İş Sözleşmesi Türleri

İş Sözleşmesi Türleri

İş Sözleşmesi Türleri, ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenmektedir. İş sözleşmesi türleri işçi ve işveren arasında yapılmaktadır. Kamu işyerleri ile deniz ve havacılık sektöründe yer alan çalışanlar ise 657 sayılı Kanun ve Borçlar Kanunu'na göre sözleşme yapabilmektedirler. 

4857 sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesi türleri şunlardır;
  • Sürekli iş sözleşmesi türü: Süresi otuz günden fazla olan sözleşmeli işlere sürekli iş sözleşmesi denir. Bu iş sözleşmesi türünde çalışan sürekli çalışan olarak değerlendirilir. 30 günden az sürecek olan işler süreksiz iş olarak değerlendirilir ve sözleşme düzenlenmez.
  • Belirli süreli iş sözleşmesi türü: İş süresinin önceden belirlendiği sözleşme türüdür. Bu iş sözleşmesi türünde çalışanın ne kadar süre ile çalışacağı önceden belirlenmiştir ve süre sonunda işçinin iş yapma yükümlülüğü, iş verenin ise ücret ödeme yükümlülüğü kendiliğinden sona erer. Esaslı bir nedene dayanmadan belirli süreli iş sözleşmesi arka arkaya yenilenemez. Bu şekilde yenilenmesi durumunda sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi halini alır.
  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi türü: İş süresinin belirlenmediği, çalışanın işe başladıktan sonra sürekli olarak çalıştığı sözleşme türüdür. Bu şekilde işe başlayan işçinin emeklilik, işçinin ölümü, işverenin iflası durumları dışında sadece tazminat ödenmek suretiyle sözleşmesi sona erdirilebilir. Bu sözleşme türünde işçi de sözleşmeyi sona erdirmeden önce işverene belirli bir süre önce bildirimde bulunmak zorundadır.
  • Kısmi süreli iş sözleşmesi türü: Haftalık çalışma saatinden (45 saat) önemli ölçüde az süre çalıştırılmasına dayalı iş sözleşmesi kısmi süreli iş sözleşmelidir. Aynı zamanda belirli ve belirsiz iş sözleşmesi olarak düzenlenebilir. 
  • Tam süreli iş sözleşmesi türü: En az haftalık çalışma saati (45 saat) kadar çalışmak üzere düzenlenen iş sözleşmesi türüdür. Bu sözleşme de belirli veya belirsiz süreli olarak düzenlenebilir.
  • Çağrı üzerine veya uzaktan çalışma sözleşmesi türü: Çağrı üzerine çalıştırma sözleşmesinde işveren işçiyi en az dört gün önceden işe çağırmakla yükümlüdür ve her defasında en az dört saat çalıştırmak zorundadır. Uzaktan çalışma sözleşmesinde ise işçi kendi istediği yerden teknolojik imkanları kullanarak çalıştırılır.
  • Deneme süreli iş sözleşmesi türü: İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine tarafların birbirlerine tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan iş sözleşmesini sona erdirme imkanı getiren iki aylık bir süre eklenebilir. toplu iş sözleşmesi ile bu süre en fazla dört aya kadar uzatılabilir.
  • Takım sözleşmesi türü: Bu sözleşme türünde bir kaç kişinin yer aldığı grupla işveren arasında sözleşme imzalanır. Takımı temsil eden işçi ile imzalanan sözleşmede her işçinin kimlik birlileri ile alacakları ücret tutarına yer verilir.
Ülkemizde iş sözleşmesi türleri güncel ihtiyaca yanıt verecek kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Özellikle uzaktan çalışma sözleşmesinin yasal düzenlemede yer alması batı ülkeleri ile ülkemiz mevzuatının büyük ölçüde uyuşmasını sağlamıştır.
Son Güncelleme : 24.10.2018 19:11:11
İş Sözleşmesi Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İş Sözleşmesi Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İş Sözleşmesi Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020