Geleneksel Tiyatro Türleri

Geleneksel Tiyatro Türleri

Geleneksel tiyatro türleri, denildiği zaman akıllara edebiyatımızda kökenleri çok eskiye dayanan eserler gelmektedir. Bu makalemizde sizlere bu türlerden birkaçını paylaşacağız. Bunların isimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Karagöz
 • Kukla
 • Meddah
 • Çengi
 • Ortaoyunu
 • Köy seyirlik oyunları gibi oyunlar geleneksel tiyatro türleri arasında yer almaktadır.

Geleneksel Tiyatro Türleri Genel Özellikleri

Bilindiği üzere edebiyatımızda geleneksel tiyatro türleri Tanzimat Dönemiyle birlikte kazandırılmıştır. Bu tür seyirlik oyunlarının birçoğu komedi türünden ortaya çıkmıştır. Burada amaç seyircilere bazı konuları anlatıp eğitirken aynı zamanda da eğitmektir. Bu sebepten ötürü oyunların son kısımlarında oyunla ilgili olarak alınması gereken temel ders anlatılmaktadır. Bu tür oyunların daha önceden hazırlanmış olan bir senaryosu yani metni bulunmamaktadır. Doğaçlama adı verilen tekniğe başvurulmaktadır. Bu tür oyunların temeli çok eskiye dayanıp sözlü geleneğin bir ürünü olduğu için geleneksel tiyatro türleri için daha öncesinden herhangi bir yazılı metin çalışması yapılmaz. Oynanacak olan oyunun konusu bellidir. Oyunun gidişatına göre söylenmesi gereken bir takım beylik sözlerin dışında doğaçlama konulara yer verilmektedir.

Geleneksel tiyatro türleri için herhangi bir yazar bulunmaması sebebiyle anonim eserler olarak bilinmektedir. Yani bu tür eserler halkın ortak malı olarak bilinmektedir. Bu tür komedilerde başlıca kullanılan güldürü ögeleri ise şunlardan oluşmaktadır:

 • Abartılı tavırların sergilenmesi
 • Belirli bir tip ya da karakterin çizilmesi ve yansıtılmasına dayanır.
 • Yanlış anlamalar ve bir takım söz oyunlarına sıkça yer verilmektedir.
 • Doğaçlama yapılan esprilere yer verilmektedir.
 • Farklı milletlerden oluşan bireylerin öne çıkan bazı özelliklerinin gülünç hale getirilerek sunulması geleneksel tiyatro türleri için en temel unsurlar olarak bilinmektedir. 
Geleneksel Tiyatro Türleri Tarihçesi

Türk tiyatrosu diğer tiyatrolarda olduğu gibi ortaya çıkması iki temel kaynaktan gerçekleşmiştir. Bunlardan birincisi olan tarih öncesi dönemlerden kalan dini merasimler ve ritüellerden oluşmaktadır. Bir diğer kaynak ise destan, masal ve efsane gibi türlerin kullanılması ve günlük hayatta alınmış olan farklı bir takım olaylar dizisidir. Bu iki unsur toplumun yaşamış olduğu farklı olaylar neticesiyle canladırılıp insanlara sunularak ilk tiyatro eserleri ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de folklorik tiplerinden oluşan geleneksel tiyatro türleri halen sade tiyatro biçiminde kırsal kesimlerde insanlara sunulmaktadır. Bu tür oyunlar genellikle köy tiyatroları ya da köy seyirlik oyunları olarak bilinmektedir. En çok kukla, meddah, karagöz ile ortaoyunu sergilenmektedir. Bu süreç Batılılaşma süreciyle birlikte yavaş yavaş etkisini yitirmiştir.

Tuluat tiyatrosunun ortaya çıkmasıyla birlikte yazılı metinlere dayalı tiyatroların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu tiyatroların başlangıç tarihi ise 19. yüzyıla dayanmaktadır. Geleneksel tiyatro türlerinden orta oyunun devamı niteliğinde olan bu eserler daha da geliştirilerek senaryolaştırılmaya başlanmıştır. Bu türün önemli temsilcileri ise İsmail Efendi, Abdürrezzak, Hami Efendidir. Meşrutiyetten sonra ise Ali Rıza Efendi ve Naşid önemli sanatçılarıdır. Son dönemde ise İsmail Dümbüllü tuluat sanatında önemli eserler vermiştir. Tüluat niteliği taşıyan tiyatro türleri halen özel tiyatro olarak günümüzde canlandırılmaktadır. Geleneksel tiyatro türleri arasında bu tür halen halk arasında çok sevilmekte ve büyük ilgiyle takip edilmektedir.

Son Güncelleme : 08.11.2018 12:50:41
Geleneksel Tiyatro Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Geleneksel Tiyatro Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Geleneksel Tiyatro Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020