Kelime Türleri

Kelime Türleri

Kelime Türleri, Tek başına anlam taşıyan ya da cümlede anlam kazanan hece veya hece topluluklarına kelime (sözcük) denir. Kelimeler çok çeşitli türlere ayrılırlar. Bunları sırasıyla açıklayalım.

Kelime Türleri Yapılarına Göre Üç Gruba Ayrılır:
  • Basit (kök) Kelimeler: Hiç ek almayan veya yapım ekleri dışındaki ekleri almış sözcük türleridir.
  • Türemiş (Gövde) Kelimeler: Yapım eki getirilerek türetilen yeni, anlamlı sözcüklere denir.
  • Birleşik Kelimeler: İki ya da daha çok sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan sözcük türleridir.
Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler: Bir kaç örnek verecek olursak; alt etmek, dil balığı, ses uyumu, badem yağı, her zaman, bir şey, alt yazı gibi ayrı yazılan birleşik kelime türleridir.

Gerçek (sözlük)Anlamlı Kelimeler: Bir sözcüğün herkesçe bilinen yaygın kullanılan, ilk akla gelen anlamına denir.

Mecaz Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin cümle içinde sözlük anlamı dışında kullanılmasıdır.

Terim Anlamlı Kelimeler: Bunu bir örnek ile açıklarsak daha kolay anlaşılır. Geometri; bir matematik terimidir. Nota;bir müzik terimidir. Korner; bir futbol terimidir gibi.

Deyim Anlamlı Kelimeler: En az iki kelimeden oluşan ve kalıplaşarak anlam kazanan mecazlı sözlerdir, diyebiliriz.

Eş Anlamlı (Anlamdaş)Kelimeler: Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcük veya kelimelere denir.

Karşıt (Zıt)Anlamlı Kelimeler: Anlamları ve yazılışları farklı kelimelerdir. Yani birbirlerinin tam karşıt anlamını taşırlar.

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler: Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.

Somut (Madde)Anlamlı Kelimeler: Duyu organlarımızdan en az biri ile algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklerdir.

Soyut (Mana)Anlamlı Kelimeler: Duyu organlarımızla hiçbir şekilde algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklerdir.

Genel Anlamlı Kelimeler: Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına denir.

Özel Anlamlı Kelimeler: Sözcüğün tek bir şeyi temsil etmesi ise özel anlam taşır.

Ata Sözleri: Bir fikri ya da öğüdü genelde mecaz yolu ile kısa ve kesin olarak anlatan, eskiden beri söylenen özlü sözlere denir.

Özdeyişler (Vecize): Bir düşünceyi en kısa en özlü biçimde anlatan, bir veya bir kaç cümleden oluşan özlü sözlerdir.

Adlar: Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, bildirmeye yarayan sözcüklerdir.

Zamirler (Adıl): Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelimelerdir.

Zarflar (Belirteç): Zarflar fiile yöneltilen; nereye, ne zaman, ne kadar, neden ve nasıl sorularının cevaplarını oluşturmaktadır.

Edatlar(İlgeç): Tek başlarına bir anlam taşımayan ama cümle içinde anlam kazanan, sözcükler arasında da çeşitli anlam ilişkileri kuran sözcüklerdir.

Bağlaçlar: Eş görevli kelime, söz öbekleri ve cümleleri anlam ile biçim yönünden bağlayan kelimelerdir.

Ünlemler: Sevinç, korku, heyecan, şaşma, öfke, acıma gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan kelimelerdir.
Fiiller (Eylem): İş, oluş, hareket ve durum bildiren sözcüklere fiil denir.

Fiilimsiler: Fiilden türeyen, ama fiilin bütün özelliklerini göstermeyen,fiillere yapım eki eklenerek oluşan kelime türleridir.


Son Güncelleme : 23.08.2018 03:52:47
Kelime Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kelime Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kelime Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019