İletişim Türleri

İletişim Türleri

İletişim türleri, iletişim toplum ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. İletişim türleri belli özellikler dikkate alınarak sınıflandırılır. İletişimi yüz yüze iletişim ile yüz yüze olmayan iletişim olarak nitelikleri dikkate alınarak, iki gruba ayırabiliriz. Bu iletişim türleri de kendi arasında sınıflandırılabilir. Kişilerin sağlıklı olarak iletişim kurmaları için uygun ortam hazırlanırsa, iletişim türlerinin uygun olanları kullanılabilir. İsteyerek ya da istemeden, bilerek ya da bilmeden de olsa, iletişimde bu yöntemlerin biri tercih edilir.

İletişim türleri nelerdir

Yüz yüze iletişim türleri

Bu iletişim türleri kişiler arasında sözlü ya da sözsüz şekilde gerçekleşebilir.

Sözlü iletişim: Kişiler arasında yazılmış olan ya da yazılmamış olan kelimelerle ortaya çıkan iletişim şeklidir. İletişim sesle ve kulakla gerçekleşir. Söz iletişimde ilişkinin kurulumu ve devamı için araç olarak kullanılır. Emir verme, emir alma, isteme, rica etme, bağırma, sertçe, yumuşak şekilde gibi farklı sözlerle kişiler arası ilişki anlamlandırılmış olur.

Sözsüz iletişim:Kişiler arası iletişimde söz içermeyen şekilde davranışla, ifadeyle, bilgi verme suretiyle gerçekleşen iletişim türüdür. Bu tür iletime örnek vermek gerekirse; yüz ifadeleri, mimikler, jestler, giyim, duruş şekli gibi misaller verilebilir. Bunlarla anlatılmak istenen karşıdakine anlatılır, karşıdaki kişi bunlardan bir anlam çıkarır. Sözsüz iletişim kelime kullanılmadan iletişimin başlatılması, iletişim kurulması ve bunun devam ettirilmesidir.

Yüz yüze olmayan iletişim türleri

Yazılı iletişim: Bu türdeki iletişim uzakta bulunan kişiler arası iletişimde kullanılabilir. Bilginin ve deneyimlerin zamanla biriktirilmesinde de sözlü iletişimle kıyaslandığında oldukça güvenlidir. Yazılı iletişim sırasında makaleler, mektuplar, el yazılı bildiriler, özetler, bilgisayar üzerinden gönderilen yazılar gibi farklı metotlar kullanılabilir.

Yazılı olmayan iletişim: Bu iletişim türü uzaktaki kişiler arasında telefon gibi araçlar kullanılarak sözlü ya da görsel olarak gerçekleşir. Kişiler sözlü iletişim kursalar bile iletişim sırasında yüz yüze olmazlar.

İletişim türleri toplumsal ilişkilerde farklı sınıflandırılabilir

Kişinin kendisiyle iletişimi: Yaşamın içinde kişinin kendisiyle her yerdeki iletişimini içeren içsel iletişim, kişinin düşüncelerini, kendisiyle ve başkalarıyla konuşmalarını içerir.

Kişiler arası iletişim: Bu iletişim toplumda çoğunlukla iki kişi arasında gerçekleşir. Yüz yüze iletişim şeklinde oluşan bu tür iletişimin dışında, farklı yerlerdeki kişiler arasında da bir iletişim aracıyla da kurulabilir.

Grup iletişimi:Toplumda kişilerin kurduğu iletişiminin önemli kısmı grup iletişimi sayesinde gerçekleşir. Bu en az iki kişiyle gerçekleşir. Kişilerin birbirinden etkilenmesiyle grup iletişimi oluşur.

Örgütsel iletişim: Gündelik işlerin yapılması, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için, dış çevreyle kurulan bir iletişim türüdür. Dış çevreyle örgüt arasında bilgi alışverişini sağlar.

Kitlesel iletişim: Televizyon, sinema, duvar ilanı gibi kitlesel bir araç yardımıyla geniş kitlelerle kurulan iletişim türleri arasındadır. Kitlesel iletişimi teknolojinin etkin kullanılamaması, ekonomik sorunlar, personelin nitelikli olmaması gibi etkenler olumsuz şekilde etkileyebilir.

İletişim türleri, kişiler arasındaki iletişimin etkin şekilde kurulmasını sağlar. Ancak iletişimi etkileyecek faktörler olursa, kişiler arası iletişim eksikliği meydana gelebilir. Bu faktörler arasında cinsiyet farklılığı, fiziksel uzaklık problemi, statü farkı sayılabilir.
Son Güncelleme : 01.10.2018 03:04:01
İletişim Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İletişim Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İletişim Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019