Karışım Türleri

Karışım Türleri

Karışım Türleri, homojen karışımlar ve heterojen karışım olarak 2 ye ayrılır. Birden fazla saf maddenin fiziksel yollarla bir araya getirilmesi ile oluşan maddelere karışım denir. Karışım oluşturulurken maddelerin kimyasal özelliklerinin bozulmaması gerekir.

Karışım Türlerinin Genel Özellikleri

 • Karışımlar saf değildir.
 • Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri değişmez.
 • Karışımı oluşturan maddelerin belirli bir oranları yoktur. İstenilen oranda istenilen maddeden eklemek mümkündür.
 • Karışımlar sadece fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılır.
 • Karışımların kaynama ve erime noktaları belirli değildir. Karışımı oluşturan maddelerin miktarı erime ve kaynama noktasını belirler.
 • Karışımlar belirli bir öz kütleye sahip değildirler. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına göre öz kütleleri değişiklik gösterir.
 • Karışım türleri homojen ya da heterojen olabilir.
 • Karışımların yapısında farklı türde molekül ya da atom bulunabilir.
 • Sembol olarak gösterim şekilleri yoktur.

Homojen Karışım Türü: Karışımın her tarafında tüm özellikler aynı ise ve karışım türü tek bir madde gibi görünüyorsa bu tür karışımlara homojen karışımlar ya da çözeltiler denir. Homojen karışımlar berrak görünürler ve alt tarafta çökelti oluşturmazlar. Homojen karışımların tanecikleri göz ile görülmez ve süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılmazlar. Belirli bir kaynama ve erime noktaları yoktur. Homojen karışımlar da çözünen madde miktarı artarsa donma noktası düşer ve kaynama noktası artar. Homojen karışımlar katı-katı, sıvı çözelti veya gaz çözelti şeklinde olabilir.

 • Hava
 • Doğalgaz
 • Kolonya
 • Sirke
 • Tuzlu su
 • Metal alaşımı

Heterojen Karışım Türü: Karışımı oluşturan maddeler karışım içerisinde eşit miktarda dağılmaz ise bu tür karışımlara heterojen karışım türü denir. Heterojen karışımlar mikroskop veya gözle ayırt edilebilir. Heterojen karışımlar bulanık görünürler ve karışımın altında çökelti oluşabilir. Genelde karışımı oluşturan maddelerin tanecikleri gözle görülebilir ve süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılırlar.

 • Su-Tebeşir tozu
 • Ayran
 • Süt
 • Sis
 • Beton parçası
 • Zeytinyağı-su

Heterojen karışım türü de kendi arasında farklı sınıflara ayrılır. Bunlar;

 • Süspansiyon: Katı sıvı karışımından oluşur. Örneğin tebeşirli su.
 • Emilsiyon: Sıvı ile sıvının karışımında oluşur. Örneğin benzin su karışımı.
 • Aerosol: Sıvı ile gazın karışımından oluşur. Örneğin sis.
Karışım Türlerini Ayırma Yöntemleri Nelerdir?

Karışım türlerini bazı yöntemler ile tekrar bileşenlerine ayırmak mümkündür. Bu yöntemler karışımın türüne göre değişiklik gösterir. Her karışım türünü ayırmak için farklı yöntem kullanılır. Karışım türlerini bileşenlerine ayırma yöntemleri;

 • Çöktürme: Sıvının içerisinde asılı kalan maddelerin ayrılmasında kullanılır.
 • Süzme ile Ayırma: Birbiri içerisinde çözünmemiş katı sıvı karışımları ayırmak için kullanılır.
 • Yüzdürme: Su içerisinde çöken katı maddelerin ayrılmasında kullanılır ( talaş-kum).
 • Buharlaştırma: Birbiri içinde çözünmüş maddeleri ayırmak için kullanılır.
 • Mıknatıs ile Ayırma: Mıknatısın çektiği katı maddeleri ayırmak için kullanılır.
 • Eleme: Büyük ve küçük maddeleri ayırmak için kullanılır.
Son Güncelleme : 09.07.2018 05:34:54
Karışım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Karışım Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Karışım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019