İsim Türleri

İsim Türleri

İsim türleri; diğer adıyla ad türleri de sözcük türlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Sözcük türleri sıfat, zarf, isim, fiil, zarf, zamir, soru ve benzeri çeşitlerden oluşmakta olup bunlar içerinde kapsam itibarıyla en geniş olan sözcük türü isimdir. İsim bir varlık yani nesneyi ifade eden sözcüklerdir. 

Verildikleri varlıklara göre isim türleri
  • Cins isim: Cins isim en fazla kullanılan isim çeşitlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Cins isim aynı türe ait varlıkları ifade etmek için kullanılan adlardır. Örneğin kedi, köpek, at, dergi, kalem, sıra, keçi gibi isimler cins isimlere örnek olarak verilebilir.  
  • Özel isim: Eşi benzeri olmayan varlıkları ifade etmek amacıyla kullanılan isim türlerine özel isim adı verilir. Özel ismin kullanıldığı varlık tektir. İstanbul, Türkiye, Ahmet, Ayşe, Güneş, gibi sözcükler sözcük türlerinden özel adlar gurubunda yer alır. Ayrıca bazı sözcük türleri hem cins adı hem de özel ad olarak da kullanılabilir. Örneğin gül sözcüğü bir çiçeği ifade etmek amacıyla kullanıldığı zaman bir cins adını oluşturmaktadır. Fakat Gül sözcüğü bir kişinin adı olarak kullanıldığındaysa özel ad kategorisinde yer almaktadır.
Varlıkların oluşlarına göre isim türleri:
  • Somut isim: Duyularımızla yani kulak, dil, göz gibi organlarımız sayesinde kolay şekilde algılayabileceğimiz varlıklar için kullanılan ad çeşitleridir. Örnek vermek gerekirse ateş, kuş, resim, askı, kapı, gibi sözcükler somut isimlerden bazılarıdır. Somut isimlerle cins isimleri birbiriyle örtüşen isimlerdir.
  • Soyut isimler:Duyu organları aracılığı ile algılanması mümkün olmayan varlıklar için kullanılan isim türüdür. Örneğin çiçek kokusu, korku, sevgi, üzüntü, komedi, neşe gibi sözcükler soyut isimlerden bir kısmıdır. Soyut isimler elle tutulamayan, gözle görülemeyen sadece hissedilebilen şeyleri ifade eden sözcüklerdir. 
  • Yansıma isimler: Yansıma isimler ise doğada yaşayan varlıkların veya cansız nesnelerin çıkarttıkları sesleri ifade eden sözcük türleridir. Hışırtı, vızıltı gibi sözcükler yansıma isimleri oluşturmaktadır. 
Varlıkların sayısına göre isim türleri
  • Tekil isim: Tekil isim bir tek varlığı ifade etmek amacıyla kullanılan isimlere verilen addır. Bu isimle sadece tek varlığı ifade eder. Masa, kalem, silgi, kapı, askı, halı gibi adlar tekil isimleri oluşturmaktadır. 
  • Çoğul isim: Birden fazla sayıda varlığı ifade eden isimlerdir. Bu sözcükler -lar, -ler ekleriyle çoğul hale getirilirler. Örneğin, ağaçlar, kuşlar, kelebekler, öğrenciler, masalar gibi sözcükler bu isim türlerindendir. 
  • Topluluk adları: Topluluk adları ise biçimsel açıdan bakıldığında tamamen tekil ad olduğu görülür. Fakat bu adlar daha çok sayı olarak birden fazla varlığı ifade ederler. Yani bu kelimeler kullanıldığında içerisinde birden fazla varlık bulunur. Örneğin ordu, sınıf, okul, tabur, sürü gibi sözcükler bu kapsamda sayılabilir.
Son Güncelleme : 02.12.2018 04:59:31
İsim Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İsim Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İsim Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020