Halk Edebiyatı Nazım Türleri

Halk Edebiyatı Nazım Türleri

Halk edebiyatı nazım türleri, halk edebiyatında şiirler nazım birimlerine, kafiye şekillerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine ayrılır. Şiirler de işlenen konulara ve ilgilenilen alanlara göre halk edebiyatı nazım türleri ortaya çıkar. 3'e ayrılır.

Anonim halk edebiyatı nazım türleri
 • Mani: Halk şiirindeki en küçük nazım türüdür. Genellikle 7'li hece ölçüsü ve 4 dizeden oluşur. İlk iki mısrasına doldurma adı verilir. Bu mısralarda konuya giriş yapılır. Son iki mısrada ise konuyla ilgili asıl verilmek istenen mesaj verilir. Aşk, hasret, ayrılık, övgü, tabiat gibi konular üzerine yazılabilir. Kafiye şekli ise aaba biçimindedir. 
 • Türkü: Birçok ezgiyle söylenen bir anonim halk edebiyatı şeklidir. Türk halkının en çok benimsediği ve acılarını, sevinçlerini paylaştığı bir nazım şeklidir. Aşk, tabiat, kahramanlık, hasret, ayrılık, ölüm gibi konularla yazılır. 8'li ve 11'li hece ölçüleriyle yazılır. Bent ve nakarat olmak üzere iki bölümden oluşur. Bent, türkünün giriş bölümüdür. Nakarat ise türkünün tekrarlana kısmını oluşturur. 
 • Ninni: Annelerin çocuklarını uyutmak veya ağlamasını durdurmak için söyledikleri bir türkü çeşididir. Nakarat ve dörtlüklerden oluşur. Söyleyeni belli değildir. 
 • Ağıt: Ölmüş olan kişilerin arkalarından yakılan acıklı türkülerdir. Genellikle türkü gibi söylenmektedir. 
Aşık edebiyatı nazım türleri
 • Koşma: En çok sevilen ve en çok kullanılan halk edebiyatı nazım türlerinden biridir. Genellikle lirik konularda koşmalar söylenir. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir. Genellikle ilk dize abab uyaklı diğer dizeler cccb şeklinde devam eder. 
 • Semai: Aruz ve hece ölçüsüyle de yazılabilen bu tür, 4 dizden oluşur ve 8'li hece ölçüsü ile yazılır. 
 • Varsağı: Semai ile benzerlik taşır ve 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Kendine özgü bir ezgisi olan epik şiirlerdir. ''bre, hey'' gibi nidalar çokça kullanılır. 
 • Destan: 11'li hece ölçüsüyle yazılır ve herhangi bir dörtlük sınırı bulunmaz. Kahramanlık, savaş, isyan ve gülünç olaylar hakkında yazılabilir. Son kıtada şairin mahlası yer alır. 
Tekke ve tasavvuf edebiyatı nazım türleri 
 • İlahi: Allah aşkını konu edinen ve onu övmek için halk edebiyatı nazım türleri arasında yer alır. Belirli bir ezgisi vardır ve 8'li hece ölçüsüyle yazılır. 
 • Nefes: Bektaşi şairlerin, kendi tarikatlarının düşüncelerini yaymak amacıyla kullandığı nazım türüdür. Kalender ve alaycı üslup kullanılır.  
 • Nutuk: Pirler tarafından tarikata yeni girenler için tarikatın ilkelerini öğretmek amacıyla yazdıkları didaktik şiirlerdir. 
 • Devriye: Allah'tan gelip yine Allah'a dönüleceğini anlatan ilahiye benzer şiirlerdir. 
 • Şathiye: Halk arasındaki inançlardan alaycı bir biçimde bahseden şiirlerdir. Aslında bu şiirler toplumu eleştirmek için alayı bir şekilde yazılır.
Son Güncelleme : 17.11.2018 03:02:06
Halk Edebiyatı Nazım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Halk Edebiyatı Nazım Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Halk Edebiyatı Nazım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020