleri; Bu makalemizde sizlere bir takım egzersiz türleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu egzersizler yapılırken bazı durumlarda bir takım egzersiz aletleri kullanmak gerekebilir. Birçok egzersiz türleri bulunmaktadır. Bizler size bu egzersizlerden birkaçını açıklayacağız.

  Dayanıklılık Egzersiz Türleri (Aeorobik Egzersizleri); Büyük kas gruplarının çalıştırıldığı bu egzersiz türleri için kalp atımını ve solunum yollarının hızlandırması için amaçlanır. Bunun için de yürüyüş, yüzme, koşu ve bisiklet kullanılmaktadır.

  Yürüyüş; Tempolu ve hızlı bir şekilde yapılan egzersizlerden birisi olan yürüyüş egzersiz türleri oldukça az yaralanma riski bulunan egzersizlerden birisidir. Kalp kasının kuvvetlenmesinde ve bacakların kan dolaşımının hızlanmasında etkili bir egzersiz türüdür. Yürüyüş türü en az koşma kadar etkili bir tür olup yeterli enerjinin atılmasında önemli bir egzersiz türüdür. 

  Koşu; Kalp ve solunum sisteminin kapasitesini kademeli bir şekilde arttıran bu egzersiz türü aynı zamanda da kasların fiziksel olarak gelişmesine de yardımcı olur. Bu egzersizler türleri için yaralanmalardan en az biçimde faydalanabilmek için bilinç bir programın oluşturulması gerekmektedir.

  Yüzme;Kademeli olarak başlatılması gereken egzersiz türlerinin başında yüzme gelmektedir. İlk olarak en çok 500 metreye kadar yapılması tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda da kurallara riayet ederek yavaş bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu egzersiz türü yapılırken mutlaka havuz kurallarına uyulmalı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şarttır.

  Bisiklet; Ayakları ve bacakları bedenin ağırlığından kurtular bu egzersiz türleri için uyluk, bacak ve kalça kaslarını çalıştırmak amaçlanmaktadır. Koşu ve yüzmeye göre çok daha az riski bulunmaktadır. Kişinin nabız sayısı ile aldığı mesafeyi gösteren özel bisiklerin kullanılması sporcular için oldukça önemli bir husustur. Bu sayede ne kadar egzersiz yaptığını tespit edebilirler. 

  Ağırlık (Direnç) Egzersiz Türleri; Yapılan direnç aktiviteleri aynı zamanda da dayanıklılık çalışmalarına ilaveten büyük yapıdaki kasların geliştirilmesine yönelik olarak yapılan egzersizlerdir. 10'a kadar farklı egzersiz türleri bulunmaktadır. Hafta içinde 2 ya da 4 gün arasında yapılması gerekir. Gün içerisinde ise 10 ile 15 kez tekrar edilmesi gerekmektedir. Güven açısından herhangi bir tehlikesi bulunmayan bu tür egzersizler için serbest bir şekilde yapılan egzersizler yerine bir takım makinelerin tercih edildiği bilinmektedir. Yapılan bu tür egzersiz türleri için duruş ve hareketlerin doğruğulu ve çalışılan ağırlığın miktarı da oldukça önemli bir husustur.

  Esneklik Egzersiz Türleri; Kasların gergin bir şekilde tutularak 10 ile 20 saniye kadar tutulmasıyla yapılan egzersiz türleri olarak bilinmektedir. Haftada en az 2 ile 4 kez yapılması şarttır. Bu hareketler ise gün içerisinde 5 ile 8 kez tekrar edilmesi gerekmektedir. Özellikle de büyük kasların gelişimine yönelik olarak yapılan bu egzersizler oldukça önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Sık sık yapılması halinde kişinin daha da esnek bir kas yapısına sahip olması söz konusudur.

  Egzersiz Türleri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Yapılan egzersizler sırasında kişinin bir takım sorunlar yaşaması soz konusudur. Bu sorunlara karşı hastaların yapmış olduğu egzersiz türleri bırakılıp bir doktora danışılması gerekmektedir. Bu sorunlar şunlardır:
  • Bayılma ya da baş dönmesi
  • Bitkinlik, halsizlik ve aşırı yorgunluk hali
  • Çene ve kol bölgesinde oluşan ağrılar
  • Nefes darlığı çekilmesi durumunda yapılan egzersiz türleri bırakılarak uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir.
  ]]>
  Engel Türleri https://www.turleri.net/engel-turleri.html Wed, 20 Jun 2018 07:57:23 +0000 Engel türleri, zihinsel ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılır. Bu engeller genellikle doğuştan olan bir durumdur. Fakat trafik kazası gibi bir durum yaşayanlar fiziksel engelleri kaza sonrası meydana gelebilir. Örneğin hiçbir engel Engel türleri, zihinsel ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılır. Bu engeller genellikle doğuştan olan bir durumdur. Fakat trafik kazası gibi bir durum yaşayanlar fiziksel engelleri kaza sonrası meydana gelebilir. Örneğin hiçbir engel problemi olmayan bir kişi kaza sonucu gözüne cam girmesi sonucu gözünü kaybedebilir ve bu durum onu fiziksel engelli kılar. 

  Bazı Zihinsel Engel Türleri:
  • Down Sendromu: Down sendromunun basitçe tanımı bireylerde normal kromozom sayısı olan kırk altıdan bir fazla kromozoma sahip olma durumudur. Down sendromu genetik bir farklılıktır. 
  • Mikrosefali: Cinsiyet ve yaşa bağlı olarak kafatası ve çevresinin küçük olma durumudur. Kafatasının küçük olması beynin de küçük olmasına bir işarettir. Dolayısıyla bu bir zihinsel engeldir.
  • Otizm: Bu hastalık bebeklik sürecinde kendini belli eden bir hastalıktır. Eğer bebekte göz iletişimi kuramama ve çevreye ilgisizlik gibi sorunlar var ise otizm hastası olabilir.
  Bazı Fiziksel Engel Türleri: 
  • Cücelik: Bu hastalık bireyin normal insan boyundan oldukça kısa olması durumudur. Cinsiyete bağlı bir durum söz konusu değildir. Bu sorunun bir tedavisi yoktur, durumu kabullenmek ve kendiyle barışık olmak en iyisidir.
  • Görme Engeli: Doğuştan veya bir kaza sonucu ortaya çıkabilecek bir sorundur. Durumun derecesine göre tedavi edilebilme ihtimali vardır veya yoktur. Eğer kaza sonucu bir görme sorunu ortaya çıktı ise tedavi edilebilme olasılığı, doğuştan gelen görme olasılığının tedavi edilebilme olasılığına göre daha yüksektir.
  • Buerger Hastalığı: Kan damarlarının cerahatlanması durumudur. Bu durum zamanla damar tıkanıklığına sebebiyet verir. Genelde orta yaşlarda görülen bir rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalar sonucu bu hastalığa yakalananların çoğunun tütün tiryakisi olduğu gözlemlenmiştir. 
  ]]>
  Okul Türleri https://www.turleri.net/okul-turleri.html Wed, 20 Jun 2018 16:06:05 +0000 Okul türleri, yaşa, seviyeye, özel veya devlet olmasına, eğitim türüne göre değişir. Okul eğitim öğretim için kurulan binalara denilir. Eğitim veren kişiye öğretmen denir. Eğitim alan kişiye ise öğrenci denir. Okul her ç Okul türleri, yaşa, seviyeye, özel veya devlet olmasına, eğitim türüne göre değişir. Okul eğitim öğretim için kurulan binalara denilir. Eğitim veren kişiye öğretmen denir. Eğitim alan kişiye ise öğrenci denir. Okul her çocuk ve yetişkin için gidilmesi gereken yerdir. Kişiler yaşamlarını sürdürebilmek için eğitim almalıdırlar. Okullarda sosyal etkinliklerde yapılır. Okullarda eğiticinin dışında da personeller bulunur. Okul türleri ailenin gelirine göre değişebilir. Ancak belirli bir sıra halinde eğitim alınır. İlk olarak kreş ya da anaokulu sonra ilkokul daha sonra ortaokul ve lise bunlar bitince birey belirli sınavlara girerek üniversite eğitimide alabilir.  Mesleklere görede okullar vardır. Aynı zamanda dans, dil ve  spor içinde eğitim veren okul adı altında kurumlar vardır.
  Okul türleri:

  Devlet okulları: Devlet okulları devlete bağlı bazen ücretsiz bazende aidat adı altında bir miktar parayla işleyen okul türüdür. Devlet okulları altında okul çeşitleri bulunur. Bunlar seviye seviye değişir.

  Özel okullar: özel okullarda belirli bir miktar para ödenerek eğitim alınan okul türüdür. Devlet tarafından karşılanmaz. Özel yetenekli ve başarılı çocuklar için belirli bir kontejan vardır. Bursluluk sınavı altında başarı sınavlarına girilerek burslu eğitim almak mümkündür.

  Anaokulları: Okul çağına gelmemiş çocuklar için açılan oyunla eğitim verilen kurumlardır. 3 ile 6 yaş arası çocuklar için kullanılır.

  İlkokullar: Anaokulundan sonra geçilen öğretimdir. Bu eğitim kurumunda okuma yazma öğretilmeye başlanır. Seviye seviye artar. Matematik, türkçe ve 
  hayat bilgisi gibi genel dersler işlenir. 4 yıllık eğitim işlenir.

  Ortaokul: İlkokul kapsamındaydı. Daha sonradan ayrılmıştır.

  Lise:  Liseler meslek anadolu teknik sağlık olarak ayrılır. Meslek liselerinde belirli bir meslek üzerinde eğitim alınır. Sağlık liselerinde sağlık üzerine alınır. Teknik liseler genelde sanayi türü eğitim veren kurumlardır. Anadolu liseleri daha çok üniversite sınavı üzerine ders verir. Puan bakımından en yüksek lisedir. Anadolu liselerinde ise sayısal,sözel ve eşit ağırlık olarak ayrılır. 

  Üniversite: Bu kurum en üst eğitim kurumudur. Üniversite sınavlarındaki puanlara göre yer seçimi yapılır. Belirli bir bölüm üstüne eğitim verilen okul türüdür. Lisans, ön lisans ve yüksek lisans vardır. Profesör, uzman ya da akademisyen olmak mümkündür.
  ]]>
  Aşık Edebiyatı Nazım Türleri https://www.turleri.net/asik-edebiyati-nazim-turleri.html Thu, 21 Jun 2018 01:57:24 +0000 Aşık Edebiyatı Nazım Türleri, Edebiyatımızda önemli yeri bulunan nazım türlerinin başında aşık edebiyatı gelmektedir. Bu edebiyat türünün verilen örnekleri genellikle sözlü ürünler olup ünlü ozanlar tarafından a Aşık Edebiyatı Nazım Türleri, Edebiyatımızda önemli yeri bulunan nazım türlerinin başında aşık edebiyatı gelmektedir. Bu edebiyat türünün verilen örnekleri genellikle sözlü ürünler olup ünlü ozanlar tarafından aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Son dönem aşık edebiyatı sanatçıları ise Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş ve Aşık Gülabi'dir. Bu makalemizde sizlere aşık edebiyatı nazım türleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu edebiyatın 4 başlığı bulunmaktadır.

  Aşık Edebiyatı Nazım Türleri Ve Genel Özellikleri

  4 tane aşık edebiyatı nazım türü bulunmaktadır. Bunların isimleri ise Koşma, Semai, Varsağı ve Destanlardır.

  Koşma Nazım Türü Ve Özellikleri

  Aşık edebiyatı nazım türleri arasında en yaygın olanı ve en sevileni koşma türüdür. Genellikle lirik yapıya sahip konular işlenmektedir. Dört mısra şeklinde bölümlerre ayrılır. Dörtlük sayısı üç ya da beş de olabilir. Ancak istisnai olarak altılı koşmalar da bulunmaktadır. 11'li hece ölçüsüyle yazılmaktadır. Sözlü edebiyatın devamı niteliğinde ilk olarak koşma türünü sayabiliriz. Birçok farklı kafiye şekilleri kullanılmaktadır. Bunlar abab ccb dddb cccb ya da aaab cccb dddb gibi şekillerde oluşturulabilir. Şiirlerin son kısımlarında mahlas adı verilen şairin ismi geçmektedir. Aşık edebiyatı nazım türleri arasında koşmanın Divan edebiyatındaki karşılığı ise şarkı ya  da gazel olarak bilinmektedir.

  Edebiyatımızda koşma türünün en önemli temsilcileri Karacaoğlan, Aşık Ömer, Erzurumlu Emrah ve Bayburtlu Zihni'dir. Bu tür için saz eşliğinde çalınan ve belirli bir ezgiyle söylenen türleri bulunmaktadır. Doğa ve aşk konuları genellikle işlenmektedir. Bu durumun yanı sıra yalnızlık, gurbet, ayrılık, sıla ve ölüm gibi konular işlenmektedir. Aşık edebiyatı nazım türleri arasında koşmanın da kendi arasında 4 türü bulunmaktadır. Bunlar güzelleme, ağıt, taşlama ve koçaklamadır.

  Semai Nazım Türü Ve Özellikleri

  Semai kelimesinin anlamı işitilip öğrenilmiş olan şiirler demektir. Bazı yönleriyle aşık edebiyatı nazım türleri arasında koşmaya benzemektedir. Ancak bir takım şekil farklılıkları bulunmaktadır. 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 3 ile 6 dörtlüklerden oluşur. Bazı semailerin aruz ölçüsüyle yazıldığı da bilinmektedir. Bu durumun en temel sebebi ise bbazı ozanların Divan şairlerine özenmesinden kaynaklanmaktadır. Uyak düzeni koşmaya benzer. Benzer konuların koşmada olduğu gibi semaide de olduğu bilinmektedir. Bu türün söyleyeni bilinmektedir. Semailerin kendine özgü bir takım ezgileri de bulunmaktadır. Karacaoğlan semai türünün ünlülerindendir. 

  Varsağı Nazım Türü Ve Özellikleri

  Güneydoğu bölgesinde bulunan Varsak boyu ozanlarının söyledikleri aşık edebiyatı nazım türleri arasında yer almaktadır. Uyak düzeni semai türüne benzer olup 8'li hece ölçüsüyle yazılmaktadır. 3 ile 5 arasında dörtlüklerden oluşmaktadır. Sözleri ve müziği babacan, erkekçe, meydan okuyan bir havada yazılır. Bu tür dörtlüklerde genellikle Bre Hey Behey gibi ünlemler kullanılmaktadır. Talihten ve hayattan şikayet edilmektedir. Bu türün de en önemli sanatçısı Karacaoğlan'dır.

  Destan Nazım Türü Ve Özellikleri

  Aşık edebiyatı nazım türleri arasında önemli bir yeri bulunan destanların genellikle kahramanların hayatının anlatıldığı eserlerden oluşmaktadır. Özellikle de uluşların başından geçen büyük olaylar konu alınır. Toplumun ilgilendiren, deprem, yangın, savaş, ayaklanma gibi konular işlenmektedir. Aynı zamanda da bir takım yergiler (dalkavukluk, cimrilik ve mirasyedilik gibi) konulara da yer verilmektedir. Uyak düzeni koşmaya benzerdir. 11'li ya da 8'li hece ölçülerine göre yazılmaktadır. Uzunluk bakımından diğer türlerden ayrılır. Aşık Ömer ve Seyrani bu türün en önemli temsilcisi olup Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı oldukça önemli bir eserdir.

  ]]>
  Proje Türleri https://www.turleri.net/proje-turleri.html Thu, 21 Jun 2018 03:49:41 +0000 Proje Türleri, Proje belirli bir amacı gerçekleştirmek için yapılan plan olarak tarif edilebilir. Projeler elde edilmek için hangi yolların kullanılması gerektiği, öncelikle nerelerden başlanması gerektiğini belirlemek iç Proje Türleri, Proje belirli bir amacı gerçekleştirmek için yapılan plan olarak tarif edilebilir. Projeler elde edilmek için hangi yolların kullanılması gerektiği, öncelikle nerelerden başlanması gerektiğini belirlemek için yapılır. Yapılan amaca ya da iş koluna göre proje türleri değişiklik gösterebilir. Mimari iş kollarında ayrı tekstil kollarında ise farklı proje türleri farklılaşma gösterebilir. Biz bu yazımızda daha çok proje türleri genel anlamda kaça ayrılabilir. Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

  Kısa Süreli Projeler: Bu proje türlerinde elde edilen amaç genellikle kısa süreli bir işi gerçekleştirmek için yapılır. Mesela bahçesine ağaç dikmek isteyen bir kişinin bu bahçeye kaç tane ağaç dikebileceğini belirlemesi ya da hangi ağaç türlerini belirleyip o ağaçları dikmesi için yaptığı projeler kısa süreli proje türlerine örnek olarak verilebilir.

  Uzun Süreli Projeler: Tamamlanması, uygulanması ya da gerçekleştirilmesi aylar veya yıllar sürebilecek projeler bu proje türlerine örnek olarak gösterilebilir. Buzdolabı üretebilmek yapılan proje buna örnek olarak verilebilir. Bu tür projeleri gerçekleştirmek için ciddi araştırmalar yapılır. Bu proje türlerinde Ar-Ge çalıştırmaları önemli yer tutar.

  Eylem Projeleri: Toplumda meydana gelen sorunların çözülmesi için yapılan projeler bu proje türlerine denir. Toplumda önemli bir sorun haline gelen kadına şiddeti engellemek amacıyla uygulanmaya konulan projeler bu proje türlerine örnek olarak verilebilir.

  Araştırma-inceleme Projeleri

  Herhangi bir konuyu incelemek, bu konu hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi düzenleyip amaca uygun şekilde sunmak için yapılan proje türlerine araştırma ve inceleme projeleri denir. Birçok ülkenin kitap okuma oranlarını belirleyip, kendi ülkesinin konumunu belirleyip, buna göre neler yapılması gerektiğini, yapılabileceğini anlatan bir proje örnek olarak verilebilir.

  ]]>
  Lys Puan Türleri https://www.turleri.net/lys-puan-turleri.html Thu, 21 Jun 2018 14:19:55 +0000 Lys Puan Türleri: Genel olarak her sene milyonlarca insanın hayatını belirleyen ve ilerleyen yıllarda kaderini çizen sınavların başında yer almaktadır. Lys sınavının sonucuna göre kişi istediği ve hedeflediği üniversite Lys Puan Türleri: Genel olarak her sene milyonlarca insanın hayatını belirleyen ve ilerleyen yıllarda kaderini çizen sınavların başında yer almaktadır. Lys sınavının sonucuna göre kişi istediği ve hedeflediği üniversite ve bölüme gitmek için yeterliliğini tespit edilen sınavdır. Bundan dolayı lys sınavı oldukça önemli olmakla birlikte kişinin çok daha önceden hedeflediği üniversite ve bölüm için lysnin hangi alanından gireceğini çok iyi bilmeli ve çalışmasını ona göre yoğunlaştırmalıdır. Bizde sizler için lys sınavı ile ilgili bilmeniz gerekenleri ve lys de alanlara göre puan türlerini kısaca açıklayacak olursak

  Lys 1 Puanı Ve Sınavı: Lys 1 sınavı olarak belirtilen sınavda kişi sadece matematik ve geometri sınavlarına girmektedir. Bu sınavda toplamda 80 soru yer almaktadır. Ve bu soruların 50 adeti matematik 22 adeti geometri ve son olarak 8 adeti de anelitik geometriden oluşmaktadır. Ayrıca matematik ise, matemetik 2 olarak ifade edielen konulardan oluşmaktadır. Buradan elde edilen netler ve puanları ile ağırlıklı olarak matematik- fen ( MF) ile Türkçe - matematik ( TM )  puan türleri üzerinde oldukça etkili ve yüzde 60 lara varan katkı sağlamaktadır.

  Lys 2 Puanı Ve Sınavı: Lys 2 sınavında ise, kişi fen bilimleri olarak nitelendirilen derslerin sınavına girmekte ve matematik - fen ( MF ) puan türünde ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir. Lys 2 de aynı şekilde toplamda 90 soru vardır. Bu soruların derslere göre dağılımı ise 30 adet fizik, 30 adet kimya ve son olarak 30 soruda biyoloji derslerinden oluşmaktadır. Ve MF öğrencileri için oldukça belirleyici sınavdır. MF puanın toplamda elde edilen puanın yüzde 60 lara kadar etkilemektedir.  

  Lys 3 Puanı Ve Sınavı: Lys 3 sınavı olarak belirtilen sınav da ise kişi Türk dili ve edebiyatı ile coğrafya derslerinin sınavına girmektedir. Lys 3 sınavı ise ağırlıklı olarak eşit ağırlık ( TM ) ve Sözel ( TS ) öğrencileri için kendi alanlarını etkileyen sınavlar arasında yer almaktadır. Toplamda 80 adet soru yer almaktadır. Soruların derslere göre dağılımı ise 56 adeti Türk dili ve edebiyetı ve 24 adeti ise coğrafya dersinden oluşmaktadır. Bu sınavda elde edilen netler ve puanları özellikle Türkçe- matematik ve Türkçe- sosyal alanında kabul gören bölümler için değerlendirmede yüzde 70 lere varan katkı sağlamaktadır.

  Lys 4 Puanı Ve Sınavı: Lys 4 ise ağırlıklı olarak Türkçe sosyal alanında ( TS ) etkilidir. Ve kişinin girdiği sınavda toplamda 90 adet soru ye almaktadır. Bu soruların derslere göre dağılımı ise 44 adeti tarih, 16 adeti coğrafya ve son olarak 30 adeti felsefe dersinden oluşmaktadır. Ve ağırlıklı olarak Türkçe - Sosyal ( TS ) bölümü Lys puanına katkı sağlamaktadır.

  Lys 5 Puanı Ve Sınavı: Lys 5 ise diğerlerinden farklı olarak kişinin lise döneminde yabancı dil bölümünde okuyanların girdiği sınavdır. Ve soruları 80 adet olmakla birlikte tümüde yabancı dildir. Ve kişi çok daha önceden hedeflediği bölüm için Lys 5 sınavı aracılığı ile yeterlilik düzeyini ispatlamak için girdiği sınavdır. Ve direkt olarak  Dil lys puanını etkilemektedir.
  ]]>
  Kertenkele Türleri https://www.turleri.net/kertenkele-turleri.html Fri, 22 Jun 2018 08:08:05 +0000 Kertenkele türleri, sürüngen bir hayvan olan kertenkelenin Türkiye'de 66 adet, Dünyada ise 3000'e yakın türü bulunmaktadır. Kertenkeleler sıcak ve kurak yerlerde yaşarlar. Ancak bazı kertenkele türleri ise suda yaşarlar. Kertenk Kertenkele türleri, sürüngen bir hayvan olan kertenkelenin Türkiye'de 66 adet, Dünyada ise 3000'e yakın türü bulunmaktadır. Kertenkeleler sıcak ve kurak yerlerde yaşarlar. Ancak bazı kertenkele türleri ise suda yaşarlar. Kertenkeleler genellikle dört ayaklı ve her ayağında beş adet parmak bulunmaktadır. Kertenkelelerin vücutları genellikle pullarla kaplıdır. Kertenkelelerin en önemli özelliği kendilerini tehlikede hissettikleri zaman kuyruklarını orada bırakıp gitmeleridır. Bunu da hedef şaşırtmak yani kurtulmak için yaparlar. Kopan kuyruk ise bir kaç hafta içinde tekrar çıkarak eski halini alır. Ayrıca bazı kertenkele türleri de ortama göre renk değiştirerek kendilerini koruma altına alırlar. Bazı kertenkele türlerini ise şöyle sıralayabiliriz; iguana, gecko, dragon, bukalemun, monitor, yeşil kertenkele, İran kertenkelesi ve boynuzlu kertenkeledir. Ayrıca bazı kertenkele türleri de kendi aralarında cinslerine göre farklı isimler alırlar. 

  Kertenkele türleri nelerdir

  Bukalemunlar; Yemen bukalemunu ve Akdeniz bukalemunu gibi.

  Monitorler; Duarf monitor, Desert monitor, Savannah monitor gibi.

  Geckolar; Day gecko, Akdeniz ev geckosu, Tokay gecko, Leopar gecko ve Golden geckosu gibi.

  Dragonlar; Bearded dragon,  Dikenli keller dragon, Chinese water dragon, Frilled dragonları. Bu kertenkele türleri  hakında da kısa bir bilgi verecek olursak şöyle anlatabiliriz. 

  Day Gecko; bu tür kertenkeleler yeşil renkte olup beslenmek için böcek ve meyveleri tercih ederler. Day gecko türü kertenkelenin diğer kertenkelerden farkı göz kapaklarının olmayışıdır.

  Akdeniz ev Geckosu; bu kertenkele türü çok hızlı ve hareketli bir yapıya sahiptir. Sinek ve böcek yiyerek beslenir. Duvara kolaylıkla tırmanabilirler. Bu kertenkele türü kendini korumak için kuyruğunu bırakır ve av olmaktanda bu sayede kurtulur.

  Sakallı Ejder; bu kertenkele türü de Avustralya çöllerinde yaşarlar. Bu kertenkelelerde hem hem et hemde ot yiyerek beklenebilirler.

  Savannah Monitor;  köken Afrika olan bir kertenkele türüdür. Evcil bir kertenkeledir. Böcekleri ve değişik hayvan mamaları ile beslenebilirler.

  Crested Gecko;  evcil ve değerli bir kertenkele türüdür. Ana vatanı Güney yeni Kaledonya'dır. 
  ]]>
  Reklam Türleri https://www.turleri.net/reklam-turleri.html Sat, 23 Jun 2018 03:36:45 +0000 Reklam Türleri: Markanın bugünü, yarını herşeyi doğru iletişimden geçer. Reklamın yaratıcı olması aslında o reklamın etik zorunluluğudur. Çünkü; yaratıcı bir iş bütçeyi maksimize eder ve markayı
  Reklam Türleri: Markanın bugünü, yarını herşeyi doğru iletişimden geçer. Reklamın yaratıcı olması aslında o reklamın etik zorunluluğudur. Çünkü; yaratıcı bir iş bütçeyi maksimize eder ve markayı sadece zihinlerde değil gönüllerde var eder. Reklam, günümüz ihtiyaçlarını ve beklentilerine cevap veren bütünleşik bir iletişim anlayışına sahiptir. Bu anlayışla, reklam ve diğer iletişim disiplinleri konusunda hizmet veren bu sektör, doğru bir konumlandırma ve temelinde tek sesliliğe inanır. Müşteri ihtiyaçları temelinde çözümler üretir. İyi bir web sitesi reklamı, iyi bir katalog, iyi bir radyo reklamı ürünler ve hizmetler hakkında potansiyel müşteriye detaylı bilgi sunmaya olanak sağlıyor ise, ürünler hakkında müşteriyi etkileyici ve vermek istenilen mesajın aktarılabileceği bir mecra ise hiç hesapta olmayan bir çok potansiyel müşterinin belirlenmesini sağlar.

  Reklam Türleri ve İçerikleri

  Basın İlanı: Basın ilanlarında vaadler ve hizmetler anlatılırken bilgilendirici etkili olması gerekir. Vaadin büyük bir önemi vardır. Basın ilanlarında tv reklamları gibi kısa bir süre içine sığdırılması zorunlu değildir. Aslında basın ilanları bilgi verme ve vaat kapsamlı olduğu için daha uzun olur. İlanın bir başlığı vardır. Bu başlık genellikle hedef kitleyi etkileyici yöndedir.

  Doğrudan Postalama (Direct Post): Belli bir hedef kitleye direkt olarak posta yoluyla, adrese postlanan bir mektuptur. Ürün olarak tüketiciye ulaştırılan reklam postasıdır. Marka değerini yükseltme özelliği taşır. Samimi bir dille yazılır. Etken ve kuvvetli cümleler içerir. Kısa cümleler içerir fakat; paragraflar uzun olabilir. Bu reklam türünde promosyonlar, promosyona ait son tarih bilgileri, garantiler, çekilişler (kuponlar), şarta bağlı çekilişleri kapsar. 

  Radyo Reklamları: Radyo reklamları genelde 1 dakika sürer. 1 dakika içerisinde tüketiciye ulaşması istenen mesajlar verilir. Spiker potansiyel tüketiciyle konuşur. Sadece sesi ve kelimeleri vardır. Bir olay ya da bir drama sonucunda komedi ortaya çıkabilir. İçinde ürünün de adı geçtiği reklamın, yaratıcı ve hayal hücüyle sınırlı olduğu bir mecradır. Spikerin sesi, müzik, jingle gibi içerikler bulunur. Bu tekniklerin aynı anda birleştirildiği ambiyanslar vardır. Fonda müzik eşliğinde spiker ürün ya da hizmet ile ilgili bilgi verebilir.

  Tv Reklamları: Günümüze en etkin iletişim araçlarından biridir. Hatta en etkili iletişim aracı olarak söylenebilir. Kısa bir zaman içerisinde potansiyel tüketiciyi yakalamak için yaratıcı olması şarttır. İnsanların ne görmesi, ne hissetmesi, ne düşünmesi, ne öğrenmesi, ne yapılmasını istenmesi tv reklamının finaline giden yoludur. Aslında filmin sonu baştan görülmektedir. İzleyicinin hatırlaması için gösterilen fikir verilir. Hayattan kareler, kesitler, günlük yaşam reklamın zaman diliminde var olur. Reklamdaki mesajın kişiselleştirilmesi açısından reklamda müşteri, ünlü, halktan biri ya da marka sahibi oynayabilir. Ürün, diğer ürünlerle etik kuralları yıkmadan karşılaştırılabilir. Öncesi ve sonrası gibi ürünün pozitif etkileri yansıtılabilir. 

  Seçim Reklamları: Seçim reklamlarında liderlerin vasıfları kazanır. Gelecekte yapılacaklar vaat edilir. Seçim reklamları tamamen psikolojik odaklıdır. Seçim reklamlarında parti liderinin imajı çok önemlidir. Reklamın içeriğinde politika ve dış ilişkilere yönelik vaatler bulunur. 

  Web ve Multimedya Reklamları: En büyük pazar yeri olarak bilinen internet ağında, dünyanın her köşesinden potansiyel müşterileri yakalamak için kullanılan bir reklam aracıdır. Müşterilerin çevrim içi alışveriş yapmasına olanak tanıyan bir internet mağazası ve kataloğu, potansiyel müşterilerin ofislere ya da mağazalara ziyaret etmeden onları ilgilendirecek ve ilgilerini çekecek bir kaynaktır. 
  ]]>
  Yazı Türleri https://www.turleri.net/yazi-turleri.html Sat, 23 Jun 2018 13:19:45 +0000 Yazı türleri, yazının içerik ve biçimsel özelliklerine göre dahil olduğu gruba yazının türü denir. Yazı türleri kalıplaşmış biçimler değildir. Bazı türler birbirileriyle benzerlik gösterirken, bazı türler Yazı türleri, yazının içerik ve biçimsel özelliklerine göre dahil olduğu gruba yazının türü denir. Yazı türleri kalıplaşmış biçimler değildir. Bazı türler birbirileriyle benzerlik gösterirken, bazı türleri diğerlerinden ayrılır. Hikaye, roman, masal, anı, makale, mektup, rapor, mülakat, özgeçmiş, günlük, dilekçe, davetiye, senaryo, sohbet yazı türlerine verilecek örneklerdir.

  Yazı türleri nelerdir

  Öykü: gerçeğe uygun olarak ya da gerçek şekilde planlanmış bir olayı, zaman ve yere bağlı kalınarak anlatan kısa yazı türleridir. Serim, düğüm ve çözüm gibi bölümlerden oluşan öykü, bir olaya dayanılarak yazılır. Romanlarda olay geniş bir zaman dilimine yayılmıştır. Fakat öyküde zaman daha kısa tutulur. Olaylar belirlenmiş bir yerde geçer. Dünya edebiyatında öykünün iki ayrı türü vardır. Bunlardan biri olay öyküsü diğeri ise durum öyküsüdür. Olay öyküsünde anlatım, kişi, zaman ve yer gibi faktörlere bağlı olarak yazılır. Bu öykü tipinde merak ön plandadır. Giriş yazıldıktan sonra olaylar gelişir, sonuca ulaşıldığında olaylardaki düğümler çözülmeye başlanarak öykü sonlanır. Durum öyküsünde, olay her zaman sonuçlanmayabilir. Yer, zaman gibi durumlar tahmin üzerine okuyucuya iletilir. Durum öyküsünde esaslı bir olay olmaz.

  Roman: Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olan bazı olayların gerçeğe uygun şekilde, zaman, yer ve kişi faktörlerine sadık kalınarak yazılan yazı türüdür. Türk edebiyatına Batı edebiyatından girmiştir. Üslup, konu ve dönem gibi faktörlere göre roman da kendi içinde türlere ayrılır. Üslup bakımından romanlar, romantik roman, doğalcı roman, gerçekçi roman, estetik roman, izlenimci roman, dışavurumcu romanlardır. Konu bakımından romanlar, tarihsel roman, duygusal roman, psikolojik roman, gotik romanlardır.

  Masal ve Fabl: Gerçek dışı güçleri olan kahramanlara yer verilen yazı türüdür. Genelde halk öykülerini konu alır. Halk masalları, olağanüstü masallar, hayvan masalları, güldürücü masallar, zincirleme masallar ve gerçekçi masallardır.

  Tiyatro: İnsanın yaşamını eylem ve söze dayalı olarak anlatan bir tür sanattır. Toplumsal olduğundan, toplumsal değişimler ve toplumun yapısı tiyatro sayesinde gelişmiştir. Tiyatro, Tragedya, komedya, dram gibi türleri vardır.

  Şiir: Seslerde uyum, ritim gibi imgeler kullanılarak yazılan yazı türüdür. Bilgi için yazılmaz. Yazan kişinin duygularını anlatır. Şiirin, epik şiir, lirik şiir, pastoral şiir, didaktik şiir, dramatik şiir, satirik şiir gibi türleri vardır.

  Makale: Bilim ve sanat gibi konularda düşünceyi savunmak, desteklemek amacıyla bilgi verici yazılardır. Teknoloji, sağlık, müzik hakkında açıklayıcı ve bilgi verici makaleler yazılabilir. Makalede düşüncelerin kesin doğru olması ve kanıtlanması gerekir. Ciddi terimler kullanılarak yazılmalıdır.

  Sohbet: Düşünceler fazla derine inmeden, sakin bir konuşma havasında anlatımı yapılan yazı türüdür. Her konuda sohbet yazısı yazılabilir. Yazıların okuyucuyu sıkmaması, samimi olması gerekir.

  Anı: Sanat, bilim, iş hayatı gibi konularda kişinin kendi başından geçmiş olayları anlattığı yazı türüdür. Anı, insanın geçmişte yaşadığı konuları ele alır. Geçmişe yönelik yazıldığı için tarihi anımsatır, amacı kişinin hayatını anlatmasından ziyade geçmişte bir döneme ışık tutmaktır. Anı yazarken abartıdan kaçınılmalıdır. İçtenlikle ve akıcı bir dille yazılmalıdır.

  ]]>
  Araba Türleri https://www.turleri.net/araba-turleri.html Sun, 24 Jun 2018 06:12:02 +0000 Araba türleri, tarza, zevke ve kullanışa göre değişik çeşitleri vardır. Araba, insan ya da başka birşey taşımak için kullanılan motorlu ve motorsuz kara ulaşım aracıdır. İlk zamanlarda motorsuzlar vardı. Bunlar hayvan veya Araba türleri, tarza, zevke ve kullanışa göre değişik çeşitleri vardır. Araba, insan ya da başka birşey taşımak için kullanılan motorlu ve motorsuz kara ulaşım aracıdır. İlk zamanlarda motorsuzlar vardı. Bunlar hayvan veya insanlar tarafından çekilmekteydi. Şuan da hala turistik amaçlı atlarla kullanılan faytonlar mevcuttur. Tarihi olarak Sümerliler döneminde keşfedilip, kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Zamanla değişik türleri çıkarak gelişmiştir. Arabanın bir diğer adı otomobildir. Zamanla ticari amaçlı arabalar çıkmıştır. Ücret karşılığında binilen arabalara taksi denir.

  Araba türleri :

  Ticari arabalar: ücret karşılığı kullanılan arabalardır. Küçük ve büyük çeşitleri vardır. Küçük kullanılanlara taksi denir. Büyük genellikle  kartla binilenlere otobüs denir. Parayla binilenlere ise dolmuş denir.

  Yarış arabaları:  Yarış pistine uygun üretilmişlerdir. Hız amaçlı kullanılır. Kendine uygun tarzları vardır. Bunlar da kendi aralarında ayrılır. Dağ, su, asfalt yarışları için ayrı ayrı üretilmişleri vardır.

  Günlük tarz arabalar: Bu tür arabalar genelde iş için ya da gezi için kullanılır. Bir çok çeşidi vardır. Kişiler tarzlarına göre istediklerini seçebilirler. Her fiyata uygun arabalar vardır. Kullanmak için ehliyete sahip olmak gereklidir.

  Modern arabalar: Bu araba türleri eski tarihlerin arabalarıdır. Şekil ve tarz olarak günümüz arabalarından farklı tarzları vardır. Hız olarak yavaşlardır. Bazılarının tarihsel önemleri olduğundan maliyeti yüksektir. İlgi çekerler. Bazıları ise araba müzelerinde sergilenir.

  Lüks arabalar: Bu araba türleri genellikle yüksek gelirli kişilerin kullandığı arabalardır. Yüksek kademedeki çalışanlar kullanabilir. Bu arabalar oldukça yüksek fiyatlılardır. Bir çok çeşidi vardır. Her tarz vardır. 
  ]]>