Hikaye Türleri

Hikaye Türleri

Hikaye Türleri, Hikayeleri romanların bir küçük parçası olarak görmek mümkündür. Bu durum hikaye türleri arasında ikiye ayrılan durum ve olay öyküsü için de geçerlidir. Romandan farklı olarak anlatılanlar daha kısa bir şekilde okuyanlara sunulmaktadır. Türk edebiyatında en güzel örnekleri halk masalları, destanlar ve Dede Korkut hikayelerini sayabiliriz. Bunun yanı sıra özellikle de Tanzimat edebiyatıyla birlikte edebiyatımıza birçok hikaye türleri kazandırılmıştır. İlk yazılan hikaye kitabı ise yazarı Emin Nihat olan Müsameretname adlı eserini söylemek mümkündür. Bu kitapta hikaye türleri Binbir Gece Masalları olarak bilinen esere hikayelerin işlenişi ve kuruluşu açısından benzerlik göstermektedir. 19. yüzyıla gelindiğinde hikaye türlerinden birçok önemli gelişmenin yaşandığını söyleyebiliriz. Bu gelişmeler günümüze kadar gelmiş olup halen yazılmaktadır. Bu hususta en büyük etkiyi Alphonse Daudet ile Guy de Maupassant gibi isimleri saymak mümkündür. Bu iki ünlü Fransız yazarın hikaye türleri açısından önemli başarılara imza attığını ve bu türlerin kurucuları oldukları bilinmektedir. Bunun yanı sıra Çehov'da bu türlerin gelişmesinde öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak hikaye türlerinin bilinen en büyük temcilerinden bahsedelim. Bunlardan birkaçı şunlardır:
 • Mark Tawin
 • O. Henry
 • Jonh Steinbeck
 • Erskine Caldwel gibi ünlü Batılı yazarları saymak mümkündür.

Bu makalemizde sizlere hikaye türleri arasından olay ve durum hikayelerinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra her iki türün benzerliklerinden ve farklılıklarında da söz edeceğiz.

Hikaye Türleri Benzer Ve Farklı Özellikleri

Olay Tarzı Hikaye Türü (Maupassant)

Bu tür hikayelerde asıl anlatılmak istenen olayın kendisidir. Bu sebepten ötürü okuyan kimseler için yorum yapma imkanı söz konusu değildir. Zira olay tarzı hikaye türleri için mantıklı olayların belirli bir düzen içerisinde ilerlemesi söz konusudur. Burada karakterlerin portleri yalnızca ayrıntılı ve özenle bir şekilde çizilir. Merak ögesi içeren yapılar bulunmaktadır. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunmaktadır. Hikaye kahramanlarının en çok öne çıkan özelliği sık sık vurgulanır. Karakter sayısı fazla olabileceği gibi bu karakterlerin bir takım özellikleri de anlatılabilir. Uzun bir süre boyunca anlatılan olay ile birlikte ilgili tipler ve bu tiplerin belirli bir ortama bağlı olarak serim, düğüm ve çözüm kısımları planlı bir şekilde işlenir.

Durum Tarzı Hikaye Türü (Çehov)

Bu tür hikayelerde asıl anlatılmak istenen şey olay değildir. Hikaye son bulduğu zaman bile olay tam olarak bitmiş olmayabilir. Zira asıl anlatılmak istenen husus olaydan ziyade durumlardır. Bu tekniğin kullanılmasının en temel özelliği ise okuyucuya hayal kurma fırsatı sunmaktadır. Bu sayede okuyanlar durum tarzı hikaye türleri konusunda yorumlar yapabilmesi söz konusudur. Merak öğesi içeren hususlar yer almaz. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunsa da belirli bir sırayı takip etmez. Hikayenin kahramanları tam olarak tanıtılmaz. Karakter sayısı oldukça az olup bunlar hakkında detaylı bilgi verilmez. İnsanların yaşamından birtakım kısa bilgilere yer verilir. Detaylı bir şekilde anlatılması söz konusu değildir.

Türk Edebiyatında Hikaye Türleri Temsilcileri

Edebiyatımızda da hikaye türlerinden etkilenen birçok yazar bulunmaktadır. Bunların isimleri şunlardır:

 • Ömer Seyfettin
 • Oktay Akbal
 • Haldun Taner
 • Mustafa Kutlu
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Osman Cemal Kaygılı
 • Ahmet Rasim
 • Tarik Buğra
 • Sevinç Çokum
 • Memduh Şevket Esendal
 • Yusuf Atılgan

Son Güncelleme : 24.08.2018 17:16:02
Hikaye Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Hikaye Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hikaye Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019