İndikatör Tür

İndikatör Tür

İndikatör Tür, bulunduğu ortamdaki bazı şartların değişimini gösteren türlerdir. İndikatörler, belirteç olarak da bilinir. Bazen bir kimyasal bazen de mikroorganizma için bu terim kullanılabilir. Birçok alanda kullanılan bir terim olan indikatörler, özellikle de kimya ve biyolojide önemli yer tutar.

İndikatör türlerinin Özellikleri Nelerdir?

Bir kimyasalın, mikroorganizmanın veya bitkinin indikatör olarak kullanılabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir.
 • Kullanım amacına göre renk, sıcaklık, potansiyel gibi değişimlerle gösterirler
 • Dönüm noktasına gelindiğinde aniden değişim gösterirler
 • Kullanım amacına yönelik belirteçler olması istenir
 • Her ortam değişime aynı şekilde tepki vermemelidirler
 • Kullanıldığı alana göre uzun süre kararlı olmalılar
İndikatör Türleri Nelerdir

İndikatör terimi matematik, endüstri ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılabilmesine karşın genel olarak kimyasal ve biyolojik indikatörler olmak üzere ikiye ayrılır.

Biyolojik İndikatör Türleri

Genellikle bulunduğu canlı ortamına göre değişim gösteren ve çoğunlukla canlı organizmaların kullanıldığı indikatörlerdir. Kullanım amacına göre sınıflandırılabilir;
 • Çevre İndikatörleri; Basınç, sıcaklık, ses gibi çevresel değişimleri gösteren indikatörlerdir.
 • Ekolojik İndikatörler; Ekosistemlerdeki sayısal ve özellik açısından değişimleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta gösteren veriler bütünüdür.
 • İndikatör Bakterileri; Özellikle de su gibi tüm toplumu ilgilendiren çevre parçasındaki kontiminasyonu belirlemek için kullanılan bakterilerdir. Ortamda bakterilerin varlığına göre renk değişimi verebilir.
 • İndikatör organizmaları; Çevre örneklerindeki kontiminasyon durumunda oluşacak potansiyel atığı belirlemek için kullanılan organizmalardır.
 • İndikatör bitkiler; Çevre şartlarındaki değişimleri incelemek için kullanılan bitkilerdir.
Kimyasal İndikatör Türleri

Bir kimyasal tepkimenin ilerleyişini, kullanılan kimyasalın miktarını ve türünü belirlemek için kullanılan ve genellikle organik bileşiklerin kullanıldığı türlere denir. Genel olarak 5 sınıfa ayrılır.
 • PH indikatörleri; Özellikle titrasyonda ortam pH’ına göre renk değiştiren organik bileşiklerdir. Kendi içinde asit indikatörü ve baz indikatörleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bu indikatörler ortamdaki bir hidronyum atomunu bünyesine alarak veya ortama bırakarak renk değiştirirler. Kimyada en çok kullanılan indikatör türüdür. Kullanımını kolaylaştırmak için, küçük kağıtlara emdirilerek doğrudan ortam pH’sını belirlemede kullanıma hazır olarak saklanabilir.
 • Çökelme indikatörleri; Ortamdaki iyonlarla seçici olarak çökelek oluşturabilen indikatörlerdir. Bu indikatörle ortamdaki iyonun oluşturacağı çökeleğin renginin ortamdaki diğer çökeleklerden farklı olması gerekir. Çökelme reaksiyonunun çok hızlı olması gerekir.
 • Redoks İndikatörleri; Titrasyonda indirgenme-yükseltgenme tepkimesi vererek miktar tayininde kullanılan indikatörlerdir.
 • Kompleksleşme indikatörleri; Ortamdaki metal iyonları ile kompleks oluşturan, kantitatif ve kalitatif analizlerde kullanılan indikatörlerdir. Suda çözünebilir organik karakterlidir. Bu indikatörlerin kullanılabilmesi için çok hızlı bir kompleksleşme reaksiyonu olması gerekir.
 • Zeta potansiyel İndikatörleri; Proteinlerin zeta potansiyelini belirlemek için yapılan titrasyonda kullanılan aminoasit yapısındaki indikatörlerdir.
Son Güncelleme : 04.07.2018 04:43:18
İndikatör Tür ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İndikatör Tür Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İndikatör Tür"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019