İşletme Türleri

İşletme Türleri

İşletme türleri; kuruluş amaçları, ürettikleri mallar ve benzeri durumlara göre çeşitlenir. Esas itibarıyla işletmeler insanların ihtiyaç duydukları bir kısım varlıkların, hizmetlerin ve benzeri gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan, esas gayeleri kar elde etmek olan iktisadi birliklerdir. İşletmeler iki büyük amaç taşımaktadır. Bu amaçların en önemlisi kar elde etmektir. diğer amaç ise topluma hizmet sunabilmektir. Ayrıca bazı özel amaçları da bünyesinde taşımaktadır. Bunlar ise daha çok müşteri memnuniyetini sağlayan nitelikli mal üretmek, toplumsal gelişmeye katkı sağlamak olarak sayılabilir. 

İşletme türleri nelerdir?

İşletmeler faaliyet gösterdikleri alanlar (işlevler), tüketicilerin türü, ürettikleri mal ve hizmetin çeşidi, üretim faktörlerinin sahipliği, büyüklükleri, hukuki yapıları ve birleşme türleri esas alınarak sınıflandırılırlar.  

Faaliyet alanları dikkate alınarak yapılan sınıflandırmaya göre işletmeler: 
 • Üretim işletmeleri: Mal veya fiziki üretim yapan işletme türleridir. Örneğin soğan üreten bir firma üretim işletmesidir. bunu gibi bu tür işletmelere, kağıt, deterjan, metal işletmeleri de örnek olarak verilebilir. 
 • Hizmet işletmeleri: Hizmet ortaya koyan işletmelerdir. İnsanların ihtiyaç duydukları alanlarda faaliyet gösteren bu işletmeler sağlık, bankacılık, sigorta taşıma, depolama gibi alanlarda karşımıza çıkar. 
 • Satış işletmeleri: Ticaret sektöründe meşguliyet gösteren işletmelerdir. Bu işletmeler parekende, yarı toptancı ya da toptancılık yaparlar. 

Tüketicilerin türüne göre işletmeler:
 • Nihai tüketiciler için mal ve hizmet üreten işletmeler: Doğrudan doğruya son tüketicinin ihtiyaç duyduğu örneğin aile üyeleri için mal ve hizmetleri üreten işletmelerdir. 
 • İşletmeler için mal ve hizmet üreten işletmeler: Nihai tüketiciler yerine diğer işletmelere mal ve hizmet üreten işletmelerdir.

Hukuki yapılarına göre işletme türleri:
 • Tek kişi işletmeleri: Bu işletme türünde sermaye bir kişiye aittir. Ayrıca karar alma, uygulama da yine bu şahsın uhdesinde gerçekleşir. Kurulmaları ve varlıklarının sona erdirmeleri kolaydır.
 • Şirketler: Kişi şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır. Kişi şirketleri de kollektif şirketler ve adi komandit şirketler adıyla iki tanedir. Sermaye şirketleri ise anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler olarak sayılabilir. 
Diğer işletme türleri ise aşağıda genel başlıklar halinde sıralanmaktadır. 

Ürettikleri mal ve hizmetin çeşidine göre işletmeler:
 • Hizmet işletmeleri,
 • Taşıma işletmeleri,
 • Ticaret işletmeleri,
 • Tarım işletmeleri,
 • Avcılık işletmeleri,
 • Madencilik işletmeleri,
 • Sanayicilik işletmeleri,
 • Bankacılık işletmeleri,

Üretim faktörlerinin sahipliliğine göre işletmeler:
 • Yerli işletmeler (öz sermayeli işletmeler),
 • Yabancı kaynaklı işletmeler,
 • Özel sektör işletmeleri,
 • Kamu kaynaklı işletmeler (İDT, KİT),
Karma işletmeler:
 • İşletmelerin büyüklük yapılarına göre çeşitler,
 • Küçük ve orta büyüklüğe sahip işletmeler,
 • Büyük ölçekteki işletmeler,
 • Mikro işletmeler,

Birleşme şekillerine göre işletmeler:
 • Konsorsiyumlar,
 • Kartel,
 • Tröst,
 • Holding,
Son Güncelleme : 29.09.2018 12:06:33
İşletme Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İşletme Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İşletme Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020