İhracat Türleri

İhracat Türleri

İhracat türleri, oldukça çeşitlidir. İhracat yani dış satım bir ülkenin ekonomisine önemli bir katkı yapar. Ülkede üretilmiş olan herhangi bir malın döviz karşılığında başka ülkelere satılması ihracat olarak tanımlanır. İhracat yapanlar yani ihracatçılar gerekli koşulları sağlayarak, malın yabancı ülkeye satışını gerçekleştirerek, ülkeye döviz girişini sağlarlar.

İhracat türleri nelerdir?

Özellik arz etmeyen ihracat: Bu türdeki ihracat sırasında ihracatçının ihracatçı birliklerine gümrük beyannamesini onaylatarak, ihracatın gerçekleştirileceği gümrük idaresine başvurması gerekir.

Kayda bağlı ihracat türü: Bu türdeki ihracatta kayda bağlı ihracat listesinde (EK1) bulunan mallar ihraç edilmektedir. Gümrük beyannameleriyle ilgili ihracatçı birliğine giden ihracatçı burada kayıt meşruhatı yaptırır. Gümrük beyannameleri ihracatçı tarafından gümrük idarelerine tevdi edilmelidir.

Kredili ihracat: İhracatçılar bu tür ihracat talebinde malın cinsi, ödeme planı, ödeme süresi gibi bilgileri içeren satış sözleşmesiyle birlikte, bunun Türkçe tercümesini ihracatçı birliklerine götürür. Bu ihracatta onay ihracatçı birlikleri tarafından gümrük beyannamesine kredili ihracat meşhuratı düşülme suretiyle olur. Kredili ihraç süresi fiili ihraç tarihinde başlar, dayanıksız tüketim malları için 2 yıl, diğerlerinde ise 5 yıl sınırını geçemez.

Konsinye ihracat türü: Bu ihracat türünde ihraç konusu edilen malın ithalatçı tarafa kesin satışı olmadan gönderilmesiyle gerçekleşir. Bu malların satışının en geç 1 yılda yapılması gerekir. Bu sürede yapılmadığı takdirde, sürenin içinde başvurularak bir yıllık daha süre uzatılabilir. Böyle ihracat yapmak isteyenler ilgili ihracatçı birliğe başvurmalıdır. Müsteşarlıktan alınan görüş dahilinde, ihracatçı birliği talebi sonuçlanır. Müsteşarlığın düzenlemeleri dışındaki talepleri direkt ihracatçı birliği sonuçlandırır. Gümrük beyannamesine konsinye ihracat meşruatı düşülür ve onay verilir. Beyannamelerin 90 gün içinde gümrüklere tevdi edilmesi gerekir. Malların kesin satışı yapıldığında, 30 gün içinde kesin satış faturası ya da örneği, ihracatçı tarafından diğer belgelerle beraber ihracatçı birliğine ve bankaya bildirilmek zorundadır.

İthal edilen malların ihracı: İthal edilen, vergileri ödenen malların ihraç edilmesi, özellik arz etmeyen ihracat kapsamındadır.

Serbest bölgelere ihracat yapılması: İhracat türleri içindeki bu ihracatta İhracat Mevzuatı hükümlerine göre yapılır.

Bağlı muamele ile yapılacak ihracat: Bu ihracatta belgelerin 6 nüsha halinde eklendiği müracaat yazısı ile ihracatçı birliğine başvurulur. Bağlı muamele ya da takas anlaşması içeriğinde malların cinsi, kalitesi, standardı, teslim yeri ve şekli, ithal birim fiyatları, değeri, yapılan anlaşmanın süresi gibi bilgiler bulunmalıdır. Firmanın anlaşmadaki süre sınırı en fazla 6 aydır. Bu süre başvuru mercisi tarafından en fazla 2 yıla uzatılabilir.

Ticari kiralama yoluyla ihracat: Bu ihracat talepleri tüm bilgileri içeren kira sözleşmesiyle beraber, bu yolla ihracata ilişkin formdan 5 nüsha olacak şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılmaktadır. Bu şekildeki ihracatta süre 1 yıldır ve 1 yıl daha uzatılması mümkündür. Kesin satış gerçekleştiğinde, kesin satış faturası 30 günde yurda getirilmelidir.

Transit ticaret: Bu ihracat talepleri transit ticaret formuyla bankalara yapılmalıdır. Bu ihracata konu olan mallardan vergi, harç, resim, fon tahsilatı yapılmaz. İhracatın bu yöntemle kanunla yasak getirilmiş olan ülkelere yapılması mümkün değildir. İhracatçı yabancı ülkeden aldığı malı, üçüncü bir ülkeye gönderir. İhraç malı kendi ülkesine gelmez.

Bedelsiz ihracat: Bu ihracat türünde bedeli kambiyo mevzuatına göre yurda getirilmesi gerekli olmadan yurt dışına mal çıkışı yapılır. Bedelsiz ihracat için izinler gümrükler tarafından verilir. Bedelsiz ihracat formu doldurularak alınan izinlerin süresi 1 yıldır. İhracat türleri arasındaki bu ihracatta diğerlerinde olan ihracat destekleri uygulanmaz. Ayrıca ihracatı yasak mallara da bu izin verilmez. Bu yöntemle ihracat yapmak isteyen ihracatçıların ihracatçı birliğine üye olması da gerekmez.
Son Güncelleme : 18.10.2018 09:46:28
İhracat Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İhracat Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İhracat Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019