Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, genel olarak zayıf etkileşimler ve kuvvetli etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kimyasal türler de kendi içinde temel olarak 4 başlıkta toplanırlar. Bu türler;

Atomlar; Kimyasal olarak elementlerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük parçasına denir.

Moleküller; En az iki aynı veya farklı tür atomun kovalent bağlarla bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.

İyonlar; Herhangi bir atom veya molekülün elektron kaybederek pozitif yük kazanması veya elektron kazanarak negatif yük kazanmış halidir.

Radikaller; Ortaklanmamış elektron bulunduran atom veya atom gruplarıdır.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Nasıl Olur?

Birbirinin aynı ya da farklı bağımsız iki kimyasal tür birbirine yaklaştığında elektronlar ve çekirdekleri arasında elektrostatik çekim kuvveti meydana gelir. Elektrostatik çekim sayesinde çekme ve itme kuvvetleri meydana gelir.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Genel anlamda etkileşimin kuvvetine göre zayıf etkileşimler ve kuvvetli etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılır.

Kuvvetli Etkileşimler Nedir?

Birbiri ile etkileşim halinde olan kimyasal türleri ayırmak için gerekli enerji 40 kJ/mol’den daha fazlaysa bu tip etkileşime kuvvetli etkileşim denir. Kuvvetli etkileşimler 3 tanedir. Bunları özetleyecek olursak;

  • İyonik Bağ; Elektronegatiflik farkları 1.7 eV’dan fazla olan ve bağ elektronlarının bir atom tarafından kullanıldığı bağlardır. Elektronların tek bir atomda olduğu ve bu alış veriş sonucunda negatif yüklü anyonlar ve pozitif yüklü katyonların oluştuğu varsayılır. İyonik bağ bu anyon ve katyon arasındaki elektrostatik çekme kuvvetleridir. Bu bağ bir metal atomu ile ametal atomu arasında gerçekleşir
  • Kovalent Bağ; Elektronegatiflik farkları 1.7 eV’dan az olan ve bağ elektronlarının her iki atom tarafından kullanıldığı bağlardır. İki ametal arasında kovalent bağ gerçekleşir. Polar kovalent bağ (farklı atomlar arası), apolar kovalent bağ (aynı tür atomlar arası) ve koordine kovanet bağ olmak üzere üç çeşittir.
  • Metalik Bağ; Metallerin eş enerjili boş orbitalleri arasında gezinen metal atomlarının gevşek bağlı değerlik elektronları elektron denizi oluşturur. Elektron kaybeden atomlar ise pozitif yüklü iyon haline gelir ve pozitif yüklü metal iyonları ile elektron denizi arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir.

Zayıf Etkileşimler Nedir?

Birbiri ile etkileşim halinde olan kimyasal türleri ayırmak için gerekli enerji 40 kJ/mol’den daha azsa bu tip etkileşime zayıf etkileşim denir. Zayıf etkileşimler moleküller arasında gerçekleşen ve tam olarak bağ sayılmayan etkileşim türüdür. Zayıf etkileşimler de kendi içinde ikiye ayrılır.

  • Hidrojen Bağları; Moleküller arasındaki en kuvvetli etkileşimdir. Tam bir bağ olarak kabul görmez. Elektronegatiflikleri büyük olan F, O ve N atomları ile yine bu atomlara bağlı hidrojen atomu kovalent bağ oluşturur. Bu atomlar çok elektronegatif olduğundan atomlar kısmi pozitif ve negatif yük kazanırlar. O, F ve N atomları molekül oluştururken bağ yapmamış elektron çiftleri kalır. Bu elektron çiftleri ile kısmi olarak pozitif yüklenmiş hidrojen atomları arasında bir çekim kuvveti oluşur ve bu etkileşime hidrojen bağı denir.
  • Van der Waals Etkileşimleri; Genel olarak hidrojen bağları dışındaki moleküller arasında gerçekleşen tüm bağlara denir.

  • Dipol – dipol Etkileşimi: Polar moleküller arasında + ve – yükler arasında oluşan bağ türüdür. İki polar yüklü molekül birbirine yaklaşınca birinin negatif kutbu ile ötekinin pozitif kutbu ile elektrostatik çekim olur. Bu da dipol - dipol etkileşimi olarak adlandırılır.
  • İyon – Dipol Etkileşimi: Polar bir molekülün bir iyon ile etkileşmesiyle oluşan bağ türüdür. Anyonlar ile molekülün pozitif kutbuyla, katyonlar ise molekülün negatif kutbu ile etkileşir.
  • İndüklenmiş Dipoller Arasındaki Bağlar (London Kuvvetleri): Apolar He, H2, Ne, CO2, O2 gibi moleküller arasında çekim kuvvetleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu atom ve moleküllerin birbiriyle çarpışması sonucunda geçici dipollenmeler oluşur. Anlık gerçekleştiği için London kuvvetleri moleküller arasındaki en zayıf etkileşimdir ve apolar moleküller arasında sadece bu kuvvetleri bulunur.
Son Güncelleme : 08.06.2018 19:32:59
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kimyasal Türler Arası Etkileşimler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019