Konuşma Türleri

Konuşma Türleri

Konuşma Türleri; Dinleyicilere karşı bir kimsenin belli bir konu üzerinde söylediği sözlere konuşma denir. Günlük hayat içinde kişiler sosyalleşmek için, kendilerini ifade etmek amacıyla ön bir hazırlık yapmadan içinde bulundukları ortama göre rahatlıkla konuşabilirler. Fakat konuşmak aynı zamanda belli bir konuda uzmanlığını göstermek, etkili iletişim sağlamak, kitlelere hitap edebilmek için kullanılan bir sanattır. Bu sanat dalı da bazı inceliklere sahip olmayı ve farklı ortamlarda farklı üsluplar kullanarak konuşmayı gerektirir. Bu konuşma farklılıkları ise konuşma türlerini ortaya çıkarmaktadır. Konuşmacı, konuşma boyunca aktif ve pasif olmak üzere iki role sahiptir. Etkili konuşmanın ilk şartı bu rolleri özümsemek, aktif olduğu zamanlarda düşünerek, anlam karmaşasına mahal vermeden kendini ifade edip, pasif olduğu zamanlarda ise iyi bir dinleyici olmayı başarmaktır. 

Konuşma türleri kaça ayrılır; Konuşma türleri içinde bulunulacak ortama göre serbest konuşma ve hazırlı konuşma olarak ikiye ayrılır. Serbest konuşma; Çeşitli konular üzerine ön çalışma yapılmadan kişiler arasında geçen konuşmalar bu bölüme girmektedir. Karşılıklı soru sormak, cevap vermek, grup içerisinde münazara da bulunmak, başından geçen bir olayı anlatmak serbest konuşma türleri arasında yer almaktadır. Hazırlıklı konuşma; Belirli bir konu üzerinde ön çalışma yapılarak, kitleler önünde bilgi verici ve aydınlatıcı olma niteliğine sahip konuşmalardır. Bu konuşma sırasında dinleyiciler not alabilir, konuşmaya bağlı münazalar yapılabilir. Başlıca hazırlıklı konuşma türleri şöyledir;  
  • Hitabet; Hazırlıklı konuşmaların kitle üzerinde en kuvvetli olanıdır. Hitabet sıklıkla bir gerçeğe inanan kişinin kamuoyunu bu gerçeğe inandırmak için yaptığı konuşmalar olarak adlandırılır. Siyasal, dinsel, akademik, türel, süel olmak üzere farklı bölümlere ayrılır. Konuşmayla birlikte ses, poz, mimikler, duruş gibi unsurlar hitabeti etkili kılar. Konuşma sırasında hatip, insanları ilgilendiren bir olayı anlatarak, tasvirler ile dinleyicilere sorular sorarak, kuvvetli özdeyişler kullanarak kişilerde merak uyandırır ve anlattığı konu hakkında ikna edici olmaya çalışır. 
  • Söylev ya da nutuk; dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için yapılan ateşli konuşmalardır. Bu konuşmalar, sönmüş olan heyecanları diriltir, yenilmekte olan bir ordu için motivasyon sağlar, sınava hazırlanan bir öğrenciye motivasyon sağlar. Burada kişinin dikkat etmesini gerektiren unsur dinleyicinin motivasyonudur. Çünkü doğru hazırlanmayan söylev dinleyici üzerinde etki sağlamadığı gibi sıkıntılı bir ruh haline neden olabilir.  
  • Konferans; Bilimsel ya da sanatsal niteliğe sahip konuşmalardır. Bir alanda uzmanlaşmış olan kişi özel toplantılarda, radyo ve televizyon aracılığı ile dinleyicilere bir konu üzerindeki düşüncelerini, bilgilerini açıklar ve öğretme gayesi güder. 
  • Tartışma; bir konu hakkında lehte ve aleyhte karşılıklı olarak fikir yürütmek için yapılan konuşmalardır. Tartışma sırasında her iki taraf iyi bir dinleyici olmak zorunda ve karşı tarafın anlatmak istediklerini ifade etmesine zaman tanımak zorundadır. Sağlıklı bir tartışmada kişiler yeni bakış açıları kazanarak kendi fikirlerini ifade etme şansını bulurlar. Tartışmaları başarıyla devam ettirebilen toplumlar demokrasiyi içselleştirmiş insanlardan oluşur. 
Yukarda sayılan konuşma türleri dışında ayrıca açık oturum, panel, sempozyum, forum gibi karşılıklı konuşmayı gerektiren konuşma türleri de mevcuttur. 
Son Güncelleme : 17.11.2018 17:12:59
Konuşma Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Konuşma Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Konuşma Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020