Hayvan Türleri

Hayvan Türleri

Hayvan türleri, dünyada ve ülkemizde neredeyse sayılamayacak kadar hayvan türü bulunmaktadır. Hayvanlar birçok sınıfa ayrılmaktadır. Hayvanlar etobur, otobur, kemikli, kıkırdaklı, memeliler, sürüngenler, omurgalılar, omurgasızlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar gibi bir çok türleri bulunmaktadır. Hayvanların her türü kendi arasında farklı türleri de vardır. Örneğin: uzun kanatlı yarasa, cüce yarasa, fare kulaklı yarasa, pürtük derili yarasa, büyük nalburlu yarasa, Akdeniz nalburlu yarasa, küçük nalburlu yarasa gibi aynı cins ama farklı türlerdir.

Hayvan türleri, hayvanlar çok çeşitlilik gösterdiğinden hepsi farklı yerlerde ve bölgelerde yetişmektedirler. Bazı türleri ormanlarda, bazıları denizlerde, havada, kümeslerde, ahırlarda ve yer altında olmak üzere farklı yerlerde yaşamaktadırlar. Bunların bazılarını ele alalım.

Hayvan türleri,

Kuşlar: Omurgalı hayvan türüdür. Kuşların kalpleri dört odacıktan oluşur. Akciğer solunumu yapmaktadırlar. Tüylerle kaplı vücutları vardır. Dişleri olmayan sıcak kanlı hayvanlar arasındadırlar.

Balıklar: Kalpleri iki odacıklı ve içerisinde sürekli olarak kirli kan bulunmaktadır. Vücutları pullarla kaplı iç iskeletleri kemik ve kıkırdaktan oluşmaktadır. Soğuk kanlı, solungaç solunumu yapan ve vücutlarında temiz kan dolaşır. Balıklarda omurgalı canlılardır. 

Böcekler: Hayvanlar içerisindeki en kalabalık canlılardır. Sayıları 1 milyon civarındadır. Omurgasız hayvanlardır. 

Yassı ve yuvarlak solucanlar: Omurgasız hayvanlardır. Yassı solucanlar, üreme ve sinir sistemine sahiplerdir. Yuvarlak solucanlar ise, hayvanlarda ve bitkilerde parazit olarak yaşamaktadırlar.

İnekler: Memeli hayvanlardır. Genellikle ahırda yaşamaktadırlar. Otla beslenmekte ve mideleri dört gözden oluşmaktadır. Geviş getirirler, boynuzları kırıldıkça yenisi tekrardan çıkmaktadır.

Yarasalar: Uçabilen tek memeli hayvan türüdür. Yarasalar göçmenleri olduğu gibi kış uykusuna yatan türleri de vardır. Renkleri görmezler ama kör değildirler.

Kelebekler: Benekleri olan geniş kanatlara sahip hayvanlardır. 6 bacağı, 3 bölümden oluşan gövdesi ve bir çift anteni bulunmaktadır. Kelebeklerin zehirli ve zehirsiz olanları da bulunmaktadır.

Köstebek: Yer altı tünellerinde yaşamaktadırlar. Ön bacakları keskin, pençeli arka bacakları ufak ve güçsüzdürler. Burunları pembe noktalı gözleri küçük kuyrukları kısa ve tüylüdür. Solucan yiyerek beslenmektedirler.

Filler: Güçlü hafızaları vardır. Dişilerinin lider olduğu bir aile yapıları vardır. Uzun bir hortumu ve çok geniş bir gövdeye sahiptirler. Dünyadaki en büyük hayvan türleri arasındadırlar. Bir filin hortumunda, 50 bin adet kas bulunmaktadır. Hamilelikleri 2 yıl sürer ve yavru fil 100 kilo civarlarında doğmaktadır.

Anakondalar: 250 kilo civarında olmakla beraber 9 metre uzunluğunda dünyanın en ağır yılanıdır. Dişileri erkeklerine göre daha büyüktürler. Genellikle ormanlarda yaşarlar. Ilık suları severler. Rahat avlana bilmeleri için gözleri ve burun delikleri kafalarının üzerindedirler.

Ayılar: İri yapılı kısa bacakları vardır. Gövdeleri tamamen tüy ile kaplıdır. Ağırlıkları değişmektedir. En ufağı 27 en büyüğü 780 kilo civarındadırlar. Ayılar hem et hem de ot ile beslenmektedirler.

Köpekler: Etçil bir memelidir. Çok keskin koku almaktadırlar. İşitme duyuları oldukça iyidir. Yaklaşık 15-20 yıl arasında yaşamaktadırlar. Evde olduğu gibi sokaklarda da yaşayabilmektedirler. Bir çok türü bulunmaktadır. Evcil bir türdür.

Zürafalar: Dünyanın en uzun hayvanıdır. 5 metre boyundadırlar. Uzun bacak ve boyuna sahiptirler. Ağaç yaprakları ile beslenmektedirler. Kendilerine özgü benek şekilleri vardır. İnsan parmak izi gibi benek izlerinin hiç biri diğeri ile aynı değildir. Ömürleri 25 yıl kadardır.

Son Güncelleme : 23.09.2018 20:40:34
Hayvan Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hayvan Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hayvan Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020