Hadis Türleri

Hadis Türleri

Hadis Türleri, Hadis, Peygamber Efendimiz (sav)'in tüm Müslümanlara örnek niteliğindeki söz ve davranışlarının tümüne denir. Hadisler biz Müslümanlar için yolumuzu aydınlatacak büyük bir fener niteliğindedir. Hadislerden yola çıkarak ayetleri daha iyi değerlendirip bunların ışığında daha iyi kullar olabiliriz. Şimdi de hadis türlerini inceleyelim;

Hadisler Ana Başlık Olarak 3'e Ayrılır;
  • Kaynağına göre hadisler
  • Ravi sayısına göre hadisler
  • Sıhhat derecesine göre hadisler
Kaynağına Göre Hadis Türleri

Kudsi Hadisler: Anlamı yüce Allah tarafından Peygamber Efendimiz (sav)' e bildirilmiş olup söylenişi ise Peygamber Efendimiz (sav)' e ait olan hadislerdir.
Merfu Hadisler: Kaynağı Peygamber Efendimiz(sav)' e ait olup O' na isnat edilmiş tüm söz, fiil ve anlattıklarıdır.
Mevkuf Hadisler: Sahabelerden söz, fiil ve benzeri durumlar olmak üzere rivayet edilen haberlerdir.
Maktu Hadisler: Sahabe Efendilerimizden sonraki nesillerin bize bildirip rivayet ettikleri söz, fiil ve diğer davranış türleridir.

Ravi Sayısına Göre Hadis Türleri

Mütevatir Hadis: Bir yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan birçok ravinin yani hadisi aktaran topluluğun yine kendileri gibi bir topluluktan alıp ilettikleri ve şahsen işitme ve görmeye dayalı olan hadislerdir. Bunlarda kendi aralarında 2'ye ayrılır;

Lafzen Mütevatir Hadis; Bütün rivayet edenlerin aynı kelimelerle ifade ettikleri hadislerdir.
Manevi Mütevatir Hadis; Kelime düzeni ya da kelimelerin tamamı farklı olsa da anlam olarak aynı kapıya çıkan hadislerdir.

Ahad Hadis: Mütevatir hadiste aranan şartları taşımayan hadisler olup bunlarda kendi aralarında 3'e ayrılmaktadır;

Meşhur Hadis; Bir hadis üzerinde en az üç ravisi(söyleneni) olan hadislerdir.
Aziz Hadis; Bir hadis üzerinde ravisi 2'ye düşmüş olan hadislerdir.
Garip Hadis; Bir hadis üzerinde sadece bir söyleneni bulunan hadislerdir.

Sıhhat Derecesine Göre Hadis Türleri

Sahih Hadis: Hadisi rivayet edenin adalet sahibi ve iyi ezberleme gücüne sahip olduğu ve ilk rivayet edenle kendisi arasında kesinti olmayan aynı zamanda şaz ve muallel olmayan hadislerdir.
Hasen Hadis: Sahih hadis sayılacak kadar güçlü olmayan ancak sahih hadise daha yakın olan hadislerdir.
Zayıf Hadis: Sahih hadis sayılamayacak ancak uydurma olarak da nitelendirilmeyen hadislerdir. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılır;

Raviden Kaynaklanan Zayıf Hadisler

Münker Hadis: zayıf bir ravinin rivayet ettiği hadise aykırı olarak bir ravinin ya da bir ravi topluluğunun bildirdiği hadis varsa ve bu zayıf ravi bu rivayetinde tek kaldığı hadistir.
Metruk Hadis: genel anlamda yalancılığıyla bilinen bir ravinin tek başına rivayet ettiği hadistir.
Muallel Hadis: dış görünüş olarak sahih hadis gibi görünen ancak bu kesinliği yok edecek bir illetinin olduğu hadistir.
Müdrec Hadis: hadisin aslında olmayan ve rivayet eden ravilerin hadisin aslından zannettikleri bir ilaveyle rivayet edilen hadislerdir.
Mevzu Hadis: Peygamber Efendimiz üzerinden yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş olan ravilerin rivayet ettikleri hadislerdir

Senetten Kaynaklanan Zayıf Hadisler

Mürsel Hadis: Sahabelerden sonra gelenlerin (tabiin) sahabeleri atlayarak birebir Peygamberimize isnat ettikleri hadislerdir.
Munkatı Hadis: Tabiinden sonra gelenlerin tabiini atlayarak sahabeden naklettiği hadislerdir.
Mudal Hadis: Senedinde art arda iki veya daha fazla ravinin düştüğü hadislerdir.
Muallak Hadis: Senedin baş tarafından bir veya birden çok ravinin kaldırılarak rivayet edilen hadislerdir.
Müdelles Hadis: Ravinin hadis aldığı gerçek kişiyi açıkça göstermeden gizleyerek aldatma yapılmış olan hadislerdir.
Son Güncelleme : 01.08.2018 07:23:33
Hadis Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hadis Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hadis Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019