Komedi Türleri

Komedi Türleri

Komedi Türleri, Edebiyatımızda komedi denildiği zaman ilk akla gelen husus herhangi bir husus ya da karakterin gülünç olan yanlarının anlatıldığı eğlenceli yapıtlar gelmektedir. Ancak unutulmaması gereken en temel husus ise komedinin dramın özü olmasıdır. Bu bakımdan komedi türleri için sinema, edebiyat ve tiyatro alanında oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır.

Karakter Komedisi: Bu tür komedi türleri için bireysel olarak oynanan karakterlerin aksak ve gülünç yanlarının sergilendiğini söylemek mümkündür. Dünya çapında bu tür komedinin en büyük örneklerini Moliere ve Shakespeare vermişlerdir. Moliere'nin Cimri ve Tartuffe oyunları ile Shakespeare'in Hırçın Kız adlı oyunlarını saymak söz konusudur.

Töre Komedisi: İsminde de anlaşılacağı üzere belirli bir grubun kesiminin anlatıldığı ve yine karakter komedisinde olduğu gibi insanların gülünç ve aksayan yanları anlatılmaktadır. Bu komedi türünü karakter komedisinden ayırlan en temel özellik ise belirli bir grup ya da zümre etrafında gelişen olayların anlatılmasıdır. Karakter komedi türleri için ise bireysel karakterlerin başından geçen olaylar daha çok öne çıkarılmaktadır. Yani bireysel bir komediden bahsedilmektedir. Bu türün örneklerini ise yine Moliere vermektedir. Moliere'nin en meşhur eserlerinden Bilgiç Kadınlar ve Gülünç Kibarlar adlı oyunlarını saymak mümkündür. 

Entrika Komedisi: Komedi türleri arasında önemli bir yeri tutan türlerden birisi de entrika komedisidir. Bu tür komedilerde genellikle ince örülmüş olay örgüleriyle birlikte entrika içeren konular bulunmaktadır. Bu tür komedi türünün bir diğer adı ise vodvil komedisidir. Bazı komedilerde gelişen olaylar seyircilere merak uyandıracak bir şekilde sunulmaktadır. Bu durumun yanı sıra sürekli olarak kişilerin şaşıracağı durumlarında meydana gelmesi söz konusudur. En bilindik örneklerini yine Moliere ve Shakespeare vermiştir. Shakespeare'nin Yanlışlıklar Komedisi ve Moliere'nin Scapin'in Dolapları adlı eserlerini saymak mümkündür. Türk edebiyatında da bu türle ilgili olarak birçok eser verilmektedir. Özellikle de Tanzimat dönemi eserlerinden Şinasi'nin yazmış olduğu Şair Evlenmesi adlı eseri oldukça meşhurdur. Tanzimat dönemiyle birlikte Batıdan birçok eser esinlenip ülkemize kazandırılmıştır. Özellikle de Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu adlı eseri herkes tarafından bilinmekte ve hatta sinemamızda dizi de çekilmiştir.

Dram: Üzüntülü ve acıklı olayların konu alındığı komedi türleri arasında dram da bulunmaktadır. Bu tür eserlerde de hayatın gülünç yanları konu alınmaktadır. Bu bakımdan yönü itibarıyla bir komedi türü olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür komedilerde tarih herhangi bir zaman olabileceği gibi günlük yaşamda meydana gelen bir sorun da işlenebilir. Burada oynayan kişiler hayatın içinde herhangi bir kimse olabilir. Bu tür komediler düz yazıyla ya da nazımla yazılmaktadır. Dram için Türk edebiyatında da birçok eser verilmiştir. Özellikle de Tanzimat döneminde Namık Kemal tiyatrolarından Vatan Yahut Silistre adıl eseri ile Zavallı Çocuk tiyatrolarını saymak mümkündür.

Türk edebiyatında tiyatro eserlerinin kökeni çok eskiye dayanmaktadır. Ancak eskiden oynanan tiyatrolar genellikle sözlü geleneğe bağlı olarak yazıldığı için günümüze çok az eser ulaşmıştır. Tanzimat dönemiyle birlikte yavaş yavaş yaygın hale gelmiştir. Zira bu tür eserlerde Batıda olduğu gibi ışık, dekor ve yönetme gibi unsurlar yer almamaktadır. 

Geleneksel anlamda bilinen komedi türleri tiyatro eserleri ise şunlardır:

Meddah: Neşeli oyunlar anlatan ve birçok taklidi canlandıran usta sanatçılar tarafından yapılmaktadır. Komedi türleri arasında önemli bir yeri bulunan meddah oyunu için halkı eğlendirebilen kimselerin sanatçı olarak adlandırılması daha sonraları birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebepten ötürü sanatçı kavramının ilk ortaya çıktığı komedi türünün meddah oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Zira burada usta kişiler tarafından birçok yetenekli taklitler yapılmaktadır.

Orta Oyunu: Genişçe bir meydanda yapılan ve etrafı seyircilerle çevrili olan oyuna verilen addır. Sanatçının ortada bulunması sebebiyle bu adı almıştır. Dekor bakımından dünya denilen bir panayıra yer verilmektedir. Bununla birlikte tezgah anlamında dükkan denilen bir yapı ve birkaç iskemle ile bu oyunun sergilendiğini söyleyebiliriz. Komedi türleri arasında günümüzde oynanmaya oynanmaya unutulan bu oyunlar palanga adı verilen geniş alanlarda sergilenmekteydi.

Karagöz: Gölge oyunu olarak da bilinen bu tür günümüzde de oldukça yaygın olup herkes tarafından bilinmektedir. 
Son Güncelleme : 17.11.2018 16:50:22
Komedi Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Komedi Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Komedi Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020